Hasta Rehberi

Ana sayfa / Hasta Rehberi

MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER

Ataşehir Avicenna Hastanesi misyon vizyon değerler sayfası, hastanenin vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz bölümlerini tanıtır. Bu yazı aynı zamanda, hizmet tanımı, hemşirelik hizmeti, hasta hakları, hasta sorumlulukları, çalışanlardan beklenenler, disiplin yönetmeliği ve kıyafet yönetmeliğini de kapsar.

Misyonumuz

Ataşehir Avicenna Hastanesi olarak toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmak ve tıbben gelişimine katkı sağlamak için misyonumuz

Koruyucu ve iyileştirici sağlık faaliyetlerini, sağlık sektörünün ulaştığı en üst seviyede yaygın ve bütünleşik bir organizasyon içerisinde, uygun ekonomik koşulları oluşturarak vatandaşlara sunmak,

Tıp alanındaki tüm konularda yeni bilgi ve uygulamalar geliştirerek desteklemektir.

Vizyonumuz

Ataşehir Avicenna Hastanesi olarak vizyonumuz sağlık sektörünün bütün faaliyetlerinde mükemmel, hasta memnuniyeti odaklı, çalışkan, kendini her zaman geliştiren ve dünya standartlarının tümünü karşılayabilen bir sağlık tesisi olabilmek.

Değerlerimiz

Ataşehir Avicenna Hastanesi, bütün çalışanlarını birer paydaş olarak kabul eder. Bu kapsamda tüm çalışanlarını vizyon ve misyon çatısı altında değerlendirme altında tutarak başarılı olmayı hedefler. Ataşehir Avicenna Hastanesi, tüm çalışanlarının yasal haklarına saygı duyarak, bu hakları kullanmalarını sağlar. Ataşehir Avicenna Hastanesi, bütün çalışanlarını insan onuruna yakışan değerlerimiz kapsamında çalıştırır ve karşılıklı sevgi, saygı ortamını oluşturur. Bu bağlamda bütün sorumluluklarının bilincindedir ve paydaşlarına karşı her zaman adil olur.

Vizyon ve Misyon Nedir?

Ataşehir Avicenna Hastanesi, vizyon ve misyon nedir sorusunu tüm hastaları için yanıtlar. Hastanemiz vizyon olarak varmak istediği noktayı belirler. Misyon olarak ise, varmak istediği o nokta için bugün neleri, nasıl ve ne şekilde yaptığını anlatır. Bu çaba vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz olarak ortaya konur.

Ataşehir Avicenna Hastanesi Hizmet Tanımı

Ataşehir Avicenna Hastanesi hizmet tanımı, hastalarının kapsamlı olarak hemşirelik bakımı görmesiyle başlar. Bedensel, psikolojik ve sosyal olarak bütün bakım ihtiyaçları karşılanır. Hasta ve ailesinin sağlık eğitimi de dahil olmak üzere tüm sağlık hizmetleri hizmet tanımı içerisinde bulunmaktadır.

Ataşehir Avicenna Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Amacı

Ataşehir Avicenna Hastanesi, hemşirelik hizmetleri amacı olarak, hasta ve ailesine detaylı, güçlü ve doğru organize edilmiş bir hemşirelik hizmeti vermektir. Hemşirelik bölümü, hizmet dışında hemşirelik bölümü için hemşire ve personel seçmek, eğitmek ve yönetmek ile görevlidir.

Etik İlkelerimiz ve Değerlerimiz

 • Hastalara saygı
 • Otonomi
 • İyilik yapma
 • Zarar vermeme
 • Dürüst olma
 • Güvenilir olma
 • Bağlılık
 • Adil olma

Ataşehir Avicenna Hastanesi Hasta Hakları

Ataşehir Avicenna Hastanesi hasta hakları aşağıda detaylarıyla belirtilmiştir. Bütün çalışanlar, vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz gereği hasta haklarına saygı duymak ve onları korumakla yükümlüdür.

 • Sağlık faaliyetlerinin tümünden genel olarak yararlanabilme
 • Irk, dil, din, cinsiyet, mezhep, siyasi fikirler, felsefi inançlar, ekonomik ve sosyal durumlara bakılmaksızın tedavi görme
 • Tüm hizmet ve faaliyetlerin neler olduğunu öğrenebilme
 • Sağlık hizmeti seçme ve değiştirme
 • Hizmet aldığı tüm personelin kimliklerini görebilme, öğrenebilme, seçme ve değiştirme
 • Kişisel sağlık durumu hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgi alabilme
 • Kişisel mahremiyetine saygı duyulmasını isteme
 • Tıbbi müdahalelerde rızasının alınması
 • Kanunen zorunlu olarak belirtilen durumlar dışındaki tüm müdahalelerin sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanacak tüm tedavileri reddetme ve durdurulmasını isteme
 • Güvenli bir ortamda sağlık hizmeti görme. Eğer güvenli değilse güvenli hale getirilmesini talep etme ve bekleme
 • Mümkün olduğu kadarıyla dini vecibelerini yerine getirebilme
 • Saygı, güler yüz, nezaket ve şefkat görerek sağlık hizmeti alma
 • Tüm usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul edebilme
 • Hastaya yardım etmek üzere, mevzuat ve kurum imkanları dahilinde, hastanın sağlık durumuna göre, doktorun uygun gördüğü refakatçi bulundurabilme
 • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde, müracaat, şikayet ve dava açabilme
 • Hizmet alması gerektiği sürece sağlık hizmeti alabilme
 • Verilen tüm hizmetler için düşünce ve yorumlarını ifade edebilme HAKKI VARDIR.

Ataşehir Avicenna Hastanesi Hasta Sorumlulukları

Ataşehir Avicenna Hastanesi hasta sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. Tüm çalışanlar vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz kapsamında çalışmalarını yürütürler. Bu kapsamda hastalarında sorumlulukları konusunda bilinçli olmaları gerekmektedir.

 • Hastalar, kendi sağlıklarını düşünerek elinden gelenleri yapmalı, doktorunun tavsiyelerine uymalıdır.
 • Hasta uygun olursa kan verebilir ve organ bağışı yapabilir
 • Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki tüm değişiklikleri sekreteryaya bildirmelidir.
 • Hastalar, hastalık şikayetlerini, önceden geçirdikleri hastalıkları, daha önce yatarak gördüğü tedavileri, kullandığı ilaçları ve kişisel sağlığı ile ilgili bütün bilgileri eksiksiz olarak vermelidir.
 • Hasta, hastane içerisindeki tüm kurallara uymak zorundadır.
 • Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirini kabul etmek zorundadır.
 • Hasta, tedavi, bakım ve rehabilitasyon döneminde doktor, hemşire ve sağlık personeli ile uyum içerisinde olmalıdır.
 • Tüm hastaların aldıkları randevu saatlerine ve tarihlerine uyması gerekmektedir.
 • Hastalar, diğer hastaların, personellerin ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek zorundadır.
 • Hasta, hastane cihaz ve aletlerine zarar verirse, bedelini karşılamak zorundadır.
 • Hasta, kendisine söylenenleri dikkatle dinlemeli, anlamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hasta, kendisine söylenenleri yapamayacaksa, bunu sağlık ekibine bildirmelidir.
 • Hastalar, tedaviyi reddederek ve tavsiyeleri dinlemeyerek, tüm sonuçların sorumlusu haline gelir.
 • Hastalar tüm sağlık süreçleri için karar ve rıza vermek zorundadır.

