Doçent Doktor Mustafa Hakı Sucaklı

Acil Servis - Ataşehir Hastanesi
Doçent Doktor Mustafa Hakı Sucaklı

Doç. Dr. Mustafa Hakı Sucaklı Hakkında

Sivas’ta 1969 yılında doğdum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1994 senesi mezunuyum. Erzincan Refahiye ilçesinde 5 yıl pratisyen hekim olarak acil serviste çalıştım. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Aile Hekimliği AD.’da ihtisas yaparak Aile Hekimliği Uzmanı oldum. Sivas Hafik ilçesinde 6 yıl görevin ardından Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD.’nda yardımcı doçent olarak göreve başladım. 2014 yılında doçent oldum. En önemli ilgi alanım nikotin bağımlılığı tedavisidir. Sigara bıraktırma polikliniğinde 2000’in üzerinde nikotin bağımlısı tedavi ettim. Halen Avicenna Ataşehir Hastanesi acil servisinde görev yapmaktayım.

Click here to change this text

 • Kahramanmaraş Tabip Odası
 • TAHUD (Türk Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği)
 • EURACT (The European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine)

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Van Yöresinde Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması

Tez danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 1. “Zayıflığın Sosyal Fobi Üzerine Etkisinin Saptanması”

Dr. Soner Ölmez’in tıpta uzmanlık tezi

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Proje yöneticisi:

“Nonalkolik Karaciğer Yağlanmasının Vücutta Total Oksidan-Antioksidan Seviyesi ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi”

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI’nın (2013/5-15M numaralı) münferit projesi, 2013.

