Operatör Doktor Mehmet Ali Vural

KBB - Gültepe Hastanesi
Operatör Doktor Mehmet Ali Vural

Op. Dr. Mehmet Ali Vural. Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı. 1966 yılında Denizli’de doğdum. İlkokulu tamamladıktan sonra orta okul ve lise dönemini Denizli İmam Hatip Lisesi’nde 1983 yılında tamamladım. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladım. İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte, 1990 yılında fakülteyi bitirdim. Şanlıurfa’da mecburi hizmete başladım. 1994 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihtisasa giriş yaptım. 1997 yılında KBB ihtisasımı tamamladım, aynı yıl Özel Gültepe Avicenna Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi uzmanı olarak çalışmaya başladım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim. Evli ve 2 çocuk sahibiyim.

ALLERJİ TESTİ (Prick Testi)

ALLERJİ AŞI TEDAVİSİ (İmmüno Terapi)

KULAKLA İLGİLİ (OTOLOJİK) HASTALIKLAR

A – Dış Kulak Yolu(DKY) Hastalıkları

 1. Kulak kepçesinin doğumsal ve sonradan olan hastalıkları: Kepçe kulak, kıkırdak kesikleri, düzensizlikleri, tümörleri ve lezyonları

 2. DKY’da buşon, yabancı cisimler

 3. DKY enfeksiyonları, otomikozis, seboreik dermatitis vs

 4. DKY stenozları, ekzostozler, tümörler

 5. Keratozis obsturans

B – Orta Kulak (OK) Hastalıkları

 1. Akut ve kronik otitis media(OM), seröz ve effüzyonlu OM

 2. Kulak zarının hastalıkları: Mirinjitis, perforasyon

 3. İletim tipi işitme kayıpları

 4. Otoskleroz

 5. Orta kulak tümörleri

C – İç Kulak(İK) Hastalıkları

 1. Enfesksiyonlar , labirentitis

 2. Nörosensorial tip işitme kayıpları(NSİK),

 3. Presbiakuzi, yaşa bağlı işitme azlığı

 4. Tinnitus(çınlama); objektif ve subjektif

 5. Vertigo(Baş dönmeleri), Denge problemleri

 6. Meniere hastalığı

 7. Akustik nöroma

BURUNLA İLGİLİ (RİNOLOJİK) HASTALIKLAR

 1. Akut ve kronik rinitler, enfeksiyonlar

 2. Akut ve kronik sinüzitler

 3. Septal deviasyon ( burun orta bölmesinin eğriliği), Konka hipertrofileri

 4. Allerjik rinit ve sinüzitler

 5. Nazal polipler

 6. Koku alma bozuklukları (anosmi)

 7. Burun yabancı cisimleri

 8. Burun kanamaları(epistaksis)

 9. Nazal faraktürler( burun kırıkları)

 10. Burun şekil bozuklukları (Septorinoplasti)

 11. Burun lezyonları, tümörleri

 12. Beyin omurilik sıvı kaçakları(BOS rinoresi)

 13. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı(dakriosistit)

ORAL BÖLGE VE FARENKS (AĞIZ İÇİ VE YUTAK) HASTALIKLARI

 1. Stomatitler(ağız içi hastalıkları) ve gingivitis

 2. Dil hastalıkları(glossitis), tümörleri

 3. Tad alma bozuklukları

 4. Tükürük bezi hastalıkları(siyaladenitis), tükürük taşları (siyalolithiasis), tümörler, enfeksiyonlar, ranula vs.

 5. Akut ve kronik bademcik enfeksiyonları(tonsillitis, peritonsiller apse

 6. Geniz eti(adenoid vejetasyon)

 7. Geniz(nazofarenks) enfeksiyonları, tümörleri, kistleri

 8. Ağız yutağı lezyonları(orofarenks) ,tümörleri

 9. Alt yutak(hipofarenks) lezyonları, tümörleri

 10. Yutma problemleri

 11. Laringofarengeal reflü

GIRTLAK(LARINGOLOJİK)HASTALIKLAR

 1. Larenjitler, akut ve kronik

 2. Ses kısıklığı(disfoni)

 3. Ses tellerinin (vokal kordlar) nodülleri, polipleri

 4. Gırtlağın lezyonları, tümörleri

 5. Nefes borusu(trakea) hastalıkları

BAŞ BOYUN(HEAD AND NECK) HASTALIKLARI

 1. Baş ve boyunun doğumsal(konjenitel) ve edinsel lezyonları, kistleri, tümörleri

 2. Boyundaki dokuların tümörleri, lenfomalar

 3. Diğer bölgelerden boyuna tümör metasrazları

 4. Çene eklemi(temperomandibuler eklem) bozuklukları, ağrıları

 5. Yüz felci(Bell’s paralizisi) tanı ve tedavisi

 6. Kafatabanı kırıkları(Temporal kemik kırıkları)

   

