Prof. Dr. Mehmet Derya Onuk

Gastroenteroloji- Ataşehir Hastanesi
Prof. Dr. Mehmet Derya Onuk

Prof. Dr. Mehmet Derya Onuk,1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mecburi hizmetini Sivas Zara Gümüşçevre Sağlık Ocağı hekimi olarak yaptı. Sivas Aydoğan Sağlık Ocağı ve Sivas Et Balık Kurumu hekimliği görevinde bulundu. İç Hastalıkları ihtisasını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Gastroenteroloji ihtisasını ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1996 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör unvanlarını alan Prof. Dr. Onuk, bir süre Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. 2005’te İstanbul Şişli Etfal Hastanesi Gastroenteroloji Klinik Şefliğine atandı. 2008 yılında bu görevde iken emekli oldu. Daha sonra İstanbul’da çeşitli özel hastanelerde Gastroenteroloji uzmanı olarak çalıştı. 2015 senesinde Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı olarak emeklilik sonrası devlet hizmetine döndü. 2018’de ise ikinci kez emekli oldu. Ağustos 2021 itibarı ile Avicenna International Hospital’de çalışmaya başladı. Prof. Dr. Onuk, burada Gastroenteroloji alanında hastalarını kabul etmektedir.

 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Ülser
 • Helicobacter pylori enfeksiyonu
 • İrritabl barsak sendromu
 • Viral Hepatit
 • Siroz
 • Karaciğer yağlanması
 • Gastroskopi
 • Kolonoskopi

SCI/SCIE/ SSCI/AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış

 1. Okçu N, Koçak H, Onuk MD, Gündoğdu M, Bakan E, Yılmaz A, Başoğlu A, Ateş A, Paç FA. The effect of atrial pressure changes and cardiac nerves on plasma atrial natriuretic peptide levels. Vascular Surg 27 (2): 128-32, 1993.
 2. Onuk MD, Uslu H, Varoğlu E. Effects of eradication therapy on gastric emptying in patients with Helicobacter pylori positive duodenal ulcers. J Int Med Res 29 (3): 178-80, 2001.
 3. Koruk M, Yıldırım M, Onuk MD, Varoğlu E. Effects of cisapride on gastric emptying in patients with gastro-oesophageal reflux disease. J Int Med Res 29 (5): 389-91, 2001.
 4. Onuk MD, Öztopuz A, Memik F. Risk factors for esophageal cancer in eastern Anatolia. Hepato-Gastroenterol 49 (47): 1290-2, 2002.
 5. Koruk M, Onuk MD, Akçay F, Savaş C. Serum thrombopoietin levels in patients with chronic hepatitis and liver cirrhosis, and its relationship with circulating thrombocyte counts. Hepato-Gastroenterol 49 (48): 1645-8, 2002.
 6. Süleyman H, Altınkaynak K, Göçer F, Maraş A, Akçay F, Onuk MD, Geptiremen A. Effect of nimesulide on the indomethacin and ibuprofen induced ulcer in rat gastric tissue. Pol J Pharmacol 54 (3): 255-9, 2002.
 1. Koruk M, Aksoy H, Akçay F, Onuk MD. Antioxidant capacity and nitric oxide in patients with hepatic cirrhosis. Ann Clin Lab Sci 32 (3): 252-6, 2002.
 2. Koç M, Onuk MD, Koruk M, Memik F.Therapeutic effect of oral recombinant human GM-CSF in radiotherapy induced esophagitis. Hepato-Gastroenterol 50 (53): 1297-300, 2003.
 3. Demirsoy H, Özdil K, Ersoy Ö, Kesici B, Karaca C, Alkım C, Akbayır N, Erdem L, Onuk MD, Beyzadeoğlu HT. Antipancreatic antibody in Turkish patients with inflammatory bowel disease and first degree relatives. World J Gastroenterol 16 (45): 5732-8, 2010.
 4. Avşar E, Tiftikçi A, Poturoğlu S, Erzin Y, Kocakaya O, Dinçer D, Yıldırım B, Güliter S, Türkay C, Yılmaz U, Onuk MD, Bölükbaş C, Ellidokuz E, Bektaş A, Taşan G, Aytuğ N, Ateş Y, Kaymakoğlu S. A multicenter, randomized, prospective study of 14-day ranitidine bismuth citrate- vs. lansoprazole- based triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori in dyspeptic patients. Turk J Gastroenterol 24 (4): 316-21, 2013.
 5. Koç M, Öztaş S, Erem MT, Çiftçioğlu MA, Onuk MD. Invasive lobular carcinoma of the male breast. Jpn J Clin Oncol 31 (9): 444-6, 2001.
 6. Odabaş AR, Çetinkaya R, Selçuk Y, Onuk MD, Gündoğdu C, Özbey İ, Coşkun Ü. AA Amyloidosis complicating an inflammatory abdominal aortic aneurysm. Nephrol Dial Transpl 17 (2): 281-2, 2002.
 7. Koç M, Onuk MD.No correlation between endoscopic and symptomatic scoring systems after treatment of radiation esophagitis. Radiother Oncol 62 (2): 243-4, 2002.
 8. Yıldırım M, Varoğlu E, Onbaş Ö, Eren S, Onuk MD, Uslu H. Compensatory hypertrophy of the liver lobe confused with abdominal infection on Tc-99m HMPAO leukocyte imaging. Clin Nucl Med 28 (5): 445-6, 2003.
 9. Ersoy O, Alkım C, Onuk MD, Demirsoy H, Argon D. A rare cause of fatty liver and elevated aminotransferase levels: Chanarin-Dorfman syndrome. Int J Hepatol doi:10.4061/2011/341372, 2011.
 10. Eker HH, Onuk MD, Geredeli Ç, Abuduli M. The Impact of Ramazan I’tikaf on Immune System. Malay J Public Health Med 17 (3): 104-8, 2017.

TÜBİTAK–ULAKBİM Veritabanlarında Taranan Yurt İçi Dergilerde Yayımlanmış

 1. N.Okçu, M.Gündoğdu, MD.Onuk, İ.Kiki, L.Cerrahoğlu, K.Yılmaz, İ.Çapoğlu. NSAİİ kullanan hastalarda oluşan gastroduodenal lezyonların önlenmesinde misoprostolun yeri. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 29 (2): 453-5, 1997.
