kolon ve mide kanseri karın ve bağırsak ağrısı yaşayan kadın

Mide ve Kolon Kanserleri

Mide ve bağırsak kanserleri, ayrı ayrı kanserler olsa da, sindirim sistemi kanserleri olarak ortak çatı altında değerlendirilebilmektedir. Avicenna Hastanesi Genel Cerrahi bölümü uzman hekimleri, mide kanseri ve kolon kanseri hakkında merak edilenleri anlattılar.

Mide Kanseri

Bütün kanser türleri arasında en çok karşı karşıya kalınan 4. kanser olma özelliği taşıyan mide kanseri, midedeki herhangi bir noktada ortaya çıkan ve sıklıkla lenf bezleri, akciğer, karaciğer gibi diğer organlara yayılım gösteren kanser türüdür. Çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak mide mukozasında malign tümör gelişimi gerçekleşebilir. Bu kansere bağlı olarak her yıl dünya genelinde 900 bin kişinin yaşamını yitirdiği bilinir. Kadınlara oranlara erkeklerde daha yoğun karşılaşılan mide kanseri, erken teşhisin ve doğru tedavinin uygulanmasıyla kontrol edilebilmektedir. İyi beslenme ve rutin doktor kontrollerinin aksatılmamasıyla kanserden korunmak mümkündür.

Mide Kanseri Nedir?

Mide kanseri erkeklerde akciğer kanserleri ve kadınlarda meme kanserlerinden sonra en yoğun karşılaşılan kanser türlerinden birisidir. Genetik yatkınlık, cinsiyet, çevresel etkenler ve beslenme tarzı en önemli risk faktörleridir. Bununla beraber gastrit gibi hastalıklara neden olan helicobacter pylori bakterisinin de, zamanla midede kansere neden olabildiği bilinmektedir. Kötü huylu tümörün mide içerisindeki lokasyonuna göre belirtiler farklılık gösterebilmektedir. Aynı şekilde kanserin evresi de, belirtilerin neler olacağını etkilemektedir. Ne yazık ki bu kanserin erken dönemde belirleyici belirtiler vermemesinden kaynaklı olarak, teşhisler genelde 3. ve 4. evredeyken koyulabilmektedir.

Mide Kanseri Belirtileri

Midede kötü huylu tümör oluşumu, beraberinde birçok belirti göstermektedir. Ancak bu belirtiler sadece kanser odaklı olmadığı için, hastaların hastalığı net bir şekilde fark etmeleri zaman almaktadır. Bu da erken teşhis şansını çoğu zaman ortadan kaldırmaktadır. Genel olarak belirtiler ise şu şekildedir:

Aniden gelişen iştah kapanması, en çok karşılaşılan belirtiler arasındadır.
Hastaların beslenme düzeninde bozulma ve istemsiz kilo kaybı görülmektedir.
Eğer tümör midenin yukarıdaki bölümünde bulunuyorsa, yutma güçlükleri ile karşılaşılabilir.
Aynı şekilde tümör midenin alt bölümünde yer alıyorsa, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler oluşabilir.
Geğirti, dolgunluk, şişkinlik ve yemek borusu yanması gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

İlerlemiş Mide Kanseri Belirtileri

En belirgin ilerlemiş mide kanseri belirtisi, kanlı dışı ve kanlı kusmadır. Bununla beraber hastaların fazlasıyla zayıfladığı ve sürekli yatma isteği duyduğu da gözlemlenir. Zor uyuma ve zor uyanma gibi belirtiler de kendisini gösterir. Gündelik aktivitelerin büyük bölümünde yardım ihtiyacı ortaya çıkar. Hastanın odaklanma ve dikkat problemleri yaşadığı gözlemlenir. Daha da ileri seviyelerde iletişim problemleri ve zaman – mekan farkındalığı sorunları yaşanmaya başlayabilir.

