Profesör Doktor İbrahim Ethem Poyrazoğlu

KBB - Ataşehir Hastanesi
Prof. Dr. Ibrahim Ethem Poyrazoglu

Prof. Dr. İbrahim Ethem POYRAZOĞLU

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Adana-Osmaniye 1955 doğumluyum. Babamın öğretmen olması nedeniyle çocukluğum yurdumuzun çeşitli yörelerinde geçti. İlkokul ve ortaokulu Adana’da tamamladıktan sonra, Mersin İlköğretmen okuluna girdim. Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’nden mezun sonra, 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Fakültede okurken Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına eğitimimi sürdürmek için askeri öğrenci oldum. 1979 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, bir yıl GATA’da stajyer tabip olarak, iki yıl da Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda uçuş tabibi olarak görev yaptım. 1982 – 1986 yılları arasında GATA KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasımı tamamlayarak KBB Uzmanı oldum. Bir buçuk yıl Hava Harp Okulu Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra, 1987 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde yardımcı doçentliğe başladım. 1992 yılında doçent oldum, 2007 yılında profesörlüğe atandım. 2008 yılında kendi isteğimle emekli olduktan sonra, İstanbul’daki çeşitli özel hastanelerde çalıştım. 2018 den beri Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Akademik yaşamımda, uzun süre ve mecburi olarak, KBB branşının tüm hastalıklarıyla çok yakından ilgilenmek zorunda kaldığımdan dolayı, branşımın tüm hastalıklarına vakıf olduğum için mutluluk duymaktayım. Özel hastanelerde çalıştığımdan beri; tonsillektomiler, septum deviasyonları, burun ve sinüs endoskopik cerrahileri, kulağın hastalıkları ve operasyonları, baş boyun hastalıkları ve cerrahisi, septorinoplasti operasyonlarını daha çok yapmaktayım.

KBB Hastalıkları

I – KULAKLA İLGİLİ (OTOLOJİK) HASTALIKLAR

 

A – Dış kulak yolu(DKY) hastalıkları

 

 1. Kulak kepçesinin doğumsal ve sonradan olan hastalıkları: Kepçe kulak, kıkırdak kesikleri, düzensizlikleri, tümörleri ve lezyonları
 2. DKY’da buşon, yabancı cisimler
 3. DKY enfeksiyonları, otomikozis, seboreik dermatitis vs
 4. DKY stenozları, ekzostozler, tümörler
 5. Keratozis obsturans

 

B – Orta kulak (OK) hastalıkları

 

 1. Akut ve kronik otitis media(OM), seröz ve effüzyonlu OM
 2. Kulak zarının hastalıkları: Mirinjitis, perforasyon
 3. İletim tipi işitme kayıpları
 4. Otoskleroz
 5. Orta kulak tümörleri

 

C – İç kulak(İK) hastalıkları

 

 1. Enfesksiyonlar , labirentitis
 2. Nörosensorial tip işitme kayıpları(NSİK),
 3. Presbiakuzi, yaşa bağlı işitme azlığı
 4. Tinnitus(çınlama); objektif ve subjektif
 5. Vertigo(Baş dönmeleri), Denge problemleri
 6. Meniere hastalığı
 7. Akustik nöroma

 

II – BURUNLA İLGİLİ (RİNOLOJİK) HASTALIKLAR

 

 1. Akut ve kronik rinitler, enfeksiyonlar
 2. Akut ve kronik sinüzitler
 3. Septal deviasyon ( burun orta bölmesinin eğriliği), Konka hipertrofileri
 4. Allerjik rinit ve sinüzitler
 5. Nazal polipler
 6. Koku alma bozuklukları (anosmi)
 7. Burun yabancı cisimleri
 8. Burun kanamaları(epistaksis)
 9. Nazal faraktürler( burun kırıkları)
 10. Burun şekil bozuklukları (Septorinoplasti)
 11. Burun lezyonları, tümörleri
 12. Beyin omurilik sıvı kaçakları(BOS rinoresi)
 13. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı(dakriosistit)

 

III – ORAL BÖLGE VE FARENKS (AĞIZ İÇİ ve YUTAK) HASTALIKLARI

 

 1. Stomatitler(ağız içi hastalıkları) ve gingivitis
 2. Dil hastalıkları(glossitis), tümörleri
 3. Tad alma bozuklukları
 4. Tükürük bezi hastalıkları(siyaladenitis), tükürük taşları (siyalolithiasis), tümörler, enfeksiyonlar, ranula vs.
 5. Akut ve kronik bademcik enfeksiyonları(tonsillitis, peritonsiller apse
 6. Geniz eti(adenoid vejetasyon)
 7. Geniz(nazofarenks) enfeksiyonları, tümörleri, kistleri
 8. Ağız yutağı lezyonları(orofarenks) ,tümörleri
 9. Alt yutak(hipofarenks) lezyonları, tümörleri
 10. Yutma problemleri
 11. Laringofarengeal reflü

 

IV – GIRTLAK(LARINGOLOJİK)HASTALIKLAR

 

 1. Larenjitler, akut ve kronik
 2. Ses kısıklığı(disfoni)
 3. Ses tellerinin (vokal kordlar) nodülleri, polipleri
 4. Gırtlağın lezyonları, tümörleri
 5. Nefes borusu(trakea) hastalıkları

 

V – BAŞ BOYUN(HEAD and NECK) HASTALIKLARI

 

 1. Baş ve boyunun doğumsal(konjenitel) ve edinsel lezyonları, kistleri, tümörleri
 2. Boyundaki dokuların tümörleri, lenfomalar
 3. Diğer bölgelerden boyuna tümör metasrazları
 4. Çene eklemi(temperomandibuler eklem) bozuklukları, ağrıları
 5. Yüz felci(Bell’s paralizisi) tanı ve tedavisi
 6. Kafatabanı kırıkları(Temporal kemik kırıkları)

KBB Tedavi Yöntemleri

A – KULAKLA İLGİLİ TEDAVİLER VE OPERASYONLAR:

 

 1. Buşon( kulak kiri) temizliği- Küret, Aspirasyon, Lavaj yöntemleri ile
 2. Kulak kepçesi ve dış kulak yolundaki lezyonların cerrahisi
 3. Kulak kepçesi arkasındaki kistlerin cerrahisi( eboreik ve epidermal kistler)
 4. Dış kulak yolundaki doğumsal ve edinsel darlıklarının, osteom ve ekzostozlarının cerrahisi
 5. Kulak kepçesi ve dış kulak yolunun tümörlerinin cerrahisi
 6. Kulak zarındaki lezyonların (mirinjitis) tedavisi ve cerrahisi
 7. Kepçe kulak onarımı: Otoplasti
 8. İşitme kaybına yol açan kulak zarı deliklerinin(perforasyon) cerrahisi: Miringoplasti, Timpanoplasti, Timpanomastoidektomiler
 9. Travmatik kulak zarı (travmaya bağlı ani oluşmuş)delinmelerinin tedavisi
 10. Akut orta kulak enfeksiyonlarının tedavisi
 11. Kronik orta kulak enfeksiyonlarının cerrahi tedavisi: Mastoidektomiler(basit,radikal, modifiye radikal mastoidektomiler), Timpanomastoidektomiler
 12. Travmatik veya idiopatik yüz felcinde fasial sinir eksplorasyonu ve tamiri
 13. Meniere hastalığında intratimpanik tedavi
 14. Tinnitusta intratimpanik tedavi
 15. Pozisyonel vertigolarda manevralar
 16. Vertigolarda tanı ve tedavi
 17. Temporal kemik kırıkları tanı ve tedavisi

 

B – BURUNLA İLGİLİ TEDAVİ VE OPERASYONLAR

 

 1. Travmatik burun kırıklarının düzeltilmesi( Nazal fraktür repzisyonu)
 2. Burun kanamaları- Koterle veya HgNO3 koterizayonu, Tamponman
 3. Burun yabancı cisimlerinin çıkarılması
 4. Burun poliplerinin cerrahi tedavisi: Nazal polip, septum polibi, antrochoanal polipler
 5. Burun arka deliklerinin tıkanıklığında cerrahi tedavi (Choanal atrezi cerrahisi)
 6. Burun içindeki yapışıklıkların(sineşiler) cerrahisi
 7. Burun içi orta bölme egriliklerinin(Septal Deviasyon) cerrahisi: Septoplasti
 8. Burun içi etlerinin (konkalar) küçültülmesi: Konka radyofrekans, Konka cerrahisi
 9. Akut ve kronik sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahileri: fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi, endoskopik frontal sinüs cerrahisi, endoskopik maksiller sinüs cerrahisi, antrochoanal polipektomi
 10. Genizdeki kistlerin cerrahisi: Thornwaldt kisti cerrahisi
 11. Burun şekil bozukluklarının cerrahisi: Rinoplasti, Septorinoplasti
 12. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı operasyonu- Dakriosistorinostomiler

 

C – AĞIZ VE FARENKS İLE İLGİLİ TEDAVİ OPERASYONLAR

 

 1. Bademcik ve geniz eti (tonsillektomi, adenoidektomi) operasyonları: Koblasyon, termal welding, bipolar koterizasyon, standart tonsillektomiler
 2. Tonsil küçültme.Tonsillotomi
 3. Peritonsiller apse (bademcik apsesi) direnajı
 4. Dil kökü bademciği operasyonu -Lingual tonsilektomi
 5. Dil altı bağı (frenilum linguale) cerrahisi
 6. Uyku apnesi cerrahileri- UPP, UPPP
 7. Horlama cerrahileri- Uvulektomi, Palatal radyofrekansı, Anterior palatoplasti
 8. Dil lezyonlarının cerrahisi
 9. Tükürük bezi iyi ve kötü huylu tümörlerinin cerrahisi
 10. Tükürük bezi taşlarının cerrahisi-Sialolithiazis
 11. Ranula ve tükürük kistlerinin cerrahisi
 12. Hipofarenks lezyonlarının cerrahisi
 13. Oral bölge ve hipofarenks yabancı cisimlerinin endoskopik tedavisi
 14. Dudak lezyonlarını ve tümörlerinin tedavisi

 

D – GIRTLAK İLE İLGİLİ TEDAVİ ve OPERASYONLAR

 

