Biyokimya Laboratuvarı tıbbi bölüm mikroskopik inceleme yapan doktor

Biyokimya laboratuvarı, tüm sağlık kurumlarının hastalıkları teşhis etmek amacıyla biyolojik analizler yaparak, yapılan testlerin yorumlanması süreçlerinde hizmet veren birimlerden birisidir. Avicenna International Hospital’in sahip olduğu laboratuvarlarda son teknoloji cihazlar aracılığı ile testler yapılmaktadır. Bununla birlikte her gün düzenli olarak uzman hekim ve deneyimli teknik personelinin gözetiminde kalite kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Biyokimya Laboratuvarı Nedir?

Canlıların moleküler yapılarını ve düzeylerini inceleyen bilim dalına biyokimya adı verilmektedir. Biyokimya laboratuvarları ise, bu incelemenin son teknoloji cihazlarla yapıldığı steril alanlardır. Burada genel itibari ile kan, idrar, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve diğer tüm vücut sıvılarının patolojik ve standart bileşimi ortaya çıkarılmaktadır. Bununla birlikte biyokimya laboratuvarları, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerine büyük ölçüde katkı sağlayan birimlerdendir.

Biyokimya Laboratuvarında Yapılan Testler

Biyokimya laboratuvarımızda çok sayıda spesifik ve rutin testler yapılmaktadır. Genel olarak laboratuvarımızda çalışan test grupları şu şekildedir:

Biyokimya Testleri

Bu test grupları biyokimya laboratuvar çalışmaları arasında en sık yapılan tahliller arasında yer almaktadır. Bununla birlikte sırasıyla yapılan biyokimya testleri şu şekildedir:

 • Açlık kan şekeri,
 • Tokluk kan şekeri,
 • Glukoz tolerans testleri,
 • ALT,
 • GGT,
 • LDH,
 • Total kolesterol,
 • Trigliserid,
 • HDL- Kolesterol,
 • LDL- Kolesterol,
 • Kolinesteraz,
 • Kreatin kinaz (CK),
 • CK-MB,
 • Ürik Asit,
 • Kalsiyum,
 • Magnezyum,
 • Total Protein,
 • Albumin,
 • Demir,
 • Hemoglobin A1c,
 • CRP (C- reaktif protein),
 • Hs- CRP,
 • ASO,
 • Sodyum,
 • Potasyum,
 • Klor,
 • Lityum,
 • RF (Romatoid faktör),
 • Demir bağlama kapasitesi,
 • Total Bilirubin,
 • Direkt Bilirubin.

Hormon Testleri

Çoğunlukla hormon laboratuvarında yapılan bu tahliller biyokimya laboratuvarlarında da incelenebilmektedir. Aynı zamanda hormon testleri, tüm hormonlar için ayrı ayrı kan ve idrar gibi vücut sıvıları ile seviyelerinin ölçülmesi temeline dayanan tetkiklerdir. Genel olarak hastanemizde yapılan bazı biyokimya hormon testleri şunlardır:

 • TSH,,
 • Free T4,
 • Free T3,
 • Prolaktin,
 • HCG,
 • Anti Hbs,
 • HBsAg,
 • Anti HIV,
 • Anti HCV,
 • İnsülin,
 • HOMA-IR,
 • Kortizol,
 • ACTH,
 • Troponin I,
 • Parathormon,
 • FSH,
 • LH,
 • Progesteron,
 • Testosteron,
 • Vitamin B12,
 • Folik Asit,
 • Ferritin,
 • BNP,
 • Prokalsitonin,
 • Homosistein,
 • Estradiol.

Tümör Belirteçleri ve Hematoloji Testleri

Bu test tümör markerları olarak da anılmakta ve kanserlerin teşhisi için yapılmaktadır. Tümör belirteçleri kanser hücrelerinin ürettiği maddelerdir. Hematoloji testi ise, diğer adıyla tam kan sayımı olarak bilinmektedir. steril ortamlarda yapılan bu testler kansızlık, enfeksiyon ve başka birçok hastalığın teşhisi için yapılmaktadır.