Mide Kanseri Evreleri

Hemen hemen bütün kanserlerde hastaların yaşam süreleri ve alacakları tedavi, hastalığın hangi evrede olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, hastaya teşhis konduktan sonra, evresinin de hızla belirlenmesi gerekmektedir. 1. evredeki hastalarda endoskopik bir işlem yeterli olabilirken, 4. evredeki hastalar için kemoterapi uygulamasına gerek duyulmaktadır. Genel olarak evreler ve özellikleri ise şöyledir:

1. Evre: Bu evredeki kanserde, kötü huylu kitle midenin mukozasından daha ileriye gitmemiştir. Kanserin lenf noduna ya da vücudun farklı bir organına yayılmadığı görülmektedir.
2. Evre: Kanserin, mukoza tabakasının altına doğru ilerlemiş olduğu görülür. Ancak henüz daha kas tabakasına kadar ilerlememiştir. Midenin yakınlarında bulunan 3 ile 6 adet lenf nodlarına yayılım meydana gelmiştir. Mide dışındaki farklı organlara metastaz yaptığı görülmemektedir.
3. Evre: Kanser, mide kaslarına kadar ilerleme göstermiştir. 7 lenf noduna birden yayılma gerçekleşmiş olsa da, mideden farklı bir organa yayılım gözlenmemektedir.
4. Evre: Tüm kanserler için 4. evre, artık kanserin farklı organlara da yayıldığını anlatmaktadır. Aynı durum mide kanseri için de geçerlidir. Artık kanser, farklı organlara da yayılım göstermiş durumdadır. Mide kanserine kolon kanseri de eşlik edebilir.

Mide Kanseri Nedenleri

Kanser hastalıkları için kesin nedenlerden söz etmek mümkün olmasa da, hastalar üzerinde yapılan araştırmalar, kanser hastalarının belli başlı ortak özelliklerinin olduğunu göstermektedir. Bu noktada kansere neden olan risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Tuzlu, şoklanmış, tütsülenmiş veya kurutulmuş balıkların sık tüketilmesi
  • Gençlik döneminde yüksek karbonhidrat ağırlıklı beslenme
  • C vitamini, E vitamini ve beta – karoten eksiklikleri
  • Nitrat ile ilgili gıdaların tüketilmesi
  • Midede helicobacter pylori bakterisinin bulunması
  • Alkol ve sigara kullanımı
  • Aileden gelen genetik yatkınlık

Mide Kanseri Teşhisi

Midedeki kötü huylu tümörlerin ortaya çıkardığı belirtiler, genellikle hazımsızlık olarak algılandığı için, hastalığın teşhisi büyük oranda gecikmektedir. Çeşitli belirtilerle doktora başvuran hastalara ilk olarak fizik muayene ve ardından çeşitli testler yapılır. Bu tetkiklerden en seçkin olanı, gastroskopi tekniğidir. Uç bölümünde ışık ve kamera olan esnek bir boru, hastanın ağzından midesine kadar götürülür. Burada midenin iç kısmı incelenir ve şüpheli olarak algılanan yerlerden örnek alımı yapılır. Alınan örnekler, kanser incelemesi için patolojiye gönderilir. Eğer kanser teşhisi koyulursa, hastalığın evresini belirleyebilmek için MR gibi çeşitli görüntüleme yöntemlerinden ve kan tahlillerinden faydalanılır.

Mide Kanseri Tedavisi

Kanserlerde en seçkin tedavi yöntemi, kanserli dokunun çevresindeki az miktarda sağlıklı dokuyla beraber hastadan alınmasıdır. Bu işlem mide için gastrektomi ameliyatı olarak adlandırılır. Eğer midedeki kötü huylu hücre yayılımı lenf bazlerine kadar ulaşmışsa, lenf bezlerinin alımı da söz konusu olur. Eğer kötü huylu tümör hastanın midesinin tamamına yayılmışsa, midenin tamamının alınması (total gastrektomi) yapılır. Doktorlar, uygun gördükleri hastalarda midenin yüzde 80’ini de alabilirler. Bu işleme subtotal gastrektomi adı verilmektedir. Hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve evreye göre hangi cerrahi işlemin yapılacağı seçilir. Bazı hastalara ameliyattan önce kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir. Aynı şekilde ameliyat sonrasında kemoterapinin ve radyoterapinin gerekli olduğu vakalar da bulunmaktadır. Özellikle lokal yayılım göstermiş olan kanserlerde başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Kolon Kanseri

Kalın bağırsak ya da kolon kanseri, sık karşılaşılan kanser türleri arasında yer almaktadır. Genellikle 50 yaş üzeri insanlarda görülmektedir. Kalın bağırsak sindirim sisteminin son halkasıdır. Kendi içerisinde rektum ve kolon bölümlerini bulundurur. Rektum, kalın bağırsağın anüse gelmeden önceki ortalama 12 santimetrelik bir alandır. Dışkının toplandığı ve baskı yoluyla kişiye dışkı ihtiyacını bildiren yerdir. Rektum kanseri, rektum bölgesinde kötü huylu tümör görülmesidir. Kolon bölümü ise, rektum bölgesi dışında kalan kısımdır. Sindirimin büyük kısmı ince bağırsak tarafından halledildikten sonra besinler, kolon bölümüne getirilir ve burada su ile minerallerine ayrılır. Kalan besin artıkları da rektuma gönderilir. Kolon bölgesinde ortaya çıkan kötü huylu tümörler için, kolon kanseri ifadesi kullanılır.