Misyon Vizyon Değerler Kapsamında Çalışanlarından Beklenenler

Ataşehir Avicenna Hastanesi çalışanlarından beklenenler, vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz kapsamında belirlenmiştir. Vizyon, misyon ve değerler kapsamındaki tüm çalışanlar, aşağıda belirtilen hususlarda dikkatli olmalıdır.

 • Ataşehir Avicenna Hastanesi çalışanları, iş disiplinine uygun olarak faaliyetlerde bulunmak zorundadır.
 • Hasta ve yakınlarına, kendisine ve diğer tüm çalışanlara uygun çevreyi sağlayarak, güzel bir görüntü sergiler
 • Hasta odaklı çalışmalarda bulunur
 • Yardımsever olmalıdır
 • Eşitlik ve hoşgörü göstererek, kişisel karaktere asla bakmadan herkesin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ile sorumludur
 • Diğer tüm sağlık çalışanları ile eşit ve ayrımcılık yapmadan profesyonel ilişki kurar
 • Tedaviyi reddeden hastaların haklarına saygı gösterir
 • Hasta haklarını destekler, çalışmalarıyla bunu gösterir
 • Tüm çalışan arkadaşlarına profesyonel ve hoşgörü ile yaklaşır
 • Yanlış, kurallara aykırı ve yasa dışı işleri, tarafsız biçimde üst mercilere raporlar
 • Bakım ve tedavi süreçleri hakkındaki bütün kayıtları tam ve uygun tutar.

Misyon Vizyon Değerler Disiplin Yönetmeliği

Ataşehir Avicenna Hastanesi disiplin yönetmeliği misyon vizyon değerler kapsamında, çalışanların hastane içerisinde ve mesai saatlerinde uyması gereken kural ve kaideleri kapsamaktadır.

 • Tüm çalışanlar, mesai başlamadan 15 dakika önce, üniformalarını giymiş olarak hazır olmalıdır.
 • Mesai saatleri dahilinde hiçbir personel, izin almadan hastane sınırları dışarısına çıkamaz.
 • Acil durumlarda çalışanların hastane sınırları dışarısına çıkmak için amirlerinden yazılı izin almaları gerekmektedir.
 • Çalışanların, hastane içerisinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.
 • Çalışanların, hastane sınırları dışarısına üniforma ile çıkması yasaktır.
 • Tüm çalışanlar, ikametgah, telefon numarası, medeni hal, suç durumu gibi durumlarda değişiklik olduğu taktirde, en geç 1 hafta içerisinde amirlerine yazılı olarak bildiride bulunmak zorundadır.
 • Çalışanın hastane içerisinde yaptığı iş, yönetim ve organizasyon gereği ya da sürekli olarak değiştirilebilir.
 • Birim sorumluları, çalışanların işlerine uyumlu olması şartıyla çalışanlara görev verebilir.
 • Çalışanların görevlerini yaparken kullandıkları tüm araçlara özen göstermeleri zorunludur. Aksi durumlarda hasarı ödemekle yükümlüdürler.
 • Görevden ayrılan çalışanlar, ellerindeki tüm belge, araç ve gereçleri teslim etmek zorundadır.
 • Hastane malzeme, araç ve cihazları, genel müdür ve başhekim izni olmadan hastane sınırları dışarısına çıkarılamazlar.
 • Hastane çalışanları, bilgisayarları görevleri dışında kullanamaz. Kullanıcı adı ve şifreyi başkalarıyla paylaşamaz.
 • Çalışanlar, işleri gereği hastalara ait tüm bilgileri saklamak zorundadır.
 • Çalışanlar, yazılı ve görsel basına yönetimin izni dışında bilgi veremez. Yayın organlarına yazı yazamaz.
 • Çalışanlar, kurumun telefonlarını kişisel görüşmeleri için kullanamaz.
 • Çalışanlar, mesai saatleri süresince yaka kartı takmakla yükümlüdür.
 • Hastane içerisinde yüksek sesle konuşmak ve rahatsızlık vermek tüm çalışanlara yasaklanmıştır.
 • Tüm çalışanlar, hastalara ve yakınlarına karşı nazik, saygılı ve kibar olmakla yükümlüdür.
 • Çalışanlar hasta yakınlarına bilgi veremez. Bilgi verme yetkisi ancak hekimlerdedir.

Misyon Vizyon Değerler Kapsamında Kıyafet Yönetmeliği

Ataşehir Avicenna Hastanesi kıyafet yönetmeliği misyon vizyon değerler kapsamında, tüm çalışanların giyim ve kuşamları hakkında kuralları belirler. Bu kurallara uymayan çalışanlar, gerektiği takdirde uyarılabilir veya cezalandırılabilirler.

Erkekler İçin

 • Çalışanlar, mesai öncesi tıraş olmuş, saçlarını temizlemiş ve görünüşlerinde gereken düzeni sağlamış olmakla yükümlüdürler.
 • Hastane tarafından belirlenen forma, temiz ve ütülü olmak zorundadır. Yaka kartını takmak tüm çalışanlar için zorunludur.
 • Çalışanların giyecekleri çoraplar, temiz, sade ve forma rengiyle uyumlu olmalıdır. Terliklerin temiz olması ve yırtıklarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Saat ve alyans dışında takı takmak yasaktır.
 • Tüm çalışanlar genel vücut temizliklerine dikkat etmeli ve ter kokusu taşımamalıdır.
 • Tırnakların her zaman kısa olması gerekmektedir.
 • Gömlek giyen personellerin kıravat takması zorunludur ve gömlek temizliğine dikkat etmesi gerekmektedir.
 • Ayakkabılar, temiz, boyalı ve sağlam olmak zorundadır. Ayakkabıların genel görünüme uygun olması gerekmektedir.
 • Çalışanların formaları üzerine her ne sebeple olursa olsun başka sivil kıyafetler (hırka, kazak, mont gibi) giymesi yasaktır.

