Laboratuvar Hizmetleri

laboratuvar hizmetleri

Avicenna Hastaneleri’nin son teknoloji laboratuvarları ile tüm laboratuvar hizmetleri ve tahlil sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. İnsan sağlığını düşünmeyi kendisine hedef haline getiren hastanemizin laboratuvar bölümü, sürekli olarak kendisini yenilemeyi ve çağın getirdiklerini yakalamayı başarmaktadır. Hastaların tüm teşhis ve tedavi süreçlerinin başlangıç ve izleme işlemleri, laboratuvar bölümünden sağlanmaktadır. Bu kapsamda mevcut imkanları en verimli şekilde kullanmak hastanemizin temel ilkesidir. Güven duyulan bir laboratuvar olabilmek için ilk öncelik olan otomasyon sistemi, Avicenna Hastaneleri’nde mevcuttur. Bu sistem sayesinde hastaların takipleri oldukça rahat bir biçimde yapılır ve test sonuçları hızla sonuçlandırılır. Laboratuvarda çalışan uzman ekibin öncelikli hedefi her zaman en doğru ve en güvenilir sonucu verebilmektir.

Laboratuvar Hizmetleri

Modern tıp biliminde yaşanmakta olan bütün gelişmeler ile birlikte, kanıta dayalı tıp kavramı da kesinlik kazanmıştır. Bir diğer deyiş ile, bir hastalığın teşhisi ve tedavisi klinik veriler ile birlikte laboratuvar verilerinin bir arada kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. Avicenna Hastaneleri’nin laboratuvar bölümü 24 saat hizmet verir ve tüm acil niteliği taşıyan testler kısa sürede rapor haline getirilip doktor ve hastaya sunulabilir. Laboratuvar hizmetleri bölümünde iki ana dal mevcuttur. Bunlar, biyokimya ve mikrobiyoloji olarak adlandırılabilir.

Avicenna Hastaneleri Laboratuvar

Hastanemizde, tüm hastalıkların erken teşhisi ve uygun tedavisinin belirlenmesi için laboratuvar bölümümüz, teknolojinin getirdiği bütün imkanlardan faydalanmaktadır. Alanında uzman ve tecrübeli ekibiyle Avicenna Hastaneleri, laboratuvar araştırmalarını kusursuz yapmaktadır. Modern tıbbın geldiği son noktayı yakından takip eden ekip ve teknolojinin sınırlarını zorlayan sistemler ile hastaların ihtiyacı olan bütün bilimsel çalışmalar yürütülür. Buradan alınan sonuçlar, doktorları tanıya götüren en önemli yoldur. Kalite kontrol sistemleriyle ve düzenli olarak yürütülen kalibrasyon çalışmasıyla cihaz parkında güvenlik sağlanır. Laboratuvar bölümünde çalışanların eğitimleri ve tecrübeleri ile manuel gerçekleştirilen bütün testlere güven duyulabilir. Laboratuvarda haftanın 7 günü 24 saat test yapılabilmektedir.

Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri

Avicenna Hastaneleri Biyokimya Laboratuvarı’nda bütün hastalıkların tanıları, tedavileri ve izleme süreçleri gerçekleştirilir. Kan, idrar, vücut sıvıları üzerinden biyokimyasal çalışmalar, uzman çalışanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Biyokimya bölümünde hastalardan alınan kanların analiz işlemi gerçekleştirilir. Alınan kan ile birlikte kan şekeri, şeker yükleme testleri, kan yağları, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri ve elektrolitler incelenmektedir. Biyokimya bölümü kendi içerisinde de çok çeşitli dallara ayrılır. Bunlar, down sendromu tarama testleri, alerji testleri, idrar biyokimyası, kardiak belirteçler, ilaç seviyeleri, hematoloji ile koagülasyon, tümör belirteçleri ve hormon gibi bölümlerdir.

Down Sendromu Testi

Down Sendromu Testi bilindiği üzere gebe anneler için oldukça büyük önem taşır. Birinci trimester tarama testi ve ikinci trimester tarama testi burada gerçekleştirilir.

Alerji Testleri

Avicenna Hastaneleri Alerji Testleri Laboratuvar Bölümü’nde tüm testler oldukça detaylı yapılmaktadır. Bu detaylı testler kan yoluyla ölçülür.