 2. AF.Ağan, Y.Çakaloğlu, A.Ökten, S.Badur, L.Erdem, S.Gürel, MD.Onuk, F.Beşışık, S.Kaymakoğlu. Hepatit B dışı etyolojili kronik karaciğer hastalıklarında hepatit B aşısına immun cevap. Türk Gastroenteroloji Dergisi 8 (2): 148 -51, 1997.
 3. M.Koruk, G.Polat. MD.Onuk, A.Yılmaz. Erzurum yöresinde üst gastrointestinal endoskopi sonuçları. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 31(3): 117-20, 1999.
 4. Z.Mungan, K.Demir, MD.Onuk, V.Göral, G.Boztaş, F.Beşışık, B.Yıldırım, O.Yeğinsü.Gastroözofageal reflü hastalığının ülkemizdeki özellikleri. Türk Gastroenteroloji Dergisi 10 (2): 101-6, 1999.
 1. G.Polat, M.Koruk, MD.Onuk, A.Yılmaz, N.Okçu. Erzurum yöresinde mide kanserinin demografik özellikleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 32 (2): 63-5, 2000.
 2. M.Koruk, MD.Onuk, A.Yılmaz. Erzurum yöresinde siroz hastalarının etyolojik ve klinik özellikleri. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 11 (1): 17-20, 2000.
 3. MD.Onuk, E.Akarsu, M.Yıldırım, E. Bozkurt. Hepatopulmoner sendrom tanısında kontrast ekokardiografi ve akciğer perfüzyon sintigrafisi. Klinik Bilimler & Doktor 7 (4): 458-60, 2001.
 4. M.Koruk, MD.Onuk, C.Gündoğdu, A.Yılmaz. İPSİD (İnce barsağın immünoproliferatif hastalığı). Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 31(4): 169-71, 1999.
 5. N.Okçu, MD.Onuk, Ö.Ünal, E.Akarsu, L.İncesu, K.Akgöz. Karın içi kitle lezyonlarında ultrason rehberliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanı değeri. Türk Gastroenteroloji Dergisi 4 (1): 165-8, 1993.
 6. HZ.Tonbul, A.San, NY.Selçuk, MD.Onuk, SB,Tekin. The prevalence of microalbuminuria in patients with type I and type II diabetes. Turkish Journal of Medical Sciences 17 (4): 301-6,1993.
 7. NY.Selçuk, A.San, HZ.Tonbul, MD.Onuk, M.Şahin. Improvement of QT prolongation with calcitriol and calcium treatment in chronic renal failure. Turkish Journal of Medical Sciences 21 (4): 271-2, 1994.
 8. Y.Selçuk, A.San, M.Şahin, Z.Tonbul, Z.Umudum, MD.Onuk. Effects of treatment with recombinant human erythropoietin on hemodynamic functions and vasoactive hormones in renal anemia. Turkish Journal of Medical Sciences 22 (4): 271-5, 1994.
 9. N.Okçu, MD.Onuk, E. Akarsu, H.Doğan, C.Gündoğdu. Bölgemizdeki hepatoselüler karsinomlu hastalarda major risk faktörleri. Türk Gastroenteroloji Dergisi 5 (2): 154-7, 1994.
 10. N.Okçu, MD.Onuk, T.Buran, E. Akarsu, MA.Çiftçioğlu. Erzurum ili çevresinde nonspesifik gastritli olgularda Helicobacter pylori sıklığı. Türk Gastroenteroloji Dergisi 5 (2): 211-3, 1994.
 11. MD. Onuk, N.Okçu, E.Akarsu, H.Doğan, C.Gündoğdu. Gastrik polipler.Türk Gastroenteroloji Dergisi 5 (2): 248-50, 1994.
 12. N.Okçu, MD.Onuk, E.Akarsu, M.Gündoğdu, C.Gündoğdu, T.Buran. Erzurum bölgesinde gastrik karsinom sıklığı: endoskopik ve histolojik özellikler.Türk Gastroenteroloji Dergisi 5 (2): 263-6, 1994.
 13. LK.Erdem, A.Ökten, S.Badur, S.Kaymakoğlu, MD.Onuk, F.Beşışık, S.Gürel, K.Demir, Y.Çakaloğlu. Kronik C hepatitli hastalarda Anti-HCV, Anti-HCV IgM ve HCV-RNA arasındaki ilişki. Viral Hepatit Dergisi 1: 13-9, 1994.
 14. HZ.Tonbul, A.San, NY.Selçuk, MD.Onuk, E.Akarsu, A.Öz. Hemodialysis adequacy and recirculation in various vascular accesses. Turkish Journal of Medical Sciences 23 (1): 79-80, 1995.
 15. N.Okçu, A.Öz, MD.Onuk, E.Akarsu, SB.Tekin, HZ.Tonbul, H.Kaya. Kronik aktif hepatit ile dekompanse karaciğer parenkim yetmezliğinde plazma fibronektin düzeyleri ve karaciğerin fonksiyon durumu ile ilişkisi. Türk Gastroenteroloji Dergisi 6 (4): 422-6 1995.
 16. N.Okçu, T.Buran, MD Onuk, A.Yılmaz, E.Akarsu, G.Akçay. Erzurum ve çevresinde duodenum ülserli hastalarda Helicobacter pylori prevalansı. Türk Gastroenteroloji Dergisi 6 (4): 447-50, 1995.
 17. G.Akçay, SB.Tekin, MN.Akçay, BS.Uyanık, H.Kaya, MD.Onuk, E.Akarsu, N.Okçu, M.Gündoğdu, MC.Apaydın. Levels of ferritin in ascites in the patients with benign and malign ascites. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 27 (4): 120-2, 1995.
 18. MD.Onuk, C.Gündoğdu, N.Okçu, SB.Tekin, A.Başoğlu, E.Akarsu. Özofagus kanserinde endoskopik, histopatolojik ve klinik bulgular. Türkiye Tıp Dergisi 3 (4): 226-30, 1996.
