Yoğun Bakım (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)

Yoğun Bakım (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)

Avicenna Hastaneleri Yoğun Bakım Ünitesi, 7 gün 24 saat uzman doktor, hemşire ve sağlık personeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Bu bağlamda, sürekli olarak gözetim altında tutulması gereken ve hayati tehlikesi bulunan hastalar, bu birim tarafından tedavi edilmektedir.

Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakım ünitesi bütün durumu ağır olan hastalara verdiği yaşam desteği sayesinde, sağlık hizmeti sektöründe oldukça büyük bir bilinirliğe sahiptir. Öyle ki, modern teknolojinin de desteği ile birlikte, bu birimlerin ünitelerinin teknolojisi oldukça büyük bir gelişim yaşamıştır. Genel insan ömrünün uzamasındaki en büyük etkenlerden birisi bu yataklardır.

Yoğun Bakım Nedir?

Yoğun bakım nedir diye araştırma yapanlar için küçük bir tanım yapmak gerekir ise, özünde bu birim bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Yan dal eğitimi olarak alınmaktadır ve 6 yıl sürmektedir. Bu birim hem doktorların, hem hemşirelerin hem de diğer sağlık çalışanlarının ortaklık yürüttüğü bir bütündür. Burada yapılan tüm çalışmalar branşlar arası ilerlemektedir. Genel olarak bu birimlerde bir ya da birden çok organ yetersizliği yaşamakta olan hastalar yatmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren bütün hayati hastalıklarda son teknoloji destek, bu birimler tarafından sunulur. Hastalar sürekli olarak hemşirelerin kontrolü altındadır ve 24 saat gözetlenmektedirler.

Koroner Yoğun Bakım Nedir?

Koroner yoğun bakım, kalp hastalığı problemi yaşayarak yaşamsal risk altına giren hastaların tedavilerinin yakından izlendiği, hastadaki en ufak değişimin dahi kaydedildiği ve anında müdahale edilebilen üniteler bütünüdür. Koroner yoğun bakım nedir diye merak eden ve araştırmalar yapanlar için bu kısa tanım yeterli olabilecektir. Bunun dışında ise, koroner bakım yatağı ünitesi genel olarak kalp krizi geçiren ya da geçirme tehtidi yaşayan kişileri 7 / 24 gözetim altına almaktadır. Bunun yanında kalp hastalığı sebebiyle şoka giren, ritim bozukluğu yaşayan veya yaşadığı başka bir hastalık sebebiyle kardiak gözetim altına alınması gereken hastalar da bu birimde yatmaktadır. Öte yandan genel olarak kalp ameliyatı geçiren hastalar daha sonrasında 2 gün boyunca bu birimlerin bölümünde yatarlar ve 2 günün sonunda bir sorun belirlenmemiş ise servise alınırlar.

Koroner Yoğun Bakım

Avicenna Hastaneleri, koroner yoğun bakım ünitesi modern tıbbın tüm imkanlarından faydalanılarak sağlık hizmeti vermektedir. Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanılmıştır. Her hastanın EKG, kan basıncı, kan oksijen düzeyi, nabız, solunum, ısı gibi ölçümleri sürekli olarak yapılır. Tüm bu ölçümler ana ekranlardan anlık olarak takip edilir. Bu birimler için hemen hemen her hastanede hasta ziyaret saatleri özel olarak belirlenmiştir. Hastaların sağlığı birinci öncelik olarak alınmış ve buna uygun olarak saatler ve kurallar koyulmuştur. Bu kurallar hiçbir zaman çiğnenmemektedir. Ancak sadece ilk yatışı gerçekleştirilecek olan hastanın ailesi, yatışın sağlıklı biçimde tamamlanabilmesi için bir seferlik giriş yapabilmektedirler. Bunun dışındaki ziyaretler, ziyaretçi saatlerinde ve özel sağlık önlemleri altında gerçekleştirilebilirler.

Yenidoğan Yoğun Bakım

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, bu alanda gerekliliği bulunan tüm bebekler için dizayn edilmiştir. Bu birimlerde hemen hemen her hastanede modern tıbbın tüm imkanları kullanılır. Yine bu alandaki uzman doktorlar, güncel ve doğru bilgiler ışığında, tüm bebekleri sağlıklı biçimde ailelerine kavuşturmaya gayret gösterirler. Bu kapsamda doktorlar disiplinler arası bir sağlık hizmeti sunar. Her branştan doktor, bebeğin rahatsızlıklarını birlikte belirler ve birlikte tedavi hizmeti sunar. Alanında uzman doktorlar, hemşireler ve sağlık personelleri, bebeklerin sağlığı için çalışırlar.

