Колянно и тазобедрено ставно протезиране – Артропластична хирургия

Колянно и тазобедрено ставно протезиране – Артропластична хирургия

Table of Contents

Get A Free Consultation

Заболявания, с които хората често се сблъскват, като артрит и ревматизъм, могат да бъдат елиминирани, в днешно време, с различни методи на лечение. Нарушенията, които възникват при влошаване на структурата на хрущяла, причиняват различни проблеми. Въпреки че различни методи на лечение излизат на преден план при заболявания, които ограничават движенията на хората и причиняват втвърдяване на ставите, протезирането е методът на лечение, който дава най – успешните резултати днес. С развитието на съвременните медицински съоръжения, протезирането на тазобедрената и колянната става може да се извършва успешно.

Приложенията за протезиране на тазобедрената става и коляното, изпълнявани с технологични методи на високо ниво, имат различни характеристики. Като цяло приложенията на протези, прилагани при пациенти на средна и напреднала възраст, осигуряват комфортен живот на пациентите. Успешни резултати се получават при много пациенти с хирургичния метод, който може да се предпочете, за да се движи по безболезнен и удобен начин. Трябва обаче да се внимава материалите, използвани при протезиране, да са с високо качество и издръжливост.

Какво представлява протезата на бедрото и коляното?

Различни методи на лечение се прилагат при пациенти, чиито коленни и тазобедрени стави са увредени по различни причини. Най – успешните резултати се постигат чрез поставяне на протези на тазобедрена и колянна става. Ставите, които са изгубили своята функция. С развитието на общата медицина се затвърдиха така наречените протезни приложения – изкуствени здрави стави се появяват на мястото на амортизираните и повредени стави. 

Методът на протезиране е важно приложение за подобряване качеството на живот на индивидите, който може да се използва при пациенти от различни възрастови групи. 

Този метод се предпочита от пациенти с цел подобряване на движенията на тазобедрената става и коляното, както и за премахване на проблем с болката. 

Кога и как може да се приложи този метод, зависи от много различни фактори. Възрастта, количеството болка, обхватът на движение и пола на пациента се вземат под внимание при приложение на артропластика на тазобедрената и колянната става.

Видове коленни и тазобедрени ставни протези

Със съвременните медицински приложения, наречени артропластика, се гарантира, че болните стави се регенерират чрез хирургични методи. Що се отнася до заместването на тазобедрените и коленните стави, на преден план излизат различни методи. Има четири различни приложения, които се оказаха успешни в тази област. Тези приложения са както следва:

 • Резекция
 • Интерпозиция
 • Частична ендопротеза
 • Тотална ендопротеза

Благодарение на различните типове протези на колянната и тазобедрената става, качеството на живот на пациентите се увеличава. Типовете протези се различават в зависимост от своите характеристики и методи на приложение. За да се определи оперативния метод на работа, е необходимо да се направят детайлни прегледи от лекари специалисти в тази област. Здравното състояние, възрастта и пола на пациента също могат да доведат до промяна на приложенията на протезата. Прилагането на протези се извършва посредством изкуствени стави, изработени с технологични характеристики на високо ниво.

Видове протези на колянната става

Поради различни причини хората изпитват болка в колянната става и когато потърсят лекарска помощ, може да се сблъскат с различни заболявания. Операцията за подмяна на колянната става се извършва при пациенти, които страдат от болка в коляното поради заболяване, наречено артрит. Що се отнася до видовете методи за подмяна на колянната става, на преден план излизат различни методи. В тази област се предпочитат два различни метода. Възможно е да се постигнат успешни резултати с тотални и инвазивни приложения на протези на коляното.

Преди да се пристъпи към операция за смяна на колянната става, се изпробват различни методи за лечение на пациента. Ако методи като физическа терапия, медикаментозна терапия или инжекции не дават резултат, се предпочитат два различни метода за смяна на колянната става. Пълната подмяна на колянната става е сред основните методи, прилагани при такива заболявания. В резултат на приложенията, направени с технологиите, разработени по целия свят, пациентите биват излекувани. 