Kadınlar İçin

 • Saçlar temiz, düzenli ve toplanmış olacak.
 • Saat, alyans ve küpe (büyük ve sallantılı olamaz) dışında takı takılmayacak.
 • Hastane yönetimi tarafından belirlenen formalar temiz ve ütülü olacak.
 • Çoraplar temiz, sade ve formaya uyumlu olarak giyilecek. Terlik temizliğine ve sağlamlığına dikkat edilecek.
 • Genel vücut temizliğine dikkat edilecek, ter kokusu bulunmayacak.
 • Abartılı olmamak kaydıyla, gözü fazla yormayacak şekilde makyaj yapılacak.
 • Tırnaklar uzatılmayacak, renkli oje kullanılmayacak.
 • Gömlekler ütülü ve temiz olacak, fular gömlek üzerine uygun şekilde takılacak.
 • Eşarp takan personellerin eşarp temizliğine dikkat etmesi ve eşarp – forma uyumuna özen göstermesi gerekmektedir.
 • Ayakkabı topuğu yüksek olmayacak, ayakkabının burun kısmından ayaklar görünmeyecek.
 • Forma üzerine sivil kıyafet giymek, her ne olursa olsun yasaktır.

Hasta ve Yakınlarının Sorumlulukları

Ataşehir Avicenna Hastanesi, hasta ve yakınlarının sorumlulukları konusunda belirli bilgilendirmeyi yapar. Bu bilgilendirme, hasta ve ziyaretçi politikası olarak karşımıza çıkar. Özetle, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin uyması gereken kurallar denilebilir.

Hasta ve Ziyaretçi Politikası

Hasta ve ziyaretçi politikası, hastalarımızın ve yakınlarının hastane içerisinde bulundukları süre zarfında rahat ve güvende olmaları için belirlenmiştir. Dolayısıyla nasıl ki tüm çalışanlar için belli başlı kurallar varsa, tüm hasta ve yakınları için de kurallar vardır. Bu kurallar, yine siz değerli hastalarımızın ve yakınlarının refahı için belirlenmiştir.

Ziyaretçi Politikası

Tüm sağlık kuruluşlarında olduğu gibi, Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde de, hastane enfeksiyonlarının oluşumuyla savaşılmaktadır. Bu kapsamda sadece hastane yönetimi ve çalışanları değil, hasta ve hasta yakınlarının da çok sayıda sorumluluğu vardır. Ziyaretçi politikası, bu sorumlulukları açıklar. Sağlıklı, güvenli ve temiz bir sağlık hizmeti alabilmek adına tüm ziyaretçilerin aşağıda belirtilmiş olan kurallara dikkat etmesi gerekmektedir. Hasta ve yakınlarının sorumlulukları aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

 • Hastaneye yatış işlemleri esnasında kat sekreteri ya da yatış görevlisi tarafından istenmiş olan belge ve evrakların eksik bulunmadan teslim edilmiş olması gerekmektedir.
 • Yatış işlemleri esnasında kolay ve doğru iletişim kurabilmek adına tüm iletişim bilgilerinin eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir.
 • Yatış esnasında tüm hastalarımızın pijama, havlu, peçete, sabun, diş fırçası ve diş macunu getirmesi gerekmektedir.
 • Hasta ve ziyaretçi politikası kapsamında, hastaların, refakatçilerin ve ziyaretçilerin mutlaka kendi kişisel eşyalarını kullanmaları, başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.
 • Yatışı gerçekleşen hastalarımızın ve yakınlarının mutlaka kendi dolaplarını kullanmaları gerekir.
 • Bireysel temizlik sürecinde mutlaka tek kullanımlık peçete, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı kullanıp, bunları uygun atık kaplarına atmanız gerekmektedir.
 • Zorunlu kalmak kaydıyla ortak kullanılan eşyaların temizliğine mutlaka dikkat ediniz.
 • Hastalarımızın ve refakatçilerinin ağız bakımlarına dikkat etmesi ve düzenli olarak dişlerini fırçalaması gerekmektedir.
 • Yatışı gerçekleştirilen hastalarımızın, kendilerine verilen yatak takımları dışında yatak takımı kullanmamaları gerekmektedir.
 • Yatışı yapılan hastalarımızın yanlarında değerli eşyalar bulundurmamaları gerekmektedir.
 • Hastane içerisinde tanımadığınız insanlardan yardım istemeyiniz. Tanımadığınız insanların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz ve çalışanlardan yardım isteyiniz.
 • Yatışı yapılan hastaların oda içerisindeki acil çıkış krokisini incelemesi gerekir. Böylece deprem, yangın gibi olası afet anlarında panik yapmamaları ve çalışanların talimatlarına uymaları gerekmektedir.
 • Hasta ve yakınlarının sorumlulukları kapsamında tuvaletleri temiz tutmaları, klozetlere tuvalet kağıtları atmamaları gerekmektedir.
 • Hastalarımızın, servis doktoru ve hemşirelerinin haberleri olmadan servis bölgesinden ayrılmaları yasaktır.

Refakatçi Politikası

Refakatçi politikası gereği tüm hastalarımız, yakınları ve ziyaretçileri, aldıkları sağlık hizmeti hakkındaki görüş, öneri, istek ve memnuniyet durumlarını hastanemize bildirebilirler. Bu kapsamda hasta yatışının yapıldığı kliniğe ait olan dilek ve öneri kutuları kullanılabilir. Yine internet sitemiz aracılığıyla da bizlerle iletişime geçebilir ve yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Hastalarımız, refakatçileri ve ziyaretçileri için belirlenen bu kurallar, yine hastalarımıza, yakınlarına ve ziyaretçilerine çok daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için belirlenmiştir. Bu kapsamda hasta ve yakınlarının sorumlulukları için çalışmalar yapılmıştır. Hasta ve ziyaretçi politikası için hassasiyet gösteren tüm ailelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Refakatçi Politikası

Ataşehir Avicenna Hastanesi Refakatçi Politikası, belli başlı kurallar çerçevesinde belirlenmiştir. Belirlenen bu kurallar ile yine siz değerli hastalarımızın ve refakatçilerinin en iyi sağlık hizmetini alabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda uygulanması gereken kurallar şöyledir:

 • Hastanın bir refakatçiye ihtiyacı olup olmadığı, hastanın doktoru tarafından belirlenmektedir.
 • Refakatçi politikası kapsamında refakatçi sayısı 1 kişi olarak belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır.
 • Refakatçiler, vizite ve tıbbi bakım süreçleri esnasında hastanın yanında bulunamazlar.
 • Refakatçi olarak hastayla birlikte kalacak olan kişilere servislerin sorumlu hemşireleri tarafından refakatçi kartı verilir.
 • Refakatçiler, hastaların bakımıyla ancak doktorun izin verdiği kadarıyla ilgilenebilir.
 • Refakatçi, hastanenin koymuş olduğu kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Hastane içerisindeki bazı kliniklerimizde refakatçi uygulaması bulunmamaktadır.
 • Hastane içerisindeki her klinik, tüm bu kuralların dışında kendi özel refakatçi politikalarını oluşturabilirler.

