Kardiyoloji

Kardiyoloji

Avicenna Hastaneleri Kardiyoloji Bölümü, kalp hastalıkları konusunda uzman doktor kadrosuyla tanı ve tedavi süreçlerini yönetmektedir. Bu süreçlerde modern tıbbın neredeyse bütün imkanlarından faydalanılmaktadır.

Kalp Hastalıkları

Avicenna Hastaneleri Kardiyoloji Bölümü, hem yeni dünyaya gelen bebeklere hem de ileri yaşlarda kalp hastalıkları yaşayan hastalara hizmet verir. Bu süreçte her yaştan hastamıza uzman doktor kadromuzla beraber muayene, teşhis ve tedavi hizmeti sunuyoruz. Öte yandan koroner yoğun bakım hizmetinde de hastalarımızın yanındayız.

Kalp Hastalıkları Testleri

Avicenna Hastaneleri’nde muayeneler haftanın 6 günü yapılmaktadır. Bu kontroller alanlarında uzman ve tecrübeli hekimlerimizce yapılır.

Elektrokardiyografi EKG

EKG basit bir açıklama ile kalp kaslarının ve sinirsel iletim sisteminin detaylı olarak incelenmesidir. Bu süreçte kalpte yaşanan elektrik hareketleri kayıt altına alınır. Elektrokardiyografi, doktorların muayene sırasında farkına vardığı belirtiler ile birlikte incelendiği zaman çok daha doğru sonuçlar verir. EKG tek başına yeterli bir test yöntemi değildir ve yanında tahlil ve film gibi testler de gerekebilir. EKG, özel olarak kalp damar tıkanıklıkları, ritm bozuklukları, kalp kapak hastalıkları ve yetersiz kalp gibi tanıların koyulabilmesi için oldukça önemli bir yöntemdir.

EFOR Treadmill

Efor testi, kalp hastalıkları araştırmalarında oldukça büyük önem taşıyan bir testtir. Tanısı koyulan bir hastanın tedavi sürecinin incelenmesi eforla birlikte sağlanır. Bunun yanında, kalp atışlarındaki düzensizlikler de efor ile incelenir. Türlü türlü kalp hastalığının incelenmesinde hastanın efor yapabilme kapasitesine bakılır. Ayrıca, hipertansiyon hastalarında eforun kan basıncı üzerindeki etkisi incelenir. Yine kalp kapak hastası bir bireyin ameliyat zamanı da efor ile belirlenebilir.

EFOR Testi Nasıl Yapılır?

Efor testi esnasında hastalar bir koşu bandına çıkar ve yürümeye başlar. Hastanın yürüyeceği hız ve eğim, doktorun ayarlamalarıyla belirlenir. Doktor yaptığı hamlelerle yürüyüşün temposunu belirler ve hastanın kalp atış hızının yükselmesini sağlar. Bu yüzden efor testi, ilk başlangıç aşamasından, en son ana kadar uzman ve tecrübeli bir doktor ile gerçekleştirilmelidir. Kalp hastalıkları açısından efor testi oldukça büyük önem taşır ve tanı ile teşhis için vazgeçilmez bir yöntemdir. Efor sonuçları, tetkiklerin bitmesiyle birlikte anında verilmektedir. Efor testinden 3 saat önce hafif bir yemek yenemesi gerekmektedir. Ardından abartmamak kaydıyla az seviyede su içilebilir ama yemek yenemez. Önceden çekilmiş bir EKG var ise, efor testine girmek için gelirken hastanın yanında getirmesi gerekmektedir. Erkek hastaların göğüs bölgesindeki kılları traş etmeleri gerekmektedir. Kadın hastalarımızın giyimini efora göre ayarlamaları tavsiye edilebilir. Öte yandan efor testine girmeden önce doktor, hastalardan kimi ilaçları içmeyi bırakmalarını isteyebilir. Bunun önceden konuşulup kararlaştırılması gerekmektedir.

Nükleer Kardiyoloji

Nükleer kardiyoloji, infarktüs görüntüleme, düzlemsel görüntüleme, miyokard perfüzyon görüntüleme ile tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (Spect) yardımıyla kalp damar problemlerinin en iyi halde tanısının koyulmasına odaklanan yöntemler bütünüdür.

Girişimsel Kardiyoloji

Girişimsel kardiyoloji en özet tanım ile, koroner arter hastalığı, doğuştan gelen kalp ve valvüler sıkıntıların tedavi sürecinde intravasküler kateter odaklı yöntemlerin uygulanmasını içine dahil eden yöntemler bütünüdür. Girişimsel kardiyoloji ile ilgilenen kardiyologlar, kalp hastalıkları ve kardiyoloji için doğuştan kalp defekti düzeltmeleri, valvüloplastiler, koroner trombektomi ve anjiyoplastiler ile ilgilenirler.

Kardiyak Elektrofizyoloji

Kalp içerisinde yer alan kateter ismini alan, ince tüpler yollayarak kalbin elektriksel bütününü inceleme yöntemidir. Elektrofizyoloji tetkikleri, kalp içrisindeki elektrik sinyallerinin ölçümünü, ritim bozukluklarını ve hızlandırılan kalp atışlarını yani taşikardiyi ölçer.

