Check up

Avicenna International Hospital Check Up bölümünde hastalarımızın yıllık sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Kişisel ihtiyaçlar ve risk durumlarına uygun Check Up programlarımızı, hastanemiz bünyesinde bulunan diğer tıbbi birimler ile ortak ve disiplinli bir çalışma yürüterek gerçekleştirmekteyiz.

Check Up Nedir?

Check-up, kişilerin sağlık problemi olup olmamasına bakılmaksızın, uygun zamanda rutin tetkiklerin yapılması işlemidir. Genel olarak her yıl yapılması gereken bu işlemler hastalıkların erkenden teşhis edilmesi ve en uygun tedavinin başlanması adına büyük ölçekte fayda sağlamaktadır.

Kişiye özel sağlık kontrolleri olarak ifade edebileceğimiz Check-up, içinde birçok sayıda tetkik ve muayenenin yer aldığı programlardan oluşmaktadır. Kişinin herhangi bir şikayeti olmadığı durumlarda yapılan tetkikler sayesinde çok sayıda hastalık erken dönemde tanılanabilmektedir. Tanısı erken evrede konulmuş her hastalığın tedavisinde olumlu sonuç alma ihtimali artar. Bu sebeple son derece önemli olan bu sağlık taramalarının ertelenmeden düzenli olarak yaptırılması gereklidir.

Check-up Neden Yapılmalı?

Dönemsel sağlık taramaları, hastalık belirtisi olmayan bireylerde gizli olarak bulunan veya ilerleyen dönemlerde ciddi bir hastalığa yol açabilecek sorunların belirlenmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına olanak tanır. Modern çağda gelişen sağlık teknolojileri ve tedavi yöntemleri ile hastalıklar ortaya çıkmadan teşhis edilerek en uygun tedaviye erken dönemde başlanabilmektedir. Ancak bu teknolojiden faydalanabilmenin başlıca kuralı, düzenli olarak sağlık taramalarınızı yaptırmanızdır. Aksi halde, altta yatan gizli bir hastalığı yıllar sonra fark edebilir ve tedavi için çok geç kalmış olabilirsiniz. Yılda bir kez yaptıracağınız genel check up muayene ve tahlilleri ile özellikle kanser hastalığının önüne geçebilirsiniz.

Modern yaşam koşullarında artan ve çok sık görülen bazı hastalıkları erken teşhis edebilmek check-up avantajları arasındadır. Örneğin; koroner arter hastalıkları, kanser, tansiyon veya şeker gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hayati risk barındıran birçok hastalık bu şekilde erken dönemde tanılanabilir.

Avicenna Check Up Programları

Özel hastanede check up yaptırmak konusunda, birçok kişi çeşitli sebeplerden tedirginlik duyarak, çekingen davranabilmektedir. Ancak tam teşekküllü ve uluslararası kalite standartlarında hizmet veren bir sağlık kuruluşunda yaptıracağınız taramalarda hata olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu doğrultuda Avicenna Hastanesinde check up aşamaları, alanında deneyimli uzman kadrosu, sahip olduğu son teknoloji cihazları ve tıbbi birimleri ile disiplinli bir şekilde yürütülmektedir. Her aşamada ilgili uzman hekim ve sağlık personelleri tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirilerek, sonuçlarınıza en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmanız sağlanır.

Avicenna International Hospital Check-up bölümünde uygulanan programlar aşağıda yer almaktadır:

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up

40 yaşın üzerinde olan erkekler için özellikle ailesinde şeker, tansiyon, obezite ve prostat geçmişi olan veya bu hastalık riskini taşıyanların her yıl yaptırması gereken tarama programımız bulunmaktadır. Bununla birlikte hastanemizde gerçekleştirilen sağlık taramaları, riskli hastalıkların ilgi alanları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Check up yaptırmak için başvuru yaptığınız andan itibaren sırasıyla kan testleri, radyolojik testler, farklı bölümlerden uzman hekimler tarafından yapılan detaylı fizik muayeneler ve kardiyoloji testleri ile birlikte sağlık taramanız gerçekleştirilir.

40 yaşın üzerindeki erkek bireyler için sağlık taramalarımız şu tahlilleri kapsamaktadır:

Kan Testleri Radyolojik Testler Fizik Muayene Kardiyoloji Testleri
Glukoz Tiroid US Üroloji Kardiyovasküler stress test
Glikozile Hemoglobin (Hb A1C) Tüm Abdomen US K.B.B EKG
Sedimantasyon Kemik Dansiometrisi Dahiliye  
TSH Transtorasik Ekokardiyografi Göz  
Gaitada gizli kan Akciğer Grafisi P. A. (Tek yön) Kardiyoloji  
Kreatinin      
Tam idrar tahlili (TİT)      
BUN      
AST, SGOT      
ALT, SGPT      
HDL kolesterol      
Kolesterol (Total)      
LDL kolesterol      
Trigliserid      
Serbest T3      
Serbest T4      
Prostat spesifik antijen (PSA)      
Kan grubu      
25-Hidroksi Vitamin D      
Vitamin B12      

40 Yaş Altı Erkek Check-Up

40 yaş altında olan erkeklerin özellikle kendine çok fazla vakit ayıramayanlar ve ailesinde kalıtsal bir hastalık bulunanların her yıl yaptırması gereken bazı sağlık taramaları bulunmaktadır. Avicenna Hastaneleri Check Up Bölümünde, bu yaş grubundaki erkek bireyler için sağlık riskleri de göz önünde bulundurularak kapsamlı bir dönemsel sağlık taraması programı hazırlanmıştır.