 1. Ses kısıklıklarının endoskopik tanı ve tedavileri
 2. Ses tellerinin ( vokal kordlar) nodül ve poliplerinin endoskopik mikrolaringoskopik cerrahisi
 3. Ses tellerinin felçlerinde cerrahi tedavi:Vokal kord lateralizasyonu ve medializasyonu
 4. Trakeostomiler ( boyundan nefes borusun kanal açma)
 5. Larenks karsinomlarında cerrahi tedavi: Vokal kord Stripping, Kordektomi, Parsiyel larinjektomiler, total larinjektomi,
 6. Larengeal web cerrahisi

 

E – BAŞ BOYUN İLE İLGİLİ TEDAVİ ve OPERASYONLAR

 

 1. Yüzde olan lezyonların cerrahisi, kistler, benler, kesiler vs
 2. Baş ve boyundaki kitlelerin tanısı ve tedavisi
 3. Boyundaki kitlelerin ayırıcı tanısı ve cerrahisi. Lenfadenopatiler, Lenfomalar
 4. Boyundaki doğumsal veya edinsel kist ve fistüllerin cerrahisi: Tiroglossal ve brankial kist ve fistüller
 5. Tiroid bezindeki tümörlerin cerrahisi
 6. Boyuna yayılmış olan tümör metastazlarının tanı cerrahisi
 7. Boyun diseksiyonları; fonksiyonel ve radikal boyun diseksiyonları
 8. Servikal kot (boyun kaburgası) cerrahisi
 9. Eagle sendromu( stilofarengeal ligament elongasyonu) cerrahisi
 10. Çene eklemi(temperomandibuler eklem) bozukluklarını tanı ve tedavisi

F – AMELİYATLAR

 1. Adenoidektomi
 2. Tonsillektomi
 3. Adenotonsillektomi
 4. Dil rezeksiyonu
 5. Ağız tabanı eksizyonları
 6. Minör Tükrük bezi hastalıkları
 7. Parotitektomi, parsiyel,total
 8. Submandibuler tükrük bezi hast.
 9. Uvulopalatoplasti
 10. Oroantral fistül
 11. Oral bölge mukozal hast., lökoplaki,eritroplaki vs
 12. Farenksteki tümörler
 13. Larenks Ca, total, parsiyel larinjektomiler
 14. Boyun diseksiyonları, radikal,modifiye, fonksiyonel vs
 15. Baş ve boyun tümörleri cerrahisi
 16. Baş ve boyundaki konjenital lezyonlar, benign tümörler
 17. Septum deviasyonu, septoplasti
 18. Septorinoplasti, açık,kapalı
 19. Konvansiyonel sinüs cerrahisi, Caldwel-Luc vs
 20. Endoskopik sinüs cerrahileri, FESS
 21. Nazal polipler
 22. Antrokoanal polip
 23. Nazal tümörler, papillom,anjiofibrom ,ca vs
 24. Sinüs osteomları, kistleri
 25. Endoskopik dakriosistorinostomi
 26. External dakriosistorinostomi
 27. Dış kulak yolu lezyonları, osteom,kondrom,stenoz vs
 28. Kulak kepçesi plastik operasyonları
 29. Miringoplasti
 30. Timpanoplasti
 31. Orta kulak kronik hastalıkları, radial, basit mastoidektomi
 32. Ventilasyon tüpü takılması
 33. Fasial sinir dekompresyonları
 34. Endolenfatik sac dekompresyonu
 35. Tiroidektomi, parsiyel, total
 36. Vokal kord paralizileri
 37. Trakeostomi
 38. Maksillektomi, total,parsiyel

Kongre ve sempozyumlardaki sunuluş ve yayınlanış sırasına göre dizilmiştir

1- Özkaptan Y. , POYRAZOĞLU E. , Bayhan M. : Bir epistaksis olgusu

      nedeniyle      intrakavernöz A.C.İ. anevrizmaları. Türk Otorinolarengoloji Derneği

      XVII. Milli         Kongresi ( Adana-1983 ,Tebliğ) Kitabı: 217-220, 1985.

2-Özkaptan Y. , Muş N. , POYRAZOĞLU E. , Finci R. , Kanımtürk E. : Kronik maksiller          sinüzit tedavisinde intranazal antrostomi. G.A.T.A. Bülteni, 30: 623-629, 1988.

3-Özkaptan Y. , POYRAZOĞLU E. :  Epistaxis from the aneurysm of intracavernous

     internal carotid artery. Pakistan Journ. Otolaryn. 4: 68-70, 1988.

4-Üskent N. , Danacı M. , Tor. H. , Öztek İ. , POYRAZOĞLU E. , Wegener’in granülamatöz

    vaskülitisi : Primier mukokuteneal tutulum ve akciğer lezyonları ile seyreden bir olgu

    bildirimi. Türk Onkoloji Dergisi 3 ( 1-2 ) : 667-672, 1989.

5-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Karslı F. : Glomus Timpanikum

    T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi (Kıbrıs 1989-Tebliğ ) Kitabı, syf: 56-59, 1989.

6-Muş N. , POYRAZOĞLU E. , Yağlıdere O. , Dündar A. , Özkan S. : Erişkinlerde beyin

    sapı uyarılmış işitme potansiyellerinin stimulus ve kayıt parametreleri yönünden

   araştırılması. T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi (Kıbrıs 1989-Tebliğ) Kitabı, 281-284, 1989.

7-Muş N. , POYRAZOĞLU E. , Özünlü A. , Özkaptan Y. : Fonksiyonel işitme kayıplarının

   tanısında beyin sapı cevap odyometrisinin yeri. T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi ( Kıbrıs

    1989-Tebliğ ) Kitabı, syf:169-171, 1989.

8-Dündar A. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Özünlü A. , Kanımtürk E. : Labirenter ve

   retrolabirenter lezyonların ayırıcı tanısında monotermal kalorik testin önemi. T.O.R.L. XX.

   Ulusal Kongresi ( Kıbrıs 1989-Tebliğ ) Kitabı,syf:359-361,1989.

9-Muş N. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Kanımtürk E. : Beyin sapı uyarılmış işitme

   potansiyellerinin kaydında kontrlateral maskelemenin yeri. T.O.R.L. XX. Ulusal Kongeresi

   ( Kıbrıs 1989-Tebliğ ) Kitabı, syf: 172-175, 1989.

10-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Başer A., Özkarakaş H. : Çocuk sinüzitlerinde

    tubotimpatik problemler. [İ.Ü.T.F. 10. Kurultayı-18-22 Eylül 1989-Tebliğ ] Trakya Üniv.

    Tıp. Fak. Dergisi 5.6.7. ( Birleşik Sayı ) : 25-30, 1988-1990.

11-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Mete Z. , Başer A. , Özkarakaş. H. , Kışlaoğlu E. :

      Çocuk sinüzitlerinde solunum yolu problemleri. [ İ.Ü.T.F. 10. Kurultayı-18-22 Eylül

       1989- Tebliğ ] Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri-Kartal Devlet Hastanesi Tıp

       Dergisi  1 (3) : 155-156, 1990.

12-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Temel A. , Özkarakaş H. , Harmanyeri Y. : Alerjik

    rinitte serum total ve spesifik IgE’nin diğer tanı yöntemleri ile karşılaştırılması.

     [ İ.Ü.T.F.1.Kurultayı-18-22 Eylül 1989Tebliğ ] Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi 30 (2) :

     213-215, 1991.

13-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özkarakaş H. , Özkaptan Y. : Nazal tamponmanın

      arteriel kan gazlarına ve asit-baz dengesine etkisi. [ T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi-Kıbrıs

     1989Tebliğ ] Trakya Üniv. Tıp Fak. Dergisi 5.6.7. ( Birleşik Sayı ) : 31-31, 1988-1990.

14-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Karslı F. , Özkarakaş H. : Faringeal kistik higroma.

     [T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi, Kıbrıs 1989-Tebliğ ] Deniz Tıp Bülteni 23 (3) : 34-39,

      1990.

15-Karslı F. , Demir K. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. : Glomus timpanikum

      kemodektomaları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1 (1) : 61-63, 1990.

16-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Katırcıoğlu S. , Özkarakaş H. : Tüberküloz otitis

   media. [Cerrahpaşa T.F. XI. Akademik Haftası-Otolarengolojide ve Sanat Dallarında

   Disfoniler Simpozyumu-İstanbul,8-11 Ekim 1990Tebliğ] Haseki Tıp Bülteni 29 (1) :

    35-39, 1991.

17-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Yıldırım N. : Tonsillektomi ve elonge

   stiloid. [ Cerrahpaşa T.F. XI. Akademik haftası-Otolarengolojide ve Sanat Dallarında

   Disfoniler Simpozyumu-İstanbul,8-11 Ekim 1990Tebliğ ] Haseki Tıp Bülteni 29 (1) :

    31-34, 1991.

18-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Katırcıoğlu S. , Yağcı M. : Tinnitus tedavisinde

   Karbamezepin uygulaması. Cerrahpaşa T.F. XI. Akademik Haftası-Otolarengolojide ve

   Sanat Dallarında Disfoniler Simpozyumu (İstanbul, 8-11 Ekim 1990Tebliğ) Kitabı,syf:

    218-219, 1990.

19-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Yıldırım N. : Miringoplastide

    Duramater kullanılması. Cerrahpaşa Tıp Fak. XI. Akademik Haftası Otolarengolojide ve

  Sanat Dallarında Disfoniler Simpozyumu(İstanbul, 8-11 Ekim 1990Tebliğ) Kitabı, syf:

   209-211, 1990.

20-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Yıldırım N. : Ventilasyon tübü

      takılanlarda impedansmetri ile tubal fonksiyonların takibi. Cerrahpaşa Tıp Fak. XI.

      Akademik Haftası Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Simpozyumu(İstanbul,

       8-11 Ekim  1990-Tebliğ) Kitabı, syf: 206-208, 1990.

21-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Öndül S. : Alport Sendromu.

     Cerrahpaşa Tıp Fak XI. Akademik Haftası Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler

      Simpozyumu      (İstanbul, 8-11 Ekim 1990-Tebliğ) Kitabı, syf: 220-221, 1990.

  

22-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özkarakaş H. : Miringoplasti yapılan kulaklarda

      timpanik membran iyileşmesinin impedansmetrik değerlendirmesi [Cerrahpaşa Tıp Fak.

       XI. Akademik Haftası Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler

      Simpozyumu(İstanbul,  8-11 Ekim 1990Tebliğ) Kitabı, 212-214 ]. Taksim      Hastanesi

      Tıp Bülteni 21 (1-2) : 92-94, 1991.