Видове протези на тазобедрената става

Един от методите за лечение на хора с различни болки в областта на тазобедрената става, е смяна на тазобедрената става. Поради високата успеваемост, предпочитаното приложение се извършва с различни методи. Що се отнася до заместването на тазобедрената става, на преден план излизат различни методи. Обикновено се извършва чрез замяна на части от тазобедрената структура като хрущял и кост със здрави стави.

Болничният престой, след оперативната намеса, е 7-10 дни, след което пациентите могат да се върнат към ежедневните си занимания, като за известно време пациентът се придвижва с помощта на патерици. С оглед на това, пациентът да се чувства комфортно, се използват издръжливи материали. Сред приложенията с висок процент на успех е тотална тазобедрена става (ТТС) и е най-предпочитания метод. Приложенията, направени с материали като керамика и метал, обикновено са дълготрайни.

Продължителност на използване на протези на коляното и тазобедрената става

Протезата на коляното и тазобедрената става, които са съвременни медицински приложения, са хирургични операции, които трябва да се извършват внимателно. Един от въпросите относно тези приложения е колко е дълъг периодът на използване. Продължителността на употреба може да варира в зависимост от различни фактори. С напредването на медицинската технология, днес се прилагат дълготрайни протези. 

Продължителността на използване на протезите, която в миналото беше много по – кратка, продължава да се удължава все повече и днес. С най – новите разработки периодът на използване на протези на коляното и тазобедрената става е от 20 и 25 години. Продължителността на употребата може да варира в зависимост от възрастта, здравословното състояние, пола и физическото натоварване на хората. За ясна информация по този въпрос би било полезно да се консултирате с експерти. Тъй като при някои пациенти периодът на употреба може да бъде ограничен до 15 години.

Период на използване на протезата на коляното

Един от важните моменти в съвременните приложения за протезиране на коляното е колко дълъг е периодът на използване. Продължителността на използване на колянната протеза варира между 15 – 25 години. В допълнение към ръста и теглото на пациента, фактори като възраст и пол са сред факторите, които влияят върху продължителността на използване в протезата на коляното. Един от важните моменти в това отношение са материалите, използвани при прилагането на протези за коляното.

С увеличаването на броя на трайните и качествени материали в съвременния медицински сектор, продължават да се правят усъвършенствани приложения. Протезата на коляното може да се използва до 25 години без никаква болка или проблеми. Приложенията за подмяна на коляното и тазобедрената става трябва да се извършват от квалифицирани и опитни хирурзи. Опитът на хирурга е от изключителна важност за успешното извършване на тази оперативна интервенция. 

Период на използване на протезата на тазобедрената става

През 1970 г. е проведена първата операция за приложение на протеза на тазобедрената става. Успехът и добрите резултати след такава интервенция нарастват с всеки изминал ден, като се открояват няколко важни момента в операцията. В началото периодът на използване на протезите е бил кратък 4-5 години, днес наблюдаваме увеличение от три пъти на този период. Продължителността на използване на тазобедрената протеза варира в зависимост от материала на приложената протеза и нейния дизайн. В днешно време се използват качествени и много издръжливи материали, които напоследък дават значителни предимства в успешността на протезирането. 

Продължителността на използване на приложенията за смяна на колянна и тазобедрена става се увеличава, благодарение на използваните материали, които предотвратяват износването на конструкцията наречена протеза. Приблизителният живот на приложенията за протезиране на тазобедрената става е 25 години, като през това време на пациента се осигурява дългосрочно здравословно физическо състояние. За определяне на периода на използване, са важни широк спектър от фактори от здравословното състояние на пациенти до техните лични характеристики.