Kolon Kanseri Nedir?

Kalın bağırsağın kolon bölümünde ortaya çıkan kötü huylu tümörler, erken teşhis edilebilirse başarıyla tedavi edilebilmektedir. Fakat erken teşhis yapılamayan durumlarda, çevre lenf bezlerine, mideye ve dalağa sıçrama yapabilir. Aynı şekilde kan yolu ile vücudun diğer organlarına yayılımı da söz konusudur. Erkeklerde görülme oranları kadınlara göre daha fazladır. Dünya genelinde her sene 1 milyondan fazla insana kolon ya da rektum kanseri teşhisi koyulmaktadır. Ne yazık ki yaşam kaybının en sık yaşandığı kanser türleri arasında yer almaktadır. Mide kanseri gibi kanserlerden yayılım göstererek ortaya çıkabilmektedir.

Kolon Kanseri Belirtileri

Hastalarda görülen ilk belirti, dışkılama alışkanlıklarının değişmesidir. Bu belirti, diğer kanser türlerine nazaran, erken teşhisin daha kolay yapılabilmesini sağlamaktadır. Ancak her ne kadar dışkılama belirtileri veriyor olsa da, sağ kolon ve sol kolon için belirti farklılıkları görülebilmektedir. Kolon, yapısı gereği vücudun sol tarafında daha dar, sağ tarafında daha geniş bir alan kaplamaktadır. Bu yapısal farklılık, belirtilerin de değişiklik göstermesini sağlayabilir. Sol ve sağ kolon arasındaki belirti farklılıklarına değinmeden önce, genel olarak hastalığın hangi belirtilerle kendisini gösterdiğine bakmak gerekir:

Büyük tuvalete çıkılabildiği halde, tamamının yapılamadığı hissiyatı
Büyük tuvalet alışkanlıklarının değişmesi
Dışkıda kan ile karşılaşılması
Büyük tuvalete çıkarken ağrı hissedilmesi
Dışkıda salgıya rastlanması
Karın şişliği ve ağrı

Sol Kolon Kanseri Belirtileri

Kolonun sol tarafta kalan bölümü çok daha dar bir alan içerisindedir. Eğer bu bölgede tümör oluşursa, ince dışkılama denilen hadise meydana gelebilmektedir. Bununla beraber sol kolonun anatomik yapısının da etkisiyle kanamalar daha sık gözlemlenir. Aynı şekilde sağ taraftaki kanserlere oranla dışkı alışkanlıkları değişiklikleri daha yoğun görülür.

Sağ Kolon Kanseri Belirtileri

Sağ kolon belirtileri, sol tarafa oranla daha az kendisini göstermektedir. Bu yüzden sağ tarafta gelişen kötü huylu tümörler daha sinsi şekilde ilerleyebilmektedir. Sağ tarafta bulunan bağırsak daha geniş olduğu için, belirtiler daha geç ortaya çıkmaya başlar. Sağ tarafta bulunan kanserlerde genellikle halsizlik, iştahsızlık, kansızlık ve karın ağrıları öne çıkmaktadır.

Kolon Kanseri Evreleri

Hastaların hangi evrede olduğunu doğru tespit etmek, doğru tedavinin sağlanabilmesi için çok önemlidir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi bağırsak kanserinde de 4 evre bulunmaktadır.

1. Evre: Kanser henüz mukoza kısmının dışına çıkmamıştır. Bağırsak duvarı çevresine yayılım gerçekleşmemiştir.
2. Evre: Kanser bağırsak duvarına yayılım göstermiştir. Ancak lenf bezlerine ya da çevre dokulara yayılım gözlemlenmemektedir.
3. Evre: Çevre lenf bezlerine yayılım söz konusudur. Ancak henüz diğer organlara sıçrama yaşanmamıştır.
4. Evre: Karaciğer ya da akciğer gibi diğer organlara yayılım görülmektedir. Mide kanseri ile beraber ilerleme gösterebilir.