23-Katırcıoğlu S. , POYRAZOĞLU E. : Adult diabetes mellitusda 8. Sinir ileti zamanının

     tayini. [ Türk Otolarengoloji Derneği’nin 3 Nisan 1991 günkü bilimsel toplantısında

     Tebliğ edildi ] Türk Otolarengoloji Arşivi 30: 20-22, 1992.

24-Erol H. İ. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Yıldırım N. , Güngör A. : Kronik otitis

     mediada preoperatuvar ve operatuvar bulgular. Türk Otolarengoloji XXI. Ulusal Kongresi

     ( 5-12 Ekim 1991- Manavgat-Tebliğ ) Kitabı: 951-953, 1991.

25-Candan H.,POYRAZOĞLU E.,Özkarakaş H.,Yıldırım N.: Miringoplastide temporal

      adele fasyasının homolog dura ile karşılaştırılması . Taksim Hastanesi Tıp Bülteni                   

       21(1-2):103-105,1991.

26-Özkarakaş H. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Çiftçi F. , Baloğlu H. :

   Sjögren Sendromu-Minör tükrük bezi biopsisinin tanısal önemi. [ XXI. Ulusal Türk

   Otorinolarengoloji Kongresi’nde (5-12 Ekim 1991-Manavgat-Tebliğ) sunuldu ]     

   Türk Otolarengoloji Arşivi 33 (3) : 132-134, 1995.

27-Yalçın Ş. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Özkarakaş H. : Pemphigus     

      sonucu oluşan nazal ve palatofarengeal sineşiler [XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji       

      Kongresi’nde( 5-12 Ekim 1991, Manavgat-Tebliğ) sunuldu)]. Fırat Üniv. Sağlık   

      Bilimleri  Dergisi   7(1):128-133,1993.

28-Candan H. , Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Güngör A. : Mastoid

      pnömatizasyon ve lateral sinüs. [XXI. Ulusal Türk Otorinalarengoloji Kongresi’nde (5-12

      Ekim 1991-Manavgat-Tebliğ) sunuldu ]. Türk Otolarengoloji Arşivi 33 (3): 164-166,

     1995.

29-Gümrü C. , Erol H. İ. , Özkarakaş H. , Erişen L. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Aktaş

     D. , Güngör A. : Tinnitus tedavisinde klonozepamin yeri. Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B.

     Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler

     Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ) Kitabı: 231-232,1992.

30-Candan H. , Erol H. İ. , Yıldırım N. , Gümrü C. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. ,

      Erişen L. : Nazal obstrüksiyon cerrahisinin bronşial astmada etkinliği. Cerrahpaşa Tıp

      Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası –Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni

      Gelişmeler Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ ) Kitabı: 233-236, 1992.

31-Erişen L. , Özkarakaş H. , Erol H. İ. ,POYRAZOĞLU E. , Gümrü C. , Candan H. ,

     Güngör A. : Kronik süpüratif otitis medianın tedavisinde siprofloksasinin topikal

     kullanımı. Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-Baş ve

     Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ)

     Kitabı: 237-240, 1992.

32-Özkarakaş H. , Candan H. , Uçmaklı E. , Erol H. İ. , Erişen L. , Gümrü C. ,

      POYRAZOĞLU E. : Mandibulada Ewing sarkomu. Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B.

      Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-Baş ve Boyun cerrahisinde yeni gelişmeler

      Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ) Kitabı: 237-240, 1992.

33-Erol H. İ. , Gümrü C. , Candan H. , Yıldırım N. , Özkarakaş H. , Erişen L. ,

      POYRAZOĞLU E. , Aktaş D. : Erişkinlerde Seröz Otitis Media Etyolojisi. [Cerrahpaşa

      Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni

       Gelişmeler Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ) Kitabı:228-230, 1992 ]

       P.T.T. Hastanesi Tıp Dergisi 17(3): 229-283, 1995.

34-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Özkarakaş H. : Submucous turbinate

      resection. Proceedings of the XV. World Congress of ORL. Head and Neck Surgery. :

     (20-25 June 1993) p: 640-643, 1993.

35- Erol H. İ. , Gümrü C. , Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özcan H. :

      Uçmaklı E. The effect of trichlorethylene inhalation on the laryngeal mucosa of rats.             

      Proceedings of the XV. World Congress of ORL. Head and Neck Surgery (20-25 June

      1993)  p:712-720,  1993.

36-Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Erol H. İ. , Baloğlu H. , Özcan H. : A

      comparision of the early histopathological changes following endotracheal intubation and

      tracheostomy in rabbits. Proceedings of the XV. World Congress of ORL. Head and

      Neck Surgery (20-25 June 1993)  p:721-724, 1993.

37-Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Erol H. İ. , Özcan H. : Uçmaklı E.

     Effect of laryngeal stenting : A comparison of two types of stents in a rabbit modal.

     Proceedings of the XV. World Congress of ORL. Head and Neck Surgery (20-25 June

     1993)  p : 725-728,  1993.

38-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özkarakaş H. ,Erol H. İ. , Özcan H. : Autograft

     tempolaris fascia and allograft dura in myringoplasti.XV. World Congress of

     Otolararyngology-Head and Neck Surgery Abstract Book (20-25 June 1993)                    

     p: 185(600),1993.

39-Erol H. İ. , Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Gümrü C. , Uçmaklı E. :

     Hydatid cyst in the parodid gland.(a case report) .Proceedings of the XV. World Congress

     of ORL. Head and Neck Surgery  (20-25 June 1993) p: 908-910, 1993.

40-Özkarakaş H.,Erol H.İ.,Gökben M., POYRAZOĞLU E.,Candan H.,Güler T.: Hearing

      loss following lumbar puncture. 29. İnternational Congress of Military Medicina  (18-25

      September 1993,İstanbul) Abstract Book ,p: 157,1993.

41-Özkarakaş H. , Erol H. İ. , Erişen L. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özcan H. :

      Chlamidia : İts influence in middle ear inflammations. 29. İnternational Congress of

      Military Medicina  Abstract Book,  p: 159.,1993.

42-Özkarakaş H. , Erol H. İ. , Özcan H. , Güngör A. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. :

     Effüzyonlu otitis mediada effüzyonun immünokimyasal değerlendirmesi ve etyolojik

     nedenlere yaklaşım.  Türk Otolaringoloji Arşivi 31: 139-141, 1993.

43-Yalçın Ş. , Erol H. İ. , Uçmaklı U. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Yıldırım N. :

      Carcinoma of Thyroglossal Cyst. Pakistan Journal of Otolaryngology 9:144-146, 1993.

44-Özkarakaş H. , Erol H. İ. , Gümrü C. , Erişen L. , Candan H. , POYRAZOĞLU E.,       

      Güngör A. : Servikal tüberküloz lenfadenit.  KBB İhtisas Dergisi 2(1):58-60,1994.

45-Koşan E. , Kocabeyoğlu Ö. , Erişen L. , Candan H. , Yılmaz M. , POYRAZOĞLU E. :

     Akut ve kronik otitis medialı hastaların orta kulak sıvıları ve nazofarenks sürüntülerinde

     EIA yöntemi ile Chlamydia Trachomatis antijeni araştırılması. Türk Mikrobiyoloji

     Cemiyeti Dergisi 24 (1-2) : 51-59, 1994.

46-POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Özkarakaş H. , Candan H. , Özcan H. , Septumun

     Kaudal deformitelerinde otogfret ve allogreft kartijal kullanımı.[ Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB

     Anabilim Dalı 13. Akademik Haftası-Orta Kulak Rekonstrüksiyon ve Kafa Tabanı

     Cerrahisi Simpozyumu (İstanbul, 7-9 Eylül 1994, Tebliğ)]. PTT Hastanesi Tıp Dergisi

     16(3):227-233,1994.

47-Özkarakaş H. ,Erol H. İ. , POYRAZOĞLU E. , Özçelik N. : Effüzyonlu otitis media

      tedavisinde kortikoterapinin yeri.[Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı

      XIII. Akademik Haftası-Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve Kafa Tabanı Cerrahisi

      Simpozyumu (İstanbul, 7-9 Ekim 1994,Tebliğ) ] Türk Otolaringoloji Arşivi 33 (1):

      32- 34,  1995.

48-Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özçelik N. , Erol H. İ. : Tonsillektomi

     sonrasında sukralfat. . [ Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XIII. Akademik

     Haftası-Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve kafa Tabanı Cerrahisi Simpozyumu (İstanbul,

     7-9 Eylül 1994,Tebliğ) ] Türk Otolaringoloji Arşivi 34(1):52-55,1996.

49-Özkarakaş H. , Baloğlu H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Uğur G. , Erol H. İ. : Nazal

      poliplerde goblet hücre dağılımı ve respiratuvar epitelium örneği olarak nazal polip

      mukozası.  [ Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XIII. Akademik Haftası-Orta

      Kulak Rekonstrüksiyonu ve kafa Tabanı Cerrahisi Simpozyumu (İstanbul,7-9 Eylül

      1994,Tebliğ) ] Türk Otolaringoloji Arşivi  34(1):49-51,1996.

50-Öztek İ.,Sayrek H.,Candan H.,POYRAZOĞLU E.,Bititçi Ö.:Olfactory Neuroblastoma.

      Pakistan Journal of Otolaryngology 11:59-62,1995.

51-Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. ,  Uğur G. , Erol H. İ. : Adipoz tıkaç

      miringoplasti. K.B.B. ve Baş Boyun Dergisi 3 (1) : 1-4, 1995.

52-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Şişman A. , Özçelik N. , Özkarakaş H. ,

      Kızılkaya E. : Kronik otitis mediada bilgisayarlı tomografinin yeri. P.T.T. Hastanesi Tıp

      Dergisi 17 (1) : 57-63, 1995.

53-Erol H. İ. , Şişman A. , POYRAZOĞLU E. , Özçelik N. , Candan H. , Özkarakaş  H. ,

      Kızılkaya E. : Kronik Otitis medialarda kemikçik zincirinin B.T. ile değerlendirmesi.

      P.T.T. Hastanesi Tıp Dergisi 17 (1) : 91-95, 1995.

54-Erol H. İ. , Gümrü C. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Başak M. : Bir olgu nedeniyle

      Thornwaldt kisti. K.B.B. İhtisas Dergisi 2 (3) : 294-295, 1995.

55-Erol H. İ. , Şapçı T. , POYRAZOĞLU E. , Güngör A. , Özkarakaş H. , Aslan S. , Candan

      H.: Konjenital dış kulak yolu atrezisi ve konjenital kolestatom. K.B.B. ihtisas Dergisi

      2 (4)  : 344-346, 1995.

