Нефректомия

Radikal Nefrektomi Cerrahisi

Table of Contents

Get A Free Consultation

Бъбреците са едни от най-важните органи в човешкото тяло и изпълняват много функции за поддържане на общото здраве. Основната функция на бъбреците е филтриране на вредни и отпадъчни вещества образувани от смилането на храната и се изхвърлят чрез урината. Бъбреците поддържат баланса на водата, някои минерали и синтезират различни хормони. Поради всички тези причини влошаването на работоспособността на такъв важен орган е от жизненоважно значение за човешкото здраве. При наличие на сериозен проблем в бъбреците може да доведе до развитие на бъбречна недостатъчност. В такива случаи единственото решение за пациента може да бъде отстраняването на болния бъбрек. След отстраняване на болния бъбрек пациентът може да продължи да живее с другия здрав бъбрек. Ако обаче има проблем и в двата бъбрека тогава се налага бъбречна трансплантация. Операцията по отстраняване на бъбрека се нарича нефректомия. 

Какво е нефректомия?

Здравословното функциониране на един от бъбреците в човешкото тяло е достатъчно за продължаване на жизнените функции. При някои заболявания възникналите проблеми в бъбреците могат да причинят повишаване на уреята и креатинина в тялото, което води до бъбречна недостатъчност, при други бъбречни болести може да се увреди бъбречната тъкан и в други случаи да се развие рак в бъбрека. В тези случаи може да се наложи отстраняване на болния бъбрек от тялото чрез операция. Операцията за отстраняване на бъбрека от тялото се нарича нефректомия.

Нефректомията е процесът на отстраняване на бъбрека и може да се извърши чрез отворена операция или лапароскопска хирургия. Ако операцията се извършва по метода на отворената хирургия, тази процедура се нарича отворена нефректомия. В някои случаи специалистите могат да преценят, че не е подходящо пациентът да остава дълго време под анестезия, поради придружаващи заболявания или други медицински показания. В тези случаи лапароскопският (затворен) метод на нефректомия може да бъде предпочитан като алтернатива на метода на отворената нефректомия. Днес, въпреки че следоперативният период  след лапароскопската хирургия е по-комфортен, отворената нефректомия все още е един от най-ефективните методи използвани при лечението на бъбречни заболявания в случаите, когато методът на лапароскопската нефректомия е неподходящ.

При кои заболявания най-често се налага извършване на нефректомия на бъбрек?

Могат да бъдат изброени, както следва:

 • Рак на бъбреците
 • Наранявания след травма
 • Вродени бъбречни аномалии
 • Кисти в бъбреците

Хирургично лечение на рак на бъбреците

Ракът на бъбреците се развива бавно и в началните стадии протича без симптоми. Най-често срещаните симптоми са подуване на корема, болки в кръста, кръв урината, отпадналост, загуба на килограми, промяна в кръвните тестове, опипваща се туморна маса в областта. Редовните профилактични прегледи са най-добрият начин за навременното откриване на заболяването, тъй като ракът на бъбреците в ранен стадий е лечим. За диагностициране на заболяването урологът снема подробна анамнеза, извършва физикален преглед чрез палпация, назначава образни изследвания, като ехограф и компютърна томография на отделителната система, кръвни и уринарни тестове. След детайлен анализ на резултатите от всички изследвания урологът взима решение по отношение на това дали  ще бъде отстранен целия бъбрек или част от него.

Хирургичното лечение на рак на бъбрека може да бъде парциална или радикална нефректомия, когато туморното образувание е ограничен в рамките на органа и не е метастазирал в други части на тялото, и колко добре функционира другия бъбрек. При парциалната нефректомия на бъбрека се отстранява част от бъбрека, а при радикалната нефректомия се премахва целия бъбрек.

Видовете хирургични методи използвани при лечение на рак на бъбреците са конвенционална отворена операция и лапароскопска операция (затворена).

Конвециална (отворена) нефректомия

Отворената операция при рак на бъбреците е често използван метод за лечение и се извършва под обща анестезия. Оперативното лечение може да бъде частична нефректомия и радикална нефректомия. При малки тумори на бъбреците се отстранява само областта, където се намира туморът, а останалата бъбречна тъкан се запазва, за да се предотврати загубата на бъбречните функции на пациента.

В някои случаи не е възможно да се отстрани част от бъбрека (парциална), особено в по-късните стадии на рак на бъбрека и в този случай се премахва целия бъбрек заедно с пикочопровода (уретера), надбъбречната жлеза и мастната тъкан, която обгражда бъбрека. Процесът на пълно отстраняване на бъбрека се нарича радикална нефректомия. Другият здрав бъбрек ще изпълнява функцията на премахнатия бъбрек. 

Как се извършва затворената операция (лапароскопска) при рак на бъбрека?

