Doçent Doktor İlker Abdullah Sarıkaya

Çocuk Ortopedisi - Kartal Hastanesi
Doçent Doktor İlker Abdullah Sarıkaya

1981 Ankara doğumlu İlker Sarıkaya Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2005 yılında mezun olarak tıp eğitimini tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde “Kısa Segment Posterior Enstrümantasyon ve Füzyon İle Tedavi Edilen Torakolomber Omurga Burst Kırıklarının Orta Dönem Sonuçları” alanında yazdığı tezi ile alan Sarıkaya 2009 ve 2015 yıllarında Almanya Heidelberg Üniversitesi Mannheim Tıp Fakültesi’nde ve Heidelberg Tıp Fakültesinde Artroplasti ve Yürüme Analizi konularında eğitim almıştır. Doktor İlker Sarıkaya ayrıca 2009-2012 yılları arasında Otistikler Derneğinde görev almıştır. 2007 yılında Türk U18 Basketbol Milli Takımı Takım Doktorluğu ve sonrasında 2011 – 2012 yılları arasında Muş Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji alanında görev yapan Sarıkaya, 2012 yılı itibari ile Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi’nde Çocuk Ortopedi Doktoru olarak görev yapmaktadır. Doçent Doktor İlker Sarıkaya, 2019 yılında doçentlik unvanını almıştır. Doç. Dr. İlker Sarıkaya evli ve bir çocuk babasıdır.

 • Serebral Palsi
 • Kalça Çıkığı ( Gelişimsel Kalça  Displazisi
 • Düz Tabanlık
 • Yürüme Analizi
 • Doğuştan Çarpık Ayak
 • Cam Kemik Hastalığı
 • Skolyoz
 • Çocuk Kırıklar
 • Kesmezacar H, Sarıkaya IA. The results of conservatively treated simple elbow dislocations. Acta Orthop Traumatol Turc.
 • Ogut T, Ayhan E, Irgit K, Sarikaya AI. Endoscopic treatment of posterior anklepain. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011
 • Sarıkaya İA, İnan M, Şeker A. Improvement of popliteal angle with semitendinosus or gastrocnemius tenotomies in children with cerebral palsy. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015
 • İnan M, Sarikaya İA, Yildirim E, Güven MF. Neurological complications after supracondylar femoral osteotomy in cerebral palsy. J Pediatr Orthop. 2015
 • Yıldırım E, Sarıkaya İA, İnan M. Unusual entrapment of deep peroneal nerve after femoral distal extension osteotomy. J Pediatr Orthop B.
 • Inan M, Sarikaya IA, Seker A, Guven MF. Risk Factors of Refracture and Morbidity During Removal of Titanium Pediatric Proximal Femoral Locking Plates in Children With Cerebral Palsy. J Pediatr Orthop. 2016
 • İnan M, Sarıkaya İA, Şeker A, Beng K. A combined procedure for irreducible dislocation of patella in children with ligamentous laxity: a preliminary report. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015
 • Erdogan F, Sarikaya IA, Can A, Gorgun B. Management of knee rheumatoid arthritis and tibia nonunion with one-stage total knee arthroplasty and intramedullary nailing: A report of two cases. Acta Orthop Traumatol Turc. 2017
 • Seker A, Sarikaya IA, Korkmaz O, Yalcin S, Malkoc M, Bulbul AM. Management of persistent coccydynia with transrectal manipulation: results of a combined procedure. Eur Spine J. 2017
 • Sarikaya IA, Gorgun B, Erdal OA. Atelosteogenesis type III: orthopedic management. J Pediatr Orthop B. 2017
 • Can A, Sarikaya IA, Yontar NS, Erdogan AO, Gorgun B, Erdogan F. High-Riding Congenital Hip Dislocation: THA With Unilateral vs Bilateral Transverse Femoral Shortening Osteotomy. J Arthroplasty. 2017
 • Seker A, Sarikaya IA, Korkmaz O, Yalcin S, Malkoc M, Bulbul AM. Management of persistent coccydynia with transrectal manipulation: results of a combined procedure. Eur Spine J. 2017
 • Muharrem İnan, İlker A. Sarıkaya, Ozan A. Erdal. Serebral Palsi: Video Anlatımlı Cerrahi Teknikler – 34 Video Sunum 2016. Nobel Tıp Kitabevleri
 • Sarikaya IA, Inan M. Riskli Bebeklerin Ortopedik Sorunlarının Tedavisi. In : Ipek Akman editor. Riskli Bebek İzlemi. İlk baskı. Istanbul: Boyut; 2014,
 • Kesmezacar H, Sarikaya IA. Çekirdek Eğitim Programı Anketi Araştırması Core Education Programm Questionnaire Survey. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dergisi 2008, Sayı 7
 • Sarikaya IA, Inan M. Patolojik Yürüme. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dergisi 2014, Sayı 4.
 • Sarıkaya İA, Erdal OA, İnan M. Yürüme Analizi. Köse Ö, Kalenderer Ö. Erişkinlerde Ortopedik Muayene Yöntemleri. 1. Baskı. Ankara: Karınca; 2015
 • Sarıkaya İA, İnan M. Femur Başı Epifiz Kayması komplikasyonları. Güven M. Kalenderer Ö. Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar. 1. Baskı Karınca Creative Ajans Ankara 2016.
 • Şeker A, Sarıkaya İA. Alt ekstremitede Doğumsal Anomalilerin Komplikasyonları. Güven M. Kalenderer Ö. Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar. 1. Baskı Karınca Creative Ajans Ankara 2016
 • Sarıkaya İA, Erdal OA, İnan M. Hareket Analizi. Feza Korkusuz. Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler Araştırma Kitabı. 2. Baskı. Ankara: Pelin Ofset Tipo Matbaacılık; 2016
 • Sarıkaya İA, İnan Muharrem. Ayak Sorunları. Pediatrinin Esasları – İstanbul Tıp Kitabevleri 2015
 • GKD-PEV Kursu 2017
 • Yürüme Analizi Kursu 2016
 • Uluslararası İstanbul Çocuk Ortopedi Sempozyumu ISCO 2016
 • Serebral Palsi Kongresi Yürüme Analizi Kursu 2014
 • EPOS-BAT Pediatrik Kalça Sorunlarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu 2013
 • İlizarov ve Eksternal Fiksatör Pratik Eğitim Kursu 2013
 • Ortopedi ve Travmatoloji Ulusal Kongresi 2011
 • Gelişimsel Kalça Displazisinde Cerrahi Tedavi Teknikleri Kursu 2010

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