Например, тези, които имат подмяна на тазобедрената става в ранна възраст, могат да съкратят живота на протезата, тъй като водят по – активен и активен живот.

Операции за смяна на колянна и тазобедрена става

Ставните и хрущялни заболявания се срещат обикновно при пациенти на средна и над средната възраст. Възможно е намирането на решение при тези заболявания, като предпочитано е лечението с протези. При износване на хрущялите поради различни причини, може да възникне дискомфорт и калциране. Такива нарушения могат да възникнат в резултат на стареене, липса на физически дейности и генетични причини. При наличие на някое от изброените състояния, извършване на операция за смяна на коляното и тазобедрената става е възможно. Операциите, разработени от съвременната медицина, се препоръчват в случай,че желаните резултати не са получени след физиотерапия и медикаментозно лечение. 

Операция за подмяна на тазобедрената става

Хирургичният метод може да бъде предпочетен при ставни нарушения, които причиняват ограничаване на физическите движения на пациентите. Операцията за смяна на тазобедрената става е подходяща както при млади, така и при по-възрастни пациенти. Благодарение на операцията пациентът може да възвърне нормалния си стандарт на живот. Медицината в днешно време предпочита усъвършенствани материали и медицински техники за решаване на дискомфорта в тазобедрената става.

По този начин е възможно пациентите да се върнат към старите си навици само с една операция.

Ако дискомфортът в тазобедрените стави не бъде елиминиран, възниква възможността да се сблъскате с по – големи проблеми. Следователно такива заболявания, които ограничават живота на пациентите и им причиняват дискомфорт, трябва да бъдат лекувани незабавно. При артропластика на тазобедрената става се поставят изкуствени стави, изработени от твърди устойчиви материали. По този начин дискомфортът на пациентите се облекчава до голяма степен.

След операция по смяна на тазобедрената става

Подмяната на тазобедрената става е важна хирургична операция, която трябва да се извършва от специалисти хирурзи. С приложенията, извършвани от хирурзи експерти в своята област, се получават изключително успешни резултати. Един от важните моменти е и следоперативния период. След операция за смяна на тазобедрената става е необходимо да се обърне внимание на физическите движения и хранителните навици. В същото време е необходимо да не се пренебрегват лекарствените медикаменти, предписани от лекаря. Някои от важните въпроси след операцията са следните:

 • Редовна физическа активност и движение;
 • Не извършвайте натоварващи физически движения;
 • Редовна употреба на предписани лекарства;
 • Обръщай внимание на седнало и легнало положение;

Както бе посочено, има важни моменти, които трябва да се имат предвид след хирургична операция за смяна на тазобедрена и колянна става. Ако се вземат предвид тези моменти, е възможно да има по – здравословен и по – бърз процес на лечение.

Позиция за сън след операция за смяна на тазобедрената става

След хирургичната интервенция трябва да се обърне внимание на физическите и психологическите навици. Има много подробности, които са важни за лечебния процес на пациентите. По – специално, правилното регулиране на легналото положение предотвратява различни физически проблеми. Препоръчва се след тази операция пациентите да поставят възглавница между краката в легнало положение. В същото време се препоръчва да спите по гръб, тъй като се счита за рисковано спането на страни.

Сред важните моменти, които трябва да имате предвид по време на възстановителния процес е седналото положение и не кръстосване на краката. Преустановяване на натоварващите физически движения, след хирургичната интервенция на смяна на колянна и тазобедрена става, е сред факторите, които биха ускорили възстановителния процес.

Ходене след операция за смяна на тазобедрената става

С течение на времето и появата на калциране, тазобедрените и коленни стави могат да причинят болка и ограничаване на движението, тъй като са от изключителна важност за физическата подвижност. Проблемите, които възникват при калциране на ставите в областта на тазобедрената става и увреждане на хрущяла, могат да бъдат елиминирани с различни методи на лечение. Ако приложенията за смяна на тазобедрената става са предпочитани при лечение на тези заболявания, е необходимо да се обърне внимание на някои подробности. От голямо значение е да се извършват разходки след операцията за смяна на тазобедрената става. 