KULAKLA İLGİLİ TEDAVİLER VE OPERASYONLAR

 1. Buşon( kulak kiri) temizliği- Küret, Aspirasyon, Lavaj yöntemleri ile

 2. Kulak kepçesi ve dış kulak yolundaki lezyonların cerrahisi

 3. Kulak kepçesi arkasındaki kistlerin cerrahisi( eboreik ve epidermal kistler)

 4. Dış kulak yolundaki doğumsal ve edinsel darlıklarının, osteom ve ekzostozlarının cerrahisi

 5. Kulak kepçesi ve dış kulak yolunun tümörlerinin cerrahisi

 6. Kulak zarındaki lezyonların (mirinjitis) tedavisi ve cerrahisi

 7. Kepçe kulak onarımı: Otoplasti

 8. İşitme kaybına yol açan kulak zarı deliklerinin(perforasyon) cerrahisi: Miringoplasti, Timpanoplasti, Timpanomastoidektomiler

 9. Travmatik kulak zarı (travmaya bağlı ani oluşmuş)delinmelerinin tedavisi

 10. Akut orta kulak enfeksiyonlarının tedavisi

 11. Kronik orta kulak enfeksiyonlarının cerrahi tedavisi: Mastoidektomiler(basit,radikal, modifiye radikal mastoidektomiler), Timpanomastoidektomiler

 12. Travmatik veya idiopatik yüz felcinde fasial sinir eksplorasyonu ve tamiri

 13. Meniere hastalığında intratimpanik tedavi

 14. Tinnitusta intratimpanik tedavi

 15. Pozisyonel vertigolarda manevralar

 16. Vertigolarda tanı ve tedavi

 17. Temporal kemik kırıkları tanı ve tedavisi

BURUNLA İLGİLİ TEDAVİ VE OPERASYONLAR

 1. Travmatik burun kırıklarının düzeltilmesi( Nazal fraktür repzisyonu)

 2. Burun kanamaları- Koterle veya HgNO3 koterizayonu, Tamponman

 3. Burun yabancı cisimlerinin çıkarılması

 4. Burun poliplerinin cerrahi tedavisi: Nazal polip, septum polibi, antrochoanal polipler

 5. Burun arka deliklerinin tıkanıklığında cerrahi tedavi (Choanal atrezi cerrahisi)

 6. Burun içindeki yapışıklıkların(sineşiler) cerrahisi

 7. Burun içi orta bölme egriliklerinin(Septal Deviasyon) cerrahisi: Septoplasti

 8. Burun içi etlerinin (konkalar) küçültülmesi: Konka radyofrekans, Konka cerrahisi

 9. Akut ve kronik sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahileri: fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi, endoskopik frontal sinüs cerrahisi, endoskopik maksiller sinüs cerrahisi, antrochoanal polipektomi

 10. Genizdeki kistlerin cerrahisi: Thornwaldt kisti cerrahisi

 11. Burun şekil bozukluklarının cerrahisi: Rinoplasti, Septorinoplasti

 12. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı operasyonu- Dakriosistorinostomiler

AĞIZ VE FARENKS İLE İLGİLİ TEDAVİ OPERASYONLAR

 1. Bademcik ve geniz eti (tonsillektomi, adenoidektomi) operasyonları: Koblasyon, termal welding, bipolar koterizasyon, standart tonsillektomiler

 2. Tonsil küçültme.Tonsillotomi

 3. Peritonsiller apse (bademcik apsesi) direnajı

 4. Dil kökü bademciği operasyonu -Lingual tonsilektomi

 5. Dil altı bağı (frenilum linguale) cerrahisi

 6. Uyku apnesi cerrahileri- UPP, UPPP

 7. Horlama cerrahileri- Uvulektomi, Palatal radyofrekansı, Anterior palatoplasti

 8. Dil lezyonlarının cerrahisi

 9. Tükürük bezi iyi ve kötü huylu tümörlerinin cerrahisi

 10. Tükürük bezi taşlarının cerrahisi-Sialolithiazis

 11. Ranula ve tükürük kistlerinin cerrahisi

 12. Hipofarenks lezyonlarının cerrahisi

 13. Oral bölge ve hipofarenks yabancı cisimlerinin endoskopik tedavisi

 14. Dudak lezyonlarını ve tümörlerinin tedavisi

GIRTLAK İLE İLGİLİ TEDAVİ VE OPERASYONLAR

 1. Ses kısıklıklarının endoskopik tanı ve tedavileri

 2. Ses tellerinin ( vokal kordlar) nodül ve poliplerinin endoskopik mikrolaringoskopik cerrahisi

 3. Ses tellerinin felçlerinde cerrahi tedavi:Vokal kord lateralizasyonu ve medializasyonu

 4. Trakeostomiler ( boyundan nefes borusun kanal açma)

 5. Larenks karsinomlarında cerrahi tedavi: Vokal kord Stripping, Kordektomi, Parsiyel larinjektomiler, total larinjektomi,

