Spitalet e Avicenna Mjekët e Terapia fizikale dhe rehabilituese

Home / Gjitha departamentët dhe mjekët / Spitalet e Avicenna Mjekët e Terapia fizikale dhe rehabilituese