Profesör Doktor İbrahim Ethem Poyrazoğlu

KBB - Ataşehir Hastanesi
Prof. Dr. Ibrahim Ethem Poyrazoglu

Prof. Dr. İbrahim Ethem Poyrazoğlu Hakkında

Prof. Dr. İbrahim Ethem POYRAZOĞLU Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Adana-Osmaniye 1955 doğumluyum. Babamın öğretmen olması nedeniyle çocukluğum yurdumuzun çeşitli yörelerinde geçti. İlkokul ve ortaokulu Adana’da tamamladıktan sonra, Mersin İlköğretmen okuluna girdim. Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’nden mezun sonra, 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Fakültede okurken Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına eğitimimi sürdürmek için askeri öğrenci oldum. 1979 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, bir yıl GATA’da stajyer tabip olarak, iki yıl da Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda uçuş tabibi olarak görev yaptım. 1982 – 1986 yılları arasında GATA KBB Anabilim Dalı’nda ihtisasımı tamamlayarak KBB Uzmanı oldum. Bir buçuk yıl Hava Harp Okulu Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra, 1987 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde yardımcı doçentliğe başladım. 1992 yılında doçent oldum, 2007 yılında profesörlüğe atandım. 2008 yılında kendi isteğimle emekli olduktan sonra, İstanbul’daki çeşitli özel hastanelerde çalıştım. 2018 den beri Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Akademik yaşamımda, uzun süre ve mecburi olarak, KBB branşının tüm hastalıklarıyla çok yakından ilgilenmek zorunda kaldığımdan dolayı, branşımın tüm hastalıklarına vakıf olduğum için mutluluk duymaktayım. Özel hastanelerde çalıştığımdan beri; tonsillektomiler, septum deviasyonları, burun ve sinüs endoskopik cerrahileri, kulağın hastalıkları ve operasyonları, baş boyun hastalıkları ve cerrahisi, septorinoplasti operasyonlarını daha çok yapmaktayım.

KBB Hastalıkları
I – KULAKLA İLGİLİ (OTOLOJİK) HASTALIKLAR

A – Dış kulak yolu(DKY) hastalıkları

Kulak kepçesinin doğumsal ve sonradan olan hastalıkları: Kepçe kulak, kıkırdak kesikleri, düzensizlikleri, tümörleri ve lezyonları
DKY’da buşon, yabancı cisimler
DKY enfeksiyonları, otomikozis, seboreik dermatitis vs
DKY stenozları, ekzostozler, tümörler
Keratozis obsturans

B – Orta kulak (OK) hastalıkları

Akut ve kronik otitis media(OM), seröz ve effüzyonlu OM
Kulak zarının hastalıkları: Mirinjitis, perforasyon
İletim tipi işitme kayıpları
Otoskleroz
Orta kulak tümörleri

C – İç kulak(İK) hastalıkları

Enfesksiyonlar , labirentitis
Nörosensorial tip işitme kayıpları(NSİK),
Presbiakuzi, yaşa bağlı işitme azlığı
Tinnitus(çınlama); objektif ve subjektif
Vertigo(Baş dönmeleri), Denge problemleri
Meniere hastalığı
Akustik nöroma

II – BURUNLA İLGİLİ (RİNOLOJİK) HASTALIKLAR

Akut ve kronik rinitler, enfeksiyonlar
Akut ve kronik sinüzitler
Septal deviasyon ( burun orta bölmesinin eğriliği), Konka hipertrofileri
Allerjik rinit ve sinüzitler
Nazal polipler
Koku alma bozuklukları (anosmi)
Burun yabancı cisimleri
Burun kanamaları(epistaksis)
Nazal faraktürler( burun kırıkları)
Burun şekil bozuklukları (Septorinoplasti)
Burun lezyonları, tümörleri
Beyin omurilik sıvı kaçakları(BOS rinoresi)
Gözyaşı kanalı tıkanıklığı(dakriosistit)

III – ORAL BÖLGE VE FARENKS (AĞIZ İÇİ ve YUTAK) HASTALIKLARI

Stomatitler(ağız içi hastalıkları) ve gingivitis
Dil hastalıkları(glossitis), tümörleri
Tad alma bozuklukları
Tükürük bezi hastalıkları(siyaladenitis), tükürük taşları (siyalolithiasis), tümörler, enfeksiyonlar, ranula vs.
Akut ve kronik bademcik enfeksiyonları(tonsillitis, peritonsiller apse
Geniz eti(adenoid vejetasyon)
Geniz(nazofarenks) enfeksiyonları, tümörleri, kistleri
Ağız yutağı lezyonları(orofarenks) ,tümörleri
Alt yutak(hipofarenks) lezyonları, tümörleri
Yutma problemleri
Laringofarengeal reflü

IV – GIRTLAK(LARINGOLOJİK)HASTALIKLAR

Larenjitler, akut ve kronik
Ses kısıklığı(disfoni)
Ses tellerinin (vokal kordlar) nodülleri, polipleri
Gırtlağın lezyonları, tümörleri
Nefes borusu(trakea) hastalıkları

V – BAŞ BOYUN(HEAD and NECK) HASTALIKLARI

Baş ve boyunun doğumsal(konjenitel) ve edinsel lezyonları, kistleri, tümörleri
Boyundaki dokuların tümörleri, lenfomalar
Diğer bölgelerden boyuna tümör metasrazları
Çene eklemi(temperomandibuler eklem) bozuklukları, ağrıları
Yüz felci(Bell’s paralizisi) tanı ve tedavisi
Kafatabanı kırıkları(Temporal kemik kırıkları)

KBB Tedavi Yöntemleri
A – KULAKLA İLGİLİ TEDAVİLER VE OPERASYONLAR:

Buşon( kulak kiri) temizliği- Küret, Aspirasyon, Lavaj yöntemleri ile
Kulak kepçesi ve dış kulak yolundaki lezyonların cerrahisi
Kulak kepçesi arkasındaki kistlerin cerrahisi( eboreik ve epidermal kistler)
Dış kulak yolundaki doğumsal ve edinsel darlıklarının, osteom ve ekzostozlarının cerrahisi
Kulak kepçesi ve dış kulak yolunun tümörlerinin cerrahisi
Kulak zarındaki lezyonların (mirinjitis) tedavisi ve cerrahisi
Kepçe kulak onarımı: Otoplasti
İşitme kaybına yol açan kulak zarı deliklerinin(perforasyon) cerrahisi: Miringoplasti, Timpanoplasti, Timpanomastoidektomiler
Travmatik kulak zarı (travmaya bağlı ani oluşmuş)delinmelerinin tedavisi
Akut orta kulak enfeksiyonlarının tedavisi
Kronik orta kulak enfeksiyonlarının cerrahi tedavisi: Mastoidektomiler(basit,radikal, modifiye radikal mastoidektomiler), Timpanomastoidektomiler
Travmatik veya idiopatik yüz felcinde fasial sinir eksplorasyonu ve tamiri
Meniere hastalığında intratimpanik tedavi
Tinnitusta intratimpanik tedavi
Pozisyonel vertigolarda manevralar
Vertigolarda tanı ve tedavi
Temporal kemik kırıkları tanı ve tedavisi

B – BURUNLA İLGİLİ TEDAVİ VE OPERASYONLAR

Travmatik burun kırıklarının düzeltilmesi( Nazal fraktür repzisyonu)
Burun kanamaları- Koterle veya HgNO3 koterizayonu, Tamponman
Burun yabancı cisimlerinin çıkarılması
Burun poliplerinin cerrahi tedavisi: Nazal polip, septum polibi, antrochoanal polipler
Burun arka deliklerinin tıkanıklığında cerrahi tedavi (Choanal atrezi cerrahisi)
Burun içindeki yapışıklıkların(sineşiler) cerrahisi
Burun içi orta bölme egriliklerinin(Septal Deviasyon) cerrahisi: Septoplasti
Burun içi etlerinin (konkalar) küçültülmesi: Konka radyofrekans, Konka cerrahisi
Akut ve kronik sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahileri: fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi, endoskopik frontal sinüs cerrahisi, endoskopik maksiller sinüs cerrahisi, antrochoanal polipektomi
Genizdeki kistlerin cerrahisi: Thornwaldt kisti cerrahisi
Burun şekil bozukluklarının cerrahisi: Rinoplasti, Septorinoplasti
Gözyaşı kanalı tıkanıklığı operasyonu- Dakriosistorinostomiler

C – AĞIZ VE FARENKS İLE İLGİLİ TEDAVİ OPERASYONLAR

Bademcik ve geniz eti (tonsillektomi, adenoidektomi) operasyonları: Koblasyon, termal welding, bipolar koterizasyon, standart tonsillektomiler
Tonsil küçültme.Tonsillotomi
Peritonsiller apse (bademcik apsesi) direnajı
Dil kökü bademciği operasyonu -Lingual tonsilektomi
Dil altı bağı (frenilum linguale) cerrahisi
Uyku apnesi cerrahileri- UPP, UPPP
Horlama cerrahileri- Uvulektomi, Palatal radyofrekansı, Anterior palatoplasti
Dil lezyonlarının cerrahisi
Tükürük bezi iyi ve kötü huylu tümörlerinin cerrahisi
Tükürük bezi taşlarının cerrahisi-Sialolithiazis
Ranula ve tükürük kistlerinin cerrahisi
Hipofarenks lezyonlarının cerrahisi
Oral bölge ve hipofarenks yabancı cisimlerinin endoskopik tedavisi
Dudak lezyonlarını ve tümörlerinin tedavisi