Пациентите може да се наложи да бъдат хоспитализирани за 1 седмица след операция за смяна на тазобедрената става. Важно е да се води спокоен начин на живот и да се избягват движения, които напрягат бедрата. В същото време може да се наложи да получите подкрепа, като проходилки, бастун или патерици, докато ходите 1,5-2 месеца след операцията. Внимателното движение след операцията по смяна на колянната и тазобедрената става ще ускори значително процеса на възстановяване. 

Операция за подмяна на колянна става

Операциите за протезиране, които се прилагат при напреднали ставни заболявания, могат да бъдат извършени за различни части на тялото. Успехът при операциите в колянната област е много висока. Хирургичната интервенция по смяна на колянната става се предпочита за облекчаване на болката и възстановяване на двигателните функции. 

По време на операцията първо се почистват проблемите в костите и ставите на пациента. След това се прикрепва изкуствена става. Развитието на технологиите и трайността на използвания материал, помага за постигане на успешни резултати. С развитието на роботизирани приложения за хирургия на коляното, процентът на успех при различни заболявания се е увеличил значително.

След операция по смяна на колянна става

С развитието на медицинските технологии ставните заболявания при хората, се елиминират много по – лесно. Благодарение на високотехнологичните техники, различни физически заболявания могат да бъдат лекувани успешно. Приложенията за протезиране на коляното са едно от важните нововъведения в тази област. Дълготрайните приложения са изработени от различни протезни материали. Има някои подробности, които са важни при операцията за смяна на колянната става. След хирургичната интервенция е важно да бъдете внимателни. Като цяло трябва да се имат предвид следните точки:

 • Редовна и пълна употреба на лекарствените медикаменти, предписани от лекаря;
 • Поддържане на хирургическата рана в областта на коляното чиста;
 • Не извършвайте натоварващи физически движения;
 • Изпълняване на упражненията, определени от експертите.

Пациентите, които вземат под внимание по-горе точки, ще имат по – бърз процес на възстановяване. За по – подробна информация по тази тема, може да се консултирате с лекари специалисти в отделението по ортопедия и травматология на болница Авицена, Аташехир.

Кога ще се възстановя след операция за протезиране на коляното?

Със съвременните усъвършенствани приложения, наречени артропластика, могат да бъдат елиминирани ставни нарушения в областта на коляното и тазобедрената става. Има някои важни подробности, на които пациентите трябва да обърнат внимание преди и след операцията. Много е важно да се обърне внимание на лекарствата и упражненията по време на възстановителния процес. Възможно е след операцията да ходите известно време с патерици. Очаква се лечебният процес да приключи около 3-4 седмици след операцията.

Контракции след операция за подмяна на колянната става

Приложенията за протезиране на коляното са сред хирургичните операции, които изискват прецизност и внимание. След операцията е нормално да почувствате свиване и болка за известно време. Контракции могат да се усетят по време на физически движения в областта на коляното и тазобедрената става. Предполага се, че тази ситуация продължава в рамките на 3-4 седмици. Ако неразположенията като свиване и болка продължават дълго време, е необходимо да се свържете с Вашия лекар.

Какво е необходимо да правите след операция за подмяна на колянната става?

Необходимо е след операцията да се обърне внимание на няколко основни момента, тъй като те са от от голямо значение за скоростта на лечебния процес. След операцията е вероятно лекуващия лекар да предпише лекарствени разредители на кръвта за регулиране на кръвообращението, които е важно да използвате редовно. За да зарастват раните при хигиенни и здравословни условия, е необходимо да се обърне внимание на грижата и почистването на рани. Важно е редовно да спазвате програмите за упражнения и да приемате лекарствата, предписани от Вашия лекар. Ако спазвате лекарските предписания след операцията е напълно възможно бързо да върнете комфорта и нормалния си начин на живот.