 • Tümör Belirteçleri: AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, Total PSA testleridir. Bunlarla birlikte serbest PSA ve AFP testleri bu testleri de tümör belirteçleri kapsamında bakılan tahlillerdendir.
 • Hematolojik Testler: Tam kan sayımı ve sedimantasyon testleri hematolojik tahliller arasında yer almaktadır. Bu kapsamda anemi ve diğer enfeksiyon hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalığın teşhisi için gereken bilgiler sağlanmış olur.

İdrar ve Gaita Tahlilleri

Bu testler birçok hastalığın teşhisinde büyük ölçüde yardımcı olan ve sıklıkla yapılan tahlillerdendir. Bununla birlikte idrar ve gaita için yapılan genel testler şunlardır:

 • TİT (Tam idrar tahlili),
 • 24 saatlik idrar,
 • Gaita mikroskobik incelemesi,
 • Gaitada gizli kan,
 • Gaitada parazit taraması.

Koagülasyon ve İlaç Düzeyleri Testleri

Bu testler, nedeni bilinmeyen kanamalarda, kanama eğilimi olan hastalarda veya cerrahi girişimler öncesi kontrol amaçlı yapılmaktadır. Rutin tarayıcı pıhtılaşma testleri bu testler içindedir. Bunun dışında ilaç düzeyi testleri, ilaçların tedavi edici özelliğini veya yan etkilerini saptamak için yapılmaktadır.

 • PT (Protrombin zamanı),
 • APTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı),
 • Fibrinojen,
 • D-Dimer,
 • TDM (İlaç kan düzeyi ölçümü).

Toksikoloji Analizleri

Bu testlere toksisite testi de denilmektedir. Bir maddenin canlı olan veya olmayan herhangi bir organizmaya verebileceği zararın seviyesini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte acil, ileri ve doğrulama testleri olmak üzere farklı tiplerde uygulanmaktadır.

Biyokimya laboratuvarlarında, tüm bu testlerin yapılabiliyor olması bu birimleri tanı ve tedavi süreçlerinin ayrılmaz bir parçası yapmaktadır. Bu kapsamda genel olarak iç hastalıkları, genel cerrahi, gastroenteroloji, nefroloji, endokrinoloji ve diğer tüm hastalıklar için hizmet vere birimlerle ortak çalışma yürüten en önemli alan, biyokimya laboratuvarıdır. Avicenna International Hospital Biyokimya Laboratuvarı, yenidoğandan yaşlılara kadar her yaş grubu için biyokimyasal analizler yapılmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı Bölümleri

Biyokimya laboratuvarlarında birbirinden farklı bölümler bulunmaktadır. Bununla birlikte mevcut bölümlerin hepsi sırasıyla şu şekildedir:

