Uzman Doktor Özgür Taşpınar

Fizik Tedavi - Ataşehir Hastanesi
Uzman Doktor Özgür Taşpınar

1982 yılında Elazığ’da dünyaya geldim. Lisans öncesi öğrenimimi tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldım ve Tıp Doktoru unvanını kazandım. İhtisasımı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı oldum. Daha sonra Patnos Devlet Hastanesi, Bezm-i Alem Üniversitesi, Çınarcık Devlet Hastanesi, İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi gibi hastanelerde çalıştım. Çok sayıda uluslararası ve ulusal makaleye imzamı attım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Dr. Lecturer Özgür Taşpınar was born in 1982 in Elazığ. After his undergraduate studies, he successfully completed his medical education at Uludağ University Faculty of Medicine and received the title of Doctor of Medicine. He completed his specialization at Trakya University Faculty of Medicine and became a Physical Medicine and Rehabilitation Specialist. He worked at university institutions such as Bezm-i Alem University, Istinye University Liv Hospital. Lecturer. Özgür Taşpınar, a member, holds many scientific articles in Turkey and abroad. He is a founding member of the European Vocational School University Physiotherapy and Rehabilitation Department and is a faculty member in the same department. He has developed himself in the field of Alternative Medicine and deals with chronic diseases of our age such as fibromyalgia, migraine, vertigo, restless leg syndrome, chronic fatigue syndrome, neuropathic pain, depression, calcification, muscle-ligament-meniscus tears, tennis elbow, dull shoulder. He is married and has a child.

 • Boyun Tutulması
 • Felç
 • Romatoid Artrit
 • Bel fıtığı
 • Osteoporoz
 • Sırt Ağrısı
 • Boyun Fıtığı
 • Romatizma Ağrıları
 • Diz Ağrısı
 • Ankilozan Spondilit (AS)
 • Boyun Ağrısı
 • Nöralterapi
 • Ozonterapi
 • PRP
 • Osteopati
 • Proloterapi
 • Manuel Terapi
 • Hacamat
 • Kupa

1. Ozgur Taspinar MD Specialist Dr, Teoman Aydın MD Prof, Arif Celebi MD Associate Prof, Yasar Keskin MD Specialist Dr, Selcuk Yavuz MD Specialist Dr, Meryem Guneser MD, Adil Camli MD Specialist Dr, Murat Tosun MD Specialist Dr, Nurayet Canbaz Physiotherapist, Murat Gok Physiotherapist. The Evaluation Of Psychologic Effects Of Calisthenic Exercises On Neuroinflammatory And Rheumatologic Diseases. Zeitschrift für Rheumatologie DOI 10.1007/s00393-015-1570-9

2. Huriye Senay Kiziltan, MD; Ismail Meral, PhD; Ali Hikmet Eris, MP; Murat Demirtas, PhD; Ayse Gunes Bayir; Ozgur Taspinar, MD; Alparslan Mayadağlı. Ascorbic-acid Treatment for Progressive Bone Metastases After Radiotherapy: A Pilot Study. ALTERNATIVE THERAPIES, CANCER VOL. 20, SUPPL. 2. 12-16.

3. Hakan TUNA, Murat BİRTANE, Sibel GÜLDİKEN, Neslihan Atile SOYSAL, Özgür TAŞPINAR, Necdet SÜT, Nurettin TAŞTEKİN. The Effect of Disease Duration on Foot Plantar Pressure Values in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Turk J Phys Med Rehab 2014;60:231-5.

4. Teoman Aydın1 MD Prof, Ozgur Taspinar1 MD Specialist Dr, M. Akif Sarıyıldız2 MD Associate Prof, Meryem Güneşer1 MD, Yasar Keskin1 MD Specialist Dr, Nurayet Canbaz1 Physiotherapist, Murat Gök1 Physiotherapist, Adil Camli3 MD Specialist Dr, Huriye Kiziltan4 MD, Ali H. Eris4. Evaluation of The Effectiveness of Home Based or Hospital Based Calisthenic Exercises In Patients With Ankylosing Spondylitis. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2016 Feb 19.

5. Yasar Keskin MD Specialist Dr, Teoman Aydin1 MD Prof, Ozgur Taspinar4 MD Specialist Dr, Muge Kepekci1, Omer Faruk Ozer2 MD, Specialist Dr, Sehabettin Selek2 MD Prof, Adil Camli3, MD Specialist Dr, Ahmet Serdar Mutluer5. Activities with Rheumatic Diseases of Paraoxonase and Arylesterase Enzymes in Parameters of Antioxidative. Oxidation Communications.

