Operatör Doktor Özgür Şenol

Nöroşirürji - Ataşehir
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  A1. Ozdogan S, Gergin YE, Gergin S, Senol O, Tiryaki M, Tatarli N, Hicdonmez T.
  Choroid plexus carcinoma in adults: An extremely rare case. The Pan African Medical Journal.
  20:302, 2015
  A2. Ozdogan S, Gergin YE, Senol O, Tiryaki M, Suslu HT, Tatarli N, Hicdonmez T.
  Thoracic disc herniation mimicking spinal mass lesion:An illustrative case and review of the
  literature. Neurosurg Q. doi: 10.1097/WNQ.0000000000000194, 2014
  A3. Dural Tuberculoma Mimicking En Plaque Meningioma: Case Report. Tatarli, Necati
  MD; Güçlü, Bülent MD; Süslü, Hikmet T. MD; Senol, Özgür MD; Yavuzer, Dilek MD;
  Hiçdönmez, Tufan MD. Neurosurgery Quarterly, 2014, LWW Journals
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) Basılan
  Bildiriler:
  B1. Duzkalir AH, Ozdogan S, Gergin YE, Senol O, Tiryaki M, Tatarli N, Suslu HT,
  Hicdonmez T. Thoracic disc herniation mimicking spinal mass lesion. EANS 15th European
  Congress of Neurosurgery, Prague, Czech Republic, 2014
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  C1. Özdoğan S, Gür E, Düzkalır AH, Tiryaki M, Şenol Ö, Tatarlı N, Hiçdönmez T. Uzun
  yaşam süresine sahip glioblastoma multiforme hastalarında klinik ve moleküler özellikler.
  Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 4(7):17-22, 2016
  C2. Özdoğan S, Gergin YE, Gergin S, Düzkalır AH, Tiryaki M, Şenol Ö, Tatarlı N,
  Hiçdönmez T. Beyin tümörleri ve epilepsi. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 4(7):55-60, 2016
  C3. Tatarlı N, Şenol Ö, Özdoğan S, Tiryaki M, Gergin YE, Yavuzer D, Solmaz B,
  Hiçdönmez T. Erişkinde kalsifiye serebellar gangliogliom. Acta Oncologica Turcica Doi:
  10.5505/aot.2016.92485, 2016
  C4. Düzkalır HG, Özdoğan S, Gül A, Gergin S, Şenol Ö, Düzkalır AH, Tatarlı N, Köken
  M. Morphometric study of lumbar vertebra pedicles. The journal of Turkish Spinal Surgery
  26(2):101-106, 2015
  C5. Süslü H, Düzkalır HG, Özdoğan S, Şenol Ö, Tatarlı N, Düzkalır AH, Yaltırık CK.
  Fluoroscopy guided transforaminal steroid injection on cervical radicular pain. The journal of
  Turkish Spinal Surgery 26(2):127-133, 2015
  C6. Düzkalır HG, Özdoğan S, Gül A, Gergin S, Şenol Ö, Düzkalır AH, Tatarlı N, Köken
  M. Lumbar lordosis and sacral slope angle measurements according to adult age groups: A
  morphometric study. The journal of Turkish Spinal Surgery 26(2):107-111, 2015
  C7. Süslü H, Yaltırık CK, Özdoğan S, Şenol Ö, Tatarlı N, Düzkalır AH, Düzkalır HG.
  Epiduroscopy usage for pain management of failed back surgery syndrome. The journal of
  Turkish Spinal Surgery 26(2):127-133, 2015
  C8. Özdoğan S, Gergin YE, Şenol Ö, Tiryaki M, Düzkalır AH, Hiçdönmez T. Torakal disk
  hernilerine pratik yaklaşım. JTSS 25:4 s309-312, 2014
  C9. Lumbar Spinal Cerrahide Füzyon ve Stabilizasyonun Omurga Biyomekaniğine
  Katkısının Röntgenografik Olarak Kıyaslanması. Uğur Özdemir, Levent Uysal, Özgür Şenol,
  Necati Kaplan, Tolga Gediz, Kemal Avlar, M. Murat Taşkın. Düşünen Adam: Psikiyatri ve
  Nörolojik Bilimler Dergisi: 2004;17:46-54
  C10. Adjacent Segment Instability and Degeneration After Posterior Lumbar Stabilization
  Ozar E, Şenol Ö, Uysal L, Taşkın M. [Adjacent Segment Instability and Degeneration After
  Posterior Lumbar Stabilisation]. Düşünen Adam. : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
  2006; 19(4): 194-203.
  C11. Subdural Empyema in the Adjacent Cortex of an Arteriovenous Malformation. Dilber
  Ayçiçek ÇEÇEN, Necati TATARLI, Hikmet Turan SÜSLÜ, Ali BÖREKCİ, Özgür ŞENOL.
  Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital, Department of Neurosurgery,
  İstanbul, Turkey
  C12. ŞENOL, Özgür, Burcu GÖKER, and S. Murat İMER. “Perkütanöz Endoskopik
  Transforaminal Yaklaşım ile Lomber Diskektomi.” Turkiye Klinikleri Journal of
  NeuroSurgery Special Topics 7,2 (2017): 194-198.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  D1. TRAVMATİK OLMAYAN SPONTAN RİNORE: OLGU SUNUMU Yusuf Emrah
  Gergin, Necati Tatarlı, Mustafa Kaya, Özgür Şenol, Dilber Ayçiçek Çeçen, Bekir Can
  Kendirlioğlu, Tufan Hiçdönmez Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
  Nöroşirürji Kliniği, İstanbul. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2013, Cilt: 23, Ek Sayı. EPS: 578
  D2. SEREBELLAR TÜBERKÜLOM: OLGU SUNUMU Necati Tatarlı, Dilek Yavuzer,
  Özgür Şenol, Serdar Onur Aydın, Tufan Hiçdönmez. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2013, Cilt: 23,
  Ek Sayı. EPS:324
  D3. SPİNAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN TORAKAL DİSK HERNİSİ: OLGU SUNUMU
  Yusuf Emrah Gergin, Necati Tatarlı, Özgür Şenol, Mehmet Tiryaki, Tufan Hiçdönmez. Türk
  Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı. EPS:155
  D4. MONOSTOTİK FİBRÖZ DİSPLAZİ: OKSİPİTAL KEMİK YERLEŞİMLİ BİR OLGU
  SUNUMU Recep Başaran, Mustafa Kakşi, Erdal Gür, Mehmet Tiryaki, Özgür Şenol, Aydın
  Sav. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı. EPS:378
  D5. AKCİĞER KANSERİNİN SPİNAL İNTRAMEDÜLLER METASTAZI: NADİR BİR
  OLGU SUNUMU Mehmet Tiryaki, Recep Başaran, Özgür Şenol, Serdar Onur Aydın, Tufan
  Hiçdönmez. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı. EPS:412
  D6. MEME KANSERİNİN SUPRA- VE İNFRA-TENTORİAL KİSTİK METASTAZLARI:
  OLGU SUNUMU Necati Tatarlı, Özgür Şenol, Hikmet Turan Süslü, Bülent Güçlü, Dilek
  Yavuzer, Tufan Hiçdönmez. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2014, Cilt: 24, Ek Sayı. EPS:505
  D7. ERİŞKİNDE KALSİFİYE SEREBELLAR GANGLİOGLİOM: OLGU SUNUMU Necati
  Tatarlı, Özgür Şenol, Selçuk Özdoğan, Mehmet Tiryaki, Yusuf Emrah Gergin, Dilek Yavuzer,
  Tufan Hiçdönmez. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2015, Cilt: 25, Ek Sayı. EPS:303
  D8. LOMBER DİSK HERNİASYONUNUN AĞRI ŞİDDETİ ÜZERİNE ETKİSİ Duygu
  Kurtuluş, Ersin Hacıyakıpoğlu, Yunus Diler, Özgür Şenol, Sait Naderi. Türk Nöroşirürji
  Dergisi, 2015, Cilt: 25, Ek Sayı. EPS:759
 • KAHRAMAN, S., BENLİ, İ. T., Yardımcıları, E., ÖZDOĞAN, S., & DÜZKALIR, A.
  H. Osteoporotik Omurga. Türk Omurga Derneği Yayınları-9 2016. 4.2.3.; IV. Bölüm:243-
  252. Vertebroplasti ve Kifoplasti, Selçuk ÖZDOĞAN, Özgür ŞENOL, İ. Teoman BENLİ
 • Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim Kursu III. Dönem I. Kurs
 • Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi
 • Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Mikrocerrahi
  kursu, 13-17 Aralık 2004
 • 2. Uluslararası Mikronörocerrahi Anatomisi Sempozyumu, 2004
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Süreki Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Nörotravma
  Sempozyumu, 2004
 • II. Feyyaz Berkay Günleri, Kranial Lezyonlarda Uygulanan Mikroşirürjikal Yaklaşım
  Teknikleri, 2004
 • Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi
 • Real e Benemerita Associaçao Portuguease de Beneficencia, Instituto de Ciencias
 • Neurologicas – ICNE Laboratorio de Microcirurgia, 2007
 • Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi
 • 2007 yılında Brezilya, Instituto de Ciencias Neurologicas – Hospital Beneficencia
  Portuguesa and Hospital Alemao Oswaldo Cruz’da mikrocerrahi laboratuvarı ve kliniğinde
  gözlemci olarak bulunmuştur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.