 6. Larengeal web cerrahisi

BAŞ BOYUN İLE İLGİLİ TEDAVİ VE OPERASYONLAR

 1. Yüzde olan lezyonların cerrahisi, kistler, benler, kesiler vs.

 2. Baş ve boyundaki kitlelerin tanısı ve tedavisi

 3. Boyundaki kitlelerin ayırıcı tanısı ve cerrahisi. Lenfadenopatiler, Lenfomalar

 4. Boyundaki doğumsal veya edinsel kist ve fistüllerin cerrahisi: Tiroglossal ve brankial kist ve fistüller

 5. Tiroid bezindeki tümörlerin cerrahisi

 6. Boyuna yayılmış olan tümör metastazlarının tanı cerrahisi

 7. Boyun diseksiyonları; fonksiyonel ve radikal boyun diseksiyonları

 8. Servikal kot (boyun kaburgası) cerrahisi

 9. Eagle sendromu( stilofarengeal ligament elongasyonu) cerrahisi

 10. Çene eklemi(temperomandibuler eklem) bozukluklarını tanı ve tedavisi

 • Adenoidektomi

 • Tonsillektomi

 • Adenotonsillektomi

 • Dil rezeksiyonu

 • Ağız tabanı eksizyonları

 • Minör Tükrük bezi hastalıkları

 • Parotitektomi, parsiyel,total

 • Submandibuler tükrük bezi hast.

 • Uvulopalatoplasti

 • Oroantral fistül

 • Oral bölge mukozal hast., lökoplaki,eritroplaki vs

 • Farenksteki tümörler

 • Larenks Ca, total, parsiyel larinjektomiler

 • Boyun diseksiyonları, radikal,modifiye, fonksiyonel vs

 • Baş ve boyun tümörleri cerrahisi

 • Baş ve boyundaki konjenital lezyonlar, benign tümörler

 • Septum deviasyonu, septoplasti

 • Septorinoplasti, açık,kapalı

 • Konvansiyonel sinüs cerrahisi, Caldwel-Luc vs

 • Endoskopik sinüs cerrahileri, FESS

 • Nazal polipler

 • Antrokoanal polip

 • Nazal tümörler, papillom,anjiofibrom ,ca vs

 • Sinüs osteomları, kistleri

 • Endoskopik dakriosistorinostomi

 • External dakriosistorinostomi

 • Dış kulak yolu lezyonları, osteom,kondrom,stenoz vs

 • Kulak kepçesi plastik operasyonları

 • Miringoplasti

 • Timpanoplasti

 • Orta kulak kronik hastalıkları, radial, basit mastoidektomi

 • Ventilasyon tüpü takılması

 • Fasial sinir dekompresyonları

 • Endolenfatik sac dekompresyonu

 • Tiroidektomi, parsiyel, total

 • Vokal kord paralizileri

 • Trakeostomi

 • Maksillektomi, total,parsiyel

 • Tabip Odası Kulak Burun Boğaz Baş Ve Boyun Cerrahisi Vakfı
 • Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Derneği
 • Kulak Burun Boğaz Uzmanları Derneği
 • Fasial Plastik Cerrahisi Derneği
 • 1-4 Eylül 1996 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 14. Akademik Haftası İstanbul
 • 3-4 Mayıs 1997 Temel Ve İleri Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu İstanbul
 • 21-24 Mart 2002 Uludağ KBB Günleri Toplantısı
 • 5-8 September 2002 Certificate Of Attendance Kusadasi
 • 5-9 May 2003 International İstanbul Otorhinolaryngology Meeting Turkey
 • 1-4 April 2004 1 .annual Ear Nose and Throat Symposium France
 • 5-9 Haziran 2004 Rinolojide Yenilikler. Diyarbakır
 • 26-30 Ekim 2016 38.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi , Antalya
 • 26-29 Eylül 2019 İstanbul Kbb-Bbc Uzmanları Derneği 11. Kongresi Ve Skybd 11. Kongresi
 • 18-20 Ekim 2019 Yüz Plastik Cerrahi Çeşme Günleri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