Педиатрия

Отделението по детско здраве и болести, известен още като педиатрия, е клон на науката, който се занимава с диагностика, проследяване и лечение на деца от момента на раждането до юношеството. Вродени заболявания на деца на възраст между 0 и 18 години, проследяване на ваксинация, психическо, физическо и двигателно развитие се извършва от педиатрите. При рутинни прегледи се наблюдават много процеси като например развитие на ръста, тегло, хранене, развитие на уменията за изразяване и разбиране, както и неврологични и психологични развития. Лекарите, които се занимават с диагностика и лечение на заболявания при бебета, чиито комуникативни умения все още не са развити, извършват прегледите, като вземат предвид тяхното психологично състояние. Лекарите по детско здраве и болести се специализират в катедрата по педиатрия в продължение на 4 години след 6 години медицинско образование.

Области, които обслужваме в отдела по детско здраве и болести

Детска хирургия

Детските хирурзи получават специализирано обучение в отделението по детска хирургия в продължение на 5 години след завършване на 6-годишно медицинско образование. Педиатрите се занимават с диагностика и лечение на физически деформации и много заболявания, известни като вродени аномалии. С изключение на сърдечни заболявания, всички други отдели като гръдна, гинекологична, онкологична, ендокринна, храносмилателна система, травми, операции на коремна и пъпна херния са основните области на детската хирургия. В болница Авицена се извършват както отворени операции, така и затворени, известни като лапароскопски и торакоскопски хирургични интервенции.

Детска кардиология

Детските кардиолози преминават 6-годишно медицинско обучение и специализирано обучение в областта на педиатрията в продължение на 4 години. След необходимото медицинско и квалификационно обучение, те преминават и 2-годишен период на специализация в областта на детската сърдечно-съдова хирургия. Педиатрията се занимава с диагностика и лечение на сърдечни заболявания още във вътреутробния период на бебето до 18-годишна възраст. Детската кардиология се занимава с диагностика и лечение на придобити заболявания, както и вродени сърдечни заболявания, определени като вродени шумове. Благодарение на минималните хирургични интервенции и бързия метаболизъм на децата, възстановителният процес протича много по-бързо, отколкото при възрастните.

Детска неврология

Отделът се занимава с диагностика и лечение на заболявания, свързани с мозъка и нервната система на лица на възраст между 0-18 години. Лекарите от този отдел се справят с много заболявания като мозъчни травми, парализа, неврологични нарушения на развитието, фебрилни и нефебрилни гърчове, аутизъм, световъртеж, главоболие, епилепсия, мускулни заболявания, които се появяват в утробата или след раждането. Детските невролози получават 6 години медицинско образование, 4 години обучение по детски заболявания и след това 3 години обучение в неврологичен отдел.

Детска и юношеска психиатрия

В допълнение към физическото развитие, психологическото развитие и заболявания, които се появяват в периода под 18-годишна възраст се оценяват от лекари в детско-юношеския психиатричен отдел. Оценяването се осъществява благодарение на много тестове за развитие като психосоциални, социални и  тестове за самообслужване, фини и груби двигателни умения, езиково и когнитивно развитие на децата и тестове за внимание. Подходи за лечение като индивидуална психотерапия и семейна терапия също се извършват от лекари специалисти. Лекарите от този отдел завършват обучението по детска и юношеска психиатрия в продължение на 4 години след 6-годишно медицинско образование.

Детска хематология

Хематология означава наука за кръвта. Хематологията е отдел в медицината, който се занимава със заболявания на кръвта, функцията и структурата на кръвта и костния мозък. В допълнение към много заболявания като слабост, умора, жълтеница, полицитемия, повтарящи се инфекции, проблеми с теглото, кървене, увеличени лимфни възли, болки в костите и ставите, хемангиом, лимфом, левкемия, лимфом на Ходжкин, както и средиземноморски и хранителни анемии, които често се наблюдават в детска възраст, хематологията обхваща и детската хематология. Трансплантации като костен мозък и кръвопреливане също се извършват от лекарите в този отдел. Лекарите от този отдел, който е подразделение на катедрата по детско здраве и болести, получават 6 години медицинско обучение, 4 години обучение детско здраве и болести и 3 години обучение по детска хематология и онкология.