 • Sivas Hafik İlçe Hastanesinde 1 yıl başhekimlik
 • TAHUD (Türk Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği) Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu yönetim kurulu üyeliği
 • Kahramanmaraş İl Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi 6-10 Ekim 2012 İzmir, Poster Birinciliği
 • Sigara ve Maraş Otu ile ilgili çalışmalarımdan dolayı Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilen teşekkürname. 12.02.2013.
 • Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Poster Bildiri Ödülü 3-7 Nisan 2013, Antalya.
 • Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği 15-19 Mayıs 2013 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi İzmir, Poster Ödülü.
 • Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği Adana Şubesi 25-26 Mayıs 2013 Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu Adana, Poster Ödülü.
 1. MH Sucakli, A Ozer, M Celik, H Kahraman, HC Ekerbicer. Religious Officials’ knowledge, attitude, and behavior towards smoking and the new tobacco law in Kahramanmaras, Turkey. BMC Public Health 2011; 11(1):602. DOI: 10.1186/1471-2458-11-602
 2. B Bakan, F Özkan, MH Sucakli, Ö Bilal, Y Gümüşalan. The Osteoporotic Effect of Maras Powder (Turkish Smokeless Tobacco) Consumption in Healthy Males. J. Phys. Ther. Sci. 2012; 24(12):1233-1237. DOI: 10.1589/jpts.24.1233
 3. M Celik, A Ozer, FO Orhan, HC Ekerbicer, MH Sucakli. Smoking behaviour, knowledge, attitudes and practice among healthcare providers in Kahramanmaras, Turkey. Public Health. 2012; 126:863-865. DOI: 10.1016/j.puhe.2012.06.016
 4. B Bakan, MH Sucaklı, A Özer, AM Kalender, F Özkan. İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü. Türk Osteoporoz Dergisi 2012; 18(3):81-85. DOI: 10.4274/tod.59672
 5. H Ucmak, MH Sucakli, M A Buyukbese, R Toprak, S Kus. Infectıons Of Gastroıntestınal Laparoscopıc Surgery: Systematıc Revıew. AcademyPublish.org – Journal of Medical Research and Science 2012; 2(1):67-77.
 6. H Kahraman, FO Orhan, MH Sucakli, A Ozer, N Koksal, B Sen. Temperament and character profiles of male COPD patients. J Thorac Dis 2013; 5(4):406-413. DOI: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.07.11
 7. B Bakan, MH Sucaklı, F Özkan, Ö Bilal, İ Altun. Comparison of Bone Mineral Density Levels in Maraş Powder (Smokeless Tobacco) Users and Smokers in Healthy Men. Türk Osteoporoz Dergisi 2013;19: 12-16. DOI: 10.4274/tod.08370
 8. L Aslan, MH Sucakli, S Bozkurt, M Aslankurt, A Aksoy, M Celik. Use of topical anesthetic and non-medical alternatives in welding workers regarding ophthalmic problems. Cutaneous and Ocular Toxicology 2013;(0): 1-4. DOI: 10.3109/15569527.2013.796480
 9. H Kahraman, T Kılıç, MH Sucaklı. The Evaluation of Prick Test Results in Malatya. J Clin Anal Med 2013; DOI: 10.4328/JCAM.1606
 10. M Celik, MH Sucakli, E Kireci, H Ucmak, HC Ekerbicer, P Ozturk. Recurrent herpes labialis among health school students in Kahramanmaras¸ Turkey: A cross-sectional survey. Dermatologica Sinica 2013; 31:64-67. DOI: 10.1016/j.dsi.2012.10.004
 11. MF Inci, F Ozkan, S Bozkurt, MH Sucakli, B Altunoluk, M Okumus. Correlation of volume, position of stone, and hydronephrosis with microhematuria in patients with solitary urolithiasis. Medical Science Monitor. 2013; 24(19):295-299. DOI: 10.12659/MSM.889077
 12. MH.Sucakli, H.Kahraman, O.Altunoren, M.Celik, H.Sayarlioglu, E.Dogan. Evaluation of Knowledge and Behavior of and Attitudes Towards Smoking Cigarettes and Using Smokeless Tobacco in Patients With Chronic Renal Failure. Transplantation Proceedings 2013; 45:2129-2132. DOI: 10.1016/j.transproceed.2013.03.027
 13. B Bakan, AM Kalender, A Özer, MH Sucaklı, F Özkan, E Doğan. The Osteoporotic Effect of Arteriovenous Fistula on the Ipsilateral Upper Extremity in Hemodialysis Patients. Turk J Phys Med Rehab 2013; 59:236-241. DOI: 10.4274/tftr.34711
 14. B Bakan, MH Sucaklı. Evaluation Of Musculoskeletal System Disorders Among The Elderly People Living In The Nursing Home. Turkish Journal of Geriatrics 2013; 16 (3):281-285.
 15. MH Sucakli, A Ozer, M Celik, HC Ekerbicer. Knowledge, attude and behaviour of medical and health school students on breast cancer and breast self-examinaton. HealthMED Journal 2013; 7(8):2342-2348.
 16. MH Sucakli, F Ozkan, MF Inci, M Celik, HS Keten, O Bozoglan. Effects of smokeless tobacco (Maras powder) use on carotid intima media thickness. Medical Science Monitor 2013; 19:859-864. DOI: 10.12659/MSM.889654
 17. H.Kahraman, MH. Sucakli, T. Kilic, M. Celik, N. Koksal, H.C. Ekerbicer. Longitudinal pulmonary functional loss in cotton textile workers: a 5-year follow-up study (in press). Med Sci Monit 2013 , DOI: 10.12659/MSM.889681
 18. MF İnci, F Özkan, S Bozkurt, MH Sucaklı. Erken Çocukluk döneminde kafa travmalarına radyolojik bakış. (in pres). Nobel Medicus 2013.
 19. M Ak, MH Sucaklı, M Canbal, Y Koşar.What do Primary care physicians think about insulin initiation in type 2 diabetes: A Field Based Study. Turkish Journal of Medical Sciences (accepted). 2013. DOI: 10.3906/sag-1307-44
 20. H Kahraman, N Atilla, S Bozkurt, B Yormaz, MH Sucakli, H Sahin, M Tokur., “Spontaneous Hemothorax due to Oral Anticoagulant Therapy”, Respiratory Case Reports , 1 pp., Accepted: 20.06.2013 , DOI: 10.5505/respircase.2014.75047

B1. MH Sucakli, S Guler, H Sayarlioglu, Y Yavuz, O Altunoren, E Dogan. Effect of Assessing and Training Peritoneal Dialysis Patients on Peritonitis Frequency. 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis 9th-12th September 2012. Kuala Lumpur, Malaysia.

B2. MF Inci, F Ozkan, M Okumus, A Koylu, MH Sucakli, M Yuksel. A very rare cause of acute abdomen: Gossypidoma. Executive Committee of the EuSEM 2012 Congress.3-4 October 2012. Antalya, Turkey.

B3. MF Inci, F Ozkan, S Bozkurt, MH Sucakli. The radiological aspect of head traumas in early childhood. European Congress Radiology, 7-11 March 2013. Kaisermühlen, Vienna.

B4. B Bakan, MH Sucaklı, F Özkan, Ö Bilal, İ Altun. Comparison of Bone Mineral Density Levels in Maraş Powder (SmokelessTobacco) Users and Smokers in Healthy Men. 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl 2);1-XX.