6. Ozgur Taspinar, Derya Demirbag Kabayel, Ferda Ozdemir, Hakan Tuna, Yasar Keskina, Oznur Berke Mercimek, Necdet Süt, Selcuk Yavuz, Filiz Tuna. Comparing the efficacy of exercise, internal and external shoe modification in pes planus: A clinical and pedobarographic study. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation -1 (2016) 1–9. DOI 10.3233/BMR-150399.

7. Adil Camli, Ozgur Taspinar*, Teoman Aydin, Muge Kepekci, Omer Faruk Ozer, Yasar Keskin, Sehabettin Selek, Ahmet Serdar Mutluer. Relationship Between Rheumatoıd Arthritis Disease Activitiy And Myeloperoxidase and Catalase Activities and Thiol Levels. Oxidation Communications 39, No 4-I, 3050–3057 (2016).

8. Teoman AYDIN, Prof. MD, Ozgur TASPINAR, MD, Yildiz AKBAL,MD, Celaleddin PERU,MD, Mustafa GULER, Prof. MD, Omer UYSAL, MD, M. Cengiz YAKICIER, MD. Serum Bone Markers Levels And Bone Mineral Density in Familial Mediterranean Fever. The Journal of Physical Therapy Science. 2014 Sep;26(9):1459-63. doi: 10.1589/jpts.26.1459. Epub 2014 Sep 17.

9. Ozgur Taspinar, MD; Muge Kepekci, MD; Nihal Ozaras, Assoc. Prof. MD; Teoman Aydin, Prof. MD; Mustafa Guler, Prof. MD. Upper Extremity Problems in Doner Kebab Masters. The Journal of Physical Therapy Science. 2014 Sep;26(9):1433-6. doi: 10.1589/jpts.26.1433. Epub 2014 Sep 17.

10. Adil Camli1, Teoman Aydin2, Özgür Taşpınar2, Huriye Kızıltan3, Ali Hikmet Eriş3, Ilknur Turk Hocaoglu4, Sevde Posul2, Muge Kepekci2, Ebru Denizli2, Mustafa Guler2. Bone Mineral Density Measurment in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. The Journal of Physical Therapy Science. 2015 Jan;27(1):179-82. doi: 10.1589/jpts.27.179. Epub 2015 Jan 9.

11. Mustafa Güler, Teoman Aydın, Erdal Akgöl, Özgür Taşpınar. Concomitance of Fibromyalgia Syndrome and Cervical Disc Herniation. Journal of Physical Therapy Science 27(3):785-9 • March 2015 DOI: 10.1589/jpts.27.785

12. Teoman Aydin1), Ozgur Taspinar2), Muge Kepekci3), Yasar Keskin4), Berna Erten3), Mehtap Gunel5), Murat Gok5), Erdem Bektas2), Muzaffer Sarac3), Ahmet Serdar Mutluer6). Functional Independence Measure Scores of Patients wıth Hemiplegia Followed up at Home and in University Hospitals. The Journal of Physical Therapy Science. 2016 Jan;28(2):553-7. doi: 10.1589/jpts.28.553. Epub 2016 Feb 29.

13. Hakan Seyithanoglu, Teoman Aydin, Özgür Taşpınar, Yasar Keskin, Adil Camli, Huriye Kiziltan, Ali Hikmet Eriş, Ilknur Turk Hocaoglu, Aclan Ozder, Ebru Denizli, Muge Kepekci, Ahmet Serdar Mutluer. Assosiation with Nutritional Evaluation and Disk Disease Degeneration Degree (MODIC) Classification in Degenerative Disc Disease. The Journal of Physical Therapy Science. J Phys Ther Sci. 2016 Apr;28(4):1250-4. doi: 10.1589/jpts.28.1250. Epub 2016 Apr 28

1. Mustafa CANBAZ, Teoman AYDIN, Özgür TAŞPINAR, Mehmet ERSOY. Bir Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi’nin Maliyet Yapısı ve Analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi • Cilt 7, Sayı 12, Ocak 2015, ISSN 1309-1123, ss. 65-92. DOI: 10.14784/jfrs.50873

2. Huriye Şenay KIZILTAN, Didem TAŞTEKİN, Ali Hikmet ERİŞ, Özgür TAŞPINAR, Medina ISMAYLOVA, Alpaslan MAYADAĞLI. The Importance of Continuing Radiotherapy and Chemotherapy Applications in the Same Clinic and Bad Prognostic Factors for Small Cell Lung Cancer Patients. Bezmialem Science 2015; : -DOI: 10.14235/bs.2015.467