Детска нефрология

Педиатричните нефролози са специализирани лекари в заболявания на бъбреците и пикочните пътища на лица на възраст от 0-18 години. Те прилагат диагностика и превантивно лечение за предотвратяване на непоправими увреждания на бъбреците, като предпазват от повторна поява на болестта. В допълнение към гломерулните, тубулоинтерстициалните и бъбречните паренхимни заболявания, лекарите от детското нефрологично отделение се занимават с вродени или придобити бъбречни кистозни заболявания. Засягането на бъбреците поради системни заболявания като фамилна средиземноморска треска, лупус и заболявания на пикочните пътища, наблюдавани при кърмачета и деца, също се изследват и лекуват в този отдел. В някои случаи диагностиката и лечението на инфекции на пикочните пътища и бъбречни заболявания, които се развиват при бебето в утробата, също се проследяват и лекуват от педиатричните нефролози. Лекарите получават 6 години медицинско обучение, 4 години обучение по детско здраве и заболявания и 3 години обучение по детска нефрология.

Детска имунология и алергични заболявания

Лекарите, които практикуват в този отдел получават 6 години медицинско обучение, 4 години обучение по детско здраве и заболявания и 3 години обучение по детска имунология и алергични заболявания. Лекарите-специалисти в този отдел се занимават с диагностика и лечение на имунологични заболявания, като астма, уртикария, екзема и алергичен ринит, алергии към храни, насекоми и лекарства, тестовете за дихателна функция.

Детска онкология

Лекарите, които се занимават с диагностика и лечение на рак при децата са част от отдела по детска хематология и онкология. Често лекарите от отдел детска онкология работят заедно с рентгенологично отделение с високотехнологични образни устройства и много други отдели, занимаващи се с лечение на различни заболявания, свързани с лимфом, левкемия, тумори в мозъка, костите и други органи. С ранна диагностика и лечение, повечето ракови заболявания в детството се излекуват.

Детска урология

Лекарите, които практикуват в този отдел получават 6 години медицинско обучение и 3 години обучение по детска урология. Специалистите от този отдел се занимават с диагностика и лечение на заболявания на гениталната област, бъбреците и пикочните пътища на индивиди от утробата до 18-годишна възраст. Те се занимават с лечение на много заболявания като хидронефроза, поликистоза на бъбреците, стриктури на уретрата, инфекции на пикочния мехур, хипоспадия, задържан тестис, обрязване, кисти на яйчниците, сраствания на устните, открити при бебета в утробата.

Детска гастроентерология, хепатология и хранене

В този отдел се извършва диагностика и лечение на чернодробни, стомашни и чревни заболявания на деца от 0-18 годишна възраст. Извършва се диагностика и лечение на заболявания като анорексия, хронични коремни болки, гастрит и пептична язва, целиакия, заболявания на панкреаса, чернодробна недостатъчност при кърмачета и деца. Лекарите от отделението, където се извършват образни методи като гастроскопия и колоноскопия, получават 3 години обучение по детска гастроентерология или общо 7 години медицинско специализирано обучение.

Детска ендокринология

Отделът по детска ендокринология се занимава с хормони и заболявания, свързани с ендокринните жлези, където се секретират хормони. Занимава се с диагностика и лечение на много различни заболявания като забавяне на растежа и развитието, ранен и късен пубертет, затлъстяване, менструални нарушения, прекомерен растеж на косата и костни заболявания. Лекарите практикуващи в този отдел получават 6 години медицинско образование, 4 години обучение по детско здраве и болести и 3 години обучение по детска ендокринология.

Интензивна терапия в детската възраст

28-дневни бебета и деца до 18-годишна възраст, чиито жизнени показатели са изложени на риск, се наблюдават от специалисти по детска интензивна терапия в педиатричното интензивно отделение, 365 дни в годината, 24 часа в денонощието. Тези пациенти обикновено се държат под наблюдение в тези отделения, за да се наблюдава общото им състояние поради системна или органна недостатъчност или след операцията. Лекарите практикуващи в този отдел получават 6 години медицинско образование, 4 години обучение по детско здраве и болести и 3 години обучение по детска интензивна терапия

Детски гръдни заболявания

В отдела по детски гръдни заболявания се извършват изследвания, диагностика и лечение на заболяванията като: белодробни заболявания при лица в детска възраст, муковисцидоза, туберкулоза, вродени аномалии, недоносени белодробни заболявания, бронхиолит, бронхит, пневмония, бронхиектазии, белодробни заболявания на системни заболявания, белодробни интерстициални заболявания, белодробна хемосидероза, гастроезофагеален рефлукс и хидатидна болест (хидатидна киста).

За диагностика на заболяванията се извършват тестове за белодробна функция. При необходимост, лекарите от отдела по детски гръдни заболявания си сътрудничи с всички други отдели, особено с ядрената медицина, биохимията, патологията, генетиката и други диагностични лаборатории.