Şikayet Politikası

Ataşehir Avicenna Hastanesi Şikayet Politikası, Hasta İlişkileri Bölümü tarafından hazırlanmış ve hastaların memnuniyetini ölçmek üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda hastanede arzu edilen hizmetin verilip verilmediği ve hastaların memnun olup olmadığı dikkate alınır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda, hastanede hizmet alan bütün hasta ve yakınlarının görüş ve düşünceleri öğrenilir. Daha sonra, bildirilmiş olan bütün görüş ve düşünceler, birim yöneticileri ile birlikte değerlendirme altına alınır. Değerlendirmenin ardından da belli başlı kararlar alınır. Alınan kararlar kapsamında hastalara daha iyi hizmet edebilmek için harekete geçilir. Öneri ya da düşüncesini paylaşan hastayla iletişim kurulur ve sonuçlar bildirilir.

Hasta İlişkileri Bölümü

Ataşehir Avicenna Hastanesi Hasta İlişkileri Bölümü, şikayet politikası kapsamında faaliyetler yürütür. Hasta İlişkileri Bölümü, gelen şikayetleri değerlendirmeye alarak sadece hasta memnuniyetine değil, hastanenin gelişmesi ve güçlenmesine de katkı sağlar. Dolayısıyla hastaneye gelen tüm şikayetlerle sadece Hasta İlişkileri Bölümü değil, tüm yönetim kadrosu ilgilenir. Üst yönetim, tüm şikayetleri birer birer inceler ve çözüm üretmeye çalışır.

Şikayet Politikası İletişim

Ataşehir Avicenna Hastanesi’ne şikayet politikası kapsamında şikayetlerinizi sunabilmek için internet sitemizi kullanabilirsiniz. Bunun yanında, info@avicennaint üzerinden mail atabilir, 0216 574 10 00 üzerinden telefon ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca, tüm katlarımızda yer alan anketler üzerinden de şikayetlerinizi bize bildirebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki şikayet politikası, siz değerli hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmemiz için hastanemizin gelişimini sağlar. Şikayet, görüş ve önerilerinizi belirtmekten asla çekinmeyin ve bize ulaşın. Bu çerçevede Hasta İlişkileri Bölümü ile yüz yüze görüşme talebinde bulunabilir ya da telefonla kendilerine bağlanabilirsiniz.

REHBERLER

D.AY.PL.01 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

D.MC.PL.01 KALİBRASYON PLANI

D.OH.PL.01 HASTANE TEMIZLIK PLANI

D.OH.PL.03 TEMİZLİK DOLABI YERLEŞİM PLANI

D.TA.PL.01 ARŞİV BİRİMİ YERLEŞİM PLANI

D.TY.PL.01 TESİS GÜVENLİK PLANI

D.TY.PL.02 MEDİKAL GAZ PLANI

H.SÇ.PL.01 PERSONEL SAĞLIĞI TAKİP PLANI

H.SÇ.PL.02 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

H.SÇ.PL.03 KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASINDAKİ TEMEL KURALLAR PLANI

H.SÇ.PL.04 PERSONEL TEMİN PLANI

K.AD.PL.01 SİVİL SAVUNMA PLANI

K.AD.PL.02 YANGIN EMNİYET PLANI

K.AD.PL.04 HAP YILLIK MASA BAŞI VE SAHA TATBİKAT PLANI

K.AD.PL.05 TESİS TAHLİYE PLANI

K.AD.PL.06. HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI

K.EY.PL.01 YILLIK EĞİTİM PLANI

K.EY.PL.02 HAFTALIK HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

K.KU.PL.01 ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

K.KY.PL.01 KOMİTE YILLIK TOPLANTI PLANI

S.AS.PL.01 BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR VE YÖNLENDİRME PLANI

S.AS.PL.02 KRİTİK HASTA DEĞERLENDİRME PLANI

S.AS.PL.03 ACİL SERVİS HASTA BAKIM PLANI

S.AS.PL.04 ACİL KONSÜLTASYON PLANI

S.AS.PL.05 AMBULANS ARACILIĞIYLA GELEN HASTALARA MÜDAHALE PLANI

S.BL.PL.01 BİYOKİMYA EĞİTİM PLANI

S.BL.PL.02 LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM ÖLÇME AYAR PLANI

S.EN.PL.01 ENFEKSİYON PLANI

S.EN.PL.02 PANDEMİK İNFLUENZA YÖNETİM PLANI

S.HB.PL.01 HEMŞİRE BAKIM PLANI

S.HB.PL.02 YATAN HASTA BAKIM PLANI

S.HB.PL.03 AYAKTAN HASTA BAKIM PLANI

S.İY.PL.01  KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI BİLDİRİM PLANI

S.İY.PL.02 AŞI DOLABI ACİL EYLEM PLANI

S.İY.PL.03 ECZANE YERLEŞİM PLANI

S.ML.PL.01 MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM PLANI

S.SH.PL.01 ALET VE MALZEME DEZENFEKSİYONU STERİLİZASYON PLANI

S.SH.PL.02 DEZENFEKTAN KULLANIM PLANI

S.SH.PL.03 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM PLANI

S.SH.PL.04 İZOLASYON UYGULAMA KURALLARI PLANI

S.TH.PL.01 TRANSFÜZYON MERKEZİ YILLIK EĞİTİM PLANI

D.OH.PL.02 BÖLÜM BAZINDA HASTANE TEMİZLİK PLANI

MEVZUAT

 • Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği
 • Sosyal Hizmet Uygulamaları Yönetmeliği

PLANLAR

 • Hizmet İçi Eğitim Planı
 • Hastane Afet Planı
 • Öz Değerlendirme Planı

HKS KAPSAMINDA KURDUĞUMUZ EKİPLER VE KOMİTELER

KOMİTELER

 1. Hasta Güvenliği
 2. Çalışan Güvenliği
 3. Kalite Komitesi
 4. Eğitim Komitesi
 5. Tesis Güvenliği
 6. Enfeksiyon Kontrol komitesi
 7. Akılcı İlaç Kurulu
 8. Kan Transfüzyon Komitesi
 9. Tıbbi Etik Kurulu Komitesi
 10. İzin Kurulu Komitesi

EKİPLER

 1. Mavi kod yönetim ekibi
 2. Pembe kod yönetim ekibi
 3. Beyaz kod yönetim ekibi
 4. Kırmızı kod ekibi
 5. Tıbbi cihaz sorumlu ekibi
 6. Hasta önerilerin değerlendirme ekibi
 7. Çalışan önerileri değerlendirme ekibi
 8. Antibiyotik kontrol ekibi
 9. Bina tur ekibi
 10. Bilgi güvenliği ekibi

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci

İdari Temsilci

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi

Kalite Direktörü

Anestezi Hekimi

Dâhiliye Hekimi

Genel Cerrahi Uzmanı

Laboratuvar Sorumlu Hekimi

Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu

Eczacı

Hemşire

Acil Bölüm Kalite Sorumlusu

Laboratuvar Bölüm Kalite Sorm.