D – GIRTLAK İLE İLGİLİ TEDAVİ ve OPERASYONLAR

Ses kısıklıklarının endoskopik tanı ve tedavileri
Ses tellerinin ( vokal kordlar) nodül ve poliplerinin endoskopik mikrolaringoskopik cerrahisi
Ses tellerinin felçlerinde cerrahi tedavi:Vokal kord lateralizasyonu ve medializasyonu
Trakeostomiler ( boyundan nefes borusun kanal açma)
Larenks karsinomlarında cerrahi tedavi: Vokal kord Stripping, Kordektomi, Parsiyel larinjektomiler, total larinjektomi,
Larengeal web cerrahisi

E – BAŞ BOYUN İLE İLGİLİ TEDAVİ ve OPERASYONLAR

Yüzde olan lezyonların cerrahisi, kistler, benler, kesiler vs
Baş ve boyundaki kitlelerin tanısı ve tedavisi
Boyundaki kitlelerin ayırıcı tanısı ve cerrahisi. Lenfadenopatiler, Lenfomalar
Boyundaki doğumsal veya edinsel kist ve fistüllerin cerrahisi: Tiroglossal ve brankial kist ve fistüller
Tiroid bezindeki tümörlerin cerrahisi
Boyuna yayılmış olan tümör metastazlarının tanı cerrahisi
Boyun diseksiyonları; fonksiyonel ve radikal boyun diseksiyonları
Servikal kot (boyun kaburgası) cerrahisi
Eagle sendromu( stilofarengeal ligament elongasyonu) cerrahisi
Çene eklemi(temperomandibuler eklem) bozukluklarını tanı ve tedavisi
F – AMELİYATLAR
Adenoidektomi
Tonsillektomi
Adenotonsillektomi
Dil rezeksiyonu
Ağız tabanı eksizyonları
Minör Tükrük bezi hastalıkları
Parotitektomi, parsiyel,total
Submandibuler tükrük bezi hast.
Uvulopalatoplasti
Oroantral fistül
Oral bölge mukozal hast., lökoplaki,eritroplaki vs
Farenksteki tümörler
Larenks Ca, total, parsiyel larinjektomiler
Boyun diseksiyonları, radikal,modifiye, fonksiyonel vs
Baş ve boyun tümörleri cerrahisi
Baş ve boyundaki konjenital lezyonlar, benign tümörler
Septum deviasyonu, septoplasti
Septorinoplasti, açık,kapalı
Konvansiyonel sinüs cerrahisi, Caldwel-Luc vs
Endoskopik sinüs cerrahileri, FESS
Nazal polipler
Antrokoanal polip
Nazal tümörler, papillom,anjiofibrom ,ca vs
Sinüs osteomları, kistleri
Endoskopik dakriosistorinostomi
External dakriosistorinostomi
Dış kulak yolu lezyonları, osteom,kondrom,stenoz vs
Kulak kepçesi plastik operasyonları
Miringoplasti
Timpanoplasti
Orta kulak kronik hastalıkları, radial, basit mastoidektomi
Ventilasyon tüpü takılması
Fasial sinir dekompresyonları
Endolenfatik sac dekompresyonu
Tiroidektomi, parsiyel, total
Vokal kord paralizileri
Trakeostomi
Maksillektomi, total,parsiyel

Kongre ve sempozyumlardaki sunuluş ve yayınlanış sırasına göre dizilmiştir

1- Özkaptan Y. , POYRAZOĞLU E. , Bayhan M. : Bir epistaksis olgusu

nedeniyle intrakavernöz A.C.İ. anevrizmaları. Türk Otorinolarengoloji Derneği

XVII. Milli Kongresi ( Adana-1983 ,Tebliğ) Kitabı: 217-220, 1985.

2-Özkaptan Y. , Muş N. , POYRAZOĞLU E. , Finci R. , Kanımtürk E. : Kronik maksiller sinüzit tedavisinde intranazal antrostomi. G.A.T.A. Bülteni, 30: 623-629, 1988.

3-Özkaptan Y. , POYRAZOĞLU E. : Epistaxis from the aneurysm of intracavernous

internal carotid artery. Pakistan Journ. Otolaryn. 4: 68-70, 1988.

4-Üskent N. , Danacı M. , Tor. H. , Öztek İ. , POYRAZOĞLU E. , Wegener’in granülamatöz

vaskülitisi : Primier mukokuteneal tutulum ve akciğer lezyonları ile seyreden bir olgu

bildirimi. Türk Onkoloji Dergisi 3 ( 1-2 ) : 667-672, 1989.

5-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Karslı F. : Glomus Timpanikum

T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi (Kıbrıs 1989-Tebliğ ) Kitabı, syf: 56-59, 1989.

6-Muş N. , POYRAZOĞLU E. , Yağlıdere O. , Dündar A. , Özkan S. : Erişkinlerde beyin

sapı uyarılmış işitme potansiyellerinin stimulus ve kayıt parametreleri yönünden

araştırılması. T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi (Kıbrıs 1989-Tebliğ) Kitabı, 281-284, 1989.

7-Muş N. , POYRAZOĞLU E. , Özünlü A. , Özkaptan Y. : Fonksiyonel işitme kayıplarının

tanısında beyin sapı cevap odyometrisinin yeri. T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi ( Kıbrıs

1989-Tebliğ ) Kitabı, syf:169-171, 1989.

8-Dündar A. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Özünlü A. , Kanımtürk E. : Labirenter ve

retrolabirenter lezyonların ayırıcı tanısında monotermal kalorik testin önemi. T.O.R.L. XX.

Ulusal Kongresi ( Kıbrıs 1989-Tebliğ ) Kitabı,syf:359-361,1989.

9-Muş N. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Kanımtürk E. : Beyin sapı uyarılmış işitme

potansiyellerinin kaydında kontrlateral maskelemenin yeri. T.O.R.L. XX. Ulusal Kongeresi

( Kıbrıs 1989-Tebliğ ) Kitabı, syf: 172-175, 1989.

10-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Başer A., Özkarakaş H. : Çocuk sinüzitlerinde

tubotimpatik problemler. [İ.Ü.T.F. 10. Kurultayı-18-22 Eylül 1989-Tebliğ ] Trakya Üniv.

Tıp. Fak. Dergisi 5.6.7. ( Birleşik Sayı ) : 25-30, 1988-1990.

11-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Mete Z. , Başer A. , Özkarakaş. H. , Kışlaoğlu E. :

Çocuk sinüzitlerinde solunum yolu problemleri. [ İ.Ü.T.F. 10. Kurultayı-18-22 Eylül

1989- Tebliğ ] Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri-Kartal Devlet Hastanesi Tıp

Dergisi 1 (3) : 155-156, 1990.

12-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Temel A. , Özkarakaş H. , Harmanyeri Y. : Alerjik

rinitte serum total ve spesifik IgE’nin diğer tanı yöntemleri ile karşılaştırılması.

[ İ.Ü.T.F.1.Kurultayı-18-22 Eylül 1989–Tebliğ ] Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi 30 (2) :

213-215, 1991.

13-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özkarakaş H. , Özkaptan Y. : Nazal tamponmanın

arteriel kan gazlarına ve asit-baz dengesine etkisi. [ T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi-Kıbrıs

1989–Tebliğ ] Trakya Üniv. Tıp Fak. Dergisi 5.6.7. ( Birleşik Sayı ) : 31-31, 1988-1990.

14-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Karslı F. , Özkarakaş H. : Faringeal kistik higroma.

[T.O.R.L. XX. Ulusal Kongresi, Kıbrıs 1989-Tebliğ ] Deniz Tıp Bülteni 23 (3) : 34-39,

1990.

15-Karslı F. , Demir K. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. : Glomus timpanikum

kemodektomaları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1 (1) : 61-63, 1990.

16-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Katırcıoğlu S. , Özkarakaş H. : Tüberküloz otitis

media. [Cerrahpaşa T.F. XI. Akademik Haftası-Otolarengolojide ve Sanat Dallarında

Disfoniler Simpozyumu-İstanbul,8-11 Ekim 1990–Tebliğ] Haseki Tıp Bülteni 29 (1) :

35-39, 1991.

17-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Yıldırım N. : Tonsillektomi ve elonge

stiloid. [ Cerrahpaşa T.F. XI. Akademik haftası-Otolarengolojide ve Sanat Dallarında

Disfoniler Simpozyumu-İstanbul,8-11 Ekim 1990–Tebliğ ] Haseki Tıp Bülteni 29 (1) :

31-34, 1991.

18-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Katırcıoğlu S. , Yağcı M. : Tinnitus tedavisinde

Karbamezepin uygulaması. Cerrahpaşa T.F. XI. Akademik Haftası-Otolarengolojide ve

Sanat Dallarında Disfoniler Simpozyumu (İstanbul, 8-11 Ekim 1990–Tebliğ) Kitabı,syf:

218-219, 1990.