 19. N.Y.Selçuk, MD.Onuk, Z.Tonbul, F.Akçay, N.Nasuhbeyoğlu. Kronik böbrek yetmezliği ve dispepsili hastalarda kültür ve antikorla Helicobacter pylori sıklığı. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 7 (3-4): 145-8, 1996.
 20. H.Kaya, M.Gündoğdu, E.Akarsu, N.Okçu, MD.Onuk, SB.Tekin, İ.İka. Malign ve malign olmayan asitlerin ayırıcı tanısında asit fibronektin, kolesterol ve serum asit albumin farkı. Türk Gastroenteroloji Dergisi 7 (1): 31-6, 1996.
 21. G.Akçay, SB.Tekin, MN.Akçay, BS.Uyanık, H.Kaya, MD. Onuk, İ.İka, N.Okçu, M.Gündoğdu. The value of human chorionic gonadotropin in ascitic fluid. The New Journal of Medicine 13 (1): 12-3, 1996.
 1. M.Koruk, G.Polat, A.Balık, MD.Onuk, A.Yılmaz. Erzurum yöresinde akut üst gastrointestinal kanamalı hastaların özellikleri. Endoskopi 10 (4): 153-7, 1999.
 2. M.Koruk, MD.Onuk, N. Gürsan, G.Polat, A,Yılmaz. Özofagus kanseri: klinik, endoskopik ve histopatolojik özellikleri. Endoskopi 11 (1): 1-5, 2000.
 3. MD.Onuk, M.Koruk, G.Polat. Üst gastrointestinal endoskopide uygun olmayan endikasyonlar. Endoskopi 11 (4): 119-22, 2000.
 4. M.Koruk, MD. Onuk, E.Bozkurt, G.Polat, A.Yılmaz. Koroner anjiogramı normal göğüs ağrılı hastalarda üst gastrointestinal endoskopi. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 12 (1): 37-40, 2001.
 5. MD.Onuk, S.Kaymakoğlu, AR.Odabaş, NG.Polat, B.Yassıkaya, R.Çetinkaya. İnflamatuar barsak hastalıklarında antinötrofil sitoplazmik antikor (p-ANCA) sıklığı ve klinik önemi. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 12 (3): 177-80, 2001.
 1. N.Okçu, MD.Onuk, A.Yılmaz, M.Gündoğdu, T.Buran. Omeprazol ve ranitidinin peptik ülser iyileşmesine etkileri. Turkish Journal of Medical Sciences 16 (9): 657-8, 1992.
 2. N.Okçu, MD.Onuk, M.Polat, A.Yılmaz, M.Gündoğdu, M.Paç. Budd-Chiari Sendromu (3 Olgu). Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 4 (1): 77-80, 1993.
 3. MD.Onuk, N.Okçu, E.Akarsu, K. Akgöz. İdiopatik granülomatöz hepatit. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 25 (1): 139-42, 1993.
 4. MD.Onuk, A.San. Sürekli ayaktan periton dializi (CAPD). Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 25 (1): 151-5, 1993.
 5. MD.Onuk, N.Okçu, E.Akarsu, R.Çetinkaya. Bir vaka nedeniyle Noonan sendromu.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 14 (3): 227-30, 1994.
 1. SB.Tekin, MD.Onuk, C.Gündoğdu, İ.İka, A.Öz, H.Kaya, Ş.Özdemir. Pakidermoperiostozis: bir olgu sunumu. Karadeniz Tıp Dergisi 7 (2): 83-6, 1994.
 2. HZ.Tonbul, A.San, Y.Selçuk, H.Kaya, MD.Onuk. Renal transplantasyon sonrası gelişen iki Kaposi sarkomu vakası. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 26 (3-4): 373-8, 1994.
 3. MD.Onuk, Y.Çakaloğlu, Z.Mungan, L.Erdem, O.Yeğinsü, U.Çevikbaş, A.Ökten. Otoimmün sklerozan kolanjit ‘Overlap Sendrom’. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 6 (4): 274-6, 1995.
 1. MD.Onuk, Z.Mungan, A.Ökten, O.Yeğinsü, L.Erdem, K.Demir, Y. Çakaloğlu. A case of benign esophageal stricture due to Sengstaken-Blakemore tube. Turkish Journal of Medical Sciences 26 (5): 517-9, 1996.
 1. A.Ökten, Z.Mungan, MD.Onuk, R.Turan, O.Yeğinsü, U.Çevikbaş, K.Demir, S.Kaymakoğlu. Propiltiourasile bağlı toksik hepatit ve hemolitik anemi olgusu.Türk Gastroenteroloji Dergisi 7 (1): 82-5, 1996.
 2. K.Demir, A.Ökten, O.Yeğinsü, Z.Mungan, S.Kaymakoğlu, MD.Onuk, S.Gürel, N. İnce, O.Eseler. Terbinafine bağlı kolestatik-hepatoselüler tipte bir hepatit vakası. Türk Gastroenteroloji Dergisi 7 (1): 90-2, 1996.
 3. N.Okçu, A.Yılmaz, İ.Kiki, MD.Onuk, C.Gündoğdu, H.Uzunismail. Tanısal üst gastrointestinal sistem endoskopi sonuçları. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 29 (2): 486, 1997.
 4. MD.Onuk. Turist diaresi. Güncel Gastroenteroloji 4 (1): 76-81, 2000.
 5. M.Koruk, MD.Onuk. Nonalkolik steatohepatit (NASH). Güncel Gastroenteroloji 4 (4): 316-22, 2000.
 6. MD.Onuk. Kronik kabızlık. Medical Network Actual Medicine 13 (3): 56-64, 2005.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan

 • A.San, Y.Selçuk, HZ.Tonbul, MD.Onuk. The effect of vascular accesses on the efficiency of hemodialysis. 3. International Congress of Middle East Society for Organ Transplantation. 6-9 Dec 1992, Tunisia.
 • A.San, Y.Selçuk, HZ.Tonbul, MD.Onuk, Z.Soypaçacı. The evaluation of the etiology and prognosis of 365 patients with ARF in eastern Anatolia. 3. International Symposium on Acute Renal Failure. 20-23 Jun 1992, Halkidiki.