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci       

İdari Temsilci                    

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi   

Kalite Direktörü          

Acil Hekimi                   

Nöroloji Uzmanı          

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi        

Anestezi teknisyeni

Güvenlik Amiri

Laboratuvar teknisyeni            

Radyoloji teknisyeni                      

Laboratuvar Bölüm Kalite Sorm.    

Acil Bölüm Kalite Sorumlusu         

KALİTE KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ

İdari Temsilci

Tıbbi Temsilci

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Kalite Direktörü

Eğitim Hemşiresi

Muhasebe Müdürü

Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu

Sekreter

Acil Bölüm Kalite Sorumlusu

Laboratuvar Bölüm Kalite Sorumlusu

EĞİTİM KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci                 

İdari Temsilci          

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi   

Kalite Direktörü          

Acil Hekimi                   

Nöroloji Uzmanı

Eğitim Hemşiresi

Hemşire

Laboratuvar Bölüm Kalite Sorm.    

Acil Bölüm Kalite Sorumlusu         

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci                 

İdari Temsilci                    

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi   

Kalite Direktörü                      

Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu

Tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu                

Teknik servis sorumlusu          

Güvenlik Amiri                    

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ

Başkan; Enfeksiyon Hast. Ve Mik. Uzm.

Üyeler

Başhekim

Hastane Müdürü

İç Hastalıkları Uzmanı

Genel Cerrahi Uzmanı

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Anestezi ve Reanimasyon Uzm.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Eczane Sorumlusu

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Merkezi Sterlizasyon Üni. Sorm.

Laboratuvar Temsilcisi

AKILCI İLAÇ KURULU EKİP ÜYELERİ

Yönetim Temsilcisi                          

Hekim                                              

Eczacı                      

KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi   

İç Hastalıkları Uzmanı    

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Genel Cerrahi Uzmanı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Pediatri Uzmanı

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik. Uzmanı

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Yoğun Bakım Sağlık Personeli

Servis Hemşiresi

Kan Transfüzyon Sorumlu Personeli

Laboratuvar Sekreteri

TIBBİ ETİK KURULU KOMİTESİ EKİP ÜYELERİ

Başkan Başhekim

Başkan Yardımcısı Başhekim Yrd.

Üye Genel Cerrahi Uzmanı

Üye Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Üye Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Üye Dahiliye Uzmanı

İZİN KURULU KOMİTESİ

İşveren Vekili 

Çalışan Temsilcisi

Çalışan Temsilcisi

MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ EKİP ÜYELERİ

GÜNDÜZ MAVİ KOD EKİBİ

 1. Anestezi Hekimi- Ekip Başkanı
 2. Kardiyoloji Hekimi(Ekip Başkanı)
 3. Dahiliye hekimi
 4. Hemşireler

a)Katlarda :

 • Servis sorumlu hemşiresi, Yoğun bakım Hemşiresi/Sağlık Memuru

b)Polikliniklerde:

 • Acil hemşiresi/Sağlık Memuru
 • Yoğun bakım hemşiresi/Sağlık Memuru
 1. Elektrik Teknisyeni
 2. Kat Görevlisi

 

GECE  MAVİ  KOD EKİBİ

 1. Anestezi hekimi
 2. Acil Aile Hekimi
 3. Hemşireler

a) Katlarda:

 • Servis hemşiresi
 • Yoğun bakım Hemşiresi/Sağlık memuru

b) Polikliniklerde:

 • Acil hemşiresi/sağlık memuru
 • Yoğun bakım hemşiresi/Sağlık Memuru

 

PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci       

İdari Temsilci                    

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi   

Psikiyatri          

Pediatri Hemşiresi          

Güvenlik Amiri

Teknik Servis Eleman

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci       

İdari Temsilci                    

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi   

Nöroloji Uzmanı          

Güvenlik Amiri

KIRMIZI KOD EKİBİ EKİP ÜYELERİ

KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ

Hastane YöneticisiBaşhekim

İdari Hizmetler Yöneticisiİdari Amir

Teknik Hizmetleri DirektörüTeknik Servis

Hemşirelik Hizm. DirektörüBaşhemşire

MESAİ İÇİ KIRMIZI KOD EKİBİ

Teknik Servis Personeli

Güvenlik Amiri

Mesai içi Güvenlik Personeli

Katlarda bulunan Temizlik Personeli

TIBBİ CİHAZ  YÖNETİM EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci                                

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi   

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu   

Teknisyen                                         

HASTA ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Başhekim yardımcısı     

Kalite Direktörü             

Hasta Hakları Temsilcisi

ÇALIŞAN ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Başhekim yardımcısı     

Kalite Direktörü                  

Çalışan Güvenliği Komitesi Temsilcisi

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı    

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı                                        

Hastane Eczanesi Mesul Müdürü

BİNA TUR EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci

İdari Temsilci

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi     

Kalite Direktörü

Teknik servis sorumlusu          

GÖSTERGE YÖNETİM EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Gösterge Yönetimi Veri Analiz Sorumlusu

Laboratuvar Göstergeleri Veri Toplama Sorumlusu

Ameliyathane Göstergeleri Veri Toplama Sorumlusu

Yetişkin Yoğun Bakım Göstergeleri Veri Toplama Sorumlusu

Yeni doğan Yoğun Bakım Göstergeleri Veri Toplama Sorumlusu

Doğumhane Göstergeleri Veri Toplama Sorumlusu

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Dahiliye Uzmanı 

Diyetisyen 

Fizyoterapist

Nütrisyon Hemşiresi

Nütrisyon Bakım Personeli

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Kalite Yönetim Direktörü 

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi

Tüm Bölüm Kalite Sorumluları

GÜVENLİK RAPORLAMA BİLDİRİM SİSTEMİ EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Tıbbi Temsilci

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Birimi Sekreteri

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ EKİP ÜYELERİ

Başhekim                                          

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi     

Bilgi İşlem Müdürü                           

Kalite Direktörü

Ziyaretçi Politikası

Ataşehir Avicenna Hastanesi ziyaretçi politikası, klinikler, yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım olmak üzere 3 alan için belirlenmiştir. Ziyaretçi politikamız, hastanemize gelen ziyaretçilerin giriş çıkış saatlerini ve uymaları gereken kuralları belirlemektedir.

Klinik Ziyaretçi Politikası

Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde klinikler için ziyaretçi politikası belirlenmiştir. Ziyaretçi politikamız gereği hastanemizin kliniklerini ziyaret etmek isteyen ziyaretçiler, her gün 12:00 – 14:00 ve 18:00 – 21:30 saatleri arasında ziyarete gelebilirler. Ziyaretçi politikası kapsamında klinikler için belirlenen kurallar şöyledir:

 • Tuvalet ve banyoların temiz kullanılması gerekmektedir.
 • Hasta yatak başlarının başında ve banyo bölümünde hemşire çağrı butonları bulunur. Gerekirse butona basmaktan çekinmeyiniz.
 • Doktorlarımız günde iki kez vizit yani ziyaret gerçekleştirirler.
 • Hastanemize çocuk ziyaretçiler getirilmemelidir. Getirildiği durumlarda diğer hastalara rahatsızlık verilmemesi açısından kontrolü sağlanmalıdır.
 • Hastanemizde sigara içilmesi yasaktır. Yasaya uymayanlara 4207 sayılı yasaya göre para cezası uygulanır.
 • Ameliyata girecek olan hastaların kişisel eşyalarını ziyaretçileri almalıdır.
 • Yakını olmayan hastalar ameliyat öncesi kat hemşiresinden alacakları eşya teslim formunu imzalayarak eşyalarını kat hemşirelerine teslim edebilirler.

