Check up

Avicenna International Hospital Check Up bölümünde hastalarımızın yıllık sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Kişisel ihtiyaçlar ve risk durumlarına uygun Check Up programlarımızı, hastanemiz bünyesinde bulunan diğer tıbbi birimler ile ortak ve disiplinli bir çalışma yürüterek gerçekleştirmekteyiz.

Check Up Nedir?

Check-up, kişilerin sağlık problemi olup olmamasına bakılmaksızın, uygun zamanda rutin tetkiklerin yapılması işlemidir. Genel olarak her yıl yapılması gereken bu işlemler hastalıkların erkenden teşhis edilmesi ve en uygun tedavinin başlanması adına büyük ölçekte fayda sağlamaktadır.

Kişiye özel sağlık kontrolleri olarak ifade edebileceğimiz Check-up, içinde birçok sayıda tetkik ve muayenenin yer aldığı programlardan oluşmaktadır. Kişinin herhangi bir şikayeti olmadığı durumlarda yapılan tetkikler sayesinde çok sayıda hastalık erken dönemde tanılanabilmektedir. Tanısı erken evrede konulmuş her hastalığın tedavisinde olumlu sonuç alma ihtimali artar. Bu sebeple son derece önemli olan bu sağlık taramalarının ertelenmeden düzenli olarak yaptırılması gereklidir.

Check-up Neden Yapılmalı?

Dönemsel sağlık taramaları, hastalık belirtisi olmayan bireylerde gizli olarak bulunan veya ilerleyen dönemlerde ciddi bir hastalığa yol açabilecek sorunların belirlenmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına olanak tanır. Modern çağda gelişen sağlık teknolojileri ve tedavi yöntemleri ile hastalıklar ortaya çıkmadan teşhis edilerek en uygun tedaviye erken dönemde başlanabilmektedir. Ancak bu teknolojiden faydalanabilmenin başlıca kuralı, düzenli olarak sağlık taramalarınızı yaptırmanızdır. Aksi halde, altta yatan gizli bir hastalığı yıllar sonra fark edebilir ve tedavi için çok geç kalmış olabilirsiniz. Yılda bir kez yaptıracağınız genel check up muayene ve tahlilleri ile özellikle kanser hastalığının önüne geçebilirsiniz.

Modern yaşam koşullarında artan ve çok sık görülen bazı hastalıkları erken teşhis edebilmek check-up avantajları arasındadır. Örneğin; koroner arter hastalıkları, kanser, tansiyon veya şeker gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hayati risk barındıran birçok hastalık bu şekilde erken dönemde tanılanabilir.

Avicenna Check Up Programları

Özel hastanede check up yaptırmak konusunda, birçok kişi çeşitli sebeplerden tedirginlik duyarak, çekingen davranabilmektedir. Ancak tam teşekküllü ve uluslararası kalite standartlarında hizmet veren bir sağlık kuruluşunda yaptıracağınız taramalarda hata olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu doğrultuda Avicenna Hastanesinde check up aşamaları, alanında deneyimli uzman kadrosu, sahip olduğu son teknoloji cihazları ve tıbbi birimleri ile disiplinli bir şekilde yürütülmektedir. Her aşamada ilgili uzman hekim ve sağlık personelleri tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirilerek, sonuçlarınıza en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmanız sağlanır.

Avicenna International Hospital Check-up bölümünde uygulanan programlar aşağıda yer almaktadır:

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up

40 yaşın üzerinde olan erkekler için özellikle ailesinde şeker, tansiyon, obezite ve prostat geçmişi olan veya bu hastalık riskini taşıyanların her yıl yaptırması gereken tarama programımız bulunmaktadır. Bununla birlikte hastanemizde gerçekleştirilen sağlık taramaları, riskli hastalıkların ilgi alanları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Check up yaptırmak için başvuru yaptığınız andan itibaren sırasıyla kan testleri, radyolojik testler, farklı bölümlerden uzman hekimler tarafından yapılan detaylı fizik muayeneler ve kardiyoloji testleri ile birlikte sağlık taramanız gerçekleştirilir.

40 yaşın üzerindeki erkek bireyler için sağlık taramalarımız şu tahlilleri kapsamaktadır:

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up

Kan Testleri
 • Glukoz
 • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
 • Sedimantasyon
 • TSH
 • Gaitada gizli kan
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • AST, SGOT
 • ALT, SGPT
 • HDL kolesterol
 • Kolesterol (total)
 • LDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • Kan Grubu
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Hemogram
Sizi Arayalım!

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up

Radyolojik Testler
 • Tiroid US
 • Tüm Abdomen US
 • Kemik Dansiometrisi
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Sizi Arayalım!

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up

Fizik Muayene
 • Üroloji
 • K.B.B.
 • Dahiliye
 • Göz
 • Kardiyoloji
Sizi Arayalım!