19-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Yıldırım N. : Miringoplastide

Duramater kullanılması. Cerrahpaşa Tıp Fak. XI. Akademik Haftası Otolarengolojide ve

Sanat Dallarında Disfoniler Simpozyumu(İstanbul, 8-11 Ekim 1990–Tebliğ) Kitabı, syf:

209-211, 1990.

20-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Yıldırım N. : Ventilasyon tübü

takılanlarda impedansmetri ile tubal fonksiyonların takibi. Cerrahpaşa Tıp Fak. XI.

Akademik Haftası Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Simpozyumu(İstanbul,

8-11 Ekim 1990-Tebliğ) Kitabı, syf: 206-208, 1990.

21-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. , Öndül S. : Alport Sendromu.

Cerrahpaşa Tıp Fak XI. Akademik Haftası Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler

Simpozyumu (İstanbul, 8-11 Ekim 1990-Tebliğ) Kitabı, syf: 220-221, 1990.

 

22-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özkarakaş H. : Miringoplasti yapılan kulaklarda

timpanik membran iyileşmesinin impedansmetrik değerlendirmesi [Cerrahpaşa Tıp Fak.

XI. Akademik Haftası Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler

Simpozyumu(İstanbul, 8-11 Ekim 1990–Tebliğ) Kitabı, 212-214 ]. Taksim Hastanesi

Tıp Bülteni 21 (1-2) : 92-94, 1991.

23-Katırcıoğlu S. , POYRAZOĞLU E. : Adult diabetes mellitusda 8. Sinir ileti zamanının

tayini. [ Türk Otolarengoloji Derneği’nin 3 Nisan 1991 günkü bilimsel toplantısında

Tebliğ edildi ] Türk Otolarengoloji Arşivi 30: 20-22, 1992.

24-Erol H. İ. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Yıldırım N. , Güngör A. : Kronik otitis

mediada preoperatuvar ve operatuvar bulgular. Türk Otolarengoloji XXI. Ulusal Kongresi

( 5-12 Ekim 1991- Manavgat-Tebliğ ) Kitabı: 951-953, 1991.

25-Candan H.,POYRAZOĞLU E.,Özkarakaş H.,Yıldırım N.: Miringoplastide temporal

adele fasyasının homolog dura ile karşılaştırılması . Taksim Hastanesi Tıp Bülteni

21(1-2):103-105,1991.

26-Özkarakaş H. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Çiftçi F. , Baloğlu H. :

Sjögren Sendromu-Minör tükrük bezi biopsisinin tanısal önemi. [ XXI. Ulusal Türk

Otorinolarengoloji Kongresi’nde (5-12 Ekim 1991-Manavgat-Tebliğ) sunuldu ]

Türk Otolarengoloji Arşivi 33 (3) : 132-134, 1995.

27-Yalçın Ş. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Özkarakaş H. : Pemphigus

sonucu oluşan nazal ve palatofarengeal sineşiler [XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji

Kongresi’nde( 5-12 Ekim 1991, Manavgat-Tebliğ) sunuldu)]. Fırat Üniv. Sağlık

Bilimleri Dergisi 7(1):128-133,1993.

28-Candan H. , Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Güngör A. : Mastoid

pnömatizasyon ve lateral sinüs. [XXI. Ulusal Türk Otorinalarengoloji Kongresi’nde (5-12

Ekim 1991-Manavgat-Tebliğ) sunuldu ]. Türk Otolarengoloji Arşivi 33 (3): 164-166,

1995.

29-Gümrü C. , Erol H. İ. , Özkarakaş H. , Erişen L. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Aktaş

D. , Güngör A. : Tinnitus tedavisinde klonozepamin yeri. Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B.

Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler

Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ) Kitabı: 231-232,1992.

30-Candan H. , Erol H. İ. , Yıldırım N. , Gümrü C. , POYRAZOĞLU E. , Özkarakaş H. ,

Erişen L. : Nazal obstrüksiyon cerrahisinin bronşial astmada etkinliği. Cerrahpaşa Tıp

Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası –Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni

Gelişmeler Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ ) Kitabı: 233-236, 1992.

31-Erişen L. , Özkarakaş H. , Erol H. İ. ,POYRAZOĞLU E. , Gümrü C. , Candan H. ,

Güngör A. : Kronik süpüratif otitis medianın tedavisinde siprofloksasinin topikal

kullanımı. Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-Baş ve

Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ)

Kitabı: 237-240, 1992.

32-Özkarakaş H. , Candan H. , Uçmaklı E. , Erol H. İ. , Erişen L. , Gümrü C. ,

POYRAZOĞLU E. : Mandibulada Ewing sarkomu. Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B.

Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-Baş ve Boyun cerrahisinde yeni gelişmeler

Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ) Kitabı: 237-240, 1992.

33-Erol H. İ. , Gümrü C. , Candan H. , Yıldırım N. , Özkarakaş H. , Erişen L. ,

POYRAZOĞLU E. , Aktaş D. : Erişkinlerde Seröz Otitis Media Etyolojisi. [Cerrahpaşa

Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni

Gelişmeler Simpozyumu (İstanbul,13-15 Mayıs 1992-Tebliğ) Kitabı:228-230, 1992 ]

P.T.T. Hastanesi Tıp Dergisi 17(3): 229-283, 1995.

34-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Özkarakaş H. : Submucous turbinate

resection. Proceedings of the XV. World Congress of ORL. Head and Neck Surgery. :

(20-25 June 1993) p: 640-643, 1993.

35- Erol H. İ. , Gümrü C. , Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özcan H. :

Uçmaklı E. The effect of trichlorethylene inhalation on the laryngeal mucosa of rats.

Proceedings of the XV. World Congress of ORL. Head and Neck Surgery (20-25 June

1993) p:712-720, 1993.

36-Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Erol H. İ. , Baloğlu H. , Özcan H. : A

comparision of the early histopathological changes following endotracheal intubation and

tracheostomy in rabbits. Proceedings of the XV. World Congress of ORL. Head and

Neck Surgery (20-25 June 1993) p:721-724, 1993.

37-Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Erol H. İ. , Özcan H. : Uçmaklı E.

Effect of laryngeal stenting : A comparison of two types of stents in a rabbit modal.

Proceedings of the XV. World Congress of ORL. Head and Neck Surgery (20-25 June

1993) p : 725-728, 1993.

38-POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özkarakaş H. ,Erol H. İ. , Özcan H. : Autograft

tempolaris fascia and allograft dura in myringoplasti.XV. World Congress of

Otolararyngology-Head and Neck Surgery Abstract Book (20-25 June 1993)

p: 185(600),1993.

39-Erol H. İ. , Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Gümrü C. , Uçmaklı E. :

Hydatid cyst in the parodid gland.(a case report) .Proceedings of the XV. World Congress

of ORL. Head and Neck Surgery (20-25 June 1993) p: 908-910, 1993.

40-Özkarakaş H.,Erol H.İ.,Gökben M., POYRAZOĞLU E.,Candan H.,Güler T.: Hearing

loss following lumbar puncture. 29. İnternational Congress of Military Medicina (18-25

September 1993,İstanbul) Abstract Book ,p: 157,1993.

41-Özkarakaş H. , Erol H. İ. , Erişen L. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özcan H. :

Chlamidia : İts influence in middle ear inflammations. 29. İnternational Congress of

Military Medicina Abstract Book, p: 159.,1993.

42-Özkarakaş H. , Erol H. İ. , Özcan H. , Güngör A. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. :

Effüzyonlu otitis mediada effüzyonun immünokimyasal değerlendirmesi ve etyolojik

nedenlere yaklaşım. Türk Otolaringoloji Arşivi 31: 139-141, 1993.

43-Yalçın Ş. , Erol H. İ. , Uçmaklı U. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Yıldırım N. :

Carcinoma of Thyroglossal Cyst. Pakistan Journal of Otolaryngology 9:144-146, 1993.

44-Özkarakaş H. , Erol H. İ. , Gümrü C. , Erişen L. , Candan H. , POYRAZOĞLU E.,

Güngör A. : Servikal tüberküloz lenfadenit. KBB İhtisas Dergisi 2(1):58-60,1994.

45-Koşan E. , Kocabeyoğlu Ö. , Erişen L. , Candan H. , Yılmaz M. , POYRAZOĞLU E. :

Akut ve kronik otitis medialı hastaların orta kulak sıvıları ve nazofarenks sürüntülerinde

EIA yöntemi ile Chlamydia Trachomatis antijeni araştırılması. Türk Mikrobiyoloji

Cemiyeti Dergisi 24 (1-2) : 51-59, 1994.

46-POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Özkarakaş H. , Candan H. , Özcan H. , Septumun

Kaudal deformitelerinde otogfret ve allogreft kartijal kullanımı.[ Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB

Anabilim Dalı 13. Akademik Haftası-Orta Kulak Rekonstrüksiyon ve Kafa Tabanı

Cerrahisi Simpozyumu (İstanbul, 7-9 Eylül 1994, Tebliğ)]. PTT Hastanesi Tıp Dergisi

16(3):227-233,1994.