Детска ревматология

В нашия отдел по детска ревматология методите за диагностика и лечение се прилагат при детски ревматични заболявания (на възраст 0-16 години). Някои от заболявания, които се лекуват в този отдел са: фамилна средиземноморска треска, болкови синдроми, болест на Бехчет, детски ревматизъм (ювенилен идиопатичен артрит), непрестанна висока температура поради генетично заболяване, Пурпура на Henoch-Schonlein, лаймски артрит, артрит, развиващ се след ревматична треска и стрептококова инфекция и редки детски първични васкулити.

Кърма и кърмене

Международната болница Авицена служи като болница в съответствие с насоките на UNICEF и Световната здравна организация. Нашата болница подчертава значението на майчиното мляко, повишава осведомеността на майките за кърменето, създава навици за кърмене, както би трябвало, и се стреми да направи правилното кърмене трайно.

Всички лечения

 • Преглед във 2-ри месец;
 • Преглед в 4-ти месец;
 • Преглед в 6-ти месец;
 • Преглед в 9-ти месец;
 • 1-годишен контролен преглед на бебето;
 • Болест на Адисон;
 • Менструални нарушения, прекомерен растеж на косата при момичетата;
 • Шесто заболяване;
 • Висока температура;
 • Пето заболяване;
 • Коклюш;
 • Бронхиолит;
 • Транспониране на големите артерии;
 • Нарушения в сексуалното развитие (ранен пубертет, забавен пубертет);
 • Синдром на Кушинг;
 • Детски сърдечни заболявания;
 • Детски ревматологични заболявания;
 • Астма при деца;
 • Атопичен дерматит (алергична екзема) при деца;
 • Мозъчен тумор при деца;
 • Първи преглед при деца;
 • Диария, повръщане при деца;
 • Сенна хрема при деца;
 • Чести фрактури, дислокации и лечение при деца;
 • Щитовидна жлеза и хормон на растежа при деца;
 • Остра ревматична треска при деца;
 • Аортна стеноза при деца;
 • Коарктация на аортата при деца;
 • Схема за ваксиниране на децата;
 • Заболявания на надбъбречните жлези при деца;
 • Желязодефицитна анемия при детето;
 • Вродени сърдечни заболявания при деца;
 • Тетралогия на фало при деца;
 • Придобити сърдечни заболявания, които могат да се наблюдават при деца;
 • Заболявания на хипофизната жлеза при деца;
 • Инфекциозен миокардит при деца (възпаление на мускулния слой на миокарда);
 • Сърдечен ревматизъм при деца;
 • Ингвинална херния при деца;
 • Пролапс на митралната клапа (MVP) при деца;
 • Петехии при деца;
 • Белодробна стеноза при деца;
 • Пурпура и екхимоза при деца;
 • TTP (тромботична тромбоцитопенична пурпура) при деца;
 • Синдром на Търнър и други синдроми, свързани с растежа при децата;
 • Дефицит на внимание и разстройство с хиперактивност (ADHD);
 • Вродени сърдечни заболявания;
 • Анорексия и булимия в юношеството;
 • Вродени сърдечни заболявания в зряла възраст;
 • Хипоспадия (обрязване на пророка);
 • Задържан тестис;
 • Предсърдното септален дефект (дупка в сърцето);
 • Синдром на Kawasaki;
 • Дребна шарка;
 • Рубеола;
 • Скарлатина;
 • Тетралогията на Fallot (TOF);
 • Молуски – Molluscum contagiosum;
 • Норовирусна инфекция;
 • Аутизъм;
 • Патентен артериален дуктус (PDA);
 • Проследяване на здрави деца;
 • Церебрална парализа;
 • Спина бифида;
 • Спинална мускулна атрофия (SMA);
 • Обрязване;
 • Неонатална жълтеница;
 • Неонатален дихателен дистрес.

⚠ Yasal Uyarı

Bu internet sitesinin içerikleri, siteye giriş yapan hastaların ve ziyaretçilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi adına hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin, sağlık alanında tanı, tedavi ya da ilaç reçetesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. İnternet sitemiz, sağlıkla ilgili bütün konuların ancak, doktor muayenesi ile teşhis ve tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Sitede yer alan bütün bilgiler doktor muayenesine teşvik amacıyla hazırlanmaktadır. Doğru bilgiyi her zaman doktorlardan alabilirsiniz. Sitede yer alan bilgilerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden internet sitemiz sorumlu değildir. Site içerisindeki bilgilerin kopyalanarak, başka internet sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitemizdeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, internet sitesinin sahibinin iznine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Siteye giriş yapan tüm ziyaretçiler, yukarıda yer alan yasal uyarıyı bütünüyle ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.