Safra Kesesi Taşı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Safra Kesesi Taşı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Avicenna Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi bölümü uzman hekimleri, safra kesesi taşı hakkında merak edilenleri açıkladılar.

Safra Kesesi Taşı Nedir?

Safra kesesi taşı, kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla görülmektedir. Genellikle yoğun ağrılara neden olan bir hastalıktır. Normal bir insanın karaciğerinden günlük 1 litreye yakın safra salgılanır. Bu safra, bağırsaklardan yağların ve bazı vitaminlerin emilimini yaparak daha birçok fonksiyonu sağlıyor. Daha sonra karaciğerden, oniki parmak bağırsağına doğru giderken, yolculuğu esnasında safra kesesine uğruyor ve burada suyu azalarak yoğunluğu arttırılıyor. Özellikle çok yağlı gıdalar tüketildiği zaman, safra kesesi kasılır ve içindeki sertleşmiş safrayı oniki parmak bağırsağına gönderir. Normal şartlarda kendi içinde bulunan maddeler sayesinde akışkanlık devam eder. Fakat içindeki maddelerde yaşanan bir takım değişimler sonucunda, akışkanlık azalabilir ve tortu oluşabilir. İşte bu tortulardan, damar yoluyla beslenmek zorunda kalmalardan veya uzun süre aç kalma durumlarda, safra çamuru ismi verilen maddeler safra taşı oluşumuna sebep olabilirler.

Safra Kesesi Taşı Belirtileri

Peki, safra kesesi şikayetleri nelerdir ve safra kesesi ağrısı nasıl anlaşılır? Safra taşı oluşumu başladıktan sonra taşların sayısı ve büyüklüğü artarken genelde herhangi bir yakınmaya yol açmazlar. Büyük çoğunluğu sessiz olarak seyreden taşlar, acil haller dışında bazı tetkikler gerçekleştirilirken veya kimi ameliyatlarda tesadüfen fark ediliyor. Fakat safra kesesi içerisinde yer alan ve yer çekimine yenik düşerek harekete geçen taşlar, safra kesesinin çıkış yolunu tıkayarak, normal boşalmayı engelleyerek, belirtilerin ortaya çıkmaya başlamasına neden oluyor.

Safra taşı hastalığının seyri esnasında taşın ana safra kanalı denilen yere düşmesi durumunda çok daha sorunlu bir sürece giriliyor. Tıkanma sarılığı olarak isimlendirilen bu süreçte hastada karın ağrısı, sarılık, idrar rengi kırmızı ya da kahverengi olması, bulantı, kusma ve kimi zaman de ateş görülebiliyor. Eğer bu tabloya enfeksiyon da eklenirse hayatı tehdit edecek çok ciddi sorunlara neden oluyor. Bu hastalığa Kolanjit adı veriyor. Kolanjit hastalığından ayrı olarak, safra kanalına giren bir safra taşı, akut pankreatite yani pankreas iltihabı hastalığına sebebiyet verebilir. Tehlikeli bir hastalıktır ve hemen tedavi edilmesi gerekmektedir.

Tedavisi Yöntemleri

Hastalığın ve komplikasyonlarının tedavilerinde çeşitli yöntemler kullanılıyor. En sık kullanılan yöntem laparoskopik ameliyatlardır. Safra kesesinin ameliyatlarının % 5’den daha azı açık ameliyat ile gerçekleşmektedir. Açık ameliyat yapılmasının en önemli nedeni karın içerisinde önceden geçirilmiş ataklar veya ameliyatlara bağlı yapışıklıklardır. ERCP ve PTK gereken durumlarda kullanılan diğer tedavi yöntemleridir. Taşların yol açtığı şikayetlerin bir kısmında kısa süreli bir tedaviyi müteakip iyileşme sağlanabiliyor. Ancak kimi zaman klinik seyir giderek ağırlaşarak acil ameliyat gerektirebiliyor. Özellikle diyabet ve benzeri problemleri bulunan hastalarda ataklar ağır seyrettiği için hemen bir cerrahi girişim kaçınılmaz hala gelebiliyor. Ayrıca atakların devamlı tekrarladığı hallerde ameliyata karar verilebiliyor. Çünkü her tekrarda, safra kesesi ve çevresindeki dokular, çeşitli seviyelerde kalıcı hasarlara uğruyor.