B5. B Bakan, MH Sucaklı, Ö Bilal, M Kılınç, M Çelik, E Şahin, S Çiftçi. The Effect of Using Smokeless Tobacco (Maras Powder) on the Parameters of Bone Turnover, Vitamin D and Melatonin Levels. 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl 2);1-XX.

B6. B Bakan, MH Sucaklı, A Özer, AM Kalender, F Özkan. Measurement of Bone Mineral Density in Male Detainees. 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl 2);1-XX.

B7. B Bakan, AM Kalender, A Özer, MH Sucaklı, F Özkan, E Doğan. The Osteoporotic Effect of Arteriovenous Fistula on the Ipsilateral Upper Extremity in Hemodialysis Patients. 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl 2);1-XX.

C1. Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma. MB Mengel, LP Schwiebert. Çev.Edit: Ü Aydoğan, K Sağlam. Boğaz Ağrısı (Çeviri) MH Sucaklı, M.Çelik.389-395

C2. MH Sucaklı. Dispepsi ve Peptik Ülser Hastalığı. M Ak (Çeviri Editörü.) Olgu Dosyaları Aile Hekimliği. ISBN 9786053350064 Nobel Tıp Kitapevleri; 2013: 489-498. Eugene Toy, Donald Briscoe, Bal Reddy, Bruce Britton. Case Files Family Medicine. The McGraw-Hill Companies.

D1. A Gül, H Yılmaz, M Şengül, M Kamacı, MH Sucaklı. Parazitozlu ve Parazitozu Olmayan Gebelerde Hemoglobin ve Hematokrit Değerlerinin Karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2002; 10(1):26-29.

D2. HA Şahin, MH Sucaklı, M Özdemir. Van ili merkez ilköğretim öğrencilerinde refraksiyon kusuru ve diğer göz patolojilerinin prevalansı. Anadolu Tıp Dergisi 2003; 5(2):106-110.

D3. HA Şahin, MH Sucaklı, M Özdemir, S Gülümser. Hastane çalışanlarında renk körlüğü taraması. Medical Network Oftalmoloji 2003; 10(4):371-374.

D4. HA Şahin, MH Sucaklı. Van İlinde Çalışan Hekimlerin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Değerlendirilmesi. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 1(2):63-65.

D5. HA Şahin, MH Sucaklı. Van ilinde çalışan pratisyen hekimlerin aile hekimliği uzmanlığına ilişkin değerlendirmeleri. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2004; 44(2):93-95.

D6. HG Şahin, Ş Zeteroğlu, R Sürücü, MH Sucaklı, M Kamacı. Ektopik Gebeliklerde Risk Faktörleri ve Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Klinik Bilimler & Doktor 2004; 10(6):696-701.

D7. HA Şahin, HG Şahin, M Karayel, M Kamacı, A Kolusarı, MH Sucaklı. Van İli Kadın Doğum Polikliniklerine Başvuran Hastaların İncelenmesi. Göztepe Tıp Dergisi 2004; 19:22-25.

D8. HA Şahin, O Onbaşı, MH Sucaklı, S Gülümser. Van Devlet Hastanesi iç hastalıkları polikliniğine başvuran hastaların demografik özellikleri. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2004; 44(1):26-29.

D9. A Gül, İ Kahramanoğlu, MH Sucaklı. Siklik mastalji prevalansı ve metilksantin içeren bazı gıdaların mastalji üzerindeki etkileri. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2008; 5(3):207-211.

D10. E Kireçci, A Özer, A Erdoğan, MH Sucaklı, H Aktas. Kahramanmaraş İli 2007–2009 Yılları Leishmaniasis Vakalarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 6(1):19-21.

D11. MH Sucaklı, HA Şahin. Van Yöresinde Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 6(2):48-52.

D12. H Kahraman, N Atilla, MH Sucaklı, B Yormaz, N Köksal. Kahramanmaraş İlinde Alerji Hastalarının Prik Test Sonuçları. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 7(3):137-141.

D13. B Bakan, AM Kalender, F Özkan, MH Sucaklı. Polimiyalji Romatikalı: Bir Olgu Sunumu. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 7(1):32-34.

D14. B Bakan, AM Kalender, MH Sucaklı. Kırık Riski Fazla Olan Sekonder Osteoporoz Gelişmiş Juvenil İdyopatik Artrit Olgusu. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 7(1):143-147.

D15. MH Sucaklı, C Yenicesu, M Çelik. HPV Aşıları. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2011; 2(6):63-67.