Yoğun Bakım Ziyaretçi Politikası

Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde yoğun bakım ziyaretçi politikası belirlenmiştir. Yoğun bakım ziyaretçi politikamız, siz değerli hastalarımızın ve yakınlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri adına oluşturulmuştur. Bu kapsamda yoğun bakım ziyareti gerçekleştirecek olan hasta yakınlarımız hafta içi ve cumartesi günleri 15:00 – 15:30 ve 20:00 – 20:30, pazar günleri ise 09:00 – 09:30 saatleri arasında ziyaret gerçekleştirebilirler. Bu kapsamda belirlenen kurallar ve talepler şu şekilde sıralanmıştır:

 • Her hasta için içeriye alınabilecek olan ziyaretçi sayısı 4 olarak belirlenmiştir.
 • Yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkış esnasında ellere el dezenfektanı uygulanmalıdır.
 • Enfeksiyon riskine karşı yoğun bakım servisine girerken ayaklara galoş giyilmesi gerekmektedir.
 • Hastaların mahremiyetleri için bedenin mahrem yerlerinin örtüldüğü, önlük, bone gibi araçların kullanıldığı bilinmelidir. Hastaların arasına koyulan ve ayraç görevi gören paravanlara dikkat edilmesi gerekir.
 • İlk yatışı gerçekleştirilen hastanın ziyaret saatleri dışında bile olsa ziyaretçileri içeri alınacaktır. Hastanın yakınlarıyla birlikte hastanın yatışı tamamlanır.
 • Ziyaretlerde hastaların takip ve tedavilerinin aksatılmaması için dikkatli olunmalıdır.
 • Hastaların sağlık durumlarını riske edecek hareketlerde bulunan ziyaretçiler dışarı çıkarılabilir.
 • Ziyaret süresi, diğer yoğun bakım hastalarının rahatsızlık duymamaları adına mümkün olabilecek en kısa sürede tutulmaya çalışılacaktır.
 • Hastaların durumlarındaki acil değişiklikler, doktorun yapacağı bilgilendirme ışığında hemşire tarafından gerçekleştirilecektir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ziyaretçi Politikası

Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde yenidoğan yoğun bakım ziyaretçi politikası, hastaların, yakınlarının ve ziyaretçilerin en iyi sağlık hizmetini alabilmeleri adına belirlenmiştir. Ziyaretçi politikamız kapsamında yenidoğan yoğun bakım ünitesi için ziyaret saatleri her gün 13:00 – 14:00 ve 19:00-20:00 olarak belirlenmiştir.

 • Ziyaretçi sayısı anne ve baba ile sınırlandırılmıştır. Diğer yakınlar için sorumlu hekimin izni gerekir.
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkışlarda ellerin dezenfekte edilmesi zorunludur.
 • Enfeksiyon riskine karşı giriş ve çıkışlarda ayakkabılara galoş, önlük ve kafaya bone takılması zorunludur.
 • Ziyaretler sırasında annelerin emzirme gerçekleştirmelerinden dolayı babaların ve annelerin saatleri değişiklik gösterebilmektedir.
 • Babalar öncelik gösterilerek 13:15 gibi alınır. Gecikme gibi durumlarda babaların ziyareti 14:00’da gerçekleşir.
 • Emzirme yapacak olan anneler 13:30’da babalar çıktıktan sonra yoğun bakıma alınır.
 • Emzirme yapılmayacak hastaların anne ve babaları beraber ziyarete alınabilirler.
 • Akşamları aynı şekilde 19:15’de babalar, 19:30’da anneler alınacak ve emzirme yapacaklardır.
 • Bebeği ilk kez görecek olan anne ve babalar, saat kaç olursa olsun servisin uygun olduğu zaman diliminde hastasını ziyaret edebilecektir.
 • Ziyaretler servis hemşiresinin bilgisi dahilinde ve personel eşliğinde gerçekleştirilir.
 • İlk yatış esnasında ziyaret saatleri geçmiş de olsa, hastanın yatışı yapıldıktan sonra hasta yakınları içeri alınabilir.
 • Hastalar hakkında genel durum bilgilendirmesi sorumlu doktor tarafından gerçekleştirilir. Diğer konular hemşireler tarafından iletilir.

Yeni Doğan Hasta Yatış Süreci Ziyaretçi Politikası

Hasta yatış süreci ziyaretçi politikası kapsamında emzirme yapacak olan hastalara emzirme planı iletilecektir. Emzirme saatlerine mutlaka uyulması gerekmektedir. Emzirme planına uyulamayacağı durumlarda bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Eğer emzirme planına uyulmaz ise, hastanın beslenme saatlerinin aksamaması adına maksimum 20 dakika beklenir ve ardından hasta beslenir. Ziyaretçi politikamız gereği, yatış esnasında doldurulan bilgilendirme formunda bilgilerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir. Bebeğin kimliğinin en geç 48 saat içerisinde çıkartılması zorunludur.

Süt Sağım Kuralları

Ataşehir Avicenna Hastanesi ziyaretçi politikası gereği bazı süt sağım kuralları mevcuttur. Ziyaretçi politikamız, annenin yattığı süre boyunca süt sağımını nasıl yapacağı ve bebeğe nasıl sütün verileceği hakkındadır. Anneler uygun pompayı kendileri temin edebilecekleri gibi, hastanemizin verdiği broşür üzerinden kiralama da gerçekleştirebilirler. Eğer annenin pompası varsa yeniden kiralama yapmaya ihtiyacı yoktur. Pompa tercihinde elektrikli pompalar tavsiye edilir. Süt sağım süreci aşağıda maddelerle belirtilmiştir:

 • Anne doğum esnasında bir problem yaşamadıysa, doğum sonrası süt sağımına başlayabilir.
 • Süt sağımı 2 ile 3 saatte bir 20 dakika boyunca bir göğüs, 20 dakika boyunca diğer göğüs olmak üzere toplam 40 dakikalık bir vakit gerektirir. Bu işlem 24 saat devam etmelidir.
 • İlk sağımlarda süt gelmeme durumu yaşanabilir. Israrla sağım yapmaya devam ediniz.
 • Süt koymak için özel üretilmiş poşetlerin içerisine sütü koyup isim tarih saat yazarak buzlukta koruma altına alınız. Daha sonra bizlere ulaştırınız.

