Doçent Doktor Ercan Madenci

Fizik Tedavi - Ataşehir Hastanesi
Doçent Doktor Ercan Madenci

Doç. Dr. Ercan Madenci Hakkında

Doç. Dr. Ercan Madenci, 1971 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ercan Madenci, 1999 yılında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık almıştır. Birçok kurumda fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmeti veren Doç. Dr. Ercan Madenci, son olarak 2022 yılında Avicenna Hastanesi’nde çalışma hayatına devam etmektedir.

 • Ağrı Problemleri
 • Spor Yaralanmaları
 • Parkinson
 • Romatizmal Hastalıklar
 • İnme
 • Kırıklar
 • Boyun ve Bel Fıtığı
 • Lenfödem
 • Artritte Steroid Tedavisi
 • Yüksek yoğunluklu lazer ile ağrı tedavisi
 • Bioenerji
 • Elektrotermal Terapi (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu(Tens))
 • Fizik Tedavi ve Artrit Için Mesleki Terapi
 • Kinesiotape(Kinezyoteyp)
 • Kuru İğneleme
 • Lazerle Bel Fıtığı Tedavisi
 • Lazerle Boyun Fıtığı Tedavisi
 • Manuel Terapi
 • Mezoterapi İle Ağrı Tedavisi
 • MRI
 • Nöralterapi
 • Ozon Tedavisi
 • Proloterapi
 • Sıcak-soğuk tedavisi
 • Hidroterapi
 • Soğuk tedavisi
 • Ultrason ile tedavi
 • Aralıklı pnömatik kompresyon tedavisi
 • Elektrik stimülasyonu
 • Devamlı Pasif Hareket Cihazı (Continuous Passive Motion – CPM)

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman (lar) ı,

Trabzon’da Romatoid Artrit Prevelansı”, Danışman, Prof. Dr. Mustafa GÜLER, 1999

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri,

 1. Postmenapozal Osteoporozlu Hastalarda Serumda Total Oksidatif Ve Antioksidatif Kapasite Ölçümü”, Dr. Şükrü Güçbey, Danışman, Yrd. Doç. Dr. Ercan MADENCİ, 1998

 2. “Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Masaj Tedavisinin Etkinliği” , Dr. İrfan Koca, Danışman, Doç. Dr. Ercan MADENCİ, 2010

 3. “Osteoporoz Hasta Takip Sisteminin Osteoporozlu Hastaların Tedavi Uyumu Ve Yaşam Kalitesine Etkileri” Dr. Erhan İbas, Danışman, Doç. Dr. Ercan MADENCİ, 2012

 4. “Romatoid Artrit Hasta Takip Sisteminin Romatoid Artritli Hastaların Tedaviye Uyumuna Ve Yaşam Kalitesine Etkileri,” Dr. Zeliha Eğilmez, Danışman Doç. Dr. Ercan MADENCİ, 2014

 5. “Lateral Epikondilit Tedavisinde Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Ve Düşük Doz Lazer Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması” Dr. İrem Bıçakçı, Danışman Doç. Dr. Ercan MADENCİ, 2015

 6. “Ankilozan Spondilitli Hastalarda Statik Ve Dinamik Denge Değerlendirilmesi Ve Yaşam Kalitesine Etkileri,” Dr. Semra Alkal Akkaya, Danışman Doç. Dr. Ercan MADENCİ, 2016

 7. “İnme Sonrası Gelişen Santral Nöropatik Ağrı Sıklığı Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi,” Dr. Sibel Ösken, Danışman Doç. Dr. Ercan MADENCİ, 2016

1. Nörolojik Rehabilitasyon, Ed. Turgut Göksoy, Nobel Tıp, İn: “Torasik Çıkış Sendromu,” E. Madenci, sayfa; 433-9, (2008).

2. Ercan Madenci, “Siyatik,” Actual Medicine, 16 (6), 11-5, (2008).

3. Ercan Madenci, “Çağımızın Hastalığı Osteoartrit,” Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Dergisi, 1 (1), 25, (2009).