D16. H Kahraman, MH Sucaklı, A Özer, N Köksal. Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan İşçilerin Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Solunum Dergisi 2011; 13(3):146–150.

D17. MH Sucaklı, M Köse, E Güler, M Üdürgücü, Ş Olgar, E Özdamar. Sarı tırnak sendromu (Bir olgu nedeniyle). Dicle Tıp Dergisi 2011; 38(3):349-351.

D18. H Uçmak, ÖF Kökoğlu, S Güler, R Toprak, E Kireçci, MH Sucaklı. Crimean Congo Hemorrhagic Fever: Assessment of Four Mild Cases in Kahramanmaras. KSU J. Nat. Sci. 2011; 14(3):1-4.

D19. Ş Ünver, C Yenicesu, MH Sucaklı, Y Demirel, M Çelik. Cumhuriyet Üniversitesi’nde 35 Yaş ve Üzeri Çalışanlarda Hipertansiyon Prevalansı, Farkındalık Durumu ve Tedavi Özellikleri. KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 8(2):72-75.

D20. R Karanfil, A Keten, C Zeren, MH Sucaklı. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen toplu kardeş intiharlarının incelenmesi. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2012; 3(4):514-517.

D21. MH Sucaklı, B Bakan, M Çelik. Huzurevinde yaşayan yaşlıların yaşam kaliteleri ve etkileyen faktörler. Turk Aile Hek Derg 2013; 17(3):96-100.

D22. B Bakan, MH Sucaklı. Maraş dövme dondurma ustalarında üst ekstremite birikimli travma rahatsızlıkları. Dicle Tıp Dergisi 2013; 40(2):199-206.

D23. E Kireçci, A Özer, M Gül, H Tanış, MH Sucaklı. Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı. Kocatepe Tıp Dergisi 2013; 14(2):75-80.

D24. S Ölmez, HS Keten, E Güler, M Parlak, MH Sucaklı, H Altun, M Çelik, H Üçer. Boy Kısalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde Depresyon ve Sosyal Kaygının Değerlendirilmesi. Ümraniye Tıp Dergisi 2013; 6:1-6.

D25. S Güler, MH Sucaklı, O Altunören, ÖF Kökoglu, H Uçmak, S Kus, E Doğan, GY Çetin, H Sayarlıoğlu. Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Dergisi 2013; 29(3):117-119.

D26. MH Sucaklı, M Çelik. Erişkin Sağlık İzlemi (Erkek). Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2013; 4(5):88-95.

D27. M Çelik, MH Sucaklı. Human İmmün Virüs ve Deri. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2013; 6(2):69-76.

D28. MH Sucaklı. Ölmekte Olan Hasta ve Yaşam Sonu Bakım. Turkısh Journal of Family Medicine and Primary Care 2013; 7(3):52-57.

D29. S Bozkurt, ÖF Kökoğlu, F Yanıt, U Kocahasanoğlu, M Okumuş, MH Sucaklı, S Güler, N Kuzhan, A Savrun, H Uçmak. Sağlık çalışanlarında iğne batması ve cerrahi aletlerle olan yaralanmalar. Dicle Tıp Dergisi 2013; 40(3):449-452.

D30. MH Sucakli, HS Keten, M Celik , A Ozer, HC Ekerbicer.Knowledge, Attitudes And

Behavior Regarding Family Medicine Practices Of Family Physicians In The City Of Kahramanmaraş, Turkey. Eurasian Journal of Family Medicine (kabul). 2013.

D31. MH Sucaklı, HS Keten, M Çelik, S Ölmez, A Yılmaz. Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuk ve Ergenlerde Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı. Konuralp Tıp Dergisi. (kabul).2013.

E1. HG Şahin, Ş Zeteroğlu, R Sürücü, MH Sucaklı, M Kamacı. Ektopik Gebeliklerde Risk Faktörleri ve Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. TİVAK 2001 3. İnfertilite ve Üreme Kongresi 27-29 Ekim 2001. Ankara, Türkiye

E2. HA Şahin, MH Sucaklı, M Özdemir, S Gülümser. Hastane çalışanlarında renk körlüğü taraması. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002. Adana, Türkiye

E3. HA Şahin, MH Sucaklı. Van İlinde Çalışan Pratisyen Hekimlerin Uzmanlık Eğitimine İlişkin Değerlendirmeleri. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002. Adana, Türkiye

E4. HA Şahin, MH Sucaklı. Van İlinde Çalışan Hekimlerin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Değerlendirilmesi. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002. Adana, Türkiye