1. Özgür Taşpınar, Teoman Aydın, Müge Kepekci, Celaleddin Peru, Hakan Seyithanoğlu. Diffuz İdiopatik Skeletal Hiperostoz ile Karışan Ankilozan Spondilit: Olgu Sunumu. Uluslararası katılımlı 6. Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart 2014

2. Teoman Aydın, Özgür Taşpınar, M. Akif Sarıyıldız, Meryem Güneşer, İlkin Mırzayev, Nurayet Canbaz, Murat Gök, Celaleddin Peru, Mustafa Güler. Ankilozan Spondilitli Olgularda Ev Ve Hastane Ortamında Yapılan Kalistenik Egzersiz Terapisi Ve Öğretisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı 6. Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart 2014

3. Teoman Aydın, Özgür Taşpınar, Hüseyin Toprak, Engin Taştaban, Hakan Seyithanoğlu, Yıldız Akbal, Mehmet Turgut, Celaleddin Peru, Ahmet Adil Çamlı, Adem Akçakaya. FMF’ te Kemik Metabolizması Üzerine Pineal Bez Kalsifikasyonlarının Etkisi Var Mıdır? Uluslararası katılımlı 6. Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart 2014

4. Teoman Aydın, Özgür Taşpınar, Kevser Gümüşsu, Müge Kepekçi, Hakan Seyithanoğlu. Lomber disk hernili hastalarda postoperatif erken dönem egzersiz ve rehabilitasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı 6. Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart 2014

5. Teoman Aydın, Aylin Rezvani, Jülide Canan Umurhan Akkan, Özgür Taşpınar, Müge Kepekçi, Nihal Özaras, Mustafa Güler. Romatoid Artritte Hastalık Aktivitesi ve Göz Tutulumu İlişkisi. Uluslararası katılımlı 6. Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart 2014

6. Özgür Taşpınar, Müge Kepekci, Teoman Aydın, Volkan Gürkan. Agresif, Rekürren Sinovitli Diz Osteoartrozu: Olgu Sunumu. Uluslararası katılımlı 6. Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart 2014

7. Yıldız Akbal, Özgür Taşpınar, Meryem Güneşer, Teoman Aydın, Celaleddin Peru, Mustafa Güler. Ters Taraflı Torasik Çıkış Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu. Uluslararası katılımlı 6. Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart 2014

8. Meryem Güneşer, Özgür Taşpınar, Teoman Aydın, Celaleddin Peru, Murat Gök, Mustafa Güler. Vogt Koyanagi Harada Sendromu ile Seronegatif Romatoid Artrit Birlikteliği. Uluslararası katılımlı 6. Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart 2014.

9. Meryem Güneşer1, Özgür Taşpınar1, Teoman Aydın1, Müge Kepekçi1, Adil Çamlı2, Hakan Seyithanoğlu4, Huriye Kızıltan3, Mustafa Güler1. A rare complication of tuberculosis: Acute paraplegia. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

10. Berna Urkmez1, Özgür Taşpınar1, Fatma Eren1, Teoman Aydın1, Huriye Kızıltan3, Adil Camli2, Ali Hikmet Eriş3, Mustafa Guler1. Union of Reumatoid Arthritis with Lead Neuropathy. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

11. Teoman Aydin1, Özgür Taşpınar1, Adil Camli2, Saliha Eroglu Demir1, Muge Kepekci1, Huriye Kızıltan5, Ali Hikmet Eriş5, Ilknur Turk Hocaoglu3, Ajlan Ozder6, Ebru Denizli1, Burcu Atasoy4. Nutrıtıonal Evaluatıon Of Patıents Wıth Rheumatoıd Arthrıtıs. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

12. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, M. Akif Sarıyıldız2, Meryem Güneşer1, Nurayet Canbaz1, Murat Gök1, Adil Camli3, Celaleddin Peru3, Mustafa Güler1. Evaluation of The Effectiveness of Home Based or Hospital Based Calisthenic Exercises In Patients With Ankylosing Spondylitis. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

13. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Arif Celebi2, Yasar Keskin3, Selcuk Yavuz4, Meryem Guneser1, Adil Camli5, Nurayet Canbaz1, Gok Murat1. The Evaluation Of Psychologic Effects Of Calisthenic Exercises On Neuroinflammatory And Rheumatologic Diseases. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