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up

Kardiyolojik Test
 • Kardiyovasküler stress test
 • EKG
Sizi Arayalım!

40 Yaş Altı Erkek Check-Up

40 yaş altında olan erkeklerin özellikle kendine çok fazla vakit ayıramayanlar ve ailesinde kalıtsal bir hastalık bulunanların her yıl yaptırması gereken bazı sağlık taramaları bulunmaktadır. Avicenna Hastaneleri Check Up Bölümünde, bu yaş grubundaki erkek bireyler için sağlık riskleri de göz önünde bulundurularak kapsamlı bir dönemsel sağlık taraması programı hazırlanmıştır.

40 yaşın altında olan erkek bireyler için sağlık taramalarımız şu tahlilleri kapsamaktadır:

40 Yaş Altı Erkek Check-Up

Kan Testleri
 • Kan üre azotu
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor (Cl)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Romatoid faktör (RF)
 • Sedimentasyon
 • Glukoz
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Kan Grubu
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Kolesterol (Total)
 • VLDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Hemogram
 • Kreatinin
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D

40 Yaş Altı Erkek Check-Up

Radyolojik Testler
 • Tüm Abdomen US
 • Tiroid US
 • Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
Sizi Arayalım!

40 Yaş Altı Erkek Check-Up

Fizik Muayene
 • Göz
 • Üroloji
 • K.B.B.
 • Dahiliye
Sizi Arayalım!

40 Yaş Altı Erkek Check-Up

Kardiyolojik Test
 • EKG
Sizi Arayalım!

40 Yaş Üstü Kadın Check Up

Özellikle jinekolojik kontrollerini rutin yaptırmamış olan, ailesinde kronik hastalık öyküsü bulunan ve diğer hastalıklar için risk taşıyan kadınların her yıl mutlaka yaptırması gereken sağlık taramaları vardır. Hastanemizde bu yaş grubu kadın bireyler için kapsamlı bir şekilde hazırlanmış sağlık tarama programları mevcuttur. Bu program genel olarak şu tahlilleri kapsamaktadır:

40 Yaş Üstü Kadın Check Up

Kan Testleri
 • Glukoz
 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • TSH
 • Gaitada gizli kan
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • BUN
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Kolesterol (total)
 • Trigliserid
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Servikal veya vajinal sitoloji
 • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
 • Kan Grubu
 • Vitamin B12
Sizi Arayalım!

40 Yaş Üstü Kadın Check Up

Radyolojik Testler
 • Tiroid US
 • Mamografi (Bilateral)
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • Tüm Abdomen US
 • Kemik Dansiometrisi
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Sizi Arayalım!

40 Yaş Üstü Kadın Check Up

Fizik Muayene
 • K.B.B.
 • Kadın Doğum
 • Dahiliye
 • Göz
 • Kardiyoloji
Sizi Arayalım!

40 Yaş Üstü Kadın Check Up

Kardiyolojik Test
 • Kardiyovasküler stress test
 • EKG
Sizi Arayalım!

40 Yaş Altı Kadın Check Up

Bu yaş grubundaki kadınlarda da her yıl yapılması gerekli olan sağlık taramaları vardır. Bu taramalar, yine özellikle ailesinde genetik hastalıklar bulunan ve bu hastalıklar için risk taşıyan, kendine vakit ayıramayan ve jinekolojik kontrollerini rutin yaptıramayan kadınlar için atlanmaması gereken taramalardır. Avicenna Hastanesinde 40 yaş altı kadın bireyler için hazırlanmış olan check up paketlerinin detayları şu şekildedir:

40 Yaş Altı Kadın Check Up

Kan Testleri
 • Glukoz
 • HDL kolesterol
 • Hemogram
 • Kalsiyum (Ca)
 • Kan Grubu
 • Kan üre azotu
 • Klor (Cl)
 • Kolesterol (total9)
 • LDL kolesterol
 • Potasyum
 • Romatoid faktör
 • Sedimentasyon
 • Sodyum
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • VLDL kolesterol
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Trigliserid
 • Kreatinin
Sizi Arayalım!

40 Yaş Altı Kadın Check Up

Radyolojik Testler
 • Tiroid US
 • Tüm Abdomen US
 • Akciğer grafisi P.A.
Sizi Arayalım!

40 Yaş Altı Kadın Check Up

Fizik Muayene
 • Göz
 • Dahiliye
 • K.B.B.
 • Kadın Doğum
 • Kardiyoloji
Sizi Arayalım!