 

Колко дълго трае болката след операция за смяна на колянната става?

Следоперативният процес е силно любопитен за всички пациенти. Усещането на болка, след оперативната интервенция, за определен период от време се счита за нормално. В допълнение към болката може да има различни усещания като свиване или крампи. Важното е, че тази болка и усещания не продължават интензивно след 4 седмици.

Възможно е да започнете да ходите бавно на следващия ден след операцията с помощта на проходилка или други помагащи инструменти. В рамките на един месец от възстановителния процес, болката ще отшуми. Ако болката продължи по-дълго от очакваното, свържете се с Вашия лекуващ лекар, за да получите повече информация. В случай на необходимост и по преценка на лекаря, може да се приложи ревизионна оперативна интервенция.

 

Кои пациенти са подходящи за операция по прилагане на коленни и тазобедрени протези? 

Има няколко фактора относно това кой пациент е подходящ за прилагане на метода за лечение чрез протезиране, който се използва за лечение на заболявания като ревматизъм или калциране. Този метод на лечение обикновено се прилага при пациенти, преминали определена възраст. Има различни причини, поради които оперативното лечение да се прилага и при по-млади пациенти. Ако младите хора имат напреднали ставни и хрущялни заболявания, се предпочитат протезни процедури на коляното и тазобедрената става.

Възрастовият фактор е много важен при определянето на метода на протезиране. Методът за цялостно протезиране на ставите е сред основните приложения за лечение при пациенти, преминали определена възраст. Чрез извършване на хирургични операции със съвременни методи се гарантира средно 20-годишен комфортен живота на пациентите.

Болка след смяна на тазобедрена и колянна става

Нормално е да изпитвате болка известно време след оперативната интервенция. През първите 21 дни от лечебния процес, меките тъкани и увеличаването на обхвата на движение между ставите може да причини такава болка. Ако болката продължава дълго време след смяна на тазобедрената и колянната става, е необходимо да се консултирате с Вашия лекуващ лекар. Продължителната болка може да има различни причини. В случай, че сметне за необходимо, лекуващият лекар може да назначи втора операция за отстраняване на причината, която предизвиква дискомфорт и болка.

Днес приложенията за протезна хирургия са разработени до такава степен, че болката може да бъде сведена до минимум. С бързо развиващите се хирургични методи, операциите се извършват в комфортни и здравословни условия.

Ревизионни операции на тазобедрени и коленни ставни протези

През последните години, хирургичния метод за приложения за протезиране на колянната и тазобедрената става, продължават да се развиват все по – бързо. Благодарение на метода на протезиране, хората с болки в тази област, могат да водят по – активен и комфортен начин на живот. Наблюдават се успешни резултатите при протези, направени с трайни и висококачествени материали. Въпреки това, поради някои причини, може да се наложи ревизиране на интервенцията и хирургическата операция да се направи отново. В случай на рецидив се извършват операции за ревизия на протези на коляното и тазобедрената става. При вторичните операции, които са малко по – сложни от първите, трябва да се вземат внимателни действия, за да се постигнат успешни резултати.

Ревизионни операции може да са необходими след първични неуспешни операции. В такива случаи е важно да се използват специални и оригинални материали. Ревизионните хирургични операции се извършват и в приложения за керамични протези.

Смяна на тазобедрената става

В допълнение към възрастовия фактор, някои физически причини също могат да причинят дискомфорт в бедрата и ставите. В случай на износване на тазобедрените кости, пациентите могат да имат ограничения по отношение на физическата подвижност. Съвременните приложения, наречени протези на тазобедрената става, са предпочитани за облекчаване на болката и дискомфорта. Изкуствените стави, изработени по съвременни технологични методи, се поставят на мястото на амортизираните стави.