56-Güngör A. ,POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Candan H. , Özkal Ş. , Yazgın İ. : Çenede

      görülen dev hücreli reperatif granülomalar.[ XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-

      Boyun Cerrahisi Kongresi (30 Eylül-Ekim 1995-Antalya) Tebliğ]. K.B.B. ve Baş Boyun

      Cerrahisi Dergisi 4:99-102,1996.

57-Erol H. İ. , POYRAZOĞLU E , Candan H. , Güngör A. , Şapçı T. , Uğur G. , Erim T. ,

     Baloğlu H. : İnfratemporal fasiyal sinir schwannoması.[ XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji

     ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi (30 Eylül – 4 Ekim 1995,Antalya – Tebliğ) Kitabı

     syf:635-636,1995 ]. P.T.T.  Hastanesi Tıp Dergisi 18 (1) : 406-409, 1996.

58-Candan H. , POYRAZOĞLU E , Erol H. İ. , Güngör A. , Uğur G. : Postkrikoid

      karsinomda laringotrakeal otogreft (4 yıllık takip sonucu). XXIII. Ulusal

      Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ( 30 Eylül- 4 Ekim 1995-Antalya ,

      Tebliğ) Kitabı syf:85-88,1995.

59-Güngör A. , Erol H. İ. , POYRAZOĞLU E. , Kızılkaya E. , Başekim Ç. , Çolak A. ,

     Candan H. : Temporal kemik fibröz displazisi (olgu sunumu). P.T.T. Hastanesi Tıp

      Dergisi  18 (2): 480-484,1996.

60-Erol H. İ. , Güngör A. , POYRAZOĞLU E. , Erdem S. , Şapçı T. , Büyüksoy V. , Candan

      H.: Radikal boyun diseksiyonu sonrasında servikal lenfatik sistemin lenfosintigrafi ile

      değerlendirilmesi ( Preliminer Sonuçlar). P.T.T. Hastanesi Tıp Dergisi 18 (2) :466-468,

      1996.

61-Güngör A. , Saraçoğlu M. , POYRAZOĞLU E. , Erol  H. İ. , Candan H. , Postinfeksiyöz

      bilateral kraniyal polinöropati.  Cerrahpaşa Tıp Fak. XIV. Akademik Haftası-Pediatrik

      Otolarengoloji Simpozyumu(İstanbul,1-4 Eylül 1996-Poster) Kitabı ,syf:68-69,1996. 

62-Güngör A. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Candan H. : Kateterli anterior tamponun

      arteriyel kan gazlarına etkisi. Cerrahpaşa Tıp Fak. XIV.  Akademik Haftası-Pediatrik

      Otolarengoloji Simpozyumu(İstanbul,1-4 Eylül 1996-Poster) Kitabı ,syf:70-71,1996.

63-Kızılkaya E. , Güngör A. , Başekim Ç. , Erol H. İ. ,POYRAZOĞLU E. , Karslı F. :

      Sinüzitli olgularda paranazal sinüs varyasyonlarının incelenmesi. [XII. Askeri Tıp

      Kongresi (İstanbul,9-10 Mayıs 1996,Tebliğ)]. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni  4(2):

      97-102, 1997.

64-Güngör A. , Saraçoğlu M. , Toğrol E. ,POYRAZOĞLU E. , Erim T. , Candan H. ,

     Akyatan N. : Normal olgularda kokusal uyandırılmış potansiyeller ve koku uyarımı ile

     EEG incelemeleri. K.B.B. İhtisas Dergisi, 4 (3): 151-155, 1997.

65-POYRAZOĞLU E. , Güngör A. , Uğur G. , Candan H. : Ototopikal siprofloksasinin

     kohlea üzerine olan etkilerinin taramalı elektron mikroskopisi ile gösterilmesi

    (deneysel çalışma). KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi  5:116-121,1997.

66-Güngör A. , POYRAZOĞLU E. ,Uğur G. , Aktaş F., Candan H. : Ototopikal

      siprofloksasin ototoksisitesinin geçici uyandırılmış otoakustik emisyon ile fonksiyonel

      olarak araştırılması (deneysel çalışma).XXIV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-

      Boyun Cerrahisi Kongresi (Antalya,23-27 Eylül 1997,Poster) Kitabı ,syf:415-418,1997.

67-Güngör A. , POYRAZOĞLU E. , Büyüksoy V. , Demirel D. , Candan H. ; Efüzyonlu

      otitis media etyopatogenezinde adenoid mast hücrelerinin önemi.[ XXIV. Ulusal

      Otorinolarengoloji Kongresi(Antalya, 23-27 Eylül 1997,Tebliğ) Kitabı syf:411-414-1997]

      KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 6(1):1-4,1998.

68-POYRAZOĞLU E. , Güngör A. , Saraçoğlu M. , Candan H. ; Anosmik olgularda

     kokusal uyandırılmış yanıtlar, XXIV. Ulusal Otorinolarengoloji Kongeresi ( Antalya, 23-

     27 Eylül 1997,Poster) Kitabı syf:817-820,1997.

69-Dündar K. , Güngör A. , Elbüken E. , POYRAZOĞLU E. , Yıldız Ş. , Candan H. : Ani

      işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisinin yeri. XXIV. Ulusal Otorinolarengoloji

      Kongresi ( Antalya, 23-27 Eylül 1997,Tebliğ) Kitabı syf:287-290,1997.

70-Güngör A. , Özkal Ş. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. ; Maksiller sinüs lezyonu olarak

      tanımlanan ektopik diş kaynaklı dentigeröz kist olgusu. K.B.B. İhtisas Dergisi,                     

5(3):226-228,1998.

71-Güngör A. , POYRAZOĞLU E. , Büyüksoy V. , Candan H. , Baloğlu H. ; Servikal

      mikobakteryel lenfadenitler. Kulak Burun Boğaz Bülteni, 5 (2): 53-57, 1998.

72-Güngör A. , Uğur G. , Karagence D. , Okar İ. , POYRAZOĞLU E , Candan H. ; Ani

     akustik travmalarda hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliğinin elektron mikroskopik

     olarak değerlendirilmesi. GATA 100. Kuruluş Yılı Nörootoloji Simpozyumu(Ankara,25-    

     26 Mayıs 1998,Tebliğ) Kitabı syf:37-40,1998.

73-Güngör A. , POYRAZOĞLU E , Uğur G. , Okar İ. , Aktaş F. , Candan H. ;

      Ototoksisitenin  elektrofizyolojik ve morfolojik bulguları.

      GATA Bülteni, 40 (1): 56-61,  1998.

74-Güngör A. , Uğur G. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. : Jünivel nazofarenks

      anjiofibromu  (retrospektif çalışma).[Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB Anabilim

      Dalı,XV.Akademik Haftası,Kulak Burun Boğazda son gelişmeler Simpozyumu

      (İstanbul,24-27 Mayıs 1998,Poster )]PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 20 (2): 94-97, 1998.

75-Güngör A. , Uğur G. , POYRAZOĞLU E. , Candan H.: Tükrük bezi tümörlerine tedavi

     yaklaşımımız. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, 15. Akademik Haftası-

      Kulak Burun Boğaz’da Son Gelişmeler Simpozyumu ( İstanbul ,24-27 Mayıs

      1998,Poster) Kitabı ,P-02,  1998.

    

76-POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. ,Candan H., Güngör A.,Uğur G.: İnferior konka   

      hipertrofisine bağlı nazal obstrüksiyonda inferior  submüköz  türbinal  rezeksiyon.

      Türk Otolaringoloji Arşivi  37(1-2): 35-39,1999.              

77-Güngör A. , Saraçoğlu M. , POYRAZOĞLU E. , Uğur G. , Yazgın İ. , Toğrol E. , Candan

      H. : Uzamış uyarımla yapılan akustik refleks adaptasyon testinin diabetes mellitus

      nöropatisi ve bazı nörolojik hastalardaki tanı değeri.  Palandöken’ 99 KBB –Otitis

      Media Tedavisinde Yenilikler Simpozyumu (Erzurum, 21-24 Mart 1999,Poster) Kitabı

      Syf:21 , 1999.

78-POYRAZOĞLU E. , Güngör A. , Uğur G. , Cıncık H. , Candan H. : Lipoid Proteinosis          

     (Urbach-Wiethe Sendromu).Palandöken’ 99 KBB , Otitis Media Tedavisinde Yenilikler

     Simpozyumu (Erzurum, 21-24 Mart 1999,Poster) Kitabı  syf: 22, 1999.

79-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Kandemir G.,Yıldırım Ş.,Uğur G.,Candan H.: İlkel

      nöroektodermal tümörler (olgu sunumu).[ XIII. Ulusal Kanser Kongresi (Belek,27 Nisan-

      1 Mayıs 1999,Poster)].Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2):59-63,1999.

80-Güngör A.,Çolak A.,POYRAZOĞLU E.,Kandemir G.,Uğur G.,Candan H.: Bir olgu

      nedeniyle olfaktör nöroblastoma. XIII Ulusal Kanser Kongresi (Belek,27 Nisan-1 Mayıs

     1999,Poster) Bildiri Özetleri : P-18 , syf:31 ,1999.

81-Güngör A.,Kızılkaya E.,Çolak A.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: İntrakranial uzanımlı

      juvenil nazofaringeal anjiofibrom çıkarılmasından sonra gelişen orta kafa çukuru taban

      defektinin kemik grefti ile onarımı. KBB İhtisas Dergisi 6(1):86-89,1999.

82-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Dündar K.,Uğur G.,Karagence D.,Okar İ.,Yıldız

      Ş.,Candan   H.:Guinea pig kobaylarda oluşturulan ani akustik travmalarda hiperbarik

      oksijen tedavisinin etkinliğinin elektron mikroskopik olarak değerlendirilmesi.

       KBB   İhtisas   Dergisi 6(2):136-140,1999.

83-Candan H.,Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.: Beniğn pozisyonel vertigoda

      Epley Manevrası’nın etkinliği. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun

      Cerrahisi Kongresi (İzmir,18-22 Eylül 1999,Tebliğ) Kitabı  syf:68 , 1999.

84-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Candan H.: Orofarenkste eberran seyir gösteren

      internel karotid arter[. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi (İzmir,18-22

       Eylül,1999, Poster) Kitabı   syf:280 , 1999.] 4th Congress of Balkan Military Medical

       Comittee (6-10 June 1999-Bucharest-Romania) Abstract Book :07E152,p:384,1999.