47-Özkarakaş H. ,Erol H. İ. , POYRAZOĞLU E. , Özçelik N. : Effüzyonlu otitis media

tedavisinde kortikoterapinin yeri.[Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı

XIII. Akademik Haftası-Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve Kafa Tabanı Cerrahisi

Simpozyumu (İstanbul, 7-9 Ekim 1994,Tebliğ) ] Türk Otolaringoloji Arşivi 33 (1):

32- 34, 1995.

48-Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Özçelik N. , Erol H. İ. : Tonsillektomi

sonrasında sukralfat. . [ Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XIII. Akademik

Haftası-Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve kafa Tabanı Cerrahisi Simpozyumu (İstanbul,

7-9 Eylül 1994,Tebliğ) ] Türk Otolaringoloji Arşivi 34(1):52-55,1996.

49-Özkarakaş H. , Baloğlu H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Uğur G. , Erol H. İ. : Nazal

poliplerde goblet hücre dağılımı ve respiratuvar epitelium örneği olarak nazal polip

mukozası. [ Cerrahpaşa Tıp Fak. K.B.B. Anabilim Dalı XIII. Akademik Haftası-Orta

Kulak Rekonstrüksiyonu ve kafa Tabanı Cerrahisi Simpozyumu (İstanbul,7-9 Eylül

1994,Tebliğ) ] Türk Otolaringoloji Arşivi 34(1):49-51,1996.

50-Öztek İ.,Sayrek H.,Candan H.,POYRAZOĞLU E.,Bititçi Ö.:Olfactory Neuroblastoma.

Pakistan Journal of Otolaryngology 11:59-62,1995.

51-Özkarakaş H. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. , Uğur G. , Erol H. İ. : Adipoz tıkaç

miringoplasti. K.B.B. ve Baş Boyun Dergisi 3 (1) : 1-4, 1995.

52-Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Şişman A. , Özçelik N. , Özkarakaş H. ,

Kızılkaya E. : Kronik otitis mediada bilgisayarlı tomografinin yeri. P.T.T. Hastanesi Tıp

Dergisi 17 (1) : 57-63, 1995.

53-Erol H. İ. , Şişman A. , POYRAZOĞLU E. , Özçelik N. , Candan H. , Özkarakaş H. ,

Kızılkaya E. : Kronik Otitis medialarda kemikçik zincirinin B.T. ile değerlendirmesi.

P.T.T. Hastanesi Tıp Dergisi 17 (1) : 91-95, 1995.

54-Erol H. İ. , Gümrü C. , Candan H. , POYRAZOĞLU E. , Başak M. : Bir olgu nedeniyle

Thornwaldt kisti. K.B.B. İhtisas Dergisi 2 (3) : 294-295, 1995.

55-Erol H. İ. , Şapçı T. , POYRAZOĞLU E. , Güngör A. , Özkarakaş H. , Aslan S. , Candan

H.: Konjenital dış kulak yolu atrezisi ve konjenital kolestatom. K.B.B. ihtisas Dergisi

2 (4) : 344-346, 1995.

56-Güngör A. ,POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Candan H. , Özkal Ş. , Yazgın İ. : Çenede

görülen dev hücreli reperatif granülomalar.[ XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-

Boyun Cerrahisi Kongresi (30 Eylül-Ekim 1995-Antalya) Tebliğ]. K.B.B. ve Baş Boyun

Cerrahisi Dergisi 4:99-102,1996.

57-Erol H. İ. , POYRAZOĞLU E , Candan H. , Güngör A. , Şapçı T. , Uğur G. , Erim T. ,

Baloğlu H. : İnfratemporal fasiyal sinir schwannoması.[ XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji

ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi (30 Eylül – 4 Ekim 1995,Antalya – Tebliğ) Kitabı

syf:635-636,1995 ]. P.T.T. Hastanesi Tıp Dergisi 18 (1) : 406-409, 1996.

58-Candan H. , POYRAZOĞLU E , Erol H. İ. , Güngör A. , Uğur G. : Postkrikoid

karsinomda laringotrakeal otogreft (4 yıllık takip sonucu). XXIII. Ulusal

Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ( 30 Eylül- 4 Ekim 1995-Antalya ,

Tebliğ) Kitabı syf:85-88,1995.

59-Güngör A. , Erol H. İ. , POYRAZOĞLU E. , Kızılkaya E. , Başekim Ç. , Çolak A. ,

Candan H. : Temporal kemik fibröz displazisi (olgu sunumu). P.T.T. Hastanesi Tıp

Dergisi 18 (2): 480-484,1996.

60-Erol H. İ. , Güngör A. , POYRAZOĞLU E. , Erdem S. , Şapçı T. , Büyüksoy V. , Candan

H.: Radikal boyun diseksiyonu sonrasında servikal lenfatik sistemin lenfosintigrafi ile

değerlendirilmesi ( Preliminer Sonuçlar). P.T.T. Hastanesi Tıp Dergisi 18 (2) :466-468,

1996.

61-Güngör A. , Saraçoğlu M. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Candan H. , Postinfeksiyöz

bilateral kraniyal polinöropati. Cerrahpaşa Tıp Fak. XIV. Akademik Haftası-Pediatrik

Otolarengoloji Simpozyumu(İstanbul,1-4 Eylül 1996-Poster) Kitabı ,syf:68-69,1996.

62-Güngör A. , POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. , Candan H. : Kateterli anterior tamponun

arteriyel kan gazlarına etkisi. Cerrahpaşa Tıp Fak. XIV. Akademik Haftası-Pediatrik

Otolarengoloji Simpozyumu(İstanbul,1-4 Eylül 1996-Poster) Kitabı ,syf:70-71,1996.

63-Kızılkaya E. , Güngör A. , Başekim Ç. , Erol H. İ. ,POYRAZOĞLU E. , Karslı F. :

Sinüzitli olgularda paranazal sinüs varyasyonlarının incelenmesi. [XII. Askeri Tıp

Kongresi (İstanbul,9-10 Mayıs 1996,Tebliğ)]. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 4(2):

97-102, 1997.

64-Güngör A. , Saraçoğlu M. , Toğrol E. ,POYRAZOĞLU E. , Erim T. , Candan H. ,

Akyatan N. : Normal olgularda kokusal uyandırılmış potansiyeller ve koku uyarımı ile

EEG incelemeleri. K.B.B. İhtisas Dergisi, 4 (3): 151-155, 1997.

65-POYRAZOĞLU E. , Güngör A. , Uğur G. , Candan H. : Ototopikal siprofloksasinin

kohlea üzerine olan etkilerinin taramalı elektron mikroskopisi ile gösterilmesi

(deneysel çalışma). KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi 5:116-121,1997.

66-Güngör A. , POYRAZOĞLU E. ,Uğur G. , Aktaş F., Candan H. : Ototopikal

siprofloksasin ototoksisitesinin geçici uyandırılmış otoakustik emisyon ile fonksiyonel

olarak araştırılması (deneysel çalışma).XXIV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-

Boyun Cerrahisi Kongresi (Antalya,23-27 Eylül 1997,Poster) Kitabı ,syf:415-418,1997.

67-Güngör A. , POYRAZOĞLU E. , Büyüksoy V. , Demirel D. , Candan H. ; Efüzyonlu

otitis media etyopatogenezinde adenoid mast hücrelerinin önemi.[ XXIV. Ulusal

Otorinolarengoloji Kongresi(Antalya, 23-27 Eylül 1997,Tebliğ) Kitabı syf:411-414-1997]

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 6(1):1-4,1998.

68-POYRAZOĞLU E. , Güngör A. , Saraçoğlu M. , Candan H. ; Anosmik olgularda

kokusal uyandırılmış yanıtlar, XXIV. Ulusal Otorinolarengoloji Kongeresi ( Antalya, 23-

27 Eylül 1997,Poster) Kitabı syf:817-820,1997.

69-Dündar K. , Güngör A. , Elbüken E. , POYRAZOĞLU E. , Yıldız Ş. , Candan H. : Ani

işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisinin yeri. XXIV. Ulusal Otorinolarengoloji

Kongresi ( Antalya, 23-27 Eylül 1997,Tebliğ) Kitabı syf:287-290,1997.

70-Güngör A. , Özkal Ş. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. ; Maksiller sinüs lezyonu olarak

tanımlanan ektopik diş kaynaklı dentigeröz kist olgusu. K.B.B. İhtisas Dergisi,

5(3):226-228,1998.

71-Güngör A. , POYRAZOĞLU E. , Büyüksoy V. , Candan H. , Baloğlu H. ; Servikal

mikobakteryel lenfadenitler. Kulak Burun Boğaz Bülteni, 5 (2): 53-57, 1998.

72-Güngör A. , Uğur G. , Karagence D. , Okar İ. , POYRAZOĞLU E , Candan H. ; Ani

akustik travmalarda hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliğinin elektron mikroskopik

olarak değerlendirilmesi. GATA 100. Kuruluş Yılı Nörootoloji Simpozyumu(Ankara,25-

26 Mayıs 1998,Tebliğ) Kitabı syf:37-40,1998.

73-Güngör A. , POYRAZOĞLU E , Uğur G. , Okar İ. , Aktaş F. , Candan H. ;

Ototoksisitenin elektrofizyolojik ve morfolojik bulguları.