Операциите на коляното и тазобедрената става често се предпочитат през последните години. Успешни интервенции извършени от лекари специалисти обучени в тази област, има както в световен мащаб, така и в Турция. Протезирането на тазобедрената става и коляното, извършвано по различни методи, повишава качеството на живот на пациентите. Специалистите ортопеди в международната болница Авицена извършват такъв вид операции успешно.

Симптоми за извадена тазобедрена става

Методът за протезиране на тазобедрената става дава изключително успешни резултати. Въпреки че методът е успешен, след това лечение могат да възникнат различни негативи. Ако в следоперативния възстановителен период, пациентът не е внимателен, не спазва лекарските препоръки или се натоварва прекалено много в ежедневието, може да се сблъска със симптоми на извадена тазобедрена става.

Болка и подуване в тазобедрената става са сред симптомите на извадена протеза. Има и други симптоми като метални звуци, идващи от тази област по време на движения и затруднено ходене. В случай на поява на такива негативни симптоми, след оперативната интервенция, е необходимо да се свържете незабавно с Вашия лекуващ лекар. При лечение на проблемни фрактури е необходимо да отидете на лекар ортопед, който е експерт и има опит в своята област. Може да се наложи извършване на ревизионна операция.

Счупвания на тазобедрената става

Фрактурите на тазобедрената става, които обикновено се наблюдават при пациенти в напреднала възраст, се появяват поради различни причини. Всяка година хиляди хора по света се сблъскват с това заболяване. С увеличаването на броя на заболяванията, методите за смяна на тазобедрената става са по – предпочитани. Необходимо е направата на рентген за откриване на фрактури на тазобедрената става, които причиняват високите нива на болка. При лечението на фрактура на тазобедрената става се прилагат различни методи на протезиране от опитни лекари ортопеди, специалисти в тази област, което спасява хората от привързване към леглото. 

Артропластика на коляното

Операцията за подмяна на коляното се предпочита в случай на прогресия на различни нарушения в коленните стави и в случай, когато физиотерапията не дава резултат. Дългосрочният и здравословен живот може да бъде постигнат с лечение, прилагано при пациенти на определена възраст. След отстраняване на увредените стави в коляното със съвременни техники се поставя протезата.

С повишаването на качеството на протезните материали, процентът на успех при прилагането на протези на колянната и тазобедрената става също се е увеличил. Благодарение на дългото време на използване на протезите, методът е предпочитан при много заболявания на коляното и тазобедрената става.

Тотална артропластика на коляното

В медицината за протезиране се използват материалите метал и полиетилен.

Приложенията за протезиране на коляното също се изработени от дълготрайни материали. С тоталната артропластика на колянна става, на пациентите се прилагат специално проектирани части. 

В днешно време, артропластиката е силно развит метод на лечение и е сред най – предпочитаните интервенции сред пациентите. Артропластиката се прилага най – често при пациенти на възраст от 60г. и повече, но също може да бъде прилаган и при по – млади пациенти в различни ситуации.

Какво е артропластика?

Артропластиката е едно от важните нововъведения в областта на медицината и се прилага за отстраняване на физически заболявания. Какво е артропластика? Това е процесът на хирургично лечение и възстановяване на болните стави в различни части на човешкото тяло. Благодарение на напредъка на съвременната медицинска технология, приложенията на артропластика се извършват в различни части на тялото, като най – често това са коленете и бедрата. Постигат се успешни резултати и при приложение на раменна артропластика. Следните видове артропластика се използват за хирургично лечение на нефункциониращи стави:

 • Резекционна артропластика
 • Интерпозиционна артропластика
 • Частична ендопротезна артропластика
 • Тотална ендопротезна артропластика

 

Наранявания на менискуса

Ставната и хрущялната структура на човешкото тяло е доста сложна. Нараняванията на менискуса, причинени по различни причини, се лекуват с усъвършенствани медицински техники. Вътрешният и външният менискус в областта на коляното често са сред увредените области, тъй като менискусът е сред ставите с висока подвижност в човешкото тяло. 