Kolon Kanseri Nedenleri

Diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi bu kanser türünde de, kesin nedenlerden söz etmek mümkün değildir. Ancak uzmanlar, aşağıda yer alan risk faktörlerinin etkili olduğunu belirtmektedir:

Genetik yatkınlık
Yaş Faktörü
Polipler
Genetik problemler
Sağlıksız yaşam tarzı
İnflamatuar bağırsak hastalıkları

Kolon Kanseri Teşhisi

Kalın bağırsak kanseri, genel tarama programları içerisinde bulunan bir kanser türüdür. Bu nedenle hastalığın erken teşhisinin sağlanabilmesinin en iyi yolu, düzenli olarak endoskopik incelemeler yapılmasıdır. Kolonoskopi sayesinde hem bağırsaktaki kanser erkenden teşhis edilebilmeke, hem de sonradan kansere neden olabilecek polip gibi yapılar önceden tespit edilebilmektedir. Bu yüzden kolonoskopi için bir kanserden korunma yöntemi de denebilir. Öte yandan hastalığın teşhisinde kullanılan diğer test yöntemleri ise şunlardır:

Radyolojik incelemeler
Dışkıda gizli kan incelemesi
Laboratuvar testleri
Kesin tanı adına endoskopik incelemeler (Biyopsi, rektoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi)

Kolon Kanseri Tedavisi

Kolon kanseri tedavisinde ilk yöntem, önlem amaçlı da olarak poliplerin kolonoskopi ile alınmasıdır. Çünkü normalde zararsız olarak bağırsakta bulunan polipler, bir süre sonra kötü huylu tümörlere dönüşebilmektedir. Kanserin ilerlemiş olduğu hastalarda temel tedavi ise, cerrahi operasyondur. Hastanın tümörlü bölgesi ameliyatla alınır. Çevre dokulara ya da organlara yayılım gösteren evrelerde ise, kemoterapi tedavisi uygulanır. Kanserin farklı organlara yayılım gösterdiği hastalarda ise, kemoterapi ile yaşam süresi uzatılabilir. Mide ve kolon kanseri atlatmış kişilerde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de beslenmedir. Mide ve Bağırsak Hastalarında Beslenme Önerileri yazımızı inceleyerek, nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Tüm gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi için Avicenna Hastanesi Genel Cerrahi bölümü uzman doktorlarımıza randevu oluşturup, muayene olabilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Sindirim sistemi kanserleri nelerdir?

Sindirim sistemi organlarından birinde ya da birkaçında görülen malign tümörler, sindirim sistemi kanserlerini oluşturmaktadır. En çok karşılaşılanları ise, bağırsak kanseri, mide kanseri ve özofagus kanserleridir.

Mide ve bağırsak kanseri belirtileri nelerdir?

Sebepsiz kilo kaybı, şişkinlik, hazımsızlık, ishal, kabızlık, kusma ve yorgunluk gibi belirtiler, ortak belirtiler arasındadır.

Kolon kanseri ölüm riski nedir?

2017 yılında Amerikan Kanser Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre bağırsak kanseri, prostat ve akciğer kanserinden sonra en öldürücü 3. kanser olarak belirlenmiştir. Kadınlarda ise yine akciğer kanseri ve meme kanserinden sonra gelmektedir. Bir insanın hayatı boyunca kolon kanserine yakalanma riski yüzde 5’gibi büyük bir orana sahiptir.

 

Avicenna Hastanesi Genel Cerrahi Doktorları

Genel Cerrahi bölümü doktor listesi aşağıda yer almaktadır:


⚠ Yasal Uyarı

Bu internet sitesinin içerikleri, siteye giriş yapan hastaların ve ziyaretçilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi adına hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin, sağlık alanında tanı, tedavi ya da ilaç reçetesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. İnternet sitemiz, sağlıkla ilgili bütün konuların ancak, doktor muayenesi ile teşhis ve tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Sitede yer alan bütün bilgiler doktor muayenesine teşvik amacıyla hazırlanmaktadır. Doğru bilgiyi her zaman doktorlardan alabilirsiniz. Sitede yer alan bilgilerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden internet sitemiz sorumlu değildir. Site içerisindeki bilgilerin kopyalanarak, başka internet sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitemizdeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, internet sitesinin sahibinin iznine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Siteye giriş yapan tüm ziyaretçiler, yukarıda yer alan yasal uyarıyı bütünüyle ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.