E5. HA Şahin, MH Sucaklı, G Şahin. Türkiye’de Gebe Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddet Prevalansı ve Eşlik Eden Faktörler Perinatoloji Dergisi Abstract kitabı VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5 Ekim 2002. Antalya, Türkiye

E6. HA Şahin, HG Şahin, MH Sucaklı. Yaşlı İhmal Ve İstismarı. 2.Ulusal Aile Hekimliği Günleri 2-6 Eylül 2003. Sivas, Türkiye

E7. HA Şahin, HG Şahin, MH Sucaklı. Çocuk İhmal Ve İstismarı. 2.Ulusal Aile Hekimliği Günleri 2-6 Eylül 2003. Sivas, Türkiye

E8. HA Şahin, MH Sucaklı, HG Şahin. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Alışkanlıkları, Sigarayı Bırakma Konusundaki Tutum ve Düşünceleri. VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 4-7 Mayıs 2004. Bursa, Türkiye

E9. HA Şahin, MH Sucaklı, HG Şahin. Kadınlarda Aile Planlaması Kullanımı ile Aile İçi Şiddet, Düşük ve Kürtaj Arasındaki İlişki. VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 4-7 Mayıs 2004. Bursa, Türkiye

E10. HA Şahin, MH Sucaklı. Pratisyen Hekimlerin Aile Hekimliği Konusundaki Düşünce ve Beklentileri. VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 4-7 Mayıs 2004. Bursa, Türkiye

E11. M Celik, A Ozer, MH Sucakli, HÇ Ekerbicer. Tıp Eğitiminin organ ve doku bağışı konusundaki bilgi, tutum ve davranışa etkisi var mı? IX. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 3-7 Kasım 2010. Antalya, Türkiye

E12. E Kireçci, A Özer, A Erdoğan, MH Sucaklı. H Aktas. Kahramanmaraş İli 2007–2009 Yılları Leishmaniasis Vakalarının Değerlendirilmesi. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 07-11 Kasım 2010. Girne-Kıbrıs

E13. H Kahraman, MH Sucaklı, Ali Özer, N Köksal. Bir tekstil fabrikasında çalışanların solunum fonksiyomlarının değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık kongresi (sözel sunum) SS231, 13-17 Nisan 2011. Antalya, Türkiye

E14. M Celık, MH Sucaklı. Bir Fotoğrafın Düşündürdükleri: Türkiye’de 1930’larda Aile Hekimliği Konuşuldu mu? 10. Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011. Fethiye, Türkiye

E15. M Celık, MH Sucaklı, E Kireçci, H Uçmak, HÇ Ekerbıcer, P Öztürk. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde tekrarlayan herpes labialis hastalığının epidemiyolojik özellikleri ve kullanılan tedaviler. 10. Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011. Fethiye, Türkiye

E16. MH Sucaklı, H Kahraman, O Altunören, M Celık, H Sayarlıoğlu, E Doğan. Kahramanmaraş İl Merkezinde Tedavi Gören Kronik Böbrek Yetmezliği olan Hastaların Sigara Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. 10. Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011. Fethiye, Türkiye

E17. MH Sucaklı, A Ozer, M Celık, HÇ Ekerbıcer. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi. 10. Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011. Fethiye, Türkiye

E18. MH Sucaklı, A Ozer, M Çelik, H Kahraman, HÇ Ekerbıcer. Kahramanmaraş İl Merkezinde Çalışan Din Görevlilerinin Sigara ve Yeni Tütün Yasası Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlar. 10. Aile Hekimliği Kongresi (Sözel Bildiri)18-22 Mayıs 2011. Fethiye, Türkiye

E19. MH Sucaklı, M Celık, E İnanç. Bir Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki Sigara Bırakma Polikliniğinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2011. Mersin, Türkiye

E20. MH Sucaklı, A Özer, M Celık, HÇ Ekerbiçer, HS Keten. Kahramanmaraş İl Merkezinde Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uygulamaları ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2011. Mersin, Türkiye

E21. C Cangür, S Kurutaş, GY Çetin, MH Sucaklı, M Sayarlıoğlu. Anterior Üveit Gelişen Bir Sistemik Skleroz Vakası. 2. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, 15-18 Mart 2012. Mardin, Türkiye

E22. GY Çetin, S Kurutaş, C Güngör, F Özkan, MH Sucaklı, M Sayarlıoğlu. Koroner Arter Trombozu ile Başvuran 25 Yaşında bir Behçet Hastası. 2. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, 15-18 Mart 2012. Mardin, Türkiye

