Лечение на рак на гърдата в Турция- видове, причини, симптоми, поставяне на диагноза

breast cancer stages and treatment

Table of Contents

Get A Free Consultation

Ракът на гърдата е най-често срещаният рак и най-честата причина за смърт сред жените. Най-често засяга жени над 50-годишна възраст, но въпреки това е установено, че заболяват и жени на по-млада възраст. Рядко карциномът на гърдата се наблюдава при мъже. Вероятността е 100 пъти по-малко да се появи при мъже, отколкото при жените. Случаите на рак на гърдата зачестяват с всяка изминала година.

1. Какво представлява ракът на гърдата?

Ракът на гърдата е злокачествено заболяване, което възниква, когато клетките в гръдната тъкан се променят (мутират) и започнат да се делят неконтролирано образувайки тъканни маси наречени тумори. Млечната жлеза се състои от лобули, млечни канали и съединителна тъкан. Туморното образувание при 80% от случаите на рак на гърдата се развива в млечните канали и са известни като дуктални карциноми, а останалите 20% възникват лобулите на гърдата и се наричат лобуларни карциноми.

Останалите видове рак на гърдата са медуларен, муцинозен и тубуларен. С напредване на заболяването раковите клетки могат да се разпространят в лимфните възли и извън гърдата чрез кръвоносните и лимфни съдове в различни части на тялото (метастази). Тогава се казва, че ракът е метастазирал, тоест разпространил.

2. Какви са видовете рак на гърдата?

Видовете рак на гърдата се определят в резултат на патологичното изследване на туморната тъкан взета чрез биопсия. Ракът на гърдата основно се разделя на два вида- неинвазивен и инвазивен рак на гърдата.

2.1 Неинвазивен рак на гърдата

Има два вида неинвазивен рак на гърдатa и това са: 

 • Дуктален неивазивен карцином на гърдата- туморната маса е ограничена във вътрешността на млечните канали. 
 • Лобуларен неинвазивен карцином на гърдата- той възниква от лобула в крайната част на канала, като в повечето случаи е дифузно разпространен и поради тази причина не може да бъде палпиран.

При неинвазивната форма in situ туморните клетки все още не са проникнали в околната тъкан и не са метастазирали.

2.2 Инвазивен рак на гърдата

Има два вида инвазивен рак на гърдатa и това са: 

 • Дуктален ивазивен карцином на гърдата- туморната инфилтрираща маса изхожда от млечните канали на гърдата. Този вид рак се среща при 80% от случаите на карцином на гърдата. Той метастазира по лимфните възли.
 • Лобуларен инвазивен карцином на гърдата- тази форма на карцином на гърдата е рядко срещана- този карцином започва от жлезистата част на края на млечния канал.

2.3  Други рядко срещани видове инвазивен карцином на гърдата

 • Рак на гърдата на Пейджет
 • Медуларен карцином на гърдата
 • Възпалителен рак на гърдата
 • Муцинозен рак на гърдата
 • Тубуларен рак на гърдата
 • Анапластичен рак на гърдата

3. Причини и рискови фактори за възникване на рак на гърдата

Точните причини за появата на рак на гърдата не са все още известни. Основните фактори повлияващи върху развитието на карцином на гърдата са следните:

 • Възраст и пол- с напредване на възрастта вероятността от развитие на рак на гърдата се увеличава, като две трети от пациентите с карцином на гърдата са над 50 годишни жени.
 • Наднормено тегло- наддаването на тегло повишава риска от развитие на рак на гърдата, особено при жени в менопауза
 • Генетична обремененост- жена, чиято майка, сестра или дъщеря е бола с рак на гърдата има по-голяма вероятност тя също да се разболее. Жените с фамилна обремененост е необходимо да си направят генетичен тест за оценка и риск, с цел профилактика и превенция на заболяването. 
 • Менопауза- хормоналните промени (естроген и прогестерон) и хормонозаместителна терапия по време на менопаузата също са предпоставка за развитие на карцином на гърдата
 • Брой раждания или липса на такива- жени които раждат първото си дете след 30 годишна възраст или не са раждали, също биха могли да бъдат с повишен риск от развитие на рак на гърдата.
 • Липса на физически упражнения- заседналия начин на живот също е сред рисковите фактори
 • Ранна възраст при първата менструация 
 • Тютюнопушене
 • Злоупотребата с алкохол
 • Метаболитен синдром и инсулинова чувствителност

Наличието на някой рисков фактор не означава, че ще се разболеете.

4. Симптоми при рак на гърдата

Симптомите при рак на гърдата могат да варират от пациент на пациент според и вида на карцинома. Най-честият симптом на рак на гърдата е наличието на бучка в гърдата. Въпреки това, не всяка бучка може да е признак на рак на гърдата. При съмнение за бучка в гърдата трябва да се потърси лекарски преглед.