40 Yaş Altı Kadın Check Up

Kardiyolojik Test
 • EKG
 • Kardiyovasküler stress test - Treadmil, Bisiklet, Farmakolojik (EFORLU EKG)
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Avicenna Hastanesi Check Up bölümünde, yalnızca kardiyolojik taramalar için hazırlanmış kapsamlı bir tarama programı da bulunmaktadır. Kardiyolojik sağlık taramalarının amacı, şikayeti olmayan bireylerde de gizli olarak bulunabilecek kalp ve damar hastalıklarının saptanması ve buna bağlı olarak gelişebilecek tansiyon, şeker vb. gibi risk faktörlerinin önüne geçilmesidir. Bununla birlikte yaş ve cinsiyete bağlı olarak kalp hastalıklarına yakalanma ihtimali farklılık göstermektedir. Ancak kadın veya erkek fark etmeksizin özellikle 40 yaşın üzerindeki bireylerin yıllık kardiyolojik muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.

Avicenna International Hospital kardiyolojik sağlık taramaları genel olarak şu tahlilleri kapsamaktadır:

Kardiyoloji Check Up

Kan Testleri
 • Kreatinin
 • Glukoz, AKŞ
 • Glikolize hemoglobin (Hb A1C)
 • Hemogram
 • Kolesterol (Total)
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Radyolojik Testler
 • Tansiyon Holter
 • Transtorasik Ekokardiyografi
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Fizik Muayene
 • Kardiyoloji
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

Kardiyolojik Test
 • Kardiyovasküler stress test
 • EKG
Sizi Arayalım!

Kardiyoloji Check Up

VİP
 • BT Anjiyo
Sizi Arayalım!

Avicenna Hastanesinde Check Up Aşamaları

Hastanemizde full check up yaptırmak için randevu aldıktan sonra ilgili uzman personelimiz tarafından öncelikle süreç hakkında detaylı olarak bilgilendirilirsiniz. Daha sonra sırasıyla şu aşamalar gerçekleşir:

 • Kan tahlillerinin alınması,
 • Boy, kilo ve tansiyon ölçümü,
 • Fizik muayenelerin yapılması,
 • Check up programında yer alan diğer tetkiklerin yapılması,
 • 13.00-14.00 arasında sonuçların alınması,
 • Sonuçların uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi,
 • Check-up raporunun hazırlanması.

Yapılan sağlık taramaları genel olarak kadın sağlığı, erkek sağlığı ve çocuk sağlığı temelli kişiye özel bir şekilde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda işlemler sırasında tahliller isteğinize veya ihtiyaçlarınıza bağlı olarak eksiltilebilir ya da çoğaltılabilir. Aşamaların her birinde detaylı olarak bilgilendirilmekle birlikte bir sonraki süreçler hakkında da fikir sahibi olmanız sağlanır. Aynı zamanda tahliller ve muayeneler arasında kahvaltı ve öğle yemeği için vakit ayrılmaktadır. Tüm bu süreçlerin yönetimi hastanemiz bünyesinde çalışan deneyimli sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Check Up Fiyatları

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni yasal düzenlemelere göre, sağlık merkezlerinin internet üzerinden işlem, paket veya muayeneler için fiyat bilgisi paylaşması yasaklanmıştır. Bu sebeple sağlık taraması paketlerimiz hakkında fiyat bilgisi verememekteyiz. Detaylı bilgi almak isterseniz hastanemizde 7/24 hizmet vermekte olan çağrı merkezimizi, 0216 557 41 00 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Bu görüşmede, çağrı merkezi çalışanlarımız tarafından yaş ve cinsiyetinize en uygun program hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılır.

 

Sık Sorulan Sorular

Check up hangi bölümde yapılır?

Dönemsel sağlık taraması olarak da bilinen bu geniş kapsamlı taramalar, yalnızca bir tıbbi birimle sınırlı değildir. Kişilerin yaş ve cinsiyet durumlarına göre hazırlanmış olan programların içeriğinde yer alan tahlil ve muayeneler ile ilgili tıbbi birimlerle birlikte ortak ve disiplinli bir çalışma yürütülmektedir. Bu birimlerin başlıcaları laboratuvar, radyoloji bölümü ve polikliniklerdir.

Check up nasıl yapılır?

Her sağlık merkezinin kendine özgü uyguladığı sağlık taraması basamakları mevcuttur. Ancak genel olarak yapılan tahliller belirli çerçevede gerçekleşir. Çünkü yaş grubu ve cinsiyete göre taranan hastalıklar ortaktır. Bu sebeple geniş kapsamlı ve risk taşıyan hastalık odaklı bir planlama dahilinde basamaklar; tetkik alınması, muayene ve sonuçların değerlendirilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Check up ne demektir?

Check-up, kişilerin sağlık problemi olup olmamasına bakılmaksızın, uygun zamanda rutin tetkiklerin yapılması işlemidir. Genel olarak her yıl yapılması gereken bu işlemler hastalıkların erkenden teşhis edilmesi ve en uygun tedavinin başlanması adına büyük ölçekte fayda sağlamaktadır.

İletişim Formu

Detaylı bilgi için, telefon numaranızı girin biz sizi arayalım.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