40 yaşın altında olan erkek bireyler için sağlık taramalarımız şu tahlilleri kapsamaktadır:

Kan Testleri Radyolojik Testler Fizik Muayene Kardiyolojik Testler
Kan üre azotu Tüm Abdomen US Göz EKG
Sodyum Tiroid US Üroloji  
Potasyum Akciğer grafisi P.A. (Tek yön) K.B.B  
Klor (Cl)   Dahiliye  
Kalsiyum (Ca)      
Romatoid faktör (RF)      
Sedimentasyon      
Glukoz      
Tam idrar tahlili (TİT)      
Kan grubu      
HDL kolesterol      
LDL kolesterol      
Kolesterol (Total)      
VLDL kolesterol      
Trigliserid      
Hemogram      
Kreatinin      
AST (SGOT)      
ALT (SGPT)      
Serbest T3      
Serbest T4      
TSH      
Vitamin B12      
25-Hidroksi Vitamin D      

40 Yaş Üstü Kadın Check Up

Özellikle jinekolojik kontrollerini rutin yaptırmamış olan, ailesinde kronik hastalık öyküsü bulunan ve diğer hastalıklar için risk taşıyan kadınların her yıl mutlaka yaptırması gereken sağlık taramaları vardır. Hastanemizde bu yaş grubu kadın bireyler için kapsamlı bir şekilde hazırlanmış sağlık tarama programları mevcuttur. Bu program genel olarak şu tahlilleri kapsamaktadır:

Kan Testleri Radyolojik Tetkikler Fizik Muayene Kardiyolojik Tetkikler
Glukoz Tiroid US K.B.B Kardiyovasküler stress test
Hemogram Mamografi (Bilateral) Kadın Doğum EKG
Sedimentasyon Transtorasik ekokardiyografi Dahiliye  
TSH Tüm Abdomen US Göz  
Gaitada gizli kan Kemik Dansiometrisi Kardiyoloji  
Kreatinin Akciğer grafisi P.A. (tek yön)    
Tam idrar tahlili (TİT)      
BUN      
AST (SGOT)      
ALT (SGPT)      
HDL kolesterol      
LDL kolesterol      
Kolesterol (total)      
Trigliserid      
Serbest T3      
Serbest T4      
Servikal veya vajinal sitoloji      
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)      
Kan grubu      
Vitamin B12      

40 Yaş Altı Kadın Check Up

Bu yaş grubundaki kadınlarda da her yıl yapılması gerekli olan sağlık taramaları vardır. Bu taramalar, yine özellikle ailesinde genetik hastalıklar bulunan ve bu hastalıklar için risk taşıyan, kendine vakit ayıramayan ve jinekolojik kontrollerini rutin yaptıramayan kadınlar için atlanmaması gereken taramalardır. Avicenna Hastanesinde 40 yaş altı kadın bireyler için hazırlanmış olan check up paketlerinin detayları şu şekildedir:

Kan Testleri Radyolojik Testler Fizik Muayene Kardiyolojik Testler
Glukoz Tiroid US Göz EKG
HDL kolesterol Tüm Abdomen US Dahiliye  
Hemogram Akciğer grafisi P.A. K.B.B.  
Kalsiyum (Ca)   Kadın Doğum  
Kan Grubu      
Kan üre azotu      
Klor (Cl)      
Kolesterol (total9      
LDL kolesterol      
Potasyum      
Romatoid faktör      
Sedimentasyon      
Sodyum      
Tam İdrar Tahlili (TİT)      
ALT (SGPT)      
AST (SGOT)      
VLDL kolesterol      
Serbest T3      
Serbest T4      
TSH      
Vitamin B12      
25-Hidroksi Vitamin D      

 

Kardiyoloji Check Up

Kan Testleri
 • Glukoz
 • HDL kolesterol
 • Hemogram
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Radyolojik Testler
 • Tiroid US
 • Tüm Abdomen US
 • Akciğer grafisi P.A.
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Fizik Muayene
 • Göz
 • Dahiliye
 • K.B.B.
 • Kadın Doğum
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Kardiyolojik Test
 • EKG
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Avicenna Hastanesi Check Up bölümünde, yalnızca kardiyolojik taramalar için hazırlanmış kapsamlı bir tarama programı da bulunmaktadır. Kardiyolojik sağlık taramalarının amacı, şikayeti olmayan bireylerde de gizli olarak bulunabilecek kalp ve damar hastalıklarının saptanması ve buna bağlı olarak gelişebilecek tansiyon, şeker vb. gibi risk faktörlerinin önüne geçilmesidir. Bununla birlikte yaş ve cinsiyete bağlı olarak kalp hastalıklarına yakalanma ihtimali farklılık göstermektedir. Ancak kadın veya erkek fark etmeksizin özellikle 40 yaşın üzerindeki bireylerin yıllık kardiyolojik muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.