85-Candan H.,Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.: Mastoid havalanmanın kronik otitis

      media gelişimine etkisi. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi (18-22    

      Eylül,1999, İzmir,Poster) Kitabı , syf:387,1999.

86-Cıncık H.,Güngör A.,Saraç S.,POYRAZOĞLU E.: Tek taraflı dev tonsil hipertrofisine

     neden olan bir kronik tonsillit vakası. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi   

     ( İzmir,18-22 Eylül 1999, Poster) Kitabı   syf:389,   1999.

87-Güngör A.,Saraç S.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: İlk bulgusu bilateral vokal

      kord paralizisi olan bir miyasteni gravis vakası. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji

      Kongresi (İzmir,18-22 Eylül 1999, Poster) Kitabı  syf: 443, 1999.

88-Elbüken E.,Güngör A.,Yıldız Ş.,Ay H.,POYRAZOĞLU E.:Soft tissue radionecrosis of

      the oropharynx treated with hyperbaric oxygen-a case report. 5. Congress of Balkan

      Military Medical Committee (Ankara,25-28 September 2000,Tebliğ) Abstract

      Book, p:206- 207,2000.

89-Güngör A.,Saraç S.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Sublingual epidermoid kist.

     Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Toplantısı (Ankara, 1-4 Haziran

     2000, Poster) Abstract Book P-03,2000.

90-Candan H.,Güngör A.,Saraç S.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.: Nazal septuma homogreft

      kıkırdak implantasyonu(deneysel çalışma).[ Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş-

      Boyun Cerrahisi Toplantısı(Ankara, 1-4 Haziran 2000, Poster) Abstract Book P-53,2000].

      KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 8(1):32-36,2000.

91-Cıncık H.,Güngör A.,Saraç S.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Nazal septuma homogreft   

      kostal kıkırdak implantasyonu(deneysel çalışma). Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve    

      Baş- Boyun Cerrahisi Toplantısı(1-4 Haziran 2000,Ankara, Poster) Abstract Book P-52.

      2000.

92-POYRAZOĞLU E.,Güngör A.,Basutçu S.,Yıldırım Ş.,Candan H.:Ksilometazolin ve

      ppsödoefedrinin sıçan burun ve trakea mukozasındaki etkileri. KBB İhtisas Dergisi 8(3):

      194-198,2001.

93-Doğru S.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.:Süspansiyon larengoskopi sırasında oluşan

      lingual sinir paralizisi. KBB  Klinikleri 3(1):45-46,2001.

94-Çekin E.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.:Folliküler kistlerin teşhis ve tedavisi

      (olgu sunumu).Gülhane Tıp Dergisi 43(4):402-404,2001.

95-Sağlam Ö.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.:İki taraflı peritonsiller apse.

      KBB  Klinikleri 3(2):108-110,2001.

96-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Yıldırım Ş.,Basutçu S.,Candan H.: Topikal kortikosteroid

      olan budesonidin rat nazal mukozasına etkisi(deneysel çalışma). Türk Otolarengoloji

      Arşivi 40(1):23-27,2002.

97-POYRAZOĞLU E.,Güngör A.,Okar İ.,Dündar K.,Yıldız Ş.,Candan H.:Electron

     microscopic evaluation of the effectiveness of hyperbaric oxygen theraphy in Guinea Pigs

     exposed to sudden acoustic traumas.  7th Congress of Balkan Military Medical Committee   

     (6-10 October 2002,Athens-Greece, Tebliğ) Abstract Book (P 064) p:114 ,2002.

98- POYRAZOĞLU E. : Nazal Polipozis Paneli (Panelist) : XXVI.Otorinolarengoloji ve

      Baş-Boyun Cerrahisi.Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerr.

      Dernekleri Ortak Toplantısı(22-26 Eylül 2001-Antalya-Panelist)

99- Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Sali M.,Candan H.: Bilateral facial nerve

       paralysis sekondary to acute myelogenous leukemia: A case report.[ 8th. Congress

       of Balkan Military Medical Committee (Cluj Napoca-Romania, Sept. 21-24,2003)

       Abstract Book PS.I.73, 207,

       Oto-Rhino-Laryngologica  Nova  03(12): 149-152,2003.

100-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Sali M.,Candan H.: The effects of hyperbaric

        oxygen  treatment on tracheal reconstruction with auricular cartilage grafts

       ( experimental study).8th. Congress of Balkan Military Medical Committee

       (Cluj Napoca-Romania, Sept. 21-24,2003) Abstract Book PS.3.76, 580,

101-Güngör A.,Cıncık H.,Çolak A.,POYRAZOĞLU E.: Fibrous dysplasia involving

        the temporal bone: Report of four cases.  The Internet Journal of     

        Otorhinolaryngology. 2003, Volume 2, Number 1.

102-Cıncık H.,Güngör A.,Pekkafalı Z.,POYRAZOĞLU E.,Çakmak A.,Candan H.:

       İntramesenterik hemanjioma:Olgu sunumu. XXVII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş

       Boyun Cerrahisi Kongresi (Kemer –Antalya, 4-9 Ekim 2003,Tebliğ) Özet Kitabı

       S135 ,sf. 65

103-Cıncık H.,Güngör A.,Sağlam Ö.,Mutlu H.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Rezeksiyon

        submüköz operasyonuna bağlı nazal septal kist olgusu. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji

        ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Kemer-Antalya, 4- Ekim 2003,Poster) Özet Kitabı   

        E19, sf. 107.

104-Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Sağlam Ö.,Çetin B.,Candan H.: İki olgu

        nedeniyle mastoid yerleşimli osteom. XXVII.  Ulusal Otorinolarengoloji ve

        Baş Boyun  Cerrahisi Kongresi (Kemer-Antalya, 4-9 Ekim 2003, Poster) P44, sf. 188.

105-Güngör A.,Cıncık H.,Yıldırım Ş.,POYRAZOĞLU E.,Saat B.,Candan H.: Brakial

        pleksus yerleşimli maliğn schwannoma. XXVII.  Ulusal Otorinolarengoloji ve

        Baş Boyun  Cerrahisi Kongresi (Kemer-Antalya, 4-9 Ekim 2003, Poster) P19, sf. 177.

106-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Narin Y.,Çekin E.,Candan H.: Endoskopik sinüs

       cerrahisinde kullanılan ostioplasti ve nazoantral pencere açılması tekniklerinin

       maksiler sinüsün mukosilyer aktivitesine etkisi.

       Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi  10(4):148-152,2003.

107-Gürpınar B.,Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Çocuklarda adenoid

       hipertrofisine bağlı nazofaringeal obstrüksiyonda radyolojik bulguların klinik verilerle

       karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi 45(1):10-13,2003.

108-Güngör A.,Sali M.,Kutlay M.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Dev frontal sinüs

       osteomu. KBB ve BBC Derneği VI. Uluslar arası toplantısı-KBB da minimal invazif

       yaklaşımlar (Ankara, 11-13 Aralık 2003,Poster),Özet Kitabı P2.

       Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 10(4):163-166,2003.

109-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Sali M.,Candan H.: The effectiveness of

       hyperbaric oxygen treatment in tracheal reconstruction with auricular cartilage grafts

       (experimental study). American Journal of Otolaryngology  24(6):390-394,2003.

110-POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Güngör A.,Çakmak A.,Yıldırım Ş.: Parotis bezi

        yerleşimli Hodgkin Lenfoma :Olgu sunumu

        K.B.B. İhtisas Dergisi  11(1):21-24,2003.

111-Cıncık H.,Sağlam Ö.,POYRAZOĞLU E.,Güngör A.,Candan H.: Boyun kitlelerine

        yaklaşımımız. [ XXVII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

        (Kemer-Antalya, 4-9 Ekim 2003, Poster) Özet Kitabı P4, sf. 170.]

        KBB Postası 13(3): 112-116,2003.

112-Cıncık H.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Radikal mastoidektomide dış

       kulak yolu rekonstrüksiyonu. KBB ve BBC Derneği VI. Uluslar arası toplantısı-

       KBB da minimal invazif yaklaşımlar (Ankara, 11-13 Aralık 2003,Poster),Özet Kitabı P4.

113-Cıncık H.,Güngör A.,Sağlam Ö.,POYRAZOĞLU E.,Yıldırım Ş.: Larinksin verriköz

       kanseri. KBB ve BBC Derneği VI. Uluslar arası toplantısı-KBB da minimal invazif

       yaklaşımlar (Ankara, 11-13 Aralık 2003,Poster),Özet Kitabı P3.

114-Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOGLU E.,Candan H.: OTOSKLEROZ

       Gül. Ask. Tıp Akd. Ayın Kitabı ,sayı 44, Kasım 2003.

115-Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Sağlam Ö.,Candan H.: Mastoid osteomas:

       Report of two cases.  Otology & Neurotoloji    25:95-97,2004.

116-Doğru S.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Yıldırım Ş.,Candan H.: Ratlarda

        trakeal rezeksiyon ve uc uca anastomozun değerlendirilmesi(Deneysel Çalışma).

        Türkiye Klinikleri- KBB Dergisi ,4(2):78-83,2004.

117-POYRAZOGLU E.,Cincik H.,Gungor A.,Gurpinar B.,Yıldırım Ş.,Candan H.:The

       effects of incisional myringotomy and CO2 laser myringoyomy on rat tympanic

       membranes.[ 8th. Congress of Balkan Military Medical Committee

       (Cluj Napoca-Romania, Sept. 21-24,2003) Abstract Book PS.3.81, 585]

       The International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology   68;811-

       815,2004.

118-Cıncık H.,Güngör A.,Çekin E.,Çakmak A.,Saat B.,Yıldırım Ş.,POYRAZOĞLU E.:

       Subglottik travma oluşturulan tavşanlarda ,topikal 5-Florourasil/Triamsinolon Asetonid

       Uygulamasının stenozu önlemedeki etkisi.Otorinolarengolojide Multidisipliner

       Yaklaşımlar Simpozyumu (Uludağ-2004 KBB Günleri ; 4-7 Mart 2004 ,Uludağ-Bursa)

       Tutanak Kitabı Syf:208(Abstract-30) Poster,2004.

119-POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Güngör A.,Çekin E.,Sağlam Ö.,Yıldırım Ş.,Candan H.:

       Ratlarda oluşturulan miringotomi kapanma süresine Mitomisin-C nin etkisi.

       Otorinolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar Simpozyumu (Uludağ-2004 KBB

       Günleri 4-7 Mart 2004 ,Uludağ-Bursa)Tutanak Kitabı Syf:209(Abstract-31) Poster,2004.

120-Güngör A.,Cıncık H.,Çekin E.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Does A Hyperflexible

       tongue cause snorring?  20th Congress of European Rhinologic Society & 23rd

       International symposium on Infection and Allergy of the Nose (June 18-25,2004,

       İstanbul)  Oral Presentation Abstracts Book   Op-109 ,p:185 ,2004.

121-Cıncık H.,Çekin E.,Güngör A.,Çetin B.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Comparison of

       three surgical methots in the treatment of primary snorring. 20th Congress of European

       Rhinologic Society & 23rd International symposium on Infection and Allergy of the Nose

       (June 18-25,2004, İstanbul)  Oral Presentation Abstracts Book   Op-023 ,p:131 ,2004.

122-Cıncık H.,Çekin E.,Güngör A.,Çetin B.,POYRAZOĞLU E.: Toxicity of topical

       pantocain application. 20th Congress of European Rhinologic Society & 23rd

       International symposium on Infection and Allergy of the Nose (June 18-25,2004,

       İstanbul)  Poster Abstracts Book   PP-162 ,p:346 ,2004.

123-Cıncık H.,Güngör A.,Çakmak A.,Ömeroğlu A.,POYRAZOĞLU E.,Yıldırım S.,Çekin

        E., Candan H.: The effects of mitomycin C and 5-Fluorouracil / triamcinolone on

        fibrosis/scar tissue formation secondary to subglottic trauma(experimental study).

       American Journal of Otolaryngology  26(1):45-50,2005

124-Cıncık H.,Güngör A.,Sağlam O.,Çekin E.,Yıldırım S.,POYRAZOĞLU E.: Effects of

        topical application of mitomycin C and 5-fluorouracil on myringotomy in rats.

        Otology & Neurotology 26(3):351-354,2005.

125-Cıncık H.,Güngör A.,Sağlam O.,Çekin E.,Yıldırım S., POYRAZOĞLU E.: Effective

        dose of 5-fluorouracil for myringotomy in rats.

         Med. Sci. Monit. 11(9):330-334,2005.    

126-Cıncık H.,Çekin E.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.: Does a hyperflexible tongue cause

        snorring? The Internet Journal of Otorhinolaryngology Vol:3 N:2 ,2005.

127-Cıncık H.,Güngör A.,Çekin E.,Sağlam Ö.,Çetin B.,POYRAZOĞLU E.: Çocukluk çağı

        antrokoanal poliplerine yaklaşımımız. KBB Forum 4(3): 132-135 ,2005.

128-Çekin E.,Çetin B.,Doğru S.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Canda H.: Akustik travmalı

        hastalarda serumda B12,folik asit,magnezyum,çinko,Mda ve idrarda Mma düzeyleri.

        XXVIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi  Kongresi

       ( 21-25 Mayıs 2005-,Tebliğ) Bildiri Özet Kitabı  S139,sf-50-51,2005.

129-Güngör A.,Çekin E.,Doğru S.,Güven M.,POYRAZOĞLU E.: Bilateral nostril stenozu.

       XXVIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi  Kongresi

      ( 21-26 Mayıs 2005-Antalya,Poster ) Bildiri Özet Kitabı P22,sf-74,2005.

130-Çekin E.,Doğru S.,Ertuğul E.,Güngör A.,Güven M.,POYRAZOĞLU E.:Supraklavikülar

       kitle ile kendini gösteren akciğer adenokarsinomu (olgu sunumu).

       XXVIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi  Kongresi

      ( 21-26 Mayıs 2005-Antalya, Poster) Bildiri Özet Kitabı  P224,sf-128,2005.

131-Cıncık H.,Çekin E.,Çetin B.,Güngör A.,POYRAZOGLU E.: Comparison of

      uvulopalatopharingoplasty,laser-assisted uvulopalatoplasty and cautery-assisted

      uvulopalatoplasty in the treatment of primary snorring.

      Otorhinolaryngology 68(3):149-155,2006.

132-POYRAZOĞLU E.,Doğru S.,Saat B.,Güngör A.,Çekin E.,Cıncık H.: Histologic

       effects of injection snoreplasty and radiofrequency in the rat soft palate.

       Otolaryngology-Head and Neck Surgery  135(4): 561-564,2006.

133-Çekin E.,Cıncık H.,Doğru S.,Dursun E.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.: Paradoksal ve

        bülöz inferior konka varyasyonları. II. Rinoloji Kongresi (İstanbul,23-26 Şubat 2006,

        Poster) Bildiri Özet Kitabı P4.

134-Çekin E.,Cıncık H.,Doğru S.,Dursun E.,POYRAZOĞLU E.: Temperature-controlled

        radiofrequency tissue ablation in the treatment of snorring. 11th Congress of Balkan

        Military Medical Committee (June 18-22,2006-Athens) Book of Proceedings P081B,

        P:173,2006.

135-Doğru S.,Çekin E.,Cıncık H.,Ertuğrul E.,Güngör A., POYRAZOĞLU E.: A novel

        method for retrograde labelling of facial nerve in rats. 11th Congress of Balkan Military

        Mediacl Committee (June 18-22,2006-Athens) Book of Peoceedings P002C,

        p:192,2006.

136-Çekin E.,Doğru S.,Cıncık H.,Çetin B.,Dursun E., POYRAZOĞLU E.: Relationship

        between acoustic trauma and serum levels of vitamin B12,folic acid,zinc,magnesium and

        malonilaldehyd. 11th Congress off Balkan Military Medical Committee ( June 18-22,

        2006-Athens) Book od Proceedings P014D,p:252,2006 .

137-Doğru S.,Karabudak Ö.,Çekin E.,Cıncık H.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.:

        Branchio-otic syndrome : A case report. Case Rep. Clin. Pract. Rev. 8:44-47,2007

138-Ertuğrul E.,Cıncık H.,Doğru S.,Çekin E.,Berber U.,Güngör A., POYRAZOĞLU E:

        Effects of Halofuginone on fibrosis formation secondary to experimentally induced

        Subglottic trauma.  The Laryngoscope 117:299-302,2007.

1-Türk Otolarengoloji Derneği’nin XVII. Milli Kongresi

    Adana-1983

2-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  KBB Anabilim Dalı VIII. Akademik Haftası-

    Otolarengolojide Medikal ve Cerrahi Yeni Yöntemler Simpozyumu

    Cerrahpaşa-İstanbul-1984

3-Türk Otolarengoloji Derneği’nin XVIII. Milli Kongresi

   Eskişehir-1985

4-International Symposium on Neuro-Otologic Surgery

    Cerrahpaşa-İstanbul-1988

5-Ankara Otolarengoloji Derneği’nin I. Uluslararası Simpozyumu-

    Kronik Otitis Media ve Tedavisi

   Ankara-1988

6-III. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları(KLİMİK)

    Kongresi(Göz-Kulak-ÜSYE)

    İst.Tıp Fak.   Çapa-İstanbul – 1989

7-Türk Otorinolarengoloji Derneği’nin XX. Ulusal Kongresi

   Girne-Kıbrıs-1989

8-İst. Üniv. Tıp Fak.  X. Kurultayı

    Çapa-İstanbul-1989

9-Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası-

   Otolarengolojide ve Sanat  Dallarında Disfoniler Simpozyumu

   Cerrahpaşa-İstanbul-1990

10-Türk Silahlı  Kuvvetleri  X. Askeri  Tıp  Kongresi

      Gölcük- 19-21 Haziran 1991

11-Türk Otorinolarengoloji Derneği’nin XXI. Ulusal Kongresi

    Manavgat-Antalya-1991

12-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  KBB  Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-

   Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu

   Cerrahpaşa-İstanbul-1992

-6-

Prof.Dr.İ.Ethem POYRAZOĞLU,KBB

13-XV. World Congress of ORL.-Head and Neck Surgery

   İstanbul-Turkey-1993

14-XXIX. International Congress of Military Medicine

   İstanbul-1993                                              

15-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XIII. Akademik Haftası-

     Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve Kafatabanı Cerrahisi Simpozyumu

     Cerrahpaşa-İstanbul-1994

16-XXIII: Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

     Antalya-1995

17-1. Ses  ve Ses Hastalıkları  Simpozyumu

      İst.Üniv.Tıp Fak.  Erişkin ve Çocuk K.B.B. Hastalıkları

      Baş Boyun Cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği

      Çapa-İstanbul, 1995

18-First Congress Of Balkan Military Medical Committee

     İstanbul-1996

19-XII. Askeri Tıp  Kongresi

     Harbiye-İstanbul-1996

20-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB. Anabilim Dalı XIV. Akademik Haftası-

     Pediatrik Otolarengoloji Simpozyumu

     Cerrahpaşa-İstanbul-1996

21-Septorinoplasti,Fonksiyonel ve rekonstrüktif Burun Cerrahisi

     Simpozyumu

     Hacettepe-Ankara-1996

22-First International Voice Symposium-

     Diagnosis and Treatment of Voice Disorders

     Ankara-1996

23-FESS Sempozyumu ve Otitis Media-Sinüzit

     KBB-Pediatri-İnfeksiyoloji Ortak Yaklaşım Toplantısı

     İstanbul-1996

24-XXIV. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

     Antalya-1997

25-GATA  100. Kuruluş Yılı – Nörootoloji Simpozyumu

      Etlik-Ankara-1998

26-International Symposium of FESS- The Recent Advanges,

     Techniques and Live Cadaver Dissection

      Çapa-İstanbul-1998                                                                                            

-7-

27-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası-

     Kulak Burun Boğaz’da Son Gelişmeler Simpozyumu

     Cerrahpaşa-İstanbul-1998

28-XIII. Ulusal Kanser Kongresi

     Belek-Antalya-1999

29-I. Palandöken  KBB Simpozyumu-Otitis Media Tedavisinde Yenilikler

     Erzurum-1999

30-V. Congress of Balkan Military Medical Comittee

      Ankara-2000

31-Uludağ 2000 KBB Günleri-Bursa KBB ve BBC Hekimleri Derneği-

     Otorinolarengolojik Allerji Simpozyumu

     Bursa-2000

32-GATA KBB Anabilim Dalı-Voice 2000

     Uluslararası   Katılımlı Ses Hastalıkları Simpozyumu

     GATA-Ankara-2000

33-Joint Meeting of Turkish Otolaryngology& Head and Neck Surgery

     Society and American Academy of Otolaryngology & Head and Neck Surgery

     Harbiye-İstanbul-2001

34-XXVI. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

     Belek-Antalya-2001

35-First Joint Meeting of Turkish-Greek Otolaryngology &

     Head and Neck Surgery Societies

     Belek-Antalya-2001

36-Türk Rinoloji Derneği ve Dicle Üniv. Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı-