 • A.San, HZ.Tonbul, Y.Selçuk, MD.Onuk, Z.Soypaçacı. Two patients with ARF remained under the rubble for the longest duration after the earthquake. 3. International Symposium on Acute Renal Failure. 20-23 Jun 1992, Halkidiki.
 • MD.Onuk, A.San, Y.Selçuk, HZ.Tonbul, BS.Uyanık. Protein losses in different types of dialysis. 30. Congress of the European Dialysis and Transplant Association. 15-18 Sep 1993, Glasgow.
 • MD.Onuk, S.Kaymakoğlu, K.Demir, Y.Çakaloğlu, G.Boztaş, Z.Mungan, F.Beşışık, N.Erol, R.Sezer. Low dose weekly methotrexate therapy in remission maintenance in ulcerative colitis. 5. United European Gastroenterology Week. 2-6 Nov 1996, Berlin.
 • Z.Mungan, K.Demir, MD.Onuk, V.Göral, G.Boztaş, F.Beşışık, B.Yıldırım, O.Yeğinsü. Gastroesophageal reflux disease in Turkey. 1. World Congress of Gastroenterology. 6-11 Sep 1998, Vienna.
 • MD.Onuk, H.Uslu, E.Varoğlu, M.Koruk. The effect of eradication therapy on gastric emptying in patients with Hp positive duodenal ulcer. 7. United European Gastroenterology Week. 13-17 Nov 1999, Roma.
 • M.Koruk, H.Aksoy, MD.Onuk, F. Akçay, G.Polat. The antioxidant capacity and nitric oxide in patients with cirrhosis. Falk Symposium 117. Hepatology 2000. 4-6 May 2000, Munich.
 • M.Koruk, G.Polat, E.Bozkurt, MD.Onuk, N.Okçu. Normal koroner anjiografili hastalarda üst gastrointestinal endoskopi bulguları. IV. International Euro-Asian Gastroenterologist Congress. 29 May-2 Jun 2000, Tashkent.
 • MD.Onuk, A.Öztopuz, G.Polat, M.Koruk, M.Koç. Risk factors of esophageal cancer in east of Turkey. 10. Annual Convention of the RSRO. 6-7 Oct 2000, Cluj-Napoca Bucharest.
 • MD.Onuk, B.Yassıkaya, E.Akarsu. Altered bone metabolism in patients with inflammatory bowel disease. 1. Asia Pacific Digestive Week. 23-27 Sep 2001, Sydney.
 • MD.Onuk. Appropriateness of indications for diagnostic upper gastrointestinal endoscopy. 11. World Congress of the IASG. 1-4 Nov 2001, Girit.
 • MD.Onuk, F. Özçiçek. Contrast echocardiography and lung perfusion scan in the diagnosis of hepatopulmonary syndrome. 10. World Congress of Gastroenterology. 24 Feb-1 Mar 2002, Bangkok.
 • M.Yıldırım, MD.Onuk, E. Varoğlu, M.Koruk, F.Özçiçek. Technetium-99m HMPAO leucocyte scintigraphy in acute pancreatitis following ERCP. 10. World Congress of Gastroenterology. 24 Feb-1 Mar 2002, Bangkok.
 • MD.Onuk, M.Koruk, E. Bozkurt. Hemodynamic and biochemical changes after large-volume paracentesis in patients with cirrhosis. 37. Annual Meeting of the EASL. 15-16 Apr 2002, Madrid.
 • MD.Onuk, M,Koç, M.Koruk. Oral GM-CSF therapy on management of radiation induced esophagitis. 10. United European Gastroenterology Week. 19-23 Oct 2002, Geneva.
 • MD.Onuk. Antineutrophil cytoplasmic antibody (p-ANCA) in inflammatory bowel disease. 12. World Congress of the IASG. 30 Oct-2 Nov 2002, İstanbul.
 • N.Okçu, H.Dursun, Ö.Yılmaz, C.Gündoğdu, S.Atamanalp, A.Yılmaz, MD.Onuk. The clinical, endoscopic and histopathologic features of stomach cancer in recent ten years in northeast of Turkey. 12. World Congress of the IASG. 30 Oct-2 Nov 2002, İstanbul.
 • MD.Onuk, E.Varoğlu, A.Şahin, G.Taştekin. Tl Tc substraction scintigraphy in the disagnosis of liver masses. 16. Annual Congress of the EANM. 23-27 Aug 2003, Amsterdam
 • E.Avşar, S.Kaymakoğlu, Y.Erzin, Ş.Poturoğlu, D.Dinçer, A.Tiftikçi, B.Yıldırım, S.Güliter, C.Türkay, MD.Onuk, U.Yılmaz, C.Bölükbaş, E.Ellidokuz, A.Bektaş, O.Kocakaya, YA.Ateş. Multicenter, randomized, prospective study of 14 days ranitidine bismuth citrate vs. lansoprazole based triple therapies for the eradication of Helicobacter pylori in dyspeptic patients. 106. Digestive Disease Week. 14-19 May 2005, Chicago.
 • Ö.Ersoy, C.Alkım, MD.Onuk, K.Özdil, H.Demirsoy, B.Kesici, Ç. Karaca, L.K.Erdem, N.Akbayır. Could thrombocyte indices be used as disease activity markers in inflammatory bowel disease? Falk Symposium 159. Achievements in Research and Clinical Practice. 4-5 May 2007, İstanbul.
 • M.Abuduli, HH.Eker, MD.Onuk, Ç.Geredeli. The effect of Ramazan itikaf on various biochemical and immunological parameters. 1. International Traditional and Complementary Medicine Congress. 19-22 Apr 2018, İstanbul.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunulan Poster

 • MD.Onuk, N.Okçu, D.Gezdirici, E.Akarsu, MA.Çiftçioğlu. Mide karsinomu olgularında Helicobacter pylori sıklığı. X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1993.