Bölüm Hakkında

Bu birim, kendine ait bir uzmanlık alanı olan, uzmanlık alanı hem sağlık çalışanları hem de toplum tarafından detaylı olarak bilinmeyen bir birimdir. Gelişmiş ülkelerde bile bu bölümler hakkındaki bilgiler sınırlı seviyelerdedir. Her yıl Mayıs ayı, bu bilinirliliğin arttırılması için yoğun bakım ayı olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada yoğun bakım ingilizce dilindeki intensive care month olarak anılır. Bu birim durumu iyi olmayan tüm hastaların belki de son dayanağı ve hayata tutunuş noktasıdır. Fakat durumu iyi olmayan her hasta da bu birimlerin yataklarına yatırılmamalıdır. Eğer hastanın yaşam şansı kalmamışsa, tekrar iyileşme şansı bulunmuyorsa ve yalnızca bakım ihtiyacı kalmışsa, bu birimlerin çalışanları üzerinden gözlenmemelidir.

Bu tip gereksiz yatışlar hastane enfeksiyonu gibi sorunları artırmaktadır. Bu tipteki bir yoğun bakım hastası için ev ortamında bakım ve gözlem sistemleri kurulabilmektedir. Sadece bakım ihtiyacı kalan ve iyileşmesi mümkün olmayan hastaların yatırılması, yatışı zorunlu olan kritik hastaların belki de yaşamlarını kaybetmesine neden olmaktadır. Özellikle 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı duyan hastaları ile artık tedavisi mümkün olmayan hastaların doğru ayırt edilmesi hayati önem taşımaktadır. Türkiye yoğun bakım yatak sayısı yüksek seviyelerde olsa da, yatışlarda yaşanan dengesizlikler sebebiyle problemler yaşanabilmektedir.

Bölüm Hemşireleri

Yoğun bakım hemşireliği oldukça kritik bir meslektir. Yaşamsal durumu ağır olan hastaların bakımlarıyla hemşireler ilgilenmektedir. Hem hastalarla hem de yakınlarıyla iletişim halinde olarak, büyük bir destek sunar. Bu kapsamda hemşirelerin teknik ve sağlık bilgisinin yanında, sosyal ve iletişim yönü de büyük önem taşımaktadır. Ailenin belli aralıklarla kısa süreli ziyaretler gerçekleştirebildiği süreçte hastalar, birincil olarak bu bölüm hemşirelerine emanetlerdir. Acil durumlarla ilgili müdahaleler konusunda da uzman olan bu hemşireler, olası acil durumlarda gereken ilk müdahaleyi gerçekleştirirler. Bu kapsamda oldukça saygın ve önemli bir meslektir.

Bilinmesi Gerekenler

Bu tıbbi bölüm hakkında çok sayıda bilinmeyen ve öğrenilmesi gereken konu vardır. Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Bu birimlerde alanında uzmanlaşmış doktorların hizmet vermesi gerekir.
  • Gelişmiş ülkelerde ölen her üç kişiden biri, bu birimlerin ünitelerinde yaşamını yitirmektedir.
  • Enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkan organ yetmezliği yani sepsis, bu tıbbi bölümlerin genel olarak ortak ve en büyük sorundur. Dünya genelinde her birkaç saniyede bir sepsis nedenli ölüm yaşanmaktadır.
  • Yaşam destek ünitesi adıyla da anılan solunum cihazları, genel olarak bu birimlerde en çok kullanılan cihazlardır.
  • Genel olarak bu birimin ve çalışanlarının tek değil, iki hedefi vardır. Hastanın var olan hastalığını tedavi etmek ve bunun yanında oluşabilecek ya da oluşan organ yetmezliğinin önüne geçilmesini sağlamak.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Yoğun bakımda yatan hasta kaç gün tutulur?

Hastanede kalma süresi, yatış sebeplerine göre değişiklik gösterebilir. Tetkik ve tedavi süreci göz önüne alınarak, hastanın 10-20 gün arasında hastanede yatması gerekebilir.

Yoğun bakımda hasta dışarıdaki sesleri duyar mı?

Yoğun bakımda yatan bilinci kapalı bireyler, ışık ve sesleri duyabilirler ancak duysalar bile tepki veremezler.

Bilincin kapalı olması, bilinçsizlik ne demek?

Bilincin kapanması; kişinin uyku halindeki gibi hiçbir etkiye, tepki verememesi durumudur. Bilinç kapalılığının 1-3 arasında seviyeleri bulunmaktadır. 1. seviyede kişi uyarılara tepki verebilirken, 3. seviyede hiçbir tepki ve cevap beklenmemelidir.

Reanimasyon yoğun bakımda kimler yatar?

Bu kısımda ciddi solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, kalp krizi ve büyük ameliyat geçirmiş hastalar tedavi ve gözlem amaçlı bu kısımda tutulmaktadır.

Avicenna Hastanesi Yoğun Bakım Uzman Doktorlarımız

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