GATA Bülteni, 40 (1): 56-61, 1998.

74-Güngör A. , Uğur G. , POYRAZOĞLU E. , Candan H. : Jünivel nazofarenks

anjiofibromu (retrospektif çalışma).[Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB Anabilim

Dalı,XV.Akademik Haftası,Kulak Burun Boğazda son gelişmeler Simpozyumu

(İstanbul,24-27 Mayıs 1998,Poster )]PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 20 (2): 94-97, 1998.

75-Güngör A. , Uğur G. , POYRAZOĞLU E. , Candan H.: Tükrük bezi tümörlerine tedavi

yaklaşımımız. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, 15. Akademik Haftası-

Kulak Burun Boğaz’da Son Gelişmeler Simpozyumu ( İstanbul ,24-27 Mayıs

1998,Poster) Kitabı ,P-02, 1998.

 

76-POYRAZOĞLU E. , Erol H. İ. ,Candan H., Güngör A.,Uğur G.: İnferior konka

hipertrofisine bağlı nazal obstrüksiyonda inferior submüköz türbinal rezeksiyon.

Türk Otolaringoloji Arşivi 37(1-2): 35-39,1999.

77-Güngör A. , Saraçoğlu M. , POYRAZOĞLU E. , Uğur G. , Yazgın İ. , Toğrol E. , Candan

H. : Uzamış uyarımla yapılan akustik refleks adaptasyon testinin diabetes mellitus

nöropatisi ve bazı nörolojik hastalardaki tanı değeri. Palandöken’ 99 KBB –Otitis

Media Tedavisinde Yenilikler Simpozyumu (Erzurum, 21-24 Mart 1999,Poster) Kitabı

Syf:21 , 1999.

78-POYRAZOĞLU E. , Güngör A. , Uğur G. , Cıncık H. , Candan H. : Lipoid Proteinosis

(Urbach-Wiethe Sendromu).Palandöken’ 99 KBB , Otitis Media Tedavisinde Yenilikler

Simpozyumu (Erzurum, 21-24 Mart 1999,Poster) Kitabı syf: 22, 1999.

79-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Kandemir G.,Yıldırım Ş.,Uğur G.,Candan H.: İlkel

nöroektodermal tümörler (olgu sunumu).[ XIII. Ulusal Kanser Kongresi (Belek,27 Nisan-

1 Mayıs 1999,Poster)].Türk Otolarengoloji Arşivi 37(1-2):59-63,1999.

80-Güngör A.,Çolak A.,POYRAZOĞLU E.,Kandemir G.,Uğur G.,Candan H.: Bir olgu

nedeniyle olfaktör nöroblastoma. XIII Ulusal Kanser Kongresi (Belek,27 Nisan-1 Mayıs

1999,Poster) Bildiri Özetleri : P-18 , syf:31 ,1999.

81-Güngör A.,Kızılkaya E.,Çolak A.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: İntrakranial uzanımlı

juvenil nazofaringeal anjiofibrom çıkarılmasından sonra gelişen orta kafa çukuru taban

defektinin kemik grefti ile onarımı. KBB İhtisas Dergisi 6(1):86-89,1999.

82-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Dündar K.,Uğur G.,Karagence D.,Okar İ.,Yıldız

Ş.,Candan H.:Guinea pig kobaylarda oluşturulan ani akustik travmalarda hiperbarik

oksijen tedavisinin etkinliğinin elektron mikroskopik olarak değerlendirilmesi.

KBB İhtisas Dergisi 6(2):136-140,1999.

83-Candan H.,Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.: Beniğn pozisyonel vertigoda

Epley Manevrası’nın etkinliği. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun

Cerrahisi Kongresi (İzmir,18-22 Eylül 1999,Tebliğ) Kitabı syf:68 , 1999.

84-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Candan H.: Orofarenkste eberran seyir gösteren

internel karotid arter[. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi (İzmir,18-22

Eylül,1999, Poster) Kitabı syf:280 , 1999.] 4th Congress of Balkan Military Medical

Comittee (6-10 June 1999-Bucharest-Romania) Abstract Book :07E152,p:384,1999.

85-Candan H.,Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.: Mastoid havalanmanın kronik otitis

media gelişimine etkisi. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi (18-22

Eylül,1999, İzmir,Poster) Kitabı , syf:387,1999.

86-Cıncık H.,Güngör A.,Saraç S.,POYRAZOĞLU E.: Tek taraflı dev tonsil hipertrofisine

neden olan bir kronik tonsillit vakası. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi

( İzmir,18-22 Eylül 1999, Poster) Kitabı syf:389, 1999.

87-Güngör A.,Saraç S.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: İlk bulgusu bilateral vokal

kord paralizisi olan bir miyasteni gravis vakası. XXV. Ulusal Türk Otorinolarengoloji

Kongresi (İzmir,18-22 Eylül 1999, Poster) Kitabı syf: 443, 1999.

88-Elbüken E.,Güngör A.,Yıldız Ş.,Ay H.,POYRAZOĞLU E.:Soft tissue radionecrosis of

the oropharynx treated with hyperbaric oxygen-a case report. 5. Congress of Balkan

Military Medical Committee (Ankara,25-28 September 2000,Tebliğ) Abstract

Book, p:206- 207,2000.

89-Güngör A.,Saraç S.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Sublingual epidermoid kist.

Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Toplantısı (Ankara, 1-4 Haziran

2000, Poster) Abstract Book P-03,2000.

90-Candan H.,Güngör A.,Saraç S.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.: Nazal septuma homogreft

kıkırdak implantasyonu(deneysel çalışma).[ Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş-

Boyun Cerrahisi Toplantısı(Ankara, 1-4 Haziran 2000, Poster) Abstract Book P-53,2000].

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 8(1):32-36,2000.

91-Cıncık H.,Güngör A.,Saraç S.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Nazal septuma homogreft

kostal kıkırdak implantasyonu(deneysel çalışma). Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve

Baş- Boyun Cerrahisi Toplantısı(1-4 Haziran 2000,Ankara, Poster) Abstract Book P-52.

2000.

92-POYRAZOĞLU E.,Güngör A.,Basutçu S.,Yıldırım Ş.,Candan H.:Ksilometazolin ve

ppsödoefedrinin sıçan burun ve trakea mukozasındaki etkileri. KBB İhtisas Dergisi 8(3):

194-198,2001.

93-Doğru S.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.:Süspansiyon larengoskopi sırasında oluşan

lingual sinir paralizisi. KBB Klinikleri 3(1):45-46,2001.

94-Çekin E.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.:Folliküler kistlerin teşhis ve tedavisi

(olgu sunumu).Gülhane Tıp Dergisi 43(4):402-404,2001.

95-Sağlam Ö.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.:İki taraflı peritonsiller apse.

KBB Klinikleri 3(2):108-110,2001.

96-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Yıldırım Ş.,Basutçu S.,Candan H.: Topikal kortikosteroid

olan budesonidin rat nazal mukozasına etkisi(deneysel çalışma). Türk Otolarengoloji

Arşivi 40(1):23-27,2002.

97-POYRAZOĞLU E.,Güngör A.,Okar İ.,Dündar K.,Yıldız Ş.,Candan H.:Electron

microscopic evaluation of the effectiveness of hyperbaric oxygen theraphy in Guinea Pigs

exposed to sudden acoustic traumas. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee

(6-10 October 2002,Athens-Greece, Tebliğ) Abstract Book (P 064) p:114 ,2002.

98- POYRAZOĞLU E. : Nazal Polipozis Paneli (Panelist) : XXVI.Otorinolarengoloji ve

Baş-Boyun Cerrahisi.Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerr.

Dernekleri Ortak Toplantısı(22-26 Eylül 2001-Antalya-Panelist)

99- Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Sali M.,Candan H.: Bilateral facial nerve

paralysis sekondary to acute myelogenous leukemia: A case report.[ 8th. Congress

of Balkan Military Medical Committee (Cluj Napoca-Romania, Sept. 21-24,2003)

Abstract Book PS.I.73, 207,

Oto-Rhino-Laryngologica Nova 03(12): 149-152,2003.

100-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Sali M.,Candan H.: The effects of hyperbaric

oxygen treatment on tracheal reconstruction with auricular cartilage grafts

( experimental study).8th. Congress of Balkan Military Medical Committee

(Cluj Napoca-Romania, Sept. 21-24,2003) Abstract Book PS.3.76, 580,

101-Güngör A.,Cıncık H.,Çolak A.,POYRAZOĞLU E.: Fibrous dysplasia involving

the temporal bone: Report of four cases. The Internet Journal of

Otorhinolaryngology. 2003, Volume 2, Number 1.

102-Cıncık H.,Güngör A.,Pekkafalı Z.,POYRAZOĞLU E.,Çakmak A.,Candan H.:

İntramesenterik hemanjioma:Olgu sunumu. XXVII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş

Boyun Cerrahisi Kongresi (Kemer –Antalya, 4-9 Ekim 2003,Tebliğ) Özet Kitabı

S135 ,sf. 65

103-Cıncık H.,Güngör A.,Sağlam Ö.,Mutlu H.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Rezeksiyon

submüköz operasyonuna bağlı nazal septal kist olgusu. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji

ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Kemer-Antalya, 4- Ekim 2003,Poster) Özet Kitabı

E19, sf. 107.