İdrar Biyokimyası

İdrar Biyokimyası, bilindiği üzere hastanelerde en çok başvurulan alanlardan birisidir. Avicenna Hastaneleri’nde bu bölüm alanında uzman kişilerle faaliyet gösterir. Bu bölümde tam otomatik mikroskobik görüntüleme yapan otoanalizör kullanılır.

Kardiak Belirteçler

Avicenna Hastaneleri Kardiak Belirteçler Laboratuvar Bölümü’nde kalp kriziyle alakalı incelenen acil parametreler için faaliyetler yürütülür. Bir diğer deyiş ile bu bölüm, kalp krizi üzerine biyokimyasal çalışmalar yapar.

İlaç Düzeyleri Bölümü

Avicenna Hastaneleri İlaç Düzeyleri Laboratuvar Bölümü’nde hastaların ilaç düzeyleri incelenmektedir. Bu kapsamda nörolojik sorunlar sebebiyle kullanılan ilaçlar, kalp hastalıkları nedeniyle içilen ilaçlar, organ nakli yapılan kişilerde organın reddedilmesini baskılayabilmek için kullanılan ilaçlar ve kemoteropedik ilaçlar incelenir.

Hemotoloji – Koagülasyon

Avicenna Hastaneleri Hemotoloji – Koagülasyon Laboratuvar Bölümü’nde detaylı kan sayımı, sedimentasyon, kanama ve pıhtılaşma problemlerinin belirlenmesinde kullanılan çok çeşitli testler gerçekleştirilmektedir.

Hormon Bölümü

Avicenna Hastaneleri Hormon Laboratuvar Bölümü’nde üreme hormonları, tiroid hormonları, spesifik hormonlar, vitaminler çalışılmaktadır. Bu bölümün içerisinde bütün sistemin kanser varlığı yönünden incelenmesi de yapılır. Bu kapsamda kanda görülen tümör belirtilerine bakılabilir.

Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri

Avicenna Hastaneleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda parazit, virüs, mantar, bakteri ve diğer mikroorganizmaların sebebiyet verdiği hastalıkların tanısını koymak amacıyla test çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda çok sayıda direkt ve indirekt testler yapılır. Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda kan, idrar, dışkı, vücut sıvıları, doku örnekleri gibi örnekler kullanılır. Bu örnekler hastalık tanısı, tedavisi ve gözlenmesi süreçlerinde yol gösterici testlerin yapılmasını sağlar. Mikrobiyoloji bölümü kendi içerisinde seroloji, parazitoloji, mikoloji, viroloji ve bakteriyoloji olarak çeşitli dallara ayrılır.

Seroloji

Enfeksiyon yaratan sebeplerin antijen varlıklarının belirlenmesi için direkt olarak ya da antikor varlığının belirlenmesi için indirekt olarak testler yapan birimdir.

Parazitoloji

Dışkı, kan ve idrar gibi vücut sıvılarında mikroskobik ya da serolojik olarak bulunan parazitlerin incelenmesi için faaliyetler yürüten birime parazitoloji adı verilmektedir.

Mikoloji

İnsan bedeninde hastalık yaratabilen mantarların çoğalması sürecinde bu mantarların tanınması için testler yapan birimdir. Bu birim, mantar ilaçları duyarlılıklarını belirleyen testler de gerçekleştirebilir.

Viroloji

Viroloji, virüsleri ve virüslerin detaylarını inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar.  Avicenna Hastaneleri’nde viroloji çalışmalarını alanında uzman kişiler yapar. Virüslerin tümüyle detayları incelenir ve hücrelere giriş yöntemleri araştırılır. Bu sayede hastalığa nasıl sebebiyet verdiğinin detaylarına bakılır.

Bakteriyoloji

Avicenna Hastaneleri’nin Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yer alan bakteriyoloji bölümü, insan üzerinde enfeksiyona sebebiyet veren bakterilerin incelenmesi için çalışmalar yürütür. Burada yapılan çalışmalarla bakteriler çoğaltılarak incelenebilir ve antibiyotik duyarlılık ve dayanıklıkları incelenebilir.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