     Rinoloji’de Yenilikler Simpozyumu

     Diyarbakır-2002

37- II. Otoskop Grubu Simpozyumu

      İstanbul-2002

38-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  KBB Anabilim Dalı XVII. Akademik Haftası-

      KBB’da Enfeksiyon Hastalıkları Simpozyumu

      Cerrahpaşa-İstanbul-2002

39-İnternational İstanbul Otorhinolaryngology Meeting -2003

         9-11 May 2003-İstanbul    

40- Gülhane Askeri Tıp Akademisi K.B.B Anabilim Dalı

         Otoloji,Nöro-Otoloji Günleri

          5-8 Kasım 2003,Ankara                                                                           -8-

Prof.Dr.İ.Ethem POYRAZOĞLU,KBB

41- 2.Coclear Implantation ve Nöro-Otoloji Sempozyumu

        5-6 Aralık 2003,İstanbul

42-Otorinolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar Simpozyumu

      (Uluslar arası katılımlı). Uludağ 2004-KBB Günleri

      4-7 Mart 2004,Uludağ-Bursa

43-II. Harvard Applications in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

     May 17-19,2004. İstanbul-Turkey

44-İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.  KBB Anabilim Dalı XVII. Akademik Haftası

     Simpozyumu. 5-6 Haziran 2004,İstanbul.

45-20th Congress of the European Rhinologic Society and 23rd Congress of ISIAN

     June 18-25,2004.İstanbul-Turkey.

46-Otit Sempozyumu-2005 , 8 Ocak 2005, İstanbul.

47- TKKBV  3.Akademi Toplantısı , 14-17 Nisan 2005 ,Çeşme-İzmir

48-8. GATA KBB Günleri- Tanıdan Tedaviye Otoloji ve Odyoloji  Sempozyumu

     15-18 Eylül 2005 , Antalya

51- 2. Ulusal Rinoloji Kongresi , 23-26 Şubat 2006, İstanbul.

52- KBB-BBC Derneği 7. Uluslararası Toplantısı ,23-25 Mart 2006,Ankara

53-Cerrahpaşa Tıp Fak. 19th Akademik Haftası- Fasial Plastik Cerrahide Son

     Gelişmeler Sempozyumu, 29 –31 Mayıs 2006,İstanbul.

54-IX. GATA KBB GÜNLERİ-Kraniomaksillofasial Uygulamalar

      16-17 Aralık 2006 , Ankara.    

55- 8.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi

      30 Ekim-3 Kasım 2007, Bodrum

       

56-  İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi

       Laringovideostroboskopik muayene ve ses terapisi

           20-21 Mayıs 2009, İSTANBUL

57-  5. Ulusal Rinoloji Kongresi

       28-31 Mayıs 2009, Antalya

58-31.Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

     28 Ekim- 1 Kasım 2009 ,Antalya

59-Otoloji Nörootoloji Derneği’nin  Vertigo Semineri IV

      17 Mart 2012, Acıbadem Hastanesi –İstanbul

-9-

60-Yüz plastik Cerrahi Derneği’nin Burunun  Çene ile Estetik Buluşması

      28 Eylül 2014, Sapanca_Adapazarı

61-BAU TIP- Advanced Endoscopic Sinus Surgery and Balloon  Sinoplasty Cadaver Course ,19-20 Mart 2015, İstanbul

62- Yüz plast,k Cerrahi Derneği’nin Burunun kulak ile Estetik Buluşması

     10 Mayıs 2015, Kartepe-Adapazarı

63- 37. Türk Ulusal KBB ve  Baş Boyun Cerrahisi  Kongresi

      28 Ekim- 1 Kasım 2015  Belek-Antalya

64-VII. Vertigo Semineri , Anadolu Sağlık Merkezi, 18 Mart 2017, İstanbul

65-Rhinopalsty Meeting, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 24.7.2019, İstanbul

1981  :Hava Uzay ve Uçuş Tababet Kursu

           Hava Sıhhi Muayene Ve Fizyolojik Eğitim Merkezi               

           (Dönem İkincisi)                                 ESKİŞEHİR

1986  :Mikroşirurji Kursu

            GATA Mikrocerrahi Eğt. Ve Araş. Merkezi – ANKARA

1990  :Uyarılmış İşitme Potansiyelleri Kursu

            GATA    ANKARA

1995  :Baş ve Boyun Cerrahisi Kursu

            St. Thomas’ and Guy’s Hospital – LONDRA

1997  :Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu

           İst.Tıp Fak.         Çapa-İSTANBUL

1998  :Uyarılmış İşitme Potansiyelleri Kursu-Advanced

            GATA      – ANKARA

2000  :Otoloji,Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi

            Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu-Temporal Kemik

            Diseksiyon Kursu 

            İst.Tıp Fak.  Çapa-İSTANBUL

2001  :Laringeal Çatı Cerrahisi Kursu

           GATA  – ANKARA

2004: Otorhinolaryngologic Allergy Course at 20th ERS & 23rd ISIAN Congress

    June 18-19,2004 İSTANBUL

            

2004  :Finesse in Rhinoplasty Course

            June 19,2004. İSTANBUL

2004   :Common Problems in Rhinoplasty. How to Combine Safety and Efficacy Course.

           June 19,2004. İSTANBUL

Prof.Dr.İ.Ethem POYRAZOĞLU,KBB

     

2004  : Reconstructive Rhinoplasty Techiques Courses. 

            June 20,2004. İSTANBUL

2004 :Advanced FESS Techiques Course.

           June 20,2004. İSTANBUL

2004 :21. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon

    Kursu. 1. Masterclass Simpozyumu.

          25-26 Kasım 2004. İSTANBUL

2004 : 3. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu.

          27-28 Kasım 2004. İSTANBUL

2007 : Uyku Bozuklukları Kursu

8.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi

30 Ekim-3 Kasım 2007, Bodrum

       

2009 : Videolaringostroboskopik Muayene  Kursu

           İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi

           20-21 Mayıs 2009, İSTANBUL

2016-Advanced Endoscopic Sinus surgery and Balloon Sinoplasty Cadaver Course

          BAU TIP   19-20 Mart 2016, İSTANBUL

2019- Sialoendoscpy Course

           Florance Nightingale Hospital , 29-30 Kasım 2019 , İSTANBUL

2019- Vestibuler Tanı Yöntemleri Kursu

           Acıbadem Üniversitesi  Kozyatağı Hastanesi

            13 aralık 2019, İSTANBUL

I-GATA – GATF  V. SINIFLARA VERDİĞİM DERSLER:

13.5.1993 – Akut ve kronik sinüzitler,paranazal sinüs kanserleri

                    Larenjit ve Larenks paralizileri

07.05.1994- Akut ve kronik sinüzitler,paranazal sinüs kanserleri

                    Larenjit ve Larenks paralizileri

13.04.1995-Larenks kanserleri

02.06.1995- Larenks kanserleri

   1. Akut ve kronik sinüzitler ,Paranazal sinüs kanserleri 

02.05.1996-Larenjitler  ve larenks paralizileri

22.05.1997-Akut ve kronik sinüzitler, Paranazal sinüs kanserleri

22.5.1997- Larenjitler  ve larenks paralizileri

   1. Larenks kanserleri: Etyoloji,tanı,tedavi

10.6.1999- Larenks kanserleri:Etyoloji,tanı,tedavi

10.6.2000-Akut ve kronik larenks enfeksiyonları ve

                  Vokal kord paralizileri

18.5.2001- Akut ve kronik larenks enfeksiyonları ve

                  Vokal kord paralizileri

17.5.2002- Akut ve kronik larenks enfeksiyonları ve

                  Vokal kord paralizileri

16.05.2003-Akut ve kronik larenks enfeksiyonları

                   Vokal kord paralizileri

21.05.2004-Akut ve kronik larenks enf. Ve vokal kord paralizileri

II-GATA HAYDARPAŞA  EĞT. HAST. TIPTA UZMANLIK/YANDAL

    UZMANLIK EĞİTİMİ  PROGRAMI:

 1. DERSLERİM:

    21.10.1992-Total larenjektomiden sonra speechterapi

    09.12.1992- Evoked  response audiometry

    10.03.1993- Fasial paralizilerde  cerrahi tedavi

    28.04.1993- Endoskopik sinüs  cerrahisi

    27.10.1993-Meniere ve ayırıcı tanısı

    15.12.1993-Glomus tümörleri

    26.01.1994-Burun neoplazmları

    30.03.1994-Oral mukozal hastalıklar

    18.05.1994-Larenks Ca. Cerrahi tedavisi

    18.10.1994-Malign servikal adenopatiler

    23.11.1994-Perilenfatik fistüller

    28.12.1994-Trakeal neoplazmlar-Tanı ve tedavisi

    15.03.1995-Orta kulak ve temporal kemik neoplazmları

    20.05.1995-Baş ve boyunda freeflep rekonstrüksiyonu

    

         

    19.11.1997-Oral kavitenin malign neoplazmları

    21.01.1998-Sleep apnea

    25.03.1998-Odituvar fonksiyon testleri

    20.05.1998-Tinnituslar

    04.11.1998-KBB de kullanılan biomateryaller

   30.12.1998-Vestibuler schwannoma tedavisi

   03.03.1999-Malign hipofarenks tümörlerinde cerrahi tedavi

   28.04.1999-Konjenital dış ve orta kulak anomalilerinde cerrahi tedavi

   13.10.1989-Malign servikal adenopatiler

   27.10.1999-Otoskleroz

   01.12.1989-Laringoösefagial travmalar

   01.03.2000-Laringolojide laser uygulamaları

   15.03.2000-Oral kavite ve orofarenksin benign tümörleri

   12.04.2000-Santral vestibuler sistem hastalıkları

   26.04.2000-Fasial paralizide rehabilitasyon

  11.10.2000-Tinnituslar

  29.11.2000-Larenks paralizileri

  17.01.2001-Meniere hastalığı

  28.03.2001-Fasial ağrılar ve migren

  19.05.2001-Orbita

  10.01.2001-Malign servikal lenfadenopatiler

  21.11.2001-Effüzyonlu otitis media

  09.01.2002-Akut ve kronik larenjitler

  20.03.2002-Otaljiler

  01.05.2002-Malign tükrük bezi tümörleri

06.11.2002-Yara  iyileşmesi

11.12.2002-Kulağı  etkileyen  immünolojik  hastalıklar

05.03.2003-Pediatrik  boyun kitleleri ve ayırıcı tanısı

16.04.2003-Kronik otitis media,mastoiditler,petrozitis

28.05.2003-Boyun disseksiyonları

3.11.2004-Temporal kemik travmaları

5.11.2004-Disfoniler ve distoniler

6.4.2004-Temporal kemik tümörleri

4.5.2004-Nazofarenks hastalıkları

             B-SEMİNER YÖNETİMİ:

