Operatör Doktor Mehmet Akif Göğüsgeren

Nöroşirürji - Ataşehir & Kartal Hastaneleri
Op. Dr. Mehmet Akif Göğüsgeren

34 yıllık hekimlik hayatımın- ki bu yaşamımın yarısından oldukça fazla… Sayısı binler ile ifade edilecek ameliyatların ardından, ilk günkü heyecan ve sorumluluk duygusu halen ağır basıyor. Babam da hekimdi, nörologdu. İlkokul ve ortaokulda ne olacağımı soranlara hep aynı yanıtı verirdim: Beyin Cerrahı. 1992 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde beyin cerrahisi ihtisasıma başladığımda çocukluk hedefim gerçekleşmişti. Hekimlik mesleğim boyunca iki nokta hep diğerlerinden öne çıktı: 1. Önce zarar verme 2. Hekimle hasta arasındaki en önemli ilişki güven ilişkisidir. Latincesiyle “primum non nocere” Türkçesi ile “Önce zarar verme “ilkesi doğrultusunda hep daha küçük kesilerden, mikroskop altında daha emniyetli ameliyatlar gerçekleştirmeyi tercih ettim. Hastanın yarar göreceğine tam olarak emin olmadığım hiçbir ameliyatı gerçekleştirmedim.  Bu nedenle ameliyatın gerekliliğine önce kendimi ikna etme durumunda oldum hep; daha sonra hastamı. Hekim ile hasta arasında en önemli ilişkinin güven ilişkisi olduğunu aklımdan çıkarmadım. Bir insan 15 dakika önce gördüğü birine en değerli şeyini, canını güven ilişkisi olmadan nasıl emanet edebilir ki.. Ve bu ilişkinin cerrah sonrası da hatta, yaşam boyu sürmesine önem verdim. 28 yıldır opere ettiğim hastalarımın ilk yürüyüşlerini ben yaptırdım. Birçok kez gece yarısından sonra olsa bile…Gecenin saat 03.00’ünde hastanın hekimini yanında görmesinin verdiği duyguyu hep önemsedim. Hastalarımın tamamına cep telefon numaramı vermekten çekinmiyorum. Gerektiği anda hekimimin her an ulaşılabilir olmasını isterdim. Ben de hastalarım için öylesini yapıyorum. Bu satırlarda hekimliğe bakışımı anlatmanın gereğini duydum. Nasıl olsa merak edenler özgeçmişime, yayınlarıma, ilerleyen satırlarda ulaşabilirler.