 • İdari Bölüm: Laboratuvarda tüm sevk ve idarenin yürütüldüğü birimdir. Bu bölümde sorumlu olarak biyokimya uzmanı çalışmaktadır. Aynı zamanda ona eşlik ve yardım edecek bazı teknisyenler de burada bulunabilmektedir.
 • Kan ve Numune Kabul Bölümü: Ayaktan ve yatan hastaların her birinden alınan kan, idrar, dışkı ve diğer tüm tahlillerin kabul edildiği bölümdür.
 • Serum Ayırma Kısmı: Kan tahlillerinin belirli işlemlerden geçirilerek analize hazır hale getirildiği bölümdür.
 • Biyokimyasal Analiz Bölümü: Genel olarak tüm analizler burada gerçekleştirilmektedir.
 • Hormon Analizi Bölümü: Tüm hormon testlerinin yapıldığı kısım hormon analizi bölümüdür.
 • İdrar ve Gaita Analizleri: Gaita ve idrar testleri için de biyokimya laboratuvarında ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Burada tüm dışkı ve idrar tahlilleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir.
 • Malzeme Yıkama Bölümü: Laboratuvarda bulunan malzemelerin steril sularla yıkanarak temizlendiği alandır.
 • Soğuk Depo Bölümü: Soğuk zincir ilaçların ve kimyasal maddelerin tümü bu bölümde saklanmaktadır.
 • Çözelti ve Kit Hazırlama Bölümü: Bu bölümde steril koşullarda ihtiyaç duyulan tüm çözeltiler hazırlanmaktadır. Aynı zamanda bazı özel kitler de teknisyenler tarafından bu bölümde yapılır.
 • Kan Gazları ve Elektrolit Kısmı: Biyokimya laboratuvarında her analizde olduğu gibi kan gazları ve elektrolitler için de ayrı bir analiz bölümü bulunmaktadır. Bununla birlikte bu bölümde yalnızca kan gazları ve elektrolit testleri yapılmaktadır.
 • Manuel Deneyler Bölümü: Oto analizörlerde yapılamayan tüm testlerin manuel yöntemlerle analiz edildiği bölümdür. Aynı zamanda bu bölümde farklı genetik araştırmalar da yapılmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Biyokimya laboratuvarı çok geniş kapsamlı bir bölümdür. Burada tüm hastalıkların teşhis ve tedavisi için çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan rutin biyokimya testleri, hematolojik testler, metabolik ve hormon testleri ile tümör belirteçleri vb. gibi daha birçok çalışma bu birimde büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Dolayısıyla biyokimya laboratuvarı, hemen hemen her hastalığın tedavi sürecinde rol oynamaktadır.

Vücuttan alınan her türlü doku ve sıvı örnekleri test edilir. Bu sonuçlar tanılama ve tedavi etkinliklerinin takibi için ilgili doktora fikir vermek adına oldukça yarar sağlamaktadır. Hastanemizde bulunan biyokimya laboratuvarlarında tüm işlemler uzman hekimlerin denetiminde, deneyimli laborantlar tarafından son teknoloji cihazlar ile gerçekleştirilmektedir.

 

Sık Sorulan Sorular

Biyokimya laboratuvarında yapılan çalışmalar nelerdir?

Bu laboratuvarlarda genel itibari ile kan, idrar, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve diğer tüm vücut sıvılarının patolojik ve standart bileşimi ortaya çıkarılmaktadır. Bununla birlikte biyokimya laboratuvarları, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerine büyük ölçüde katkı sağlayan birimlerdendir. Hemen hemen her hastalığın teşhis ve tedavi süreçlerinde etkin rol oynamaktadır.

Biyokimya laboratuvarı test sonuçları ne kadar sürede çıkar?

Bu soruya tek bir cevap vermek imkansız. Çünkü her tahlilin sonuçlanma süresi farklıdır. Yapılan tetkikin çeşidine göre sonuçlar 15 dakikada da çıkabilir, 10 günde de. Bu sebeple bir sağlık merkezinde tahlil verdiğiniz zaman sonuçlarınızın tahmini ne zaman çıkacağı konusunda doktorunuzdan bilgi almanız, süreci daha rahat takip etmeniz açısından çok faydalı olur.

Test sonuçlarımı nereden öğrenebilirim?

Bireysel test sonuçlarınızı online hizmetlerimiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Bunun için https://online.avicennaint.com/ linkine tıklamanız yeterlidir.


⚠ Yasal Uyarı

Bu internet sitesinin içerikleri, siteye giriş yapan hastaların ve ziyaretçilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi adına hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin, sağlık alanında tanı, tedavi ya da ilaç reçetesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. İnternet sitemiz, sağlıkla ilgili bütün konuların ancak, doktor muayenesi ile teşhis ve tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Sitede yer alan bütün bilgiler doktor muayenesine teşvik amacıyla hazırlanmaktadır. Doğru bilgiyi her zaman doktorlardan alabilirsiniz. Sitede yer alan bilgilerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden internet sitemiz sorumlu değildir. Site içerisindeki bilgilerin kopyalanarak, başka internet sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitemizdeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, internet sitesinin sahibinin iznine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Siteye giriş yapan tüm ziyaretçiler, yukarıda yer alan yasal uyarıyı bütünüyle ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