E23. E Güler, E Bebek, MH Sucaklı, Y Göksügür, M Davutoğlu, M Garipardıç. İki Kız Kardeşte Civa İntoksikasyonu. IX. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs 2012. Ankara, Türkiye

E24. B Bakan, MH Sucaklı, F Özkan, Ö Bilal, İ Altun. Sağlıklı Erkeklerde Maraş Otu (Dumansız Tütün) Kullanımı ile Sigara Kullanımının Kemik Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 16-20 Mayıs 2012. Antalya, Türkiye

E25. Ş Ünver, C Yenicesu, MH Sucaklı, Y Demirel, M Çelik. Cumhuriyet Üniversitesi’nde 35 Yaş ve Üzeri Çalışanlarda Hipertansiyon Prevalansı, Farkındalık Durumu ve Tedavi Özellikleri. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 16-20 Mayıs 2012. Antalya, Türkiye

E26. C Yenicesu, MH Sucaklı, Y Demirel.Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Durumları ile Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 16-20 Mayıs 2012. Antalya, Türkiye

E27. M Çelik, MH Sucaklı, HS Keten, S Ölmez, C Cebioğlu, T Gitmişoğlu, Ü Akarsu, A Yıldırım.Bir Aile Sağlığı Merkezindeki Tanıların Değerlendirilmesi: İlk 10 Tanı Listesi. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 16-20 Mayıs 2012. Antalya, Türkiye

E28. MH Sucaklı, M Çelik, C Cebioğlu, , S Ölmez, HS Keten. Sigara Bırakma Polikliniğinde Yazılan Reçeteler Alınıyor mu? 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 16-20 Mayıs 2012. Antalya, Türkiye

E29. MH Sucaklı, B Bakan, M Çelik. Kahramanmaraş Huzurevi’nde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 16-20 Mayıs 2012. Antalya, Türkiye

E30. C Yenicesu, MH Sucaklı, Y Demirel, M Yenicesu.Esansiyel Hipertansiyon Tedavisinde Eğitim Desteği Öneminin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 16-20 Mayıs 2012. Antalya, Türkiye

E31. H Kahraman, FÖ Orhan, MH Sucaklı, Ali Özer, N Köksal, B Şen. KOAH’lı erkek hastaların mizaç ve karakter özellikler. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi, TP-081, 6-10 Ekim 2012. İzmir, Türkiye

E32. R Karanfil, A Keten, C Zeren, MH Sucaklı. Kahramanmaraş’ta Toplu Kardeş İntiharlarının İncelenmesi. 10. Adli Bilimler Kongresi, 22-24 Kasım 2012. İstanbul, Türkiye

E33. S Güler, MH Sucaklı, O Altunören, ÖF Kökoglu, H Uçmak, S Kus, E Doğan, GY Çetin, H Sayarlıoğlu. Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu “Loboratuvardan Kliniği Enfeksiyonlar”, 20-24 Mart 2013. Antalya, Türkiye

E34. B Bakan, MH Sucaklı. Evaluation of musculoskeletal system disorders in the elderly people living in a rest home. 24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı 1. 27-31 Mart 2013. Antalya, Türkiye

E35. B Bakan, MH Sucaklı, ÖBilal, M Kılınç , M Çelik, E Şahin, S Çiftçi. The effect of using smokeless tobacco on the parameters of bone turnover, vitamin d and melatonin levels. 24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı.1. 27-31 Mart 2013. Antalya, Türkiye

E36. B Bakan, MH Sucaklı. Maraş Dövme Dondurma Ustalarında Üst Ekstremite Kümülatif Travma Rahatsızlıkları. 24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı.1. 27-31 Mart 2013. Antalya, Türkiye

E37. B Bakan, AM Kalender, A Özer, MH Sucaklı, F Özkan, E Doğan. Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistülün Aynı Taraf Üst Ekstremite Üzerine Osteoporotik Etkisi. 24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı 1. 27-31 Mart 2013. Antalya, Türkiye

E38. B Bakan, MH Sucaklı, A Özer, AM Kalender, F Özkan. İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü. 24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı 1. 27-31 Mart 2013. Antalya, Türkiye

E39. B Bakan, F Özkan, MH Sucaklı, Ö Bilal, Y Gümüşalan. Sağlıklı Erkeklerde Maraş Otu (Dumansız Tütün) Kullanımının Osteoporotik Etkisi. 24.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı 1. 27-31 Mart 2013. Antalya, Türkiye

E40 H Kahraman, MH Sucaklı, M Çelik, T Kılıç, N Köksal, H Ekerbiçer. Bir tekstil fabrikasında, 5 yıllık solunum fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013. Antalya, Türkiye

