Operatör Doktor Tufan Babayiğit

Kadın Doğum- Ataşehir Hastanesi
Operatör doktor Tufan Babayiğit

Ankara Üni̇versi̇tesi̇ Tip Fakültesi̇’nden 1984 yılında mezun oldum.

Zorunlu hizmet görevimden sonra Ji̇nekoloji̇ ve Engelli̇ alanında eği̇ti̇m ve çalışmalarımı uzun süre yurt dışına (İngi̇ltere, Suudi̇ Arabi̇stan, Yunani̇stan, Rusya) gönderdi̇m.

1997 yılında Kartal Eği̇ti̇m ve Araştirma Hastanesi̇’nden uzmanlık eği̇ti̇m eşitli̇ği̇mi̇ aldım.Eğitimim sonrasında Kartal SSK Hastanesinde çalıştım

2001 yilinda İsrai̇l’de Tel Avi̇v Üni̇versi̇tesi̇’ne gi̇derek Tüp Döllenme ve Üreme Endokri̇noloji̇si̇ konusunda eği̇ti̇m aldım. Türki̇ye’ye döndükten sonra şahsıma ait tüp bebek merkezimi açtım. (Hastane IVF Merkezi̇)

Merkezimin bulunduğu hastane ekonomi̇k nedenlerden kapatıldığı i̇çi̇n özel heki̇mlik yapmaya başladım.

Bir süre sonra Bodrum Acibadem Hastanesi̇ Ji̇nekoloji̇k Onkoloji̇ ve IVF Merkezi̇ Sorumlusu olarak çalışmaya başladım. Sonrasında ailevi sebeplerden dolayı İstanbul’a dönmek zorunda kaldım. İstanbul’a döndükten sonra Özel hastanelerde Ji̇nekoloji̇k Onkoloji̇ ve Tüp Uzmanı olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.

 • RAHİM AĞZI KANSERLERİ CERRAHİSİ
 • YUMURTALIK KANSERLERİ CERRAHİSİ
 • RAHİM KANSERLERİ CERRAHİSİ
 • VULVA-VAGEN KANSERLERİ CERRAHİSİ
 • KISIRLIK VE TÜP BEBEK TEDAVİLERİ
 • İLERİ JİNEKOLOJİK CERRAHİ
 • İDRAR KAÇIRMA AMELİYATLARI
 • RAHİM ALMA AMELİYATLARI
 • KAPALI OLARAK YAPILAN TÜM JİNEKOLOJİK OPERASYONLAR (LAPARASKOPİK-HİSTEROSKOPİK )
 • GENİTAL ESTETİK
 • LAPARASKOPİ
 • HİSTEROSKOPİ OPERATİF
 • KOLPOSKOPI
 • AÇIK CERRAHİ
 • TÜP BEBEK TEDAVİSİ
 • Türk tabipleri birliği
 • Türk jinekoloji derneği
 • Türk üreme sağlığı derneği
 • Türk jinekolojik onkoloji derneği

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