Doktor Melis Bal

Ağız ve Diş - Ataşehir Hastanesi
DDS. Melis Bal

Doktor Melis Bal

Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı

Dr. Melis  Akbayar Bal, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2009 yılında bitirdikten sonra aynı sene Marmara Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalında doktora programına kabul edilmiş ve 2015 yılında başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Europian Federation of Periodontology ve Türk Periodontoloji Derneği'ne üye olan Dr. Melis Bal, periodontoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte olup yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen kongre ve sempozyumlara katılmaktadır. Diş hekimliği fakültesinden mezun olduğundan beri çeşitli klinik ve muayenehanelerde part-time olarak çalışan doktorumuz, 2018 yılından itibaren hastanemizde görev almaktadır.


Dr. Melis Bal

After graduating from Yeditepe University Faculty of Dentistry in 2009, Melis Akbayar Bal was accepted to the doctorate program at Marmara University Periodontology Department in the same year and graduated successfully in 2015. She is a member of the Europian Federation of Periodontology and Turkish Periodontology Association. Melis Bal closely follows the developments in the field of periodontology and participates in congresses and symposiums that take place at home and abroad. Since graduating from the faculty of dentistry, our doctor has been working part-time in various clinics, since 2018, she has been working in our hospital.


ro dr name

ro discr...


ar dr name

ar discrip....

Kronik Periodontitis

Agresif Periodontitis

Akut Nekrozitan Ülseratif Gingivitis

Dişeti Büyümesi

Dişeti Çekilmesi

 • Rejeneratif periodontal tedaviler
 • Protetik tedavi öncesi periodontal tedavi

Dental implant

Diştaşı temizliği ve polisaj

Küretaj

Flep operasyonu

Mukogingival ve plastik periodontal cerrahi

Laser ile yumuşak doku tedavisi

Diş eksiklerinin dental implant ile tedavisi

 • Melis Akbayar, Leyla Kuru; Ağız solunumuna bağlı dişeti büyümesinin Nd:YAG laze rile tedavisi:bir olgu sunumu, Türk PeriodontolojiDerneği 41. Bilimsel Kongresi, 2011, İstanbul
 • Kemal Naci Köse, Melis Akbayar, Kadir Beycan, Coşkun Yıldız, Ahu Acar, Yasemin Kulak Özkan, Bahar Kuru; Dişeti kenarı apikalinden kırılmış bir santral dişin multidisipliner tedavisinde ortodontik ekstrüzyonun kullanılması, Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi, 2012, Ankara
 • Melis Bal, Selin Yıldırım, Coşkun Yıldız, Dilek Erbay Türkaydın, Yasemin Kulak Özkan, Başak Doğan; Spor travmasına bağlı anterior kuron kırığının multidisipliner yaklaşımla tedavisi: bir olgu sunumu, Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, 2013, İzmir
 • Kemal Naci Köse, Melis Bal, Erkut Kahramanoğlu, Bahar Kuru, Yasemin Kulak Özkan, Leyla Kuru; Erken osseoentegrasyon döneminde implant stabilitesinin rezonans frekans analizi ile değerlendirilmesi, Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, 2014, İstanbul
 • Melis Bal, Kemal Naci Köse, Erkut Kahramanoğlu, Tanju Kadir, Bahar Kuru, Yasemin Kulak Özkan, Leyla Kuru; Periodontitis geçmişi olan bireylerde boyun bölgesi pürüzsüz implantların komşu doğal dişlerle klinik ve mikrobiyolojik olarak karşılaştırılması: pilot çalışma, Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, 2014, İstanbul
 • Melis Akbayar, Selin Yıldırım, Bahar Kuru; Periodontal treatment of pre-pregnancy patient:a case report, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society 2012, Tirana, Albania
 • Atacan Yavuz, Kemal Naci Köse, Melis Akbayar, Rıfat Gözneli, Bahar Kuru; Accordion technique in gingival grafting before implant placement in severely atrophic mandible, 17th Congress of the Balkan Stomatological Society 2012, Tirana, Albania
 • Ahu Acar, Kadir Beycan, Melis Akbayar, Kemal Naci Köse, Coşkun Yıldız, Bahar Kuru, Yasemin Kulak Özkan; The multidisciplinary treatment of subgingivally fractured central incisor tooth, 101st FDI Annual World Dental Congress 2013, İstanbul
 • K.N. Köse, M. Bal, E. Kahramanoglu, T. Kadir, B.E. Kuru, Y.K. Ozkan, L. Kuru; Clinical and microbiological findings of polished collar implants and natural teeth in patients wih chronic periodontitis history, EuroPerío 8 2015, London, UK

7. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi | 2003

10. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi | 2006

11. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi | 2007

12. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi | 2008

6. Uluslararası Quintessence Symposium | 2008

Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi | 2008, İstanbul

Türk Diş Hekimleri Birliği 100. Yıl Kongresi | 2008

13. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi | 2008

Türk Dişhekimliği Birliği 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

14. Uluslararsı Estetik Dişhekimliği Kongresi | 2009

Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi | 2009, Ankara

Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi | 2010, İzmir

Türk Periodontoloji Derneği 20. Sempozyumu | 2010, Diyarbakır

IADR 88th General Session | 2010, Barcelona

Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi | 2011,İstanbul

17th Congress of the Balkan Stomatology Society | 2012

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi | 2012, Ankara

Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi | 2013, İzmir

Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi | 2014, İstanbul

Türk Oral İmplantoloji Derneği 30. Uluslararası Bilimsel kongresi | 2019, İstanbul

Diş Hekimlği Laser Akademisi Derneği 2. Sempozyumu | 2019, İstanbul

Türk Oral İmplantoloji Derneği 31. Uluslararası Bilimsel kongresi | 2020, İstanbul

 • İstanbul Dişhekimleri Odası
 • Türk Periodontoloji Derneği
 • Avrupa Periodontoloji Derneği