14. Özgür Taşpınar1, Teoman Aydin1, Adil Camli2, Nihal Ozaras1, Muge Kepekci1, Huriye Kızıltan3, Ali Hikmet Eriş3, Ilknur Turk Hocaoglu4, Ajlan Ozder5, Ahmet Serdar Mutluer6. Nutritional Evaluation Of Patients With Ankylosing Spondylitis. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

15. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Yildiz Akbal1, Celaleddin Peru2, Mustafa Guler1, Omer Uysal3, M. Cengiz Yakicier4. Serum Bone Markers Levels And Bone Mineral Density in Familial Mediterranean Fever. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

16. Adil Camli1, Teoman Aydin2, Özgür Taşpınar2, Huriye Kızıltan3, Ali Hikmet Eriş3, Ilknur Turk Hocaoglu4, Sevde Posul2, Muge Kepekci2, Ebru Denizli2, Mustafa Guler2. Bone Mineral Density Measurment in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

17. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Mustafa Akif Sarıyıldız2, Hakan Seyithanoğlu3, Arif Çelebi4, Yaşar Keskin5, Selçuk Yavuz6. Evaluation of the Effectiveness of Exercises in Patients with Multiple Sclerosis. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

18. Özgür Taşpınar, Muge Kepekci, Nihal Ozaras, Teoman Aydin, Mustafa Guler. Upper Extremıty Problems in Doner Kebap Masters. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

19. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Muge Kepekci1, Arif Celebi2, Hakan Seyithanoglu3, Adil Camli4, Yasar Keskin5, Selcuk Yavuz6, Murat Gok1. Comparison Of The Effects Of Calisthenic Exercises On Balance And Walking Speeds Of Patients Having Multiple Sclerosis And Cervical Discopathy. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

20. Teoman Aydin1, Özgür Taşpınar1, Adil Camli2, Ajdar Ozder5, Huriye Kızıltan3, Ali Hikmet Eriş3, Ilknur Turk Hocaoglu4, Muge Kepekci1, Ebru Denizli1, Sevde Posul1, Murat Gok1, Mustafa Guler1. Sarcopenia Assesment in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

21. Hakan Seyithanoglu1, Teoman Aydin2, Özgür Taşpınar2, Adil Camli7, Huriye Kızıltan3, Ali Hikmet Eriş3, Ilknur Turk Hocaoglu4, Ajlan Ozder5, Ebru Denizli2, Muge Kepekci2, İlknur Zeynep Kılıç6. Nutritional Evaluation Of Patients With Disk Hernia. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

22. Mehmet Ali Elçin1, Şebnem Yalcinkaya Ercalik2, Özgür Taşpınar3, Teoman Aydın3. The Pre and Post Evaluation of Chronic Temporomandibular Joint Pain in A Group of Young Females. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

23. Özgür Taşpınar1, Selçuk Yavuz2, Yaşar Keskin3, Fatih Mehmet Keleşoğlu4. Psychopathology and Personality in Parents of Children With Brucellosis. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) on August 28-31, 2014, in Istanbul.

24. GEBELERDEKİ KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA EGZERSİZ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yaşar Keskin2, Gökhan Kılıç1, Özgür Taşpınar3, Sevde Özer Poşul2, Fatma Eren2, Tolga Turan Dündar4, Gülistan Halaç5, Esra Erol2, Teoman Aydın2, Nihal Özaras1, Saliha Eroğlu Demir1. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 23 – 27 Mart 2016. Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

25. GEBELERDEKİ MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMUNUN YAŞAM KALİTESİ VE PSİKOLOJİK DURUM ÜZERİNE ETKİSİ. Teoman Aydın1, Yaşar Keskin1, Gökhan Kılıç2, Özgür Taşpınar3, Sevde Özer Poşul1, Saliha Eroğlu Demir1, Burcu Çabuk1. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 23 – 27 Mart 2016. Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

26. DİSK MATERYALLERİNDEKİ OKSİDATİF STRES DİSK HERNİASYONUNDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR MÜDÜR? Özgür Taşpınar1, Teoman Aydin2, , Hakan Seyithanoglu3, Yaşar Keskin2, Muge Kepekçi2, Eray Metin Güler4, Serkan Kitis3, Tolga Turan Dündar3. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 23 – 27 Mart 2016. Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

27. Fibromyalji Sendromunda Menapozal Süreçlerin Önemi. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar2, İlhami Gültepe3, Gökhan Kılıç4, Yaşar Keskin1, Sevde Poşul1, Nihal Özaras1, Saliha Eroğlu Demir1. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 23 – 27 Mart 2016. Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