4.1 Други симптоми на рак на гърдата включват:

 • Промяна на кожата на гърдата (портокалова кожа)
 • Хлътване на зърното навътре
 • Потъмняване на цвета около ареолата
 • Секреция от зърното- прозрачна, жълтеникава или примесена с кръв течност
 • Нарушаване на симетрията и осезаема разлика в големината между двете гърди
 • Болка в гърдата, която не е свързана с настоящия месечен цикъл
 • Подути лимфни възли
 • Всичко нехарактерно като оплакване може да бъде повод за консултация с лекар

5. Поставяне на диагноза при рак на гърдата

С напредването на медицината и наличието на модерна апаратура позволяват ранното диагностициране на рака на гърдата, преди още да с проявят видими оплаквания.

Поставянето на диагноза започва със снемането на анамнеза, направен физикален преглед, образни изследвания (ехограф и мамограф на гърдата), биопсия, PET скенер. Ако по време на ехографското изследване и мамографията на гърдата се открият подозрителни находки се назначава биопсия, за да се изследва част от тази тъкан. Биопсията се извършва по различен начин, като най-често използван метод е тънкоиглената биопсия, като вземането на материал става под ехографско наблюдение. Взетия материал се изпраща за патологично изследване, като може да включва и изследване на имунохистохимични маркери. След резултата от патологичното изследване се назначава и PET скенер, за евентуални метастази.

На базата на всички резултати от направените изследвания се преценява какво лечение да се предприеме. Възможните лечения при рак на гърдата включват: оперативна интервенция, химиотерапия, лъчетерапия, таргетна терапия, хормонална терапия. Избора на най-добро лечение рака на гърдата зависи от стадия и вида на заболяването, резултатите от биомаркерите- ER PR и HER2 статуса, също така и от възрастта на пациента.

Не забравяйте да си правите редовно прегледи, с цел ранна диагностика на рака на гърдата.

6. Колко стадии има при рак на гърдата?

Стадиите на рака на гърдата показват големината на туморното образувание и разпространението по други тъкани и органи. 

Стадий 0

Този стадий се води като неинвазивен (предраков), тоест раковите клетки, които започват да се образуват в млечните канали или жлезите, все още не са се разпространили в лимфните възли, мастната тъкан и други тъкани и органи. В този период, който е най-ранният стадий от злокачественото заболяване, туморната маса може да не се забележи и е възможно да бъде диагностицирано най-вече чрез образни изследвания.

Стадий 1

При този стадий размерът на тумора е по-малък от 2 см и туморът не се е разпространил в лимфните възли и съседните органи. Може да бъде открито чрез ехограф и мамограф на гърдата.

Стадий 2

Размер на тумора е между 2 и 5 см. Въпреки това, в някои подгрупи туморните клетки могат да се разпространят в аксиларните лимфни възли.

На този етап от рака на гърдата туморните клетки могат да достигнат до лимфните възли и при размер на тумора 2 см. При други случаи туморното образувание може да е по-малко от 1,5 cm и също да се е разпространил в аксиларните лимфни възли или да има размер между 2 и 5 cm, но да не се е разпространил в аксиларните лимфни възли.

Стадий 3

При този стадий злокачественото образувания може да по-малък или по-голям от 5см и да се разпространил в лимфните възли на подмишниците, да е ангажирал  стената на гръдния мускул, да е засегнато зърното или да се е разпространил в лимфните възли в шията. На този етап няма опасност за органите в отдалечените райони.

Стадий 4

На този етап ракът на гърдата се разпространява в други органи, като черен дроб, бели дробове, кости, мозък и лимфни възли.

7. Методите за лечение на рак на гърдата включват

Избора на лечение при пациенти с диагностициран карцином на гърдата зависи от стадия на заболяването.

 Основните методи при лечение на рак на гърдата включват:

 • Операция на гърдата- при операция на рак на гърдата раковите клетки в гърдата и областта на нормалната тъкан около тумора се отстраняват. Предлагат се различни видове операции в зависимост от състоянието на пациента; лумпектомия, мастектомия, биопсия на сентинелен възел, дисекция на аксиларни лимфни възли, модифицирана радикална мастектомия, радикална мастектомия
 • Освен операция за рак на гърдата, възможностите за лечение включват; химиотерапия, лъчетерапия, хормонална терапия, имунотерапия и таргетна лекарствена терапия.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Get A Free Consultation

Table of Contents

Avicenna MAG

Related Posts

Стенозиращ тендовагинит (тригерен пръст). Причини, рискове и симптоми. Диагностика и лечение в Турция

Стенозиращ тендовагинит (тригерен пръст). Причини, рискове и симптоми. Диагностика и лечение в Турция

Хирургия на ръката е висш раздел на Ортопедията и травматологията. След специализация по ортопедия и травматология се изисква допълнителна специализация и професионална квалификация по Хирургия

Лечение на компресиран (прищипан) нерв в Турция. Видове, симптоми, рискови фактори и поставяне на диагноза.

Лечение на компресиран (прищипан) нерв в Турция. Видове, симптоми, рискови фактори и поставяне на диагноза.

Какво представлява състоянието компресиран на нерв? Нервите преминаващи между мускулите и костите посредством нервни импулси пренасят сигналите, които получават от мозъка до всички органи в

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