104-Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Sağlam Ö.,Çetin B.,Candan H.: İki olgu

nedeniyle mastoid yerleşimli osteom. XXVII. Ulusal Otorinolarengoloji ve

Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Kemer-Antalya, 4-9 Ekim 2003, Poster) P44, sf. 188.

105-Güngör A.,Cıncık H.,Yıldırım Ş.,POYRAZOĞLU E.,Saat B.,Candan H.: Brakial

pleksus yerleşimli maliğn schwannoma. XXVII. Ulusal Otorinolarengoloji ve

Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Kemer-Antalya, 4-9 Ekim 2003, Poster) P19, sf. 177.

106-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Narin Y.,Çekin E.,Candan H.: Endoskopik sinüs

cerrahisinde kullanılan ostioplasti ve nazoantral pencere açılması tekniklerinin

maksiler sinüsün mukosilyer aktivitesine etkisi.

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 10(4):148-152,2003.

107-Gürpınar B.,Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Çocuklarda adenoid

hipertrofisine bağlı nazofaringeal obstrüksiyonda radyolojik bulguların klinik verilerle

karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi 45(1):10-13,2003.

108-Güngör A.,Sali M.,Kutlay M.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Dev frontal sinüs

osteomu. KBB ve BBC Derneği VI. Uluslar arası toplantısı-KBB da minimal invazif

yaklaşımlar (Ankara, 11-13 Aralık 2003,Poster),Özet Kitabı P2.

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 10(4):163-166,2003.

109-Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Sali M.,Candan H.: The effectiveness of

hyperbaric oxygen treatment in tracheal reconstruction with auricular cartilage grafts

(experimental study). American Journal of Otolaryngology 24(6):390-394,2003.

110-POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Güngör A.,Çakmak A.,Yıldırım Ş.: Parotis bezi

yerleşimli Hodgkin Lenfoma :Olgu sunumu

K.B.B. İhtisas Dergisi 11(1):21-24,2003.

111-Cıncık H.,Sağlam Ö.,POYRAZOĞLU E.,Güngör A.,Candan H.: Boyun kitlelerine

yaklaşımımız. [ XXVII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

(Kemer-Antalya, 4-9 Ekim 2003, Poster) Özet Kitabı P4, sf. 170.]

KBB Postası 13(3): 112-116,2003.

112-Cıncık H.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Radikal mastoidektomide dış

kulak yolu rekonstrüksiyonu. KBB ve BBC Derneği VI. Uluslar arası toplantısı-

KBB da minimal invazif yaklaşımlar (Ankara, 11-13 Aralık 2003,Poster),Özet Kitabı P4.

113-Cıncık H.,Güngör A.,Sağlam Ö.,POYRAZOĞLU E.,Yıldırım Ş.: Larinksin verriköz

kanseri. KBB ve BBC Derneği VI. Uluslar arası toplantısı-KBB da minimal invazif

yaklaşımlar (Ankara, 11-13 Aralık 2003,Poster),Özet Kitabı P3.

114-Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOGLU E.,Candan H.: OTOSKLEROZ

Gül. Ask. Tıp Akd. Ayın Kitabı ,sayı 44, Kasım 2003.

115-Güngör A.,Cıncık H.,POYRAZOĞLU E.,Sağlam Ö.,Candan H.: Mastoid osteomas:

Report of two cases. Otology & Neurotoloji 25:95-97,2004.

116-Doğru S.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Yıldırım Ş.,Candan H.: Ratlarda

trakeal rezeksiyon ve uc uca anastomozun değerlendirilmesi(Deneysel Çalışma).

Türkiye Klinikleri- KBB Dergisi ,4(2):78-83,2004.

117-POYRAZOGLU E.,Cincik H.,Gungor A.,Gurpinar B.,Yıldırım Ş.,Candan H.:The

effects of incisional myringotomy and CO2 laser myringoyomy on rat tympanic

membranes.[ 8th. Congress of Balkan Military Medical Committee

(Cluj Napoca-Romania, Sept. 21-24,2003) Abstract Book PS.3.81, 585]

The International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 68;811-

815,2004.

118-Cıncık H.,Güngör A.,Çekin E.,Çakmak A.,Saat B.,Yıldırım Ş.,POYRAZOĞLU E.:

Subglottik travma oluşturulan tavşanlarda ,topikal 5-Florourasil/Triamsinolon Asetonid

Uygulamasının stenozu önlemedeki etkisi.Otorinolarengolojide Multidisipliner

Yaklaşımlar Simpozyumu (Uludağ-2004 KBB Günleri ; 4-7 Mart 2004 ,Uludağ-Bursa)

Tutanak Kitabı Syf:208(Abstract-30) Poster,2004.

119-POYRAZOĞLU E.,Cıncık H.,Güngör A.,Çekin E.,Sağlam Ö.,Yıldırım Ş.,Candan H.:

Ratlarda oluşturulan miringotomi kapanma süresine Mitomisin-C nin etkisi.

Otorinolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar Simpozyumu (Uludağ-2004 KBB

Günleri 4-7 Mart 2004 ,Uludağ-Bursa)Tutanak Kitabı Syf:209(Abstract-31) Poster,2004.

120-Güngör A.,Cıncık H.,Çekin E.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Does A Hyperflexible

tongue cause snorring? 20th Congress of European Rhinologic Society & 23rd

International symposium on Infection and Allergy of the Nose (June 18-25,2004,

İstanbul) Oral Presentation Abstracts Book Op-109 ,p:185 ,2004.

121-Cıncık H.,Çekin E.,Güngör A.,Çetin B.,POYRAZOĞLU E.,Candan H.: Comparison of

three surgical methots in the treatment of primary snorring. 20th Congress of European

Rhinologic Society & 23rd International symposium on Infection and Allergy of the Nose

(June 18-25,2004, İstanbul) Oral Presentation Abstracts Book Op-023 ,p:131 ,2004.

122-Cıncık H.,Çekin E.,Güngör A.,Çetin B.,POYRAZOĞLU E.: Toxicity of topical

pantocain application. 20th Congress of European Rhinologic Society & 23rd

International symposium on Infection and Allergy of the Nose (June 18-25,2004,

İstanbul) Poster Abstracts Book PP-162 ,p:346 ,2004.

123-Cıncık H.,Güngör A.,Çakmak A.,Ömeroğlu A.,POYRAZOĞLU E.,Yıldırım S.,Çekin

E., Candan H.: The effects of mitomycin C and 5-Fluorouracil / triamcinolone on

fibrosis/scar tissue formation secondary to subglottic trauma(experimental study).

American Journal of Otolaryngology 26(1):45-50,2005

124-Cıncık H.,Güngör A.,Sağlam O.,Çekin E.,Yıldırım S.,POYRAZOĞLU E.: Effects of

topical application of mitomycin C and 5-fluorouracil on myringotomy in rats.

Otology & Neurotology 26(3):351-354,2005.

125-Cıncık H.,Güngör A.,Sağlam O.,Çekin E.,Yıldırım S., POYRAZOĞLU E.: Effective

dose of 5-fluorouracil for myringotomy in rats.

Med. Sci. Monit. 11(9):330-334,2005.

126-Cıncık H.,Çekin E.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.: Does a hyperflexible tongue cause

snorring? The Internet Journal of Otorhinolaryngology Vol:3 N:2 ,2005.

127-Cıncık H.,Güngör A.,Çekin E.,Sağlam Ö.,Çetin B.,POYRAZOĞLU E.: Çocukluk çağı

antrokoanal poliplerine yaklaşımımız. KBB Forum 4(3): 132-135 ,2005.

128-Çekin E.,Çetin B.,Doğru S.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.,Canda H.: Akustik travmalı

hastalarda serumda B12,folik asit,magnezyum,çinko,Mda ve idrarda Mma düzeyleri.

XXVIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

( 21-25 Mayıs 2005-,Tebliğ) Bildiri Özet Kitabı S139,sf-50-51,2005.

129-Güngör A.,Çekin E.,Doğru S.,Güven M.,POYRAZOĞLU E.: Bilateral nostril stenozu.

XXVIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

( 21-26 Mayıs 2005-Antalya,Poster ) Bildiri Özet Kitabı P22,sf-74,2005.

130-Çekin E.,Doğru S.,Ertuğul E.,Güngör A.,Güven M.,POYRAZOĞLU E.:Supraklavikülar

kitle ile kendini gösteren akciğer adenokarsinomu (olgu sunumu).

XXVIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

( 21-26 Mayıs 2005-Antalya, Poster) Bildiri Özet Kitabı P224,sf-128,2005.

131-Cıncık H.,Çekin E.,Çetin B.,Güngör A.,POYRAZOGLU E.: Comparison of

uvulopalatopharingoplasty,laser-assisted uvulopalatoplasty and cautery-assisted

uvulopalatoplasty in the treatment of primary snorring.

Otorhinolaryngology 68(3):149-155,2006.

132-POYRAZOĞLU E.,Doğru S.,Saat B.,Güngör A.,Çekin E.,Cıncık H.: Histologic

effects of injection snoreplasty and radiofrequency in the rat soft palate.