 • Beyin ve omurga tümörleri
 • Bel ve boyun fıtıkları
 • Bel kaymaları
 • Omurganın kalıtsal hastalıkları
 • Beyin kanamaları
 • Hidrosefali
 • Sinirin bası altında kaldığı durumlar (Karpal tünel sendromu, ulnar oluk sendromu)
 • Mikro cerrahi
 • A Type II Multiple Split Cord Malformation: Report of a Rare Case
 • Orakdöğen M, Döşoğlu M, Özdoğan C, Göğüsgeren MA, Mutlu MF, Tevrüz M.
 • Neuro-Orthopedics 22: 1-7, 1998.
 • Morphometric measurements of the caudal cranial nerves in the petroclival
 • Gürdal E, Cakmak YO, Ozdogmus O, Yalçinkaya M, Uzün I,Gögüsgeren MA,
 • Cavdar S.
 • Zentralbl Neurochir. 2007 May;68(2):47-9.
 • Multiple brain metastases from malignant thymoma.
 • Ersahin M, Kilic K, Gögüsgeren MA, Bakirci A, Vardar Aker F, Berkman Z.
 • Journal of Clinical Neuroscience Volume 14, Issue 11, November 2007, Pages
 • 1116–1120
 • Post-traumatic early epilepsy in pediatric age group with emphasis on
 • influential factors.
 • Ateş O, Ondül S, Onal C, Büyükkiraz M, Somay H, Cayli SR, Göğüsgeren MA,
 • Orakdöğen M, Koçak A, Yoloğlu S, Berkman Z, Tevrüz M.
 • Childs Nerv Syst. 2006 Mar;22(3):279-84. Epub 2005 May 12.
 • Enterocutaneous fistula: a complication of posterior iliac bone graft
 • harvesting not previously described.
 • Dösoğlu M, Orakdöğen M, Tevrüz M, Göğüsgeren MA, Mutlu F.
 • Acta Neurochir (Wien). 1998;140(10):1089-92.
 • YAYINLAR ULUSAL
 • Low Grade Arterio Venous Malformations Metin Orakdöğen, M Zafer Berkman, Turgay Ersoy, Kaya Kılıç, Mehmet Akif Göğüsgeren, Gökhan Yılmaz Türk Nöroşirürji Dergisi 2005, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 265-270
 • Photo Quiz Safiye Çavdar, Mehmet Akif Göğüsgeren, Jasna Gürbüz Department of Anotomy, School of Medicine, Marmara University, İstanbul, Turkey Marmara Medical Journal 1999, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 21
 • Prolaktinomalarda Transnazal-Transsfenoidal Mikrocerrahi, Erşahin M., Özdoğan C., Göğüsgeren M.A., Orakdöğen M., Büyükkiraz M., Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp dergisi, ss.103- 107, 2001
 • Büyüme Hormonu Salgılayan Hipofiz Adenomlarında Cerrahi Tedavi, Erşahin M., Kılıç K., Özdoğan C., Göğüsgeren M.A., Şölen A., Bakırcı A., Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp dergisi, cilt.1, ss. 32-36, 2001
 • SUNULAR -ULUSLARARASI
 • A Type II multiple split cord malformation: Report of a rare case. Döşoğlu M, Orakdöğen M, Özdoğan C, Göğüsgeren MA, Winter meeting of EANS (European Association of Neurosurgical Societies), February 1997, Zaragoza- Spain
 • Posttraumatic cervical spondyloptosis. Özdoğan C, Göğüsgeren MA, Döşoğlu M, Winter meeting of EANS, February 1997, Zaragoza- Spain
 • Enterocutaneous fistula: A non-described complication of posterior iliac bone graft acquisition. Döşoğlu M, Orakdöğen M, Tevrüz M. Göğüsgeren MA Winter meeting of EANS, February 1997, Zaragoza- Spain
 • Intraspinal epidural echinococcosis. K. Kilic, M.A. Gogusgeren, S. Karadereler, H. Somay (Istanbul) The International Society for Pediatric Neurosurgery Annual Meeting, Istanbul, October 3rd – 6th 2000
 • SUNULAR – ULUSAL
 • Epidural Hematomlarda mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler Döşoğlu M, Göğüsgeren MA, Aktaş ÖE, Özdoğan C, Kılıç K, Hakan T, Tevrüz M,1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1995 Istanbul
 • Akut subdural hematomlarda tedavi yöntemleri. Göğüsgeren MA, Döşoğlu M, Aktaş ÖE, Karabağlı H, Tümer B, Armağan S, Kılıç K, Tevrüz M, 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1995 Istanbul
 • Travmatik Posterior Fossa Epidural ve Akut Subdural Hematomları Göğüsgeren MA, Kılıç K, Aktaş ÖE, Baki A, Tümer B, Armağan S, Döşoğlu M, Tevrüz M, 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1995 Istanbul
 • Kranyal Epidural Hematomlarda Konservatif Tedavi Kılıç K, Göğüsgeren MA, Aktaş ÖE, Baki A, Somay H, Tümer B, Armağan S, Döşoğlu M, Tevrüz M, 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1995 Istanbul
 • Epidural Hematomlar: Hangilerinde nerye kadar konservatif kalmalı (presentation of 206 cases) Kılıç K, Göğüsgeren MA, Mutlu F, Tümer B, Armağan S, Tevrüz M, 10. Ulusal Nöroşirürji Kongresi İzmir- 1996
 • Cerrahi Girişim Uygulanmış Travmatik Transtentoryal Herniasyon Olgularında Fonksiyonel İyileşmeye Etki Eden Faktörler Karabağlı H, Armağan S, Göğüsgeren MA, Şölen A, Ateş Ö, Somay H, Tümer B, Tevrüz M 10. Ulusal Nöroşirürji Kongresi İzmir- 1996
 • Travmatik Posterior Fossa Epidural Hematomları Göğüsgeren MA, Kılıç K, Ateş Ö, Somay H, Tümer B, Armağan S, Tevrüz M 10. Ulusal Nöroşirürji Kongresi İzmir- 1996
 • Acil Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi Kılıç K, Göğüsgeren MA, Karabağlı H, Şölen A, Öndül S, Somay H, Baki A, Tevrüz M 11. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, Antalya- 1997
 • Sellar ve Suprasellar Yer Kaplayıcı Lezyonlar Kılıç K, Göğüsgeren MA, Özdoğan C, Ateş Ö, Baki A, Şölen A, Mutlu F, Tevrüz M 11. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, Antalya- 1997
 • Disk Hernisi mi? Aort disseksiyonu mu ? Disk hernisi ön tanısı ile araştırılırkan aort disseksiyonu nedenitle kaybedilen sıradışı 3 olgu Göğüsgeren MA, Kılıç K, Ateş Ö, Şölen A, Demirbaş MA Tevrüz M,
 • Ulusal Nöroşirürji Kongresi, Antalya- 1997 11. Şant Operasyonlarında Komplikasyonlar Göğüsgeren MA, Kılıç K, Şölen A, Armağan S, Tümer B, Akdeniz T, Erşahin M, Tevrüz M, 11. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, Antalya- 1997
 • Posttravmatik Leptomeningeal Kistler Döşoğlu M, Orakdöğen M, Göğüsgeren MA, Demirbaş MA, Tevrüz M 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul 1997
 • Fasial Sinir Travmalarının Deneysel Çalışmalarda Niceliksel Olarak Değerlendirilebilmesi için Klip- “Horseradish Peroxidase Modeli” Göğüsgeren MA, Ateş Ö, Kılıç T, Pamir MN, Tevrüz M 12. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, Antalya- 1998
 • Kafatasının Intraosseöz Lipomu Orakdöğen M, Ateş Ö, Göğüsgeren MA, Döşoğlu M, Tevrüz M 12. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, Antalya- 1998
 • Serebral Multipl Kistik Kitleli Olguda Nadir Bir Tanı: Timoma Erşahin M, Göğüsgeren MA, Kılıç K, Tevrüz M 12. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, Antalya- 1998
 • Türk Tabipleri Birliği
 • İstanbul Tabib Odası
 • 1997 Avrupa Nöroşirurji Dernekleri Birliği
 • 1998 Türk Nöroşirurji Derneği
 • 2007 Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği (Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, Türkiye)
 • 2007 İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği
 • Türkiye Bosna Sancak Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği
 • 2012 Sancak Dostları Platformu (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • 2013 CNS (Nörolojik Cerrahlar Kongresi)
 • 2014 Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı (Mütevelli Heyeti Üyesi, kurucu üye- eski Başkanı)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