E41 G Türker, HS Keten, MH Sucaklı, M Çelik. Sigara Bırakma Sürecinde Multidisipliner Çalışmanın Önemi: Bir Olgu Sunumu. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E42 Ö Ersoy, HS Keten, M Çelik, MH Sucaklı, L Tiyekli. Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlık Sürecine Bakışları. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E43 HS Keten, H Hakkoymaz, MH Sucaklı, S Bozkurt, Ü Aslan, Ş Bahar. Acil Servise İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Olguların İncelenmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E44 M Çelik, MH Sucaklı, HS Keten, S Ölmez. Kahramanmaraş İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Konulan Tanıların Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E45 MH Sucaklı, F Özkan, M Çelik, HS Keten.Maraş Otu Kullanımının Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Üzerine Etkileri. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E46. HS Keten, MH Sucaklı, M Çelik, S Ölmez. Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocukların Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Alışkanlıkları. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E47. H Üçer, HS Keten, MH Sucaklı, Ö Ersoy, H Kahraman, M Çelik. Aile Hekimlerinin Sigara Bağımlılığı Tedavisi Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E48. O Işık, MH Sucaklı, HS Keten, M Çelik. Bir Olgu Sunumu: Parkinson Hastalığı Maraş Otu Kullanımını Sürdürme Nedeni Olabilir mi? 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E49. S Ölmez, MH Sucaklı, H Altun, E Güler, M Çelik, HS Keten. Boy Kısalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde Depresyon ve Sosyal Kaygının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E50. MH Sucaklı, H Kahraman, M Çelik, HS Keten. Orta Öğretim Öğrencilerinin Sigara ve Maraş Otu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E51. L Aslan, MH Sucaklı, S Bozkurt, M Aslankurt, A Aksoy, M Çelik. Kaynak İşçilerinin Mesleğiyle İlişkili Göz Şikayetlerini Gidermede Topikal Anestezik ve Paramedikal Alternatiflerin Kullanımı. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E52. F Yıldırım, HS Keten, MH Sucaklı, M Çelik, H Üçer, N Sarı, Ö Ersoy. Kahramanmaraş KETEM Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 15-19 Mayıs 2013. Kuşadası, Türkiye

E53. S Ölmez, M Parlak, HS Keten, S Gençoğlan, M Çelik, MH Sucaklı, E Güler, H Altun., Boy Kısalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozukluklarının Değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 25 Mayıs 2013. Adana, Türkiye

E54. HS Keten, H Üçer, MH Sucaklı, M Çelik. Obezite ile Tiroid Fonksiyonları Arasında İlişkinin İncelenmesi. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 25 Mayıs 2013. Adana, Türkiye

E55. MH Sucaklı, C Yenicesu, HS Keten, N Sarı, M Çelik. Üniversite Öğrencilerinin Bitkisel Ürünleri Kullanım Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu. 25 Mayıs 2013. Adana, Türkiye

E56. MH Sucaklı, HS Keten, H Üçer, N Sarı, M Çelik. Sigara ve Zararlarına Yönelik Konferansların Faydası Var mı? Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu. 25 Mayıs 2013. Adana, Türkiye

E57. H Kahraman, N Atilla, MH Sucaklı, B Yormaz, N Köksal. Kahramanmaraş İlinde Alerji Hastalarının Prik Test Sonuçları. Türk Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013. İzmir, Türkiye

E58. H Kahraman, N Atilla, MH Sucaklı, B Yormaz, N Köksal. Oral Antikoagülan Tedaviye Bağlı Gelişen Spontan Hemotoraks Olgusu. Türk Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013. İzmir, Türkiye

E59. H Kahraman, MH Sucaklı, N Köksal, M Çelik, N Atilla, S Ölmez. Sigara içilmesine izin verilmeyen ortamda çalışan işçilerde sigara ve dumansız tütün (Maraş Otu) kullanımındaki değişiklikler. Türk Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013. İzmir, Türkiye

 1. MH Sucaklı, M Çelik. Kazayı Önleyici Tedbirler (Evde). (Aile Hekimlerinin 2. Aşama Uyum Eğitimleri) Kasım 2013.
 2. M Çelik, MH Sucaklı. Seyahat tıbbı, nüfus hareketlerindeki ve toplu yaşam mekanlarında riskler. (Aile Hekimlerinin 2. Aşama Uyum Eğitimleri) Kasım 2013.
 3. Has attended to 1st international Gaziantep diabetes symposium 14 November 2013
 4. A Celik, E Saricicek, V Saricicek, E Sahin, G Ozdemir, S Bozkurt, M Okumus, MH Sucakli, G Cikim, Y Coskun, MS Deniz, E Dogan, M Kilinc. Effect of Ramadan fasting on serum concentration of apelin-13 and new obesity indices in healthy adult men. Medical Science Monitor 2014; 20: DOI: 10.12659/MSM.890139
 5. Kahramanmaraş Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen “Madde bağımlılığı ile etkin mücadele” isimli çalıştay da “Madde bağımlılığında tedavi ve rehabilitasyon süreci” modülü moderatörlüğü ve çalıştay kapanış oturumu başkanlığı. 15 Ocak 2014, Kahramanmaraş.

