Operatör Doktor Osman Aktaş

Cerrahi - Ataşehir Hastanesi
Op. Dr. Osman Aktaş

Op. Dr. Osman Aktaş Hakkında

1960 yılında Kayseri’de doğdum. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, iki sene askeri birliklerde kıta tabibi olarak görev yaptım.

1986-1990 yıllarında GATA’da genel cerrahi ihtisasını tamamladım. İhtisas sonrası Tatvan, Diyarbakır, Ankara, Manisa gibi çeşitli askeri hastanelerde Genel Cerrahi Servisi Şefliği ve Baştabiplik görevlerini yürüttüm. 2002 yılından itibaren emekli olarak özel sektörde çalışmaya başladım. 2005 yılından beri Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde çalışmaktayım.

1995 yılından itibaren özellikle video laparoskopik endoskopik cerrahi ile ilgilenmeye başladım. Almanya’da ileri laparoskopik cerrahi teknikler konusunda eğitim aldım. Laparoskopik yöntemle; safra kesesi, karın duvarı ve kasık fıtıkları, apandisit, mide – reflü ameliyatları, mide – bağırsak tümörü, bağırsak tıkanıklığı ve diğer bağırsak iltihabi hastalıklarının ameliyatlarını yapmaktayım.

Diğer ilgi alanım anal bölge hastalıkları olup hemoroid, fistül, fissür (çatlak) tedavisinde lazer ve diğer modern tedavi yöntemlerini uygulamaktayım.

Tiroid, meme kanseri tedavisinde komplikasyon riskini ortadan kaldıran yeni tedavi modalitelerini başarıyla uygulamaktayım.

Obezite (şişmanlık) ve şeker hastalığının tedavisinde Bariatrik ve metabolik cerrahi teknikleri laparoskopik yöntemle uygulamaktayım. Hastalar hem fazla kilolarından hem de şeker hastalığından kalıcı olarak kurtulmaktadırlar.

 • Tiroid hastalıkları Nodül,guatr, tiroid kanseri
 • Meme hastalıkları: Apse tümör, kitle, kanser, biyopsi
 • Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları: Taşları ya da tümör ve safra kanalı tıkanıklığına bağlı sarılıklar
 • Mide ince ve kalın bağırsak hastalıklarının, ülser, iltihap, tümör yaralanma, tıkanma ve delinmeleri
 • Apandisit
 • Mide reflüsü ve mide fıtığı
 • Kasık fıtığı, karın duvarı fıtıkları, ameliyat yeri fıtıkları ve bunların nüksleri
 • Pankreas böbrek üstü bezi, paratiroid bezi hastalıkları
 • Dalağın, abse,tümör ve kistleri, hipersplenizm (dalağın aşırı çalışması), ITP
 • Anal bölge hastalıkları: Abse, hemoroid fissür, fistül, rektal polip, büyük abdest kaçırma gibi hastalıkların tedavisi
 • Kabızlık ve diğer sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisi
 • Kıl dönmesi tedavisi
 • Tiroid, meme, lenf bezi kitlelerden ince iğne aspirasyon ve kalın iğne biyopsileri
 • Beslenme amaçlı mide tüp takılması (PEG) – gastrostomi
 • Tanısal amaçlı laparoskopi organ biyopsisi
 • Obezite ve Tip II şeker hastalığının metabolik sendrom hastalarının bariatrik – metabolik cerrahi yöntemlerle (tüp mide-by pass) tedavisi
 • Varisler için ameliyatsız tedavi (Köpük tedavisi)
 • VİDEO LAPAROSKOPİK ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER: Karın içindeki hemen tüm ameliyatlar bu yöntemle yapılabilmektedir
 • LASER:HEMOROİD, FİSSÜR,FİSTÜL KIL DÖNMESİ: Ameliyatsız, ağrısız,dikişsiz tedavi olanağı sunar
 • SİNİR MONİTORİZASYONU: Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı oluşma riskini minimize eden bir uygulamadır.
 • RADYOFREKANS.ULTRASONİK KESİCİ,LİGASURE,İLERİ BİPOLAR KOTER: Cihazlarla daha kansız ameliyatlar.
 • AMELİYAT ESNASINDA GASTROSKOPİ-KOLONOSKOPİ İMKANI: Eşzamanlı endoskopik görüntüleme ameliyat esnasında daha güvenli girişim olanağı sağlar.
 • Türk Tabipler Birliği
 • Endoskpik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Meme Hastalıkları Derneği
 • Türkiye Obezite Cerrahi Derneği IFSO-TOSS
 • Mikrocerrahi Kursu: GATA 1988
 • Advanced Course in Laparoscopic Surgery:1997 Hamburg
 • Cerrahi Kongresi: Viyana 1998
 • Kolon Rektum Hastyalıkları 5.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu:2000.İstanbul
 • Endoskopi Kursu 2001 GATA
 • 5.Ulusal Endoskopoik Laparoskopik Cerrahi Kongresi:2002. İstanbul
 • 2.Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi2007 Bursa.
 • Ulusla Cerrahi Kongresi 2008.Antalya
 • 17.Ulusal Cerrahi Kongresi:2010 Ankara
 • Meme Kanseri Sempozyumu 2010.Maltepe Üniversitesi.İstanbul
 • Ankara Cerrahi Günleri-6. AÜTF.Genel Cerrahi.
 • Rektum Kanserleri: Tanı ve Tedavide Gelişmeler: 2014ASM-Johns Hopkins Medicine.İstanbul
 • Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu: 2013. GATA
 • Tiroid Paratiroid Cerrahisinde Sürekli Vagal Stimülasyon Kursu. BAU 2014
 • Kolorektal Kanserli Hastalara Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar:2014.LIV Hospital İstanbul.
 • Meme Hastalıklarında Bireyselleştirilmiş Tedavi Sempozyumu.2014 LIV Hospital .İstanbul.
 • Kolorektal Kanserflerde Güncel Yaklaşımlar:2018.İstanbul LIV Haospital
 • Elektif Cerrahi Girişimlerde Otolog Kan Transfüzyonu: Uzmanlık tezi 1990
 • Perianal Fistülde uyguladığımız tedavi yöntemleri ve sonuçlarımız:Kolon Rektum Cerrahi Kongresi 1987.Marmaris
 • Renal Transplantasyon Uygulamarımız: Ulusal Cerrahi Kongresi. Antalya
 • Laparoskopik İnguinal Herni onarımında TEP mi?, TAPP mı? 1998
 • Hemoroidal Hastalıkta LONGO yöntemi uygulama ve sonuçlarımız
 • Hemoroidal Hastalıkta Yeni Tedavi Modaliteleri Organizasyon Başkanı Mevki Asker Hastanesi 1999
 • Laparoskopik Antireflü Ameliyatında İlk Sonuçlarımız 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