 • N.Okçu, B.S.Uyanık, E.Akarsu, MD.Onuk, SB.Tekin. Mide ve kolorektal kanser vakalarında bazı tümör markerleri ve alkalen fosfatazın tanıdaki değeri. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • N.Okçu, M.Gündoğdu, A.Öz, MD.Onuk, SB.Tekin, E.Akarsu. Kronik aktif hepatit ile dekompanse karaciğer sirozunda plazma fibronektin düzeyleri. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • L.Erdem, A.Ökten, Y.Çakaloğlu, S.Kaymakoğlu, S.Badur, F.Beşışık, MD.Onuk, M.Bozacı, S.Gürel. Kronik C hepatitli hastalarda anti HCV (2. Kuşak Elisa), antiHCV-IgM ve HCV-RNA arasındaki ilişki. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • AF.Ağan, A.Ökten, Y.Çakaloğlu, F.Beşışık, S.Kaymakoğlu, L.Erdem, MD.Onuk. Hepatit B virus dışı sebeplere bağlı kronik karaciğer hastalıklarında hepatit B aşısına immun cevap. ll. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 1994.
 • L.Erdem, S.Badur, A.Ökten, S.Kaymakoğlu, Y.Çakaloğlu, F.Beşışık, S.Türkoğlu, MD.Onuk, M.Bozacı, S.Gürel. Kronik C hepatitli hastalarda hepatit C virusuna karşı IgM antikoru (AntiHCV IgM). ll. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 1994.
 • A.Ökten, S.Kaymakoğlu, Y.Çakaloğlu, Z.Mungan, G.Boztaş, F.Beşışık, S.Özdil, MD.Onuk, K.Demir, S.Gürel, U.Çevikbaş. Karaciğer sirozunda hepatoselüler karsinoma sıklığı. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1995.
 • S.Kaymakoğlu, A.Ökten, Y.Çakaloğlu, O.Yeğinsü, Z.Mungan, G.Boztaş, F.Beşışık, S.Özdil, MD.Onuk, K.Demir, S.Gürel. Primer sklerozan kolanjit: klinik özellikleri, methotrexate ve ursodeoksikolik asid tedavisinin etkinliği. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1995.
 • MD.Onuk, E.Varoğlu, F.Akçay, Ö.Ünal. Clinical use of Tl-Tc substraction scintigraphy in the diagnosis of liver masses. 5. Marmara Medical Days, 1996.
 • MD.Onuk, S.Kaymakoğlu, K.Demir, Y.Çakaloğlu, G.Boztaş, Z.Mungan, S.Gürel, F.Beşışık, U.Çevikbaş, N.Erol, R.Sezer. Ülseratif kolitte remisyonun idamesinde düşük doz oral methotrexate. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996.
 • Z.Mungan, K.Demir, MD.Onuk, V.Göral, G.Boztaş, F.Beşışık, O. Yeğinsü. Gastroözofageal reflünün ülkemizdeki epidemiyolojisi. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1997.
 • M.Koruk, E.Bozkurt, MD.Onuk, G.Polat. Koroner anjiografileri normal göğüs ağrılı hastalarda üst gastrointestinal endoskopide lezyonlar. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2000.
 • MD.Onuk, M.Yıldırım, E.Varoğlu, G.Polat, M.Koruk. Gastroözofageal reflü hastalarında cisapridin mide boşalma zamanına etkisinin sintigrafik yöntemle değerlendirilmesi.17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2000.
 • MD.Onuk, B.Yassıkaya, E.Akarsu. İnflamatuar barsak hastalarında kemik metabolizması değişiklikleri. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2001.
 • MD.Onuk, M.Koç, M.Koruk. Radyoterapiye bağlı özofajit tedavisinde oral GM-CSF. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2001.
 • L.Erdem, N.Akbayır, D.Sakız, C.Alkım, H.Demirsoy, B. Kesici, N.Polat, MD.Onuk. Mide kanserli hastaların 1. derece yakınlarında intestinal metaplazi riski. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • L.Erdem, N.Akbayır, C.Alkım, Ö.Ersoy, B.Kesici, MD.Onuk. Peginterferon + Ribavirin tedavisine primer yanıtsız kronik hepatit C li hastalarda tedavi arayışları. 5. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2007.

Tam Metni ya da Özeti Yayımlanan Poster

 • MD.Onuk, A.San, HZ.Tonbul, Y.Selçuk, BS.Uyanık. Çeşitli dializ yöntemlerinde protein kayıpları (CAPD & APD & HD). X. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 1993.
 • A.San, HZ.Tonbul, Y.Selçuk, MD.Onuk, E.Akarsu, A.Öz. Çeşitli vasküler accesslerde hemodiyaliz etkinliği ve resirkülasyon. X. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 1993.
 • Y.Selçuk, A.San, HZ.Tonbul, MD.Onuk. Renal osteodistrofide oral calcitriol tedavisinin PTH, Calcitonin ve QTc değerlerine etkisi. X. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 1993.
 • HZ.Tonbul, A.San, Y.Selçuk, H.Kaya, MD.Onuk. Renal transplantasyon sonrası gelişen iki Kaposi sarkom vakası. X. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 1993.
 • HZ.Tonbul, A.San, M.Gündoğdu, Y.Selçuk, A.Öz, YN.Şahin, BS.Uyanık, MD.Onuk. Hemodiyaliz hastalarında farklı membranların biokompatibilitesi ve fibronektin düzeyine etkisi. X. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 1993.
 • N.Okçu, T.Buran, MD.Onuk, E.Akarsu, MA.Çiftçioğlu. Erzurum ve çevresindeki nonspesifik gastritli olgularda Helicobacter pylori sıklığı. X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1993.
 • N.Okçu, MD.Onuk, D.Gezdirici, H.Doğan, E.Akarsu, M.Gündoğdu. Epigastrik şikayeti olan hastalarda endoskopi ile saptanan mide kanseri sıklığı. X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1993.
 • N.Okçu, D.Gezdirici, MD.Onuk, E.Akarsu, H.Doğan, C.Gündoğdu. Gastrik polipler. X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1993.
 • N.Okçu, MD.Onuk, E.Akarsu, H.Doğan, C.Gündoğdu. Bölgemizdeki hepatoselüler karsinomlu hastalarda major risk faktörleri. X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1993.