   

    23.10.1992-Ösefagus  hastalıkları-Dr.A.Şişman

    20.11.1992-KBB’da  anestezi-Dr.S.Arslan

    18.12.1992-KBB’de  antibiyoterapi-Dr.A.Güngör

    15.01.1993-Parenteral  beslenme-Dr.H.Özcan

    12.03.1993-KBB’de endoskopi,endikasyon ve komplikasyonlar-Dr.A.Şişman

    09.04.1993-Temporal  kemik  travmaları-Dr.S.Arslan

    22.10.1993-Odituvar fonksiyon testleri-Ody.A.Yıldız

    26.11.1993-Otit,mastoidit,petrozitis-Dr.S.Arslan

    17.12.1993-Kulağın konjenital anomalileri-Dr.G.Uğur

    14.01.1994-Burun anatomisi ve fizyolojisi-Dr.İ.Yazgın

    04.03.1994-Maksillofasial travmalar-Dr.A.Şişman

    01.04.1994-Oral-Orofaringeal benign lezyonlar-Dr.S.Arslan

    22.04.1994-Boynun cerrahi anatomisi ve lenfatik direnajı-Dr.İ.Yazgın

    13.05.1994-Laringeal travma ve stenozlar-Dr.G.Uğur

   14.10.1994-Yutma fizyolojisi-Dr.S.Arslan

   11.11.1994-Labirentitler-Dr.İ.Yazgın

   09.12.1994-Akut ve kronik farenjitler-Dr.G.Uğur

    06.01.1995-Otoskleroz ve tedavisi-Dr. G. Uğur

   10.03.1995-Boyun ve farenksin konjenital sinüs ve fistülleri-Dr.G.Uğur

   24.03.1995-Glomus Jugulare tümörü-Dr.N.Özçelik

   07.04.1995-Konjenital larenks  hastalıkları-Dr.G.Uğur

   21.04.1995-Santral işitme bozuklukları-Dr.N.Özçelik

   05.05.1995-Acil endoskopi ve komplikasyonları-Dr.G.Uğur

   24.10.1997-Nazal travmalar ve epistaksisler-Dr.M.Aldemir

   28.11.1997-Nazal Kavite ve paranazal sinüslerin radyolojisi-Dr.M.Aldemir

   26.12.1997-Farenjitler ve adenotonsillitisler-Dr.M.Aldemir

   23.01.1998-Akut hava yolu distresi ve tedavisi-Dr.M.Aldemir

   27.03.1998-Vestibuler sistem fizyolojisi-Dr.M.Aldemir

   08.05.1998-Temporal kemik enfeksiyonlarının komplikasyonları-Dr.M.Aldemir.

   

  06.11.1998-Baş boyunda anatomik bariyerler ve spaceler-Dr.S.Basutçu

  25.12.1998-Kulağın glomus ve diğer tümörleri-Dr.s.Basutçu

  05.02.1999-Yüz ve baş ağrıları-Dr.S.Basutçu

  02.04.1999-Nonneoplastik tükrük bezi hastalıkları-Dr.S.Basutçu

  14.05.1999-Non neoplastik tiroid gland hastalıkları-Dr.S.Basutçu

  08.10.1999-Olfaksiyon fizyolojisi-Dr.S.Doğru

  22.10.1999-Nazal septumun anatomisi ve cerrahisi-Dr.H.Cıncık

  12.11.1999-Nörolaringoloji-Dr.M.Aldemir

  26.11.1999-Vestibuler end-organ anatomisi ve nöral yollar-Dr.E.Çekin

  10.12.1999-Tinnitus –Dr.S.Basutçu

  24.12.1999-Odituvar fonksiyon testleri-Dr.S.Doğru

  14.01.2000-Yaşlanmanın odiovestibuler sisteme etkileri-Dr.H.Cıncık

  28.01.2000-Temporal enfeksiyonların komplikasyonları-Dr.M.Aldemir

  03.03.2000-Larenks enfeksiyonları ve sistemik hastalıkları-Dr.S.Doğru

  17.03.2000-Trakeobronşial ve ösefagial sistemik hastalıklar-Dr.S.Basutçu

  31.03.2000-Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı-Dr.S.Doğru

  14.04.2000-Toksik ajanların kulağa etkileri-Dr.S.Basutçu

  28.04.2000-Fasial sinirin klinik hastalıkları-Dr.S.Doğru

  12.05.2000-Nazal neoplazmlar-Dr.S.Basutçu

  13.10.2000-Burun ve kulak yabancı cisimleri-Dr.M.Sali

  17.11.2000-Kulak anatomisi ve ultrastrüktürü-Dr.A.Çakmak

  08.12.2000-Havayolu obstruksiyonları ve trakeostomi-Dr.E.Çekin

  05.01.2001-İnfektif rinitler ve sinüzitler-Dr.A.Çakmal

  26.01.2001-Epistaksisler-Dr.E.Çekin

  30.03.2001-Nazal septum –A.Çakmak

  20.04.2001-Kr.O.M. Cerrahisi-Dr.E.Çekin

  18.05.2001-Ototoksisite-Dr.A.Çakmak

  19.10.2001-Otonörolojik muayene-Dr.Adem Çakmak

  16.11.2001-Çocuklarda işitme testleri-Dr.Salim Doğru

  14.12.2001-Nistagmus-Dr.Adem Çakmak.

  18.01.2002-Gastroösefagial reflü hastalıkları-Dr.Adem Çakmak

  15.03.2002-Labirent enfeksiyonları-Dr.Adem Çakmak

  12.04.2002-Fasial sinirin klinik hastalıkları-Dr.Ömer Sağlam

  10.05.2002-Ön ve orta kranial fossa neoplazileri-Dr.Engin Çekin   

11.10.2002-KBB’de anemnez ve fizik muayene-Dr.Ö.Sağlam

15.11.2002-Epistaksis-Dr.Ö.Sağlam

  27.12.2002-Boyunun cerrahi anatomisi-Dr.Ö.Sağlam

07.03.2003-Vestibuler end-organ anatomisi ve vestibuler yollar-Dr.Ö.Sağlam

25.04-2003-Labirent enfeksiyonları-Dr.Ö.Sağlam

15.10.2004-Kulağın cerrahi anatomisi-Dr.Bilal Çetin

12.11.2004-İşitme fizyolojisi-Dr.Taner Özdemir

10.12.2004-Konuşma fizyolojisi.Dr.Ertuğ Ertuğrul

7.01.2005-Rinitler –Dr.Taner Özdemir.

11.03.2005-Tinnitus-Dr.Engin Dursun

(Her yıl uzman geldiğinde uygulanmaktadır)

  1  – Orta kulak cerrahisi ve işitme rekonstrüksiyonu

     

  2  – Seröz otitis medis,ventilasyon tüpü tatbiki ve timpanometrik değerlendirme

  3 -Endoskopik sinüs cerrahisi prensipleri

  4  -Larenks ca. Tedavi prensipleri

(yılda  iki kez)

   *   -KBB  Acil Hastalıkları

1-Dr.Hüseyin ÖZCAN-1994 :Kaudal septal deformitelerin düzeltilmesinde otogreft ve

                                                  allogreft kartilaj kullanımı

2-Dr.Ali ŞİŞMAN       -1994 :Kronik otitis medialı hastalarda  preoperatif bilgisayarlı 

                                                 tomografi ve peroperatif bulguların karşılaştırılması

3-Dr.Savaş ARSLAN-1995 :Kronik tonsillitli hastalarda  tonsillektominin serum

                                                immünglobulin düzeylerine etkisi

4-Dr.Necdet ÖZÇELİK-1995:Vokal kord paralizilerinde larengeal elektromyografi

                                                ile tanı ve prognozun belirlenmesi

5-Dr.Taner ERİM      -1996:Kokusal uyandırılmış potansiyeller ve koku uyarımı ile

                                                elde edilen EEG değişiklikleri:Normal ve anosmik olgu-

                                                lardakideğeri

6-Dr.Gökhan UĞUR –1996:Ototopikal siprofloksasin kullanımının ototoksisitesinin

                                                değerlendirilmesi

7-Dr.Vural BÜYÜKSOY-1997:Effüzyonlu otitis media etyopatogenezinde adenoid doku

                                               mast hücrelerinin rolü   

8-Dr.Derya KARAGENCE-1997:Ani akustik travmalarda hiperbarik oksijen

                                                tedavisinin etkilerinin elektron mikroskopik olarak

                                                değerlendirilmesi

9-Dr.Hakan CINCIK –2000:Nazal septuma homogreft kartilaj implantasyonu

10-Dr.Mehmet ALDEMİR-2001:Radikal mastoidektomili hastalarda dış kulak yolu

                                                  rekonstrüksiyonu

11-Dr.Engin ÇEKİN         -2001:Tavşan modelinde endoskopik sinüs cerrahisinin

                                                  maksiller sinüs mukosilyer aktivitesi üzerindeki etkisinin

                                                  değerlendirilmesi

12-Dr.Berk GÜRPINAR-2002:Ratlarda insizyonel miringotomi ile laser miringotominin

                                                    karşılaştırılması

13-Dr.Murat SALİ        -2002:Tavşanlarda auriküler kıkırdak ile yapılan trakeal

                                                   rekonstrüksiyonda hiperbarik oksijenin etkisi

14-Ömer SAĞLAM – 2003  : Ratlarda  5-Fluorouracil  ve Mitomycine-C ‘nin

                                                  Miringotomilerde karşılaştırılması

15-Dr.Adem ÇAKMAK –2003:Tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan laringeal

                                                 stenozda 5-Fluorouracil  ve Mitomisin-C kullanımı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.