Otolaryngology-Head and Neck Surgery 135(4): 561-564,2006.

133-Çekin E.,Cıncık H.,Doğru S.,Dursun E.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.: Paradoksal ve

bülöz inferior konka varyasyonları. II. Rinoloji Kongresi (İstanbul,23-26 Şubat 2006,

Poster) Bildiri Özet Kitabı P4.

134-Çekin E.,Cıncık H.,Doğru S.,Dursun E.,POYRAZOĞLU E.: Temperature-controlled

radiofrequency tissue ablation in the treatment of snorring. 11th Congress of Balkan

Military Medical Committee (June 18-22,2006-Athens) Book of Proceedings P081B,

P:173,2006.

135-Doğru S.,Çekin E.,Cıncık H.,Ertuğrul E.,Güngör A., POYRAZOĞLU E.: A novel

method for retrograde labelling of facial nerve in rats. 11th Congress of Balkan Military

Mediacl Committee (June 18-22,2006-Athens) Book of Peoceedings P002C,

p:192,2006.

136-Çekin E.,Doğru S.,Cıncık H.,Çetin B.,Dursun E., POYRAZOĞLU E.: Relationship

between acoustic trauma and serum levels of vitamin B12,folic acid,zinc,magnesium and

malonilaldehyd. 11th Congress off Balkan Military Medical Committee ( June 18-22,

2006-Athens) Book od Proceedings P014D,p:252,2006 .

137-Doğru S.,Karabudak Ö.,Çekin E.,Cıncık H.,Güngör A.,POYRAZOĞLU E.:

Branchio-otic syndrome : A case report. Case Rep. Clin. Pract. Rev. 8:44-47,2007

138-Ertuğrul E.,Cıncık H.,Doğru S.,Çekin E.,Berber U.,Güngör A., POYRAZOĞLU E:

Effects of Halofuginone on fibrosis formation secondary to experimentally induced

Subglottic trauma. The Laryngoscope 117:299-302,2007.

1-Türk Otolarengoloji Derneği’nin XVII. Milli Kongresi

Adana-1983

2-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı VIII. Akademik Haftası-

Otolarengolojide Medikal ve Cerrahi Yeni Yöntemler Simpozyumu

Cerrahpaşa-İstanbul-1984

3-Türk Otolarengoloji Derneği’nin XVIII. Milli Kongresi

Eskişehir-1985

4-International Symposium on Neuro-Otologic Surgery

Cerrahpaşa-İstanbul-1988

5-Ankara Otolarengoloji Derneği’nin I. Uluslararası Simpozyumu-

Kronik Otitis Media ve Tedavisi

Ankara-1988

6-III. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları(KLİMİK)

Kongresi(Göz-Kulak-ÜSYE)

İst.Tıp Fak. Çapa-İstanbul – 1989

7-Türk Otorinolarengoloji Derneği’nin XX. Ulusal Kongresi

Girne-Kıbrıs-1989

8-İst. Üniv. Tıp Fak. X. Kurultayı

Çapa-İstanbul-1989

9-Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası-

Otolarengolojide ve Sanat Dallarında Disfoniler Simpozyumu

Cerrahpaşa-İstanbul-1990

10-Türk Silahlı Kuvvetleri X. Askeri Tıp Kongresi

Gölcük- 19-21 Haziran 1991

11-Türk Otorinolarengoloji Derneği’nin XXI. Ulusal Kongresi

Manavgat-Antalya-1991

12-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası-

Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu

Cerrahpaşa-İstanbul-1992

-6-

Prof.Dr.İ.Ethem POYRAZOĞLU,KBB

13-XV. World Congress of ORL.-Head and Neck Surgery

İstanbul-Turkey-1993

14-XXIX. International Congress of Military Medicine

İstanbul-1993

15-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XIII. Akademik Haftası-

Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve Kafatabanı Cerrahisi Simpozyumu

Cerrahpaşa-İstanbul-1994

16-XXIII: Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

Antalya-1995

17-1. Ses ve Ses Hastalıkları Simpozyumu

İst.Üniv.Tıp Fak. Erişkin ve Çocuk K.B.B. Hastalıkları

Baş Boyun Cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği

Çapa-İstanbul, 1995

18-First Congress Of Balkan Military Medical Committee

İstanbul-1996

19-XII. Askeri Tıp Kongresi

Harbiye-İstanbul-1996

20-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB. Anabilim Dalı XIV. Akademik Haftası-

Pediatrik Otolarengoloji Simpozyumu

Cerrahpaşa-İstanbul-1996

21-Septorinoplasti,Fonksiyonel ve rekonstrüktif Burun Cerrahisi

Simpozyumu

Hacettepe-Ankara-1996

22-First International Voice Symposium-

Diagnosis and Treatment of Voice Disorders

Ankara-1996

23-FESS Sempozyumu ve Otitis Media-Sinüzit

KBB-Pediatri-İnfeksiyoloji Ortak Yaklaşım Toplantısı

İstanbul-1996

24-XXIV. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

Antalya-1997

25-GATA 100. Kuruluş Yılı – Nörootoloji Simpozyumu

Etlik-Ankara-1998

26-International Symposium of FESS- The Recent Advanges,

Techniques and Live Cadaver Dissection

Çapa-İstanbul-1998

-7-

27-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XV. Akademik Haftası-

Kulak Burun Boğaz’da Son Gelişmeler Simpozyumu

Cerrahpaşa-İstanbul-1998

28-XIII. Ulusal Kanser Kongresi

Belek-Antalya-1999

29-I. Palandöken KBB Simpozyumu-Otitis Media Tedavisinde Yenilikler

Erzurum-1999

30-V. Congress of Balkan Military Medical Comittee

Ankara-2000

31-Uludağ 2000 KBB Günleri-Bursa KBB ve BBC Hekimleri Derneği-

Otorinolarengolojik Allerji Simpozyumu

Bursa-2000

32-GATA KBB Anabilim Dalı-Voice 2000

Uluslararası Katılımlı Ses Hastalıkları Simpozyumu

GATA-Ankara-2000

33-Joint Meeting of Turkish Otolaryngology& Head and Neck Surgery

Society and American Academy of Otolaryngology & Head and Neck Surgery

Harbiye-İstanbul-2001

34-XXVI. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi

Belek-Antalya-2001

35-First Joint Meeting of Turkish-Greek Otolaryngology &

Head and Neck Surgery Societies

Belek-Antalya-2001

36-Türk Rinoloji Derneği ve Dicle Üniv. Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı-

Rinoloji’de Yenilikler Simpozyumu

Diyarbakır-2002

37- II. Otoskop Grubu Simpozyumu

İstanbul-2002

38-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XVII. Akademik Haftası-

KBB’da Enfeksiyon Hastalıkları Simpozyumu

Cerrahpaşa-İstanbul-2002

39-İnternational İstanbul Otorhinolaryngology Meeting -2003

9-11 May 2003-İstanbul

40- Gülhane Askeri Tıp Akademisi K.B.B Anabilim Dalı

Otoloji,Nöro-Otoloji Günleri

5-8 Kasım 2003,Ankara -8-

Prof.Dr.İ.Ethem POYRAZOĞLU,KBB

41- 2.Coclear Implantation ve Nöro-Otoloji Sempozyumu

5-6 Aralık 2003,İstanbul

42-Otorinolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar Simpozyumu

(Uluslar arası katılımlı). Uludağ 2004-KBB Günleri

4-7 Mart 2004,Uludağ-Bursa

43-II. Harvard Applications in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

May 17-19,2004. İstanbul-Turkey

44-İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı XVII. Akademik Haftası

Simpozyumu. 5-6 Haziran 2004,İstanbul.

45-20th Congress of the European Rhinologic Society and 23rd Congress of ISIAN

June 18-25,2004.İstanbul-Turkey.

46-Otit Sempozyumu-2005 , 8 Ocak 2005, İstanbul.

47- TKKBV 3.Akademi Toplantısı , 14-17 Nisan 2005 ,Çeşme-İzmir

48-8. GATA KBB Günleri- Tanıdan Tedaviye Otoloji ve Odyoloji Sempozyumu

15-18 Eylül 2005 , Antalya

51- 2. Ulusal Rinoloji Kongresi , 23-26 Şubat 2006, İstanbul.

52- KBB-BBC Derneği 7. Uluslararası Toplantısı ,23-25 Mart 2006,Ankara

53-Cerrahpaşa Tıp Fak. 19th Akademik Haftası- Fasial Plastik Cerrahide Son

Gelişmeler Sempozyumu, 29 –31 Mayıs 2006,İstanbul.

54-IX. GATA KBB GÜNLERİ-Kraniomaksillofasial Uygulamalar

16-17 Aralık 2006 , Ankara.