Тези от нас, чиято работа изисква дълго стоене и тези, които носят товари, също могат да се сблъскат с такива неудобства. Съществуват различни методи за лечение на нараняванията на менискуса. Такива увреждания се коригират перманентно с приложения за смяна на тазобедрена и колянна става.

Наранявания на коленни връзки

Едно от честите физически наранявания на коляното е нараняването на връзките. То включва наранявания на предните и задните кръстосани връзки на коляното, както и на външните и вътрешните странични връзки. Увреждане на връзките в коляното, което най – често се среща сред спортистите, може да възникне вследствие на много причини. Кое лечение ще бъде приложено при наранявания на връзките, зависи от различни фактори. Най – успешни резултати се получават чрез хирургични операции. Фактори като възраст, физическо състояние, пол, заедно с предпочитанията на пациента и препоръките на лекаря, се вземат под внимание при лечение на скъсани коленни връзки. 

Процес на възстановяване на костните фрактури

Костите са един от основните градивни елементи на човешкото тяло, които могат да бъдат счупени. Счупването може да е в резултат на спортни дейности или други инциденти. Има някои подробности, които са важни за лечебния процес на костни фрактури.Продължителността на процеса на възстановяване варира в зависимост от различни фактори. В допълнение към физическата структура на пациента, фактори като възраст и пол са сред определящите.

Веднага след като възникнат проблеми с костни фрактури, тялото започва процес на самовъзстановяване. По принцип костните фрактури се възстановяват с лечебните фази в три различни процеса. Важно е да се обърне внимание на физическите движения и храненето по време на възстановителния процес. В някои случаи може да са необходими допълнителни хирургични операции като смяна на колянна и тазобедрена става.

Костно възпаление (остеомиелит)

Костно възпаление, наречено остеомиелит, може да възникне в резултат на много различни причини. Бактериите са основната причина за заболявания на костите. Микробите и бактериите, които заразяват костите в различни части на тялото с притока на кръв, причиняват остеоартрит. Инфекциите, които причиняват негативни състояния, в някои случаи могат да причинят по – важни нарушения. Важно е да се лекува от лекари специалисти с усъвършенствани методи, преди да достигне сериозни размери.

Симптоми като зачервяване на заразената зона, висока температура и втрисане могат да бъдат симптоми за остеоартрит. Подобни симптоми се отнасят и до възпалени фрактури. Най – честият симптом е периодичната и продължителна болка. В случай на такива нарушения могат да се предпочитат различни методи на лечение. В допълнение към медикаментозното лечение могат да се извършват различни хирургични интервенции. В случай на прогресия на заболяването, методите за смяна на тазобедрената и колянна става също могат да бъдат предпочитани като окончателно решение. В зависимост от диагнозата на лекарите, възможно е артрозата да бъде излекувана с различни методи на лечение.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Get A Free Consultation

Table of Contents

Avicenna MAG

Related Posts

Стенозиращ тендовагинит (тригерен пръст). Причини, рискове и симптоми. Диагностика и лечение в Турция

Стенозиращ тендовагинит (тригерен пръст). Причини, рискове и симптоми. Диагностика и лечение в Турция

Хирургия на ръката е висш раздел на Ортопедията и травматологията. След специализация по ортопедия и травматология се изисква допълнителна специализация и професионална квалификация по Хирургия

Лечение на компресиран (прищипан) нерв в Турция. Видове, симптоми, рискови фактори и поставяне на диагноза.

Лечение на компресиран (прищипан) нерв в Турция. Видове, симптоми, рискови фактори и поставяне на диагноза.

Какво представлява състоянието компресиран на нерв? Нервите преминаващи между мускулите и костите посредством нервни импулси пренасят сигналите, които получават от мозъка до всички органи в

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