4. Geriatrik Rehabilitasyon, Ed. Yeşim Gökçe Kutsal, in: “Yaşlılarda sık görülen hastalıklar,” Ö. Altındağ, E. Madenci, sayfa; 34-49, (2010).

5. Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, Ed. N. Bozdemir ve İ.H. Kara, in: “İlaca bağlı lupus,” Ercan Madenci, Nobel Kitabevi, Adana, sayfa:852-55, (2010).

6. “ISRN Rheumatology” editöryal bord iüyeliği, 2011.

7. DİĞER FAALİYETLER (Jüri Üyeliklereri, Komisyonlar, Görevler, Görevlendirmeler..)

 • 6-8 Ekim 2000 “Ağrı ve Tedavisi” Gaziantep Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Günleri-I Gaziantep
 • 02-04 Kasım 2001 “Osteoartrit ve Tedavisi Sempozyumu” Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Gaziantep (Organizasyon Komitesi Üyesi ve Sempozyum Genel Sekreteri)
 • 2-5 Aralık 2004 “1. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” Tuğcan Otel, Gaziantep. (Oturum Başkanı ve Bilimsel Kurul Üyesi)
 • 15-17 Kasım 2007 “Romatizmal Hastalıklara Güncel Yaklaşım Sempozyumu” Tuğcan Otel, Gaziantep. (Sosyal Organizasyon Sorumlusu)
 • 18-19 Mayıs 2008 “TRASD 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi” “Manuel Lenf Drenajı ve Klasik Masaj Pratik Kursu” Antalya (Kurs Yöneticisi ve Konuşmacı)
 • Diyarbakır ilinde Gençlik İl ve spor Müdürlüğü denetimşnde “Klasik Masaj Kurs Eğitmeni” 1998
 • Osmaniye ilinde Gençlik İl ve spor Müdürlüğü denetimşnde “Klasik Masaj Kurs Eğitmeni” 1999
 • Gaziantep ilinde Gazikent Özel Dersanesinde “Klasik Masaj Ders Hocası”. 2012
 • BESYO da “Klasik Masaj Ders Hocası”. 2011-2012
 • 24 Eylül 2014 TRASD İstanbul Şubesi Bilimsel Toplantı, Feriye Lokantası, İstanbul
 • 4 Mart 2014 Romatizmal Hastalıklar Okulu, Mabeyin Restaurant, İstanbul
 • 8 Nisan 2014 Romatizmal Hastalıklar Okulu, Mabeyin Restaurant, İstanbul
 • 13 Mayıs 2014 “Romatizmal Hastalıkların Sınıflandırılması”, Mabeyin Restaurant, İstanbul
 • 10 Haziran 2014 “İnflamatuvar ağrı ve mekanik ağrı arasındaki farklar”, Mabeyin Restaurant, İstanbul
 • 28 Mayıs 2014 “Tanı, Tedavi ve Vakalarla AS” Ataşehir Develi Restaurant, İstanbul
 • 28 Kasım 2014 “Farklı Bakış Açısı İle Romatoid Artrit Tedavisi” Marriott Hotel Asya, Ataşehir, stanbul
 • 12 Kasım 2014 “IBH Akademi” Maltepe Cevahir Hotel, İstanbul
 • 7 Ocak 2015 “Dünyanın ilk onaylı biyobenzer monoklonal antikoru” Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
 • Türk Tabipler Birliği (1996’den beri)
 • Türkiye Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Derneği Gaziantep Şubesi (Kurucu üye ve Başkan Yardımcılığı görevi. 2000)
 • Uzman Hekimler Derneği (1996’dan beri)
 • Osteoporoz Derneği (2000’den beri)
 • Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (2000’den beri)
 • TRASD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016)
 • FRAD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (2015-)

Leave a Reply

Your email address will not be published.