Avicenna International Hospital kardiyolojik sağlık taramaları genel olarak şu tahlilleri kapsamaktadır:

Kardiyoloji Check Up

Kan Testleri
 • Kreatinin
 • Glukoz, AKŞ
 • Glikolize hemoglobin (Hb A1C)
 • Hemogram
 • Kolesterol (Total)
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Radyolojik Testler
 • Tansiyon Holter
 • Transtorasik Ekokardiyografi
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Fizik Muayene
 • Kardiyoloji
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Kardiyolojik Test
 • Kardiyovasküler stress test
 • EKG
Sizi Arayalım!

Avicenna Hastanesinde Check Up Aşamaları

Hastanemizde full check up yaptırmak için randevu aldıktan sonra ilgili uzman personelimiz tarafından öncelikle süreç hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz. Daha sonra sırasıyla şu aşamalar gerçekleşir:

 • Kan tahlillerinin alınması,
 • Boy, kilo ve tansiyon ölçümü,
 • Fizik muayenelerin yapılması,
 • Check up programında yer alan diğer tetkiklerin yapılması,
 • 13.00-14.00 arasında sonuçların alınması,
 • Sonuçların uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi,
 • Check-up raporunun hazırlanması.

Yapılan sağlık taramaları genel olarak kadın sağlığı, erkek sağlığı ve çocuk sağlığı temelli kişiye özel bir şekilde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda işlemler sırasında tahliller isteğinize veya ihtiyaçlarınıza bağlı olarak eksiltilebilir ya da çoğaltılabilir. Aşamaların her birinde detaylı olarak bilgilendirilmekle birlikte bir sonraki süreçler hakkında da fikir sahibi olmanız sağlanır. Aynı zamanda tahliller ve muayeneler arasında kahvaltı ve öğle yemeği için vakit ayrılmaktadır. Tüm bu süreçlerin yönetimi hastanemiz bünyesinde çalışan deneyimli sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Check Up Fiyatları

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni yasal düzenlemelere göre, sağlık merkezlerinin internet üzerinden işlem, paket veya muayeneler için fiyat bilgisi paylaşması yasaklanmıştır. Bu sebeple sağlık taraması paketlerimiz hakkında fiyat bilgisi verememekteyiz. Detaylı bilgi almak isterseniz hastanemizde 7/24 hizmet vermekte olan çağrı merkezimizi, 0216 557 41 00 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Bu görüşmede, çağrı merkezi çalışanlarımız tarafından yaş ve cinsiyetinize en uygun program hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılır.

 

Sık Sorulan Sorular

Check up hangi bölümde yapılır?

Dönemsel sağlık taraması olarak da bilinen bu geniş kapsamlı taramalar, yalnızca bir tıbbi birimle sınırlı değildir. Kişilerin yaş ve cinsiyet durumlarına göre hazırlanmış olan programların içeriğinde yer alan tahlil ve muayeneler ile ilgili tıbbi birimlerle birlikte ortak ve disiplinli bir çalışma yürütülmektedir. Bu birimlerin başlıcaları laboratuvar, radyoloji bölümü ve polikliniklerdir.

Check up nasıl yapılır?

Her sağlık merkezinin kendine özgü uyguladığı sağlık taraması basamakları mevcuttur. Ancak genel olarak yapılan tahliller belirli çerçevede gerçekleşir. Çünkü yaş grubu ve cinsiyete göre taranan hastalıklar ortaktır. Bu sebeple geniş kapsamlı ve risk taşıyan hastalık odaklı bir planlama dahilinde basamaklar; tetkik alınması, muayene ve sonuçların değerlendirilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Check up ne demektir?

Check-up, kişilerin sağlık problemi olup olmamasına bakılmaksızın, uygun zamanda rutin tetkiklerin yapılması işlemidir. Genel olarak her yıl yapılması gereken bu işlemler hastalıkların erkenden teşhis edilmesi ve en uygun tedavinin başlanması adına büyük ölçekte fayda sağlamaktadır.

İletişim Formu

Detaylı bilgi için, telefon numaranızı girin biz sizi arayalım.


  ⚠ Yasal Uyarı

  Bu internet sitesinin içerikleri, siteye giriş yapan hastaların ve ziyaretçilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi adına hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin, sağlık alanında tanı, tedavi ya da ilaç reçetesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. İnternet sitemiz, sağlıkla ilgili bütün konuların ancak, doktor muayenesi ile teşhis ve tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Sitede yer alan bütün bilgiler doktor muayenesine teşvik amacıyla hazırlanmaktadır. Doğru bilgiyi her zaman doktorlardan alabilirsiniz. Sitede yer alan bilgilerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden internet sitemiz sorumlu değildir. Site içerisindeki bilgilerin kopyalanarak, başka internet sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitemizdeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, internet sitesinin sahibinin iznine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Siteye giriş yapan tüm ziyaretçiler, yukarıda yer alan yasal uyarıyı bütünüyle ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

  Yorum Yap

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.