 1. MH Sucaklı, S Ölmez, HS Keten, C Yenicesu, N Sarı, M Çelik. Üniversite Öğrencilerinin Bitkisel Ürünleri Kullanım Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Medicine Science Şubat 2014 (Kabul)

 1. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Mart 2002.
 2. Bölgesel Jinekolojik Onkoloji Günleri Van. 5-7 Temmuz 2002.
 3. DOĞUDİAB (Doğu Anadolu Diyabet Destek Projesi) Modern Diyabet Tedavisi Eğitim Kursu. 18 Nisan 2003.
 4. Tip 2 Diyabet Tedavisi ve İnsülin Kullanımı toplantısı. 12 Haziran 2003.
 5. Cumhuriyet Üniversitesi 2.Ulusal Aile Hekimliği Günleri. 2-6 Eylül 2003.
 6. Tıp Araştırmalar Derneği “Resüsitasyon; Nasıl yapılır, Kimlere Yapılmamalıdır?” toplantısı. 3 Ekim 2003.
 7. VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 4-7 Mayıs 2004.
 8. Second Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis. March 30-April 3, 2005.
 9. 3. Ulusal Aile Hekimliği Günleri. 25-28 Mayıs 2005.
 10. ASK (ateroscleroz kampüsü) Eğitimi. 2-4 Aralık 2005.
 11. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 24-28 Kasım 2006.
 12. 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 23-26 Mayıs 2006.
 13. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 13-17 Eylül 2006.
 14. IV. Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı “Beden ve Ruh”. 25-29 Nisan 2007.
 15. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 5-9 Eylül 2007.
 16. 51. Milli Pediatri Kongresi. 07-11 Kasım 2007.
 17. WONCA Europe 2008 in İstanbul Conference. 4-7 September 2008.
 18. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008.
 19. 3. Aile Hekimliği Güz Okulu. 30 Eylül-4 Ekim 2009.
 20. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği “Dahili Çözümler Platformu”. 09-11 Nisan 2010.
 21. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 3-7 Kasım 2010.
 22. 9. Çukurova Aile Hekimliği Günleri. 23 Kasım 2010.
 23. 1. Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu. 18-19 Mart 2011.
 24. 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 18-22 Mayıs 2011.
 25. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2011.
 26. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kahramanmaraş Bölgesel Eğitim Toplantısı-43. 3 Haziran 2011.
 27. 2. Ulusal Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu. 21 Kasım 2011.
 28. 5. Prevantif Onkoloji Sempozyumu. 16-17 Aralık 2011.
 29. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu. 28 Nisan 2012.
 30. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 16-20 Mayıs 2012.
 31. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu. 25-26 Mayıs 2012.
 32. 3. Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu. 14-17 Mart 2013.
 33. 1. KSÜ Tıp Öğrenci Kongresi. 13-15 Mayıs 2013.
 34. Aile 2013- 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 15-19 Mayıs 2013.
 35. Selçuk Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri. 7 Eylül 2013.

 1. Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Kursu.12-14 Kasım 2003 Van.
 2. “Sigara ile Mücadelede Aile Hekiminin Yeri” Kursu.27-30 Mart 2003 Adana.
 3. Sigara Bırakma Hizmetleri Eğitimi Sertifikası. 17 Aralık 2011.
 4. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Tiroid Hastalıkları Kursu. 16 Şubat 2013.
 5. 3. Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu kapsamında yapılan “Röntgen ve MR Kursu”. 14 Mart 2013.

 1. “31 Mayıs Dünya Tütünsüz günü” münasebetiyle düzenlenen “Sigaranın Zararları ve Bırakma Yöntemleri” konulu konferans (Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi). 03 Mayıs 2011, Kahramanmaraş.
 2. Sözel bildiri sunumları oturum başkanı. 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Fethiye-Muğla.
 3. Vakalarla Tartışalım (konuşmacı). Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2011, Mersin.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