 • N.Okçu, C.Gündoğdu, SB.Tekin, A.Başoğlu, MD.Onuk, E.Akarsu. Özofagus kanserli olgularımız. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • N.Okçu, T.Buran, M.Gündoğdu, SB.Tekin, E.Akarsu, MD.Onuk. Doğu Anadolu bölgesinde duodenum ülserli hastalarda Helicobacter pylori prevalansı. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • G.Akçay, SB.Tekin, MN.Akçay, BS.Uyanık, A.Öz, MD.Onuk, İ.İka, M.Gündoğdu, MC.Apaydın. Karaciğer hastalıklarında sex hormone binding globulin düzeyleri. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • G.Akçay, SB.Tekin, MN.Akçay, BS.Uyanık, A.Öz, MD.Onuk, E.Akarsu, N.Okçu, M.Gündoğdu. Önemli karaciğer hastalıklarında hipofiz tiroid ekseni. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • G.Akçay, SB.Tekin, MN.Akçay, BS.Uyanık, A.Öz, MD.Onuk, İ.İka, M.Gündoğdu, MC.Apaydın. Karaciğer hastalıklarında androjenik hormon düzeyleri. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • G.Akçay, SB.Tekin, MN.Akçay, BS.Uyanık, L.Kazak, MD.Onuk, İ.İka, M.Gündoğdu, MC.Apaydın. Karaciğer hastalıklarında plazma alfa feto protein ve ferritin düzeyleri. mXI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • G.Akçay, SB.Tekin, MN.Akçay, BS.Uyanık, H.Kaya, MD.Onuk, İ.İka, M.Gündoğdu, MC.Apaydın. Beta h-CG malign asit kriteri olarak kabul edilebilir mi ? XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • G.Akçay, SB.Tekin, MN.Akçay, BS.Uyanık, H.Kaya, MD.Onuk, E.Akarsu, N.Okçu, M.Gündoğdu. Malign ve benign asitlerde ferritin düzeyleri. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1994.
 • MD.Onuk, E.Akarsu, M. Şahin, N.Okçu, K.Yılmaz. Asitli karaciğer sirozunda parasentezin sol ventrikül diastolik doluşu ve kalp fonksiyonlarına etkileri. 1.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1995.
 • E.Akarsu, G.Akçay, MD.Onuk, N.Okçu, H.Kaya. Karaciğer sirozlu hastalarda oral glukoz tolerans testi sonuçları. 1.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1995.
 • E.Akarsu, G.Akçay, MD.Onuk, N.Okçu, H.Kaya. Karaciğer sirozlu hastalarda serum tiroid hormon seviyeleri. 1.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1995.
 • N.Okçu, K.Akgöz, MD.Onuk, E.Bakan, A.Kızıltunç, E.Akarsu. Karaciğer sirozunda hiperdinamik sirkülasyon ve nitrik oksidin rolü. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996.
 • N.Okçu, K.Yılmaz, MD.Onuk, L.Cerrahoğlu, G.Akçay, İ.Kiki. NSAİİ kullanan hastalarda oluşan gastroduodenal lezyonların önlenmesinde misoprostolun yeri. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996.
 • N.Okçu, MD.Onuk, E.Akarsu, C.Gündoğdu, M.Gündoğdu, İ.Kiki. Üst gastrointestinal sistem endoskopik bulguları ve Helicobacter pylori sıklığı. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996.
 • N.Okçu, MD.Onuk, M.Gündoğdu, E.Akarsu, G.Akçay, İ.Kiki. Helicobacter pylori eradikasyonunda üçlü tedavilerin değişik süreli uygulanması ile alınan sonuçlar. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996.
 • N.Okçu, MD.Onuk, E.Akarsu, M.Gündoğdu, SB.Tekin, İ.Kiki. Akut üst gastrointestinal sistem kanamalarında endoskopi sonuçlarımız ve predispozan faktörler. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996.
 • N.Okçu, MD.Onuk, E.Akarsu, H.Kaya, C.Gündoğdu. Tanısal üst gastrointestinal sistem endoskopi sonuçlarımız. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996.
 • C.Gündoğdu, N.Okçu, F.Erdoğan, MD.Onuk, M.Başoğlu, İ.Kiki. Erzurum ve çevresinde görülen gastrointestinal karsinomların klinik ve histopatolojik özellikleri. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1996.
 • A.Kaya, MD.Onuk, MA.Taşyaran, Ö.Gökkoca, Ş.Yılmaz. Karaciğer sirozu etyolojisinde hepatit virusları. lll. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 1996.
 • MD.Onuk, C.Kayhan, F.Erdem. Sepsis ve derin hiperbilirubinemi vakası. ll. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1997.
 • MD.Onuk, N.Güler, S.Kaymakoğlu, K.Demir, S.Badur, A.Ökten. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığında p-ANCA sıklığı. 4. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1997.
 • MD.Onuk, E.Akarsu, E.Varoğlu, E.Bozkurt, M.Yıldırım, H.Kaya. Hepatopulmoner sendrom tanısında akciğer perfüzyon sintigrafisi ile ekokardiografi karşılaştırılması. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1997.
 • MD.Onuk, E.Varoğlu, H.Uslu, M.Yıldırım, M.Koruk. Duodenum ülserli hastalarda Hp eradikasyon tedavisinin mide boşalması üzerine etkisinin incelenmesi. 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1998.
 • MD.Onuk, M.Koruk, G.Polat. Üst gastrointestinal endoskopi isteklerinde yanlış endikasyonlarla ilgili bir değerlendirme. 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1998.
 • MD.Onuk, M.Koruk, G.Polat, AR.Yev. Erzurum yöresinde kan donörlerinde HBV ve HCV seroprevalansı. IV. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 1998.
 • MD.Onuk, M.Koruk, A. Yılmaz, G.Polat. Erzurum yöresinde siroz hastalarının özellikleri. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1999.
 • M.Koruk, MD.Onuk, A.Yılmaz. Karaciğerde yer kaplayan lezyonların tanısında ultrason rehberliğinde karaciğer biyopsisi. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1999.
 • MD.Onuk, M.Koruk, A.Yılmaz. Kronik karaciğer hastalıklarının tanısında perkütan karaciğer biyopsi sonuçlarımız. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1999.
 • M.Koruk, G.Polat, A.Balık, MD.Onuk, A.Yılmaz. Erzurum yöresinde akut üst gastrointestinal kanama: sıklık, neden, klinik özellikler. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1999.