Лапароскопският метод на операция може да се извърши при пациенти с рак на бъбрека при тумори с размер до 10 сантиметра.

Лапароскопската хирургия наричана още миниинвазивна хирургия се извършва с помощта на медицински уред наречен лапароскоп, като се правят 3-4 малки разреза между 0,5-1 см. По време на лапароскопска операция при рак на бъбрека се осигурява широка оперативна работна зона чрез надуване на коремната кухина, като се инжектира газ (въглероден диоксид) през един от инструментите (троакар), който се вкарва в корема през един от малките разрези с ширина приблизително половин см. През друг разрез се вкарва лапароскоп, който има миниатюрна камера и изображението от коремната кухина се предава на монитори в операционната зала, и през друг разрез се вкарват микроиструментите чрез които се достига до бъбрека и се извършва операцията.

Интраабдоминалните органи се визуализират със описаната система от камери, вкарана през отвор с диаметър приблизително 10 mm в коремната стена. Операциите се извършват чрез хирургически инструменти, поставени в коремната кухина през допълнителни отвори от 5 мм и 10 мм направени в допълнение към малкия разрез за наблюдение чрез лапароскопа. Известна е още като „безкръвна хирургия“ или „хирургия без нож“, тъй като по тялото на пациента не се правят други разрези освен споменатите малки дупки (разрези). В медицинската литература лапароскопските интервенции се наричат ​​още минимално инвазивна хирургия (операция, изискваща най-малко намеса).

Колко време отнема затворената операция на рак на бъбрека?

Продължителността на лапароскопската операция за рак на бъбрека може да варира в зависимост от много медицински фактори свързани със състоянието на пациента. Теглото на пациента, размерът и местоположението на тумора, историята на предишна операция са най-важните фактори, които променят продължителността на операцията. Освен това дали ще се отстрани целия или част от бъбрека също влияе върху продължителността на операцията.

Какви са рисковете от лапароскопската нефректомия?

Лапароскопската нефректомията обикновено е безопасна операция и се извършва без никакви проблеми, но като всяка друга операция тя крие някои евентуални рискове:

 • Кървене
 • Инфекция
 • Наранявания на съседни органи
 • Рядко може да има по-сериозни проблеми.
 • Инцизионна херния (херния на мястото на разреза)
 • Преминаване към отворена хирургия в някои случаи

Как протича предоперативната подготовка при рак на бъбрека?

При лапароскопските операции на бъбреците се извършва подготовка, както при другите отворени операции. Правят се кръвни тестове, консултация с анестезиолог. Пациентите трябва да са гладни и жадни 6-8 часа преди операцията.

Какъв вид анестезия е необходима за лапароскопската операция на бъбрек? 

При лапароскопска бъбречна хирургия се използва обща анестезия.

Колко време трае операцията при лапароскопска нефректомия? 

Въпреки че варира от пациент на пациент, отнема средно около 1,2-2 часа.

Колко дни пациентът остава в болницата?

Обикновено пациентите остават в болницата 2-3 дни.

Какви са предимствата на лапароскопската хирургия пред отворената хирургия при рак на бъбрек?

 • Кървенето е по-малко в сравнение с отворената операция и вероятността да се наложи кръвопреливане е малка.
 • Следоперативните болки са по-малко
 • Позволява по-ранно раздвижване
 • Възстановяването е по-бързо и лесно
 • Кратък болничен престой
 • Минимална травма на коремната стена. Операциите се правят без голям разрез на корема, тоест корема не се отваря. 
 • Травмата на коремната стена е малка в сравнение с отворените операции, защото корема не се отваря. 
 • Естетически- почти липсва белег

В кои случаи не трябва да се извършва лапароскопска операция на бъбрек?

 • Ако туморното образувание е над 10 см.
 • Ако ракът е прикрепен към черния дроб, червата, големите съдове (вена кава).
 • Пациенти поради сериозни придружаващи сърдечни и белодробни заболявания е необходимо да се оперират по отворения метод.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Get A Free Consultation

Table of Contents

Avicenna MAG

Related Posts

Стенозиращ тендовагинит (тригерен пръст). Причини, рискове и симптоми. Диагностика и лечение в Турция

Стенозиращ тендовагинит (тригерен пръст). Причини, рискове и симптоми. Диагностика и лечение в Турция

Хирургия на ръката е висш раздел на Ортопедията и травматологията. След специализация по ортопедия и травматология се изисква допълнителна специализация и професионална квалификация по Хирургия

Лечение на компресиран (прищипан) нерв в Турция. Видове, симптоми, рискови фактори и поставяне на диагноза.

Лечение на компресиран (прищипан) нерв в Турция. Видове, симптоми, рискови фактори и поставяне на диагноза.

Какво представлява състоянието компресиран на нерв? Нервите преминаващи между мускулите и костите посредством нервни импулси пренасят сигналите, които получават от мозъка до всички органи в

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