1. Özgür Taşpınar, Derya Demirbağ Kabayel Pes Planusta İnternal, Eksternal Ayakkabı Modifikasyonları ve Egzersiz Uygulamalarının Etkinliğinin Karşılaştırılması 5.Türk Romatoloji Kongresi

2. Demirbağ Kabayel, D. F. Özdemir, H.A. Çöl ve Ö. Taşpınar. “Denge, Fiziksel İşlevler ve Kemik Mineral Yoğunluğu”, 3. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, P-084, Antalya, 2008.

3. Özgür Taşpınar, Yaşar Keskin Bilateral aksesuar naviküler kemik. 10. Türk Romataloji Sempozyumu

4. Özgür Taşpınar, Yaşar Keskin Bilateral fifth finger camptodactily. 10. Türk Romataloji Sempozyumu

5. Müge Kepekçi, Özgür Taşpınar, Aylin Rezvani, Teoman Aydın. Multipl protezli JRA hastası. 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu.

6. Paget hastalığında nörölojik komplikasyonlar: Hemipleji, 3. Kafa çifti tutulumu. Berna Ürkmez1, Özgür Taşpınar2, Müge Kepekci1, Adil Çamlı3, Teoman Aydın1, Hakan Seyithanoğlu4, Ali Hikmet Eriş5, Huriye Kızıltan5, Mustafa Güler1. 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi. 5-9 Kasım 2014, in Antalya.

7. HEMİPLEJİK HASTALARDA DEXA DEĞERLENDİRİLMESİ. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Müge Kepekçi1, Sevde Özer Poşul1, Ebru Denizli1, Ali Hikmet Eriş2, Adil Çamlı3, Emine Poyraz1, Nihal Özaras1. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

8. EVDE VE ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TAKİP EDİLEN HEMİPLEJİK HASTALARIN FAS SKORLARI. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Müge Kepekçi1, Ahmet Serdar Mutluer2, Berna Erten1, Mehtap Günel1, Murat Gök1, Erdem Bektaş2Muzaffer Saraç3. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

9. HASTANEDE TAKİP EDİLEN HEMİPLEJİK HASTALARIN FONKSİYONELLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.Teoman Aydın1 , Özgür Taşpınar1, Muzaffer Saraç2, Gülten Özcan2, Esra Erol1, Müge Kepekçi1, Hayrettin Daşkaya3, İlyas Bozkurt4, Adem Akçakaya5, Erdem Bektaş6. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

10. EVDE TAKİP EDİLEN HEMİPLEJİK HASTALARIN FONKSİYONELLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Muzaffer Saraç2, Müge Kepekçi1, Saliha Eroğlu Demir1, Talha Kılıç1, İlyas Bozkurt3, Huriye Şenay Kızıltan4, Mehmet Mahsun İmece2. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

11. EVDE VE HASTANEDE TAKİP EDİLEN HEMİPLEJİK HASTALARIN RİSK FAKTÖRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Özgür Taşpınar1, Teoman Aydın1, Muzaffer Saraç2, Müge Kepekçi1, Adem Akçakaya3, Hayrettin Daşkaya4, Yaşar Keskin1, Saliha Eroğlu Demir1. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

12. ERKEN ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA OKSİDATİF STRESS PARAMETRELERİ. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Müge Kepekçi1, Ömer Faruk Özer2, Yaşar Keskin3, Şehabettin Sezen2, Adil Çamlı4. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

13. ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA DMARD KULLANIMININ HASTALIK AKTİVİTESİ VE OKSİDATİF STRES MARKERLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Müge Kepekçi1, Ömer Faruk Özer2, Eray Metin Güler2, Şehabettin Sezen2, Adil Çamlı3. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

14. OTONOM DİSFONKSİYON ANKİLOZAN SPONDİLİTTE HASTALIK SÜRECİNİN BİR BELİRTİSİ MİDİR?: ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA. Teoman Aydın1, Kevser Gümüşsu1, Sevde Özer Poşul1, Özgür Taşpınar1, Azize Esra Gürsoy2. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

15. EVDE TAKİP EDİLEN HEMİPLEJİK HASTALARIN YAKINLARININ PSİKOLOJİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özgür Taşpınar1, Teoman Aydın1, Müge Kepekçi1, Emel Özcan2, Mehmet Kolukısa3, Murat Gök1, Erdem Bektaş1, Hakan Seyithanoğlu4, Mehmet Mahsun İmece5. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