 • M.Koruk, MD.Onuk, G.Polat, N.Okçu, A.Yılmaz. Erzurum yöresinde mide kanseri: demografik, endoskopik, histopatolojik ve klinik özellikleri. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1999.
 • MD.Onuk, A.Öztopuz, M.Koruk, G.Polat. Erzurum yöresinde özofagus ve mide kanserinde etyolojik faktörler üzerine bir araştırma. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1999.
 • MD.Onuk, M.Koruk, G.Polat, N.Okçu, A.Yılmaz. Erzurum yöresinde özofagus kanseri: demografik, endoskopik, histopatolojik ve klinik özellikleri. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1999.
 • MD.Onuk, E.Varoğlu, M.Yıldırım, M.Koruk, İ.Hacıbeyoğlu, A.Levent. ERCP sonrası gelişen hafif akut pankreatitin sintigrafik yöntemle araştırılması. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1999.
 • M.Koruk, G.Polat, MD.Onuk, A.Yılmaz. Erzurum yöresinde üst gastrointestinal endoskopi sonuçları. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1999.
 • M.Koruk, MD.Onuk, F.Akçay, G.Polat. Kronik karaciğer hastalarında serum trombopoietin düzeyleri ve trombosit sayısı ile ilişkisi. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2000.
 • MD.Onuk, F.Özçiçek. Kronik B hepatitinde interferon+lamivudine tedavisi. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2001.
 • MD.Onuk, F.Özçiçek. Kronik C hepatitinde interferon+ribavirin tedavisi. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2001.
 • G.Polat, H.Dursun, N.Okçu, A.Yılmaz, MD.Onuk. Bölgemizdeki kronik hepatitlerin etyolojik dağılımı. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2001.
 • G.Polat, H.Dursun, N.Okçu, A.Yılmaz, MD.Onuk. Karaciğer sirozlu hastalarımızın etyoloji ve komplikasyonlar açısından değerlendirilmesi. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2001.
 • G.Polat, H.Dursun, N.Okçu, A.Yılmaz, MD.Onuk. Kolonoskopi bulgularımız. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2001.
 • N.Okçu, A.Yılmaz, H.Dursun, Ö.Yılmaz, MD.Onuk. ERCP sonuçlarımız. 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2002.
 • H.Dursun, Ö.Yılmaz, N.Okçu, A.Yılmaz, MD.Onuk. Erzurum ve çevresinde inflamatuar barsak hastalıklarının demografik özellikleri. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • MD.Onuk, M.Koruk, Ö.Yılmaz. Malign özofagus darlıklarında endoskopik yolla self expandable metal stent uygulaması. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2003.
 • H.Dursun, Ö.Yılmaz, M.Bilici, N.Okçu, A.Yılmaz, MD.Onuk. Erzurum ve çevresinde hepateselüler karsinomanın klinik ve etyolojik özellikleri. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2004.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Özdal, Ç.Karaca, N.Akbayır, C.Alkım, B.Yılmaz, C. Çalışkan, LK.Erdem, MD.Onuk. Mesalazine bağlı akut pankreatit olgusu. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Özdal, Ç.Karaca, C.Alkım, N.Akbayır, LK.Erdem, MD.Onuk. Crohn hastalarında hepatit B seropozitifliği. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • Ö.Ersoy, C.Alkım, MD.Onuk, K.Özdil, H.Demirsoy, B.Kesici, Ç.Karaca, L.Erdem, N.Akbayır. Trombosit indeksleri inflamatuar barsak hastalık aktivitesini değerlendirmek amaçlı kullanılabilir mi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • Ö.Özdal, K.Özdil, C.Alkım, MD.Onuk. Sebebi açıklanmamış karaciğer kütlelerinin nadir sebebi kronik Fasciola hepatica enfeksiyonu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • H.Demirsoy, C.Alkım, D.Sakız, MD.Onuk. Mide çıkışına kısmen engel olan dev hiperplastik polip olgusu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • H.Demirsoy, Ö.Özdal, B.Kesici, K.Özdil, AB.Damar, E.Ahbap, MD.Onuk. Asitle ortaya çıkan ailevi Akdeniz ateşi olgusu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • Ö.Ersoy, K.Özdil, Ç.Karaca, L.Erdem, MD.Onuk. Yüksek AFP ve karaciğer kütleleri her zaman göründüğü gibi değil. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • L.Erdem, MD.Onuk, Ö.Ersoy, B.Kesici. Akut C hepatitinde tedavi kararı ne zaman verilmeli? 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • Ö.Ersoy, C.Alkım, MD.Onuk, H.Demirsoy. Transaminaz yüksekliğinin nadir bir sebebi: Chanarin-Dorfman sendromu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006.
 • Ö.Ersoy, E.Gültürk, H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, C.Alkım, L.Erdem, N. Akbayır, MD.Onuk. Asiti taklit eden dev intraabdominal kist. 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2007.
 • Ö.Ersoy, S.Gündoğdu, B.Kesici, H.Demirsoy, C.Alkım, Ç.Karaca, N.Akbayır, L.Erdem, D. Argon, N. Polat, MD.Onuk. Masif asit ile ortaya çıkan idiyopatik hipereozinofilik sendrom vakası. 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2007.
 • L.Erdem, Ö.Ersoy, MD.Onuk, Ç.Karaca, C.Alkım, H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, N.Akbayır. PEG-İFN-α 2b+RBV sonucu relaps olan kronik HCV li hastalarda diğer PEG-İFN ile tekrar tedavi mümkün mü. 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2007.
 • L.Erdem, Ç.Karaca, N.Akbayır, C.Alkım, Ö.Ersoy, B. Kesici, H.Demirsoy, MD.Onuk. Genotip I kronik hepatit C li hemodiyaliz hastalarında PEG-İFN-α 2a tedavisinin etkinliği. 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2007.
 • Ö.Ersoy, K.Aydın, MD.Onuk, N.Akbayır C.Alkım, L.Erdem, Ç.Karaca. Asemptomatik Budd Chiari sendromu ve hepatoselüler karsinom vaka sunumu. 4. HepatoGastroenteroloji Kongresi, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, Ç.Karaca, C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem, MD.Onuk. Crohnlu ve birinci dereceden yakınlarında antipankreatik antikorun rolü. 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2007.