Kalite Yönetim Sistemi

Ataşehir Avicenna Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları kapsamında Kalite Yönetim Sistemi için Kalite Yönetim Sistemi Birimi oluşturmuş ve faaliyetlerini bu standartlar kapsamında gerçekleştirmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi Birimi

Başhekim: Uzm. Dr. Nazmi DEMİRTAŞ, Kalite Direktörü: İsmail TEMEL, Kalite Yönetim Temsilcisi: Sevda YAVUZ, Birim Kalite Sorumlusu: Emel SEVER , Dokümantasyon Sorumlusu: Özlem YILDIZ

Kalite Yönetim Sistemi Birimi Temel Sorumlulukları

 • Kalite Yönetim Sistemi’ni hastaneye uygun olarak kurmak. Kuruluş sürecinde yer almak ve sistemin işletilmesi ve geliştirilmesinde rol oynamak.
 • Kalite Yönetim Sistemi sürecindeki tüm kayıtların tutulması, form ve yazışmaların kalite sistemi dökümantasyon şartları kapsamında hazırlanması ve arşivlenmesini yapmak.
 • Hastanenin performans ve kalite kriterlerini bölüm kalite sorumlularıyla beraber belirlemek ve bu kriterlerin gerçekleştirilmesi adına gereken tüm çalışmaları yapmak. Aynı zamanda izlemek ve değerlendirmek de Kalite Birimi’nin görevidir.
 • Güvenli Raporlama Sistemi (GRS) yönetimini, kontrol ve takiplerini yapmak, sonuçlandırma gerçekleştirmek.
 • Hasta – hasta yakını memnuniyet anketlerini her ay, çalışan memnuniyet anketini yılda 2 kez yapmak. Sonuç raporunu değerlendirmek ve konseyle paylaşmak. Olumsuz sonuçlar için gereken tüm çözümleri yürürlülüğe koymak.
 • Düzenleyici ve Önceliyi Faaliyetler (DÖF) yönetimini yapmak. Kalite göstergeleri kapsamında kontrol, gözlem ve sonuçlandırma süreçlerinde aktif rol oynamak.
 • Hasta bakımı ve hasta – çalışan güvenliği kapsamında belirlenen komitelere üye olmak, yapılan çalışmaları izlemek, kaynakları buna göre planlayıp harekete geçmek.
 • Sağlıkta Kalite Standartları’nı sağlayarak, öz değerlendirmeler yapmak.
 • Dış kaynaklı dokümanların takiplerini yapmak, güncellemek ve düzenlemeleri gerçekleştirerek bu dokümanları yayınlamak.
 • Panolara asılmış olan dokümanların takip ve düzenlemesini gerçekleştirmek.
 • SKS kapsamında yapılan faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması.
 • Risk yönetimi birimleri ile iletişimde faaliyet yürütmek.

Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi Temel Sorumlulukları

 • Kalite Yönetim Sistemi dahilinde yer alak politikaları belirler ve uygulanması yönünde kararlar alır.
 • Birimler bazında yapılacak olan çalışmalara, Birim Sorumluları üzerinden destek sağlar.
 • Kalite Yönetim Sistemi sürecinde gerçekleşen inceleme, araştırma, iç tetkik faaliyetleri ve dış tetkik sonuçlarına göre belirlenen uygunsuzlukların önüne geçme. Kurum içi tetkikleri planlama ve gerekli kaynağı bulma. Sonuçları gözlemleme gibi faaliyetleri yürütme.
 • Kalite Yönetim Sistemi hakkındaki dilek ve şikayetleri inceleme ve değerlendirmeye alma.
 • Hizmetlerin olması gereken sürelerde gerçekleşip gerçekleşmediğini denetleme.
 • Düzenli olarak anketler yapma ve sonuçları raporlama.

Kalite Yönetim Sistemi Direktörü Temel Sorumlulukları

 • SKS kapsamındaki faaliyetlerin koordinasyonunu yapma.
 • Kurum içi amaç ve hedeflere yönelik faaliyetleri inceleme.
 • Öz değerlendirmeleri yönetme.
 • Risk yönetimi süreçlerini yürütme.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesi için çalışmaları yönetme.
 • SKS kapsamındaki doküman yönetimini gerçekleştirme.
 • Kalite göstergelerine yönelik faaliyetlerde bulunma.
 • Komitelere üye olarak katılmak.
 • Kalite politikalarını çalışanlara duyurma, öğretme, uygulatma ve denetleme.
 • Kalite dokümanlarının kontrollerini gerçekleştirme ve son hallerini Başhekim onayına sunma.
 • Kurumun Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi ile diğer kurum ve kuruluşlarınkini karşılaştırma.
 • Komite sorumluları ile koordine faaliyetler yürütme.
 • SKS uygulaması kapsamında bölüm kalite sorumluları ile ortak çalışmalar yapma.
 • Hizmet değerlendirme toplantılarında bulunma.
 • SKS kapsamında yürütülen tüm çalışmaların koordinasyonunu gerçekleştirme.
 • Hasta – çalışan anket sonuçlarını değerlendirme.
 • Bütün prosedürlerin, formların takip ve kontrollerini sağlama.
 • Klinik kalite süreçleri kapsamında Sağlık Bakanlığından gelen talimatların uygulanmasını sağlama.
 • USS veri sorumlusu ile birlikte veri kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarını yürütme.
 • Klinik kalite sorunlarına çözüm bulma. Uygunsuz olmayan durumlara karşı faaliyetleri koordine etme.
 • Kalite Kayıtları Sistemi ile birlikte kayıtların belirlenmesini ve muhafaza altına alınmasını sağlama.
 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu hazırlatmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi’ni sürekli olarak dinamik tutmak, gelişmesini sağlamak ve yaşatmak.

Kalite Dokümantasyon Sorumlusu Temel Sorumlulukları

 • Kalite Yönetim Sistemi’nin uygun şekilde kurulmasında görev yapar. Sistemin devamlılığını korur.
 • Hastane içerisindeki tüm bölüm sorumluları ile koordine olarak, prosedürleri, talimatları ve dokümanları hazırlamak.
 • Tüm prosedür, talimat ve dokümanları onaylatmak, kontrol edip dağıtımını gerçekleştirmek.
 • Yürürlülükte olan prosedür, talimat ya da dokümanların eğer değişiklik gerekirse, bölüm sorumlusu ile beraber değişikliğini yapmak.
 • Hastane içerisindeki bütün dokümanların incelenebilir tutulmasını sağlamak ve arşivlemek.
 • Kalite Yönetim Sistemi politikalarına uygun olarak çalışmak.