16. LAMİNEKTOMİLİ RATLARDA RADYOTERAPİNİN OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Özgür Taşpınar1, Teoman Aydın1, Gökhan Kılıç2, Fatma Eren1, Huriye Kızıltan3, Müge Kepekçi1, Hikmet Eriş3, Yaşar Keskin1,Ömer Faruk Özer4, Şehabattin Sezer4, Hakan Seyithanoğlu5. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

17. RATLARDA UYGULANAN RADIYOTERAPININ MOTOR FONKSİYONA ETKİSİ. Hakan Seyithanoğlu1, Özgür Taşpınar2, Teoman Aydın2, Hikmet Eriş3, Yaşar Keskin2, Müge Kepekçi2, Eray Metin Güler4,Ahmet Serdar Mutluer5, Adil Çamlı6. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

18. GEBELERDE GELİŞEN KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN RİSK FAKTÖRLERİNİN EMG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar1, Gülistan Halaç2, Gökhan Kılıç3, Sevde Özer Poşul1, Berna Ürkmez1, Fatma Eren1, Yaşar Keskin4, Murat Gök1. 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.

19. Kronik Ağrılı Süreçlerde Eğitim Düzeyinin Etkileri. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar2, İlhami Gültepe3, Yaşar Keskin1, Sevde Poşul1, Saliha Eroğlu Demir1, Nihal Özaras1. 16. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

20. Fibromyalji Sendromunda Evlilik Sürecinin Önemi. Yaşar Keskin1, Özgür Taşpınar2, İlhami Gültepe3, Nihal Özaras1, Saliha Eroğlu Demir1, Sevde Poşul1, Gökhan Kılıç4, Teoman Aydın1. 16. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

21. Fibromyalji Sendromunda Fizik Tedavi ve Farmakolojik Tedavi Uygulamalarının Hastalık Üzerinde Etkileri. Sevde Poşul1, Teoman Aydın1, Saliha Eroglu Demir1, Nihal Özaras1, Özgür Taşpınar2, İlhami Gültepe3, Berna Ürkmez1, Yaşar Keskin1. 16. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

22. Fibromyalji Sendromunda Menapozal Süreçlerin Önemi. Teoman Aydın1, Özgür Taşpınar2, İlhami Gültepe3, Gökhan Kılıç4, Yaşar Keskin1, Sevde Poşul1, Nihal Özaras1, Saliha Eroğlu Demir1. 16. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

23. Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Hastalarında Diyet Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. İlhami Gültepe1, Özgür Taşpınar2, Yaşar Keskin3, Teoman Aydın3, Müge Kepekçi3, İlknur Türk Hocaoglu4. 16. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.

 • Kranio-Servikal Bölge ve Çene Eklemi Sorunlarına Multidisipliner Yaklaşım, 40. Geleneksel Çubukçu Günleri, 11-12 Aralık 2009,İstanbul.
 • 12. İsmet Çetinyalçın Günleri- Nöropatik Ağrı, 11 Haziran 2010 İstanbul
 • Ege-Trakya FTR Günleri. 8-11 Ekim 2010, Çanakkale

 • 13. İsmet Çetinyalçın Günleri- Geriatrik Rehabilitasyon, 18 Haziran 2011, İstanbul
 • Obezite ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 42. Geleneksel Çubukçu Günleri, 10 Aralık 2011,İstanbul
 • 15. İsmet Çetinyalçın Günleri- “Alt Ekstremite Tuzak Nöropatileri: Klinik, Elektrofizyolojik ve Ultrasonografik Yaklaşım”, 25 Mayıs 2013, İstanbul

 • Palyatif Bakım ve Hospis Sempozyumu, 19-20 Eylul 2013, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, İstanbul
 • 25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ. 22– 26 Nisan 2015, Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya.
 • 16. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 28 Ekim-1 Kasım 2015, Sueno Deluxe Otel, Belek Antalya.
 • OSTEOARTRİTTE NE VAR? ERKEN TANI VE GİRİŞİMLER VE DESTEKLER. 15-17 NİSAN 2016, ANTALYA.
 • FTR KURS GÜNLERİ KONGRESİ. 28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Sheraton Otel, Çeşme.
 • TAMAMLAYICI TIP LİGİ/KRONİK AĞRI VE UYGULAMALI TAMAMLAYICI TIP. 13-15 MAYIS 2016, BODRUM.
 • Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.