 • L.Erdem, Ö.Ersoy, MD.Onuk, N.Akbayır, C.Alkım, Ç.Karaca. Duodenal maligniteyi taklit eden bir tüberküloz vakası. 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B Kesici, H Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, C.Alkım, N.Akbayır, L. Erdem, HT.Beyzadeoğlu, S.Çelik, Ç.Karaca, MD.Onuk. Ülseratif kolitli ve Crohnlu hastalarda p-ANCA sonuçlarının değerlendirilmesi. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem,HT.Beyzadeoğlu,S.Çelik, Ç.Karaca, MD.Onuk.Ülseratif kolitli hastalar ile birinci derece yakınlarında p-ANCA sonuçlarının değerlendirilmesi. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem,HT.Beyzadeoğlu, S.Çelik, Ç.Karaca, MD.Onuk. Anti Goblet antikorun ülseratif kolitte yeri. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, Ö.Ersoy, Ç.Karaca, N.Akbayır, L.Erdem, MD.Onuk, HT.Beyzadeoğlu. Crohn hastalarında antipankreatik antikorun kullanılabilirliği. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, Ç.Karaca, C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem, MD.Onuk. Antipankreatik antikor sonuçlarının hastalık yaşı ile ilişkisi. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, Ç.Karaca, C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem, MD.Onuk. Kortikosteroid kullanan Crohn hastalarında ASCA pozitifliği oranı daha düşük müdür? 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, Ç.Karaca, C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem, MD.Onuk. Crohnlularda anti-Saccharomyces Cerevisiae sonuçlarının hastalık yaşı ile ilişkisi. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem,HT.Beyzadeoğlu, S.Çelik, Ç.Karaca, MD.Onuk. Crohnlu hastalar ile 1. derece yakınlarında ASCA sonuçlarının değerlendirilmesi. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem,HT.Beyzadeoğlu, S.Çelik, Ç.Karaca, MD.Onuk. Crohnlu ve ülseratif kolitli hastalarda ASCA sonuçlarının değerlendirilmesi. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • H.Demirsoy, K.Özdil, B.Kesici, Ö.Ersoy, C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem,HT.Beyzadeoğlu, S.Çelik, Ç.Karaca, MD.Onuk. Crohnlu hastalar ile 1. derece yakınlarında antipankreatik antikor sonuçlarının değerlendirilmesi. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2007.
 • L.Erdem, C.Alkım, İ.Köker, C.Turan, Ç.Karaca, N.Akbayır, MD.Onuk. HBe Ag negatif kronik B Hepatitli hastalarda PegİFN-α 2b tedavisine yanıt oranları. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2009.
 • L.Erdem, N.Akbayır, D.Nejla, C.Alkım, Ç.Karaca, MD.Onuk. PegİFN-α 2b+RBV ile relaps olan genotip 1 hastalarda PegİFN-α 2a+RBV ile kalıcı yanıt mümkün mü. 7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2009.
 • C.Alkım, N.Akbayır, L.Erdem, Ç.Karaca, H.Demirsoy, B.Kesici, Ö.Ersoy, K.Özdil, E.Altınkaya, S.Buğdaycı, MD.Onuk, M.Sökmen. Kadın cinsiyet ve düzensiz ilaç kullanımı Lamivudin direncini belirleyen faktörler midir ? 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2009.
 • 1. World Congress of Gastroenterology. 6-11 Sep 1998, Vienna.
 • Falk Liver Week. 20-25 Oct 1999, Basel
 • 7. United European Gastroenterology Week. 13-17 Nov 1999, Roma.
 • 10. International Symposium on Viral Hepatitis. 8-14 Apr 2000, Atalanta
 • IV. Euro-Asian Gastroenterologist Congress. 29 May-2 Jun 2000, Tashkent.
 • 36. Annual Meeting of the EASL. 18-22 Apr 2001, Prag.
 • 1. Asia Pacific Digestive Week. 23-27 Sep 2001, Sydney.
 • 11. World Congress of the IASG. 1-4 Nov 2001, Crete.
 • 52. AASLD 8-14 Nov 2001, Dallas.
 • 37. Annual Meeting of the EASL. 15-16 Apr 2002, Madrid.
 • 10. United European Gastroenterology Week. 19-23 Oct 2002, Geneva.
 • 53. AASLD 1-5 November 2002, Boston.
 • Digestive Disease Week. 17-22 May, 2003, Orlando.
 • 16. Annual Congress of the EANM. 23-27 Aug 2003, Amsterdam
 • 11. United European Gastroenterology Week. 13-18 Nov 2003, Madrid.
 • Falk Symposium. 7-8 May 2004, Dubrovnik.
 • 12. United European Gastroenterology Week. 25-29 Sep 2004, Prag.
 • 40. Annual Meeting of the EASL. 12-17 Apr 2005, Paris.
 • 106. Digestive Disease Week. 14-19 May 2005, Chicago.
 • 13. United European Gastroenterology Week. 15-19 Nov 2005, Copenhagen.
 • 57. AASLD 26 Oct-1 Nov 2006, Boston.
 • 17. APASL 25-30 Mar 2007, Kyoto.
 • Falk Symposium. Achievements in Clinical Practice. 4-5 May 2007, İstanbul.
 • 108. Digestive Disease Week. 19-24 May 2007, Washington.
 • 18. APASL 21-26 Mar 2008, Seul.
 • Falk Symposium. Intestinal Disease. 1-5 May 2008, Budapest.
 • 109. Digestive Disease Week. 17-22 May 2008, SanDiego.
 • Falk Symposium. IBS. 30 Sep-1 Oct 2011, Brussels.
 • 1993 – 2018 arası tüm Ulusal Gastroenteroloji ve Ulusal Hepatoloji Kongreleri.
 • European Association for the Study of Liver (EASL)
 • Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD)
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD)
 • Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği (HeBiPa)
 • Gastrointestinal Endoskopi Derneği (GED)
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
 • İstanbul Tabip Odası (İTO)
 • Sağlık ve Medeniyet Derneği (SMD)
 • ESAM İstanbul Şubesi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.