Kardiyoloji Nedir?

Kalp hastalıkları yaşayan insanlar, genel olarak kardiyoloji nedir diye merak eder. Bu merak hastaları kardiyoloji nedir diye araştırmaya iter. Konjenital kalp defekti, koroner arter hastalığı, elektrofizyoloji, kalp yetersizliği ve kapak hastalıkları gibi problemlerin tanılarının koyulmasında ve tedavilerinin gerçekleştirilmesinde kardiyoloji bölümü öne çıkar. Dolayısıyla kardiyoloji, bu hastalıkların tümüyle ilgilenen birime denir. Göğüs bölgesinde ağrı yaşayan, kalp atışında farklılıklar hisseden ya da ritm bozukluğu korkusu yaşayan insanlar genel olarak kardiyoloji bölümüne gider.

Kardiyolog Nedir?

Kalp hastalıkları bölümü olan kardiyoloji, kardiyovasküler sistem bozukluğunun, arter ve damar incelemesinin ve tedavisinin yapıldığı bölümdür. Kardiyolojlar, kalp hastalıkları konusunda uzmanlaşmış olurlar. Bu kapsamda çeşitli kalp hastalıklarının tanı ve tedavilerinden sorumlu olurlar. Bir diğer deyişle tanı koyabilmek adına testler yaparlar, bu testlerin sonuçlarını inceler ve yorumlarlar. Anjiyoplasti de dahil olmak üzere tüm prosedürleri hayata geçirebilirler. Kardiyoloji uzmanları göğüs ve kalp ameliyatı yapan cerrahlar ile karşılaştırılmamalıdırlar.

Kardiyoloji Hangi Kalp Hastalıkları ile İlgilenir?

Kardiyologlarca tanısı koyulan ve tedavi edilen kalp hastalıkları merak edildiği takdirde, şu sonuçlara ulaşılmaktadır: Ventriküler hipertrofi, primer tümör, kalp yetmezliği, asistol ve ventriküler fibrilasyon, perikardiyal efüzyon, perikard bozuklukları, kardiyomiyopati ve kalp kasları bozuklukları, aort, mitral, pulmoner ve triküspit kapak sıkıntıları, akut koroner sendrom, anjina pektoris, ateroskleroz, koroner kalp hastalığı, miyokardiyal enfarktüs, restenoz dolaşım sıkıntıları, konjenital kalp defektleri, ateroskleroz, anevrizma, derin ven trombozu, varis ve vaskülit gibi kardiyovasküler problemler.

Kardiyoloji Hastalıklarında Belirtiler Nelerdir?

Çarpıntı, bazı kalp hastalıklarında istemsiz kilo kaybı, göğüs ağrısı, solunum güçlüğü, gece idrara çıkma, kalp kapakçıklarından dolayı meydana gelen kan kusma, solunum güçlüğünün ağırlaşmasından dolayı meydana gelen ortopne, sertleşme problemi, bayılma ve nefes darlığı gibi belirtilerdir.

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk kardiyoloji bölümü, anne karnındaki bir bebeğin kalp hastalığının bulunmasından tutun da, doğum sonrasında oluşabilecek bütün kalp hastalıklarına kadar tamamını içerisine alır. Öte yandan sonradan gelişebilecek olan kalp romatizması gibi sıkıntılar da, bu bölüm tarafından incelenir. Ayrıca, çocukluk çağında görülebilen ritm bozukluklarının tanı ve tedavisinde yine Avicenna Hastaneleri’nin uzman kardiyologlarına başvurulabilir. Çocuk kardiyolojisi pediatrik kardiyoloji adıyla da anılır. Çocuk kardiyolojisi cerrahi müdahale gerektirmeden anjiyo yapabilir ve kalp deliği kapatabilir. Balon işlemleri gibi çeşitli girişimsel işlem de yine çocuk kardiyologları tarafından gerçekleştirilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kalbe ne ile bakılır?

Bilgisayarlı tomografi (BT) ile kalbin anatomik özelliklerini ve kalp damarlarının görüntülenmesini sağlar. Aynı zamanda kalp MR’ı da kalbin içindeki kitleleri görüntüler.

Kalp sağlığını korumak için neler yapılır?

Hayatınızda zararlı olduğunu düşündüğünüz ne varsa atmalı, kilonuza dikkat etmeli, hamurlu yiyeceklerden uzak durmalı, tuza dikkat etmeli, egzersiz yapmalı, risk faktörlerini gözden geçirmeli, doğal beslenmeli, ihtiyacınız kadar su içmeli, temiz hava alıp stresten uzak durmalı ve uykunuzu önemsemelisiniz.

Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi arasındaki fark nedir?

Kardiyoloji bölümü tarafından konulan tanı, ilaç ve benzer tedavi yöntemleri sonucunda işe yaramazsa, kalp damar cerrahisi bölümüne yönlendirilir. Bu bölümde kalp ameliyatları yapılır.

Kardiyoloji Hekimlerimiz

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