BİNA TURU HK.

Hastanemizde hizmet kalitesinin sürdürülmesi, arttırılması; hasta, hasta yakını, çalışanlar için sürekli, güvenli, kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik alt yapısının oluşturulması amacı ile T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları DTY01.02 Bina turları en az üç ayda bir ve gerektiğinde yapılmalıdır standardı doğrultusunda 2023 yılı ikinci bina turu 13.06.2023 Salı günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir. Ekip üyelerinin katılamayacağı durumlarda yerine vekalet edecek kişilerin katılması gerekmektedir.

Kalite Yönetim Birimi

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