Hizmet Kalite Standartları

Ataşehir Avicenna Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Performans Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan hizmet ve kalite standartları gereğince çalışır. Bakanlık, periyodik olarak hastanemizi denetler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, iyi bir kalite yönetim sistemini ifade eden standartlar bütünü olarak tanımlanabilir. Bir diğer ifade ile, ortaya koyulan standartları karşılayan kurum ve kuruluşlar, ISO 9001 belgesinin sahibi olabilirler. ISO 9001 belgesi alabilmek için belli standartları karşılayan ve belgenin sahibi olan kuruluşlar, müşterilerine sundukları hizmetin uluslararası seviye olduğunu ispatlamış olurlar. Bir diğer ifade ile, ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi kuruluş sürecinde kurumun uyması gereken kurallara uyduğunu ve koşulları sağladığını ispatlayan belgedir. Tüm koşullar tamamlanır ve kurallar uyulur hale geldiğinde, kurum denetim altına alınır. Denetimi geçebilen kurumlar, ISO 9001 Belgesi’nin sahibi olurlar.

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Kalite Yönetim Sistemi, var olan tüm sistemi bir bütün olarak görür ve kaliteyi bu bütün ortak paydası haline getirmeyi hedefler. Diğer bir ifade ile, kurum tarafından hedef olarak ortaya koyulan kalite potansiyelinin açığa çıkabilmesi için, yine bütün kurum tarafından ortaya konan mücadelenin bütünüdür. Kalite Yönetim Sistemi nedir diye düşünülür ise, tüm ISO standartlarının temeli denilebilir. Kurumlar, kendi içerisindeki kusurları bulabilmek, müşterilerinin şikayetlerini öğrenebilmek ya da kazanç hesabını kontrol edebilmek için Kalite Yönetim Sistemi’ne muhtaçtır.

Bölüm Hedefleri

Hastanedeki bölümlerin çalışmalarını iyileştirme ve geliştirme için belirlenen ve takip edilen hedefler bütünüdür. Hedefler, hedef tanıtım kartları ile takip edilir.

Prosedür

Prosedür, bir faaliyetin amaçlarını ve kapsamlarını açıklar. Bölümler, iş yapma şemalarını ya da işleyiş süreçlerini prosedürlerinde bildirir. Prosedürler kontrollü dokümanlardır. Kalite birimince otomasyon üzerinden yayınlanır. İstenmesi durumunda birimlere kopya kaşesi ve imza karşılığında verilebilir. Prosedürler fotokopi ile çoğaltılamaz ya da çıktısı alınamaz.

Kalite Yönetim Sistemi Planı

Kalite Planı, kaynakları ve faaliyet sıralarını belirleyen dokümanlardır. Kontrollü dokümandır. Kalite birimince otomasyonda yayınlanır ve isteğe göre bölümlere kopya kaşesi vurularak ve imza alınarak dağıtılabilir. Fotokopi ile ya da çıktı ile çoğaltılması yasaktır.

Talimat

Yapılan iş kapsamındaki uygulamaların tarif edildiği dokümanlardır. Kopya kaşesi ve imza ile verilebilir. Fotokopi ve çıktı ile çoğaltılamaz.

Organizasyon El Kitabı (OEK)

Hastane içerisindeki çalışan personellerin görev ve sorumlulukları Organizasyon El Kitabı içerisinde yer almaktadır. OEK, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne göre hazırlamıştır. Kontrollü dokümandır ve kopya kaşesi, imza karşılığı dağıtılabilir. Fotokopisi ya da çıktısı alınamaz.

Form

Kurumun çalışmalarını yapabilmek için kullandığı araçtır. Formlar, bölüm ihtiyaçlarına göre üretilir ya da revize edilir. Kodu olmayan form kullanılamaz. Fotokopi ya da çıktı ile çoğaltılabilir.

Uygunsuzluk

Hizmet Kalite Standartları kapsamında bir şartın yerine getirilmemeiş olması durumudur.

Düzeltici Faaliyet

Belirlenen bir uygunsuzluğun nedenin belirlenmesi ile birlikte uygunsuzluğu yaratan durumun ortayan kaldırılmasıdır. Uygunsuzlukları önleyici çalışmalar ve iyileştirmeler belirlenir. DÖF tepsit edildikten sonra form doldurulur ve Kalite Birimine başvuru yapılır. DÖF hakkındaki tüm işlemler DÖF Prosedürüne uygun yapılır.

Önleyici Faaliyet

Önceliyi faaliyetler, sistematik şekilde iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilir. Henüz bir sıkıntı yaşanmamış bir ürün, hizmet ya da faaliyet için, daha önce sıkıntı yaşandığında oluşturulan önleyici faaliyetin yapılmasıdır. Önleyici faaliyet belirlendiği zaman ÖF Formu doldurulur ve Kalite Birimine başvuru gerçekleştirilir. ÖF hakkındaki tüm işlemler ÖF Prosedürüne uygun yapılır.

Düzeltici Faliyet ile Önceliyici Faaliyet Arasındaki Farklar

Düzeltici faaliyet, ortaya çıkan sorunun kaynağının yok edilmesi, önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ama oluşabilecek sorunların, önceden (öngörü ile) giderilmesidir.

Kalite Politikası

Kurumun en üst yetkilileri tarafından belirlenen tüm hedeflerdir. Müşteri memnuniyeti ya da devamlı iyileştirme gibi tanımlarla özetlenmesi mümkündür.

Misyon

Misyon, bir kurumun temel amacı olarak tanımlanabilir. İlerleyen yıllarda olmak istediği pozisyon, şu anki bulunduğu durum, halk arasındaki bilinirliği ve yöneticilerinin dünya görüşleri olarak tanımlanabilir.

Vizyon

Uzak gelecekte kurumun kendisini gördüğü yerdir. Kendi kendisine yaşanması mümkün olmayan, ancak çok çalışarak elde edilebilecek idealler bütünüdür.

Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

Ataşehir Avicenna Hastanesi olarak, hastaların ve çalışanların beklentilerini karşılamak temel hedefimizdir. Çalışanlarımızın, çalışmaktan onur ve gurur duyduğu bir kurum olabilmek idealimizdir. Hizmet sunumu sürecinde Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerine uyarak, etik kullar çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak nihai görevimizdir. Sosyal sorumluluklarımızın bilince, topluma olabilecek en üst seviyeden katkılar sunarız.

Misyonumuz

Modern tıbbın getirdiği tüm bilgi ve teknolojileri kullanarak, kalite uzmanlık eğitimi vermek, hastaların ve çalışanların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, hastalar ile çalışanlar arasında güvenliği her zaman en üst perdeden sağlamak ve bu çabalar ile sektörün lider hastanesi olabilmek misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Sunulan hizmetin kalitesi ışığında uluslararası arenada önerilen ve tavsiye edilen bir hastane haline gelebilmek. ISO 9001-2008 şartlarına ve Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarına uygun şekilde;

 • Hasta haklarına saygı duyan,
 • Tıbbi etik ve deontolojiye bağlı olan
 • Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayan
 • Doğa dostu
 • Kalite Yönetimi Sistemini benimsemiş
 • Modern tıbbı takip eden
 • Memnuniyet odaklı
 • Sağlık turizmini hedefleyen istikrarlı bir kurum olmak.