55- 8.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi

30 Ekim-3 Kasım 2007, Bodrum

 

56- İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi

Laringovideostroboskopik muayene ve ses terapisi

20-21 Mayıs 2009, İSTANBUL

57- 5. Ulusal Rinoloji Kongresi

28-31 Mayıs 2009, Antalya

58-31.Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

28 Ekim- 1 Kasım 2009 ,Antalya

59-Otoloji Nörootoloji Derneği’nin Vertigo Semineri IV

17 Mart 2012, Acıbadem Hastanesi –İstanbul

-9-

60-Yüz plastik Cerrahi Derneği’nin Burunun Çene ile Estetik Buluşması

28 Eylül 2014, Sapanca_Adapazarı

61-BAU TIP- Advanced Endoscopic Sinus Surgery and Balloon Sinoplasty Cadaver Course ,19-20 Mart 2015, İstanbul

62- Yüz plast,k Cerrahi Derneği’nin Burunun kulak ile Estetik Buluşması

10 Mayıs 2015, Kartepe-Adapazarı

63- 37. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

28 Ekim- 1 Kasım 2015 Belek-Antalya

64-VII. Vertigo Semineri , Anadolu Sağlık Merkezi, 18 Mart 2017, İstanbul

65-Rhinopalsty Meeting, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 24.7.2019, İstanbul

1981 :Hava Uzay ve Uçuş Tababet Kursu

Hava Sıhhi Muayene Ve Fizyolojik Eğitim Merkezi

(Dönem İkincisi) ESKİŞEHİR

1986 :Mikroşirurji Kursu

GATA Mikrocerrahi Eğt. Ve Araş. Merkezi – ANKARA

1990 :Uyarılmış İşitme Potansiyelleri Kursu

GATA – ANKARA

1995 :Baş ve Boyun Cerrahisi Kursu

St. Thomas’ and Guy’s Hospital – LONDRA

1997 :Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu

İst.Tıp Fak. Çapa-İSTANBUL

1998 :Uyarılmış İşitme Potansiyelleri Kursu-Advanced

GATA – ANKARA

2000 :Otoloji,Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi

Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu-Temporal Kemik

Diseksiyon Kursu

İst.Tıp Fak. Çapa-İSTANBUL

2001 :Laringeal Çatı Cerrahisi Kursu

GATA – ANKARA

2004: Otorhinolaryngologic Allergy Course at 20th ERS & 23rd ISIAN Congress

June 18-19,2004 İSTANBUL

 

2004 :Finesse in Rhinoplasty Course

June 19,2004. İSTANBUL

2004 :Common Problems in Rhinoplasty. How to Combine Safety and Efficacy Course.

June 19,2004. İSTANBUL

Prof.Dr.İ.Ethem POYRAZOĞLU,KBB

 

2004 : Reconstructive Rhinoplasty Techiques Courses.

June 20,2004. İSTANBUL

2004 :Advanced FESS Techiques Course.

June 20,2004. İSTANBUL

2004 :21. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon

Kursu. 1. Masterclass Simpozyumu.

25-26 Kasım 2004. İSTANBUL

2004 : 3. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu.

27-28 Kasım 2004. İSTANBUL

2007 : Uyku Bozuklukları Kursu

8.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi

30 Ekim-3 Kasım 2007, Bodrum

 

2009 : Videolaringostroboskopik Muayene Kursu

İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 1. Kongresi

20-21 Mayıs 2009, İSTANBUL

2016-Advanced Endoscopic Sinus surgery and Balloon Sinoplasty Cadaver Course

BAU TIP 19-20 Mart 2016, İSTANBUL

2019- Sialoendoscpy Course

Florance Nightingale Hospital , 29-30 Kasım 2019 , İSTANBUL

2019- Vestibuler Tanı Yöntemleri Kursu

Acıbadem Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi

13 aralık 2019, İSTANBUL

I-GATA – GATF V. SINIFLARA VERDİĞİM DERSLER:

13.5.1993 – Akut ve kronik sinüzitler,paranazal sinüs kanserleri

Larenjit ve Larenks paralizileri

07.05.1994- Akut ve kronik sinüzitler,paranazal sinüs kanserleri

Larenjit ve Larenks paralizileri

13.04.1995-Larenks kanserleri

02.06.1995- Larenks kanserleri

Akut ve kronik sinüzitler ,Paranazal sinüs kanserleri
02.05.1996-Larenjitler ve larenks paralizileri

22.05.1997-Akut ve kronik sinüzitler, Paranazal sinüs kanserleri

22.5.1997- Larenjitler ve larenks paralizileri

Larenks kanserleri: Etyoloji,tanı,tedavi
10.6.1999- Larenks kanserleri:Etyoloji,tanı,tedavi

10.6.2000-Akut ve kronik larenks enfeksiyonları ve

Vokal kord paralizileri

18.5.2001- Akut ve kronik larenks enfeksiyonları ve

Vokal kord paralizileri

17.5.2002- Akut ve kronik larenks enfeksiyonları ve

Vokal kord paralizileri

16.05.2003-Akut ve kronik larenks enfeksiyonları

Vokal kord paralizileri

21.05.2004-Akut ve kronik larenks enf. Ve vokal kord paralizileri

II-GATA HAYDARPAŞA EĞT. HAST. TIPTA UZMANLIK/YANDAL

UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI:

DERSLERİM:
21.10.1992-Total larenjektomiden sonra speechterapi

09.12.1992- Evoked response audiometry

10.03.1993- Fasial paralizilerde cerrahi tedavi

28.04.1993- Endoskopik sinüs cerrahisi

27.10.1993-Meniere ve ayırıcı tanısı

15.12.1993-Glomus tümörleri

26.01.1994-Burun neoplazmları

30.03.1994-Oral mukozal hastalıklar

18.05.1994-Larenks Ca. Cerrahi tedavisi

18.10.1994-Malign servikal adenopatiler

23.11.1994-Perilenfatik fistüller

28.12.1994-Trakeal neoplazmlar-Tanı ve tedavisi

15.03.1995-Orta kulak ve temporal kemik neoplazmları

20.05.1995-Baş ve boyunda freeflep rekonstrüksiyonu

 

 

19.11.1997-Oral kavitenin malign neoplazmları

21.01.1998-Sleep apnea

25.03.1998-Odituvar fonksiyon testleri

20.05.1998-Tinnituslar

04.11.1998-KBB de kullanılan biomateryaller

30.12.1998-Vestibuler schwannoma tedavisi

03.03.1999-Malign hipofarenks tümörlerinde cerrahi tedavi

28.04.1999-Konjenital dış ve orta kulak anomalilerinde cerrahi tedavi

13.10.1989-Malign servikal adenopatiler

27.10.1999-Otoskleroz

01.12.1989-Laringoösefagial travmalar

01.03.2000-Laringolojide laser uygulamaları

15.03.2000-Oral kavite ve orofarenksin benign tümörleri

12.04.2000-Santral vestibuler sistem hastalıkları

26.04.2000-Fasial paralizide rehabilitasyon

11.10.2000-Tinnituslar

29.11.2000-Larenks paralizileri

17.01.2001-Meniere hastalığı

28.03.2001-Fasial ağrılar ve migren

19.05.2001-Orbita

10.01.2001-Malign servikal lenfadenopatiler

21.11.2001-Effüzyonlu otitis media

09.01.2002-Akut ve kronik larenjitler

20.03.2002-Otaljiler

01.05.2002-Malign tükrük bezi tümörleri

06.11.2002-Yara iyileşmesi

11.12.2002-Kulağı etkileyen immünolojik hastalıklar

05.03.2003-Pediatrik boyun kitleleri ve ayırıcı tanısı

16.04.2003-Kronik otitis media,mastoiditler,petrozitis

28.05.2003-Boyun disseksiyonları

3.11.2004-Temporal kemik travmaları

5.11.2004-Disfoniler ve distoniler

6.4.2004-Temporal kemik tümörleri

4.5.2004-Nazofarenks hastalıkları

B-SEMİNER YÖNETİMİ:

 

23.10.1992-Ösefagus hastalıkları-Dr.A.Şişman

20.11.1992-KBB’da anestezi-Dr.S.Arslan

18.12.1992-KBB’de antibiyoterapi-Dr.A.Güngör

15.01.1993-Parenteral beslenme-Dr.H.Özcan

12.03.1993-KBB’de endoskopi,endikasyon ve komplikasyonlar-Dr.A.Şişman

09.04.1993-Temporal kemik travmaları-Dr.S.Arslan

22.10.1993-Odituvar fonksiyon testleri-Ody.A.Yıldız

26.11.1993-Otit,mastoidit,petrozitis-Dr.S.Arslan

17.12.1993-Kulağın konjenital anomalileri-Dr.G.Uğur

14.01.1994-Burun anatomisi ve fizyolojisi-Dr.İ.Yazgın

04.03.1994-Maksillofasial travmalar-Dr.A.Şişman

01.04.1994-Oral-Orofaringeal benign lezyonlar-Dr.S.Arslan

22.04.1994-Boynun cerrahi anatomisi ve lenfatik direnajı-Dr.İ.Yazgın

13.05.1994-Laringeal travma ve stenozlar-Dr.G.Uğur

14.10.1994-Yutma fizyolojisi-Dr.S.Arslan

11.11.1994-Labirentitler-Dr.İ.Yazgın

09.12.1994-Akut ve kronik farenjitler-Dr.G.Uğur

06.01.1995-Otoskleroz ve tedavisi-Dr. G. Uğur

10.03.1995-Boyun ve farenksin konjenital sinüs ve fistülleri-Dr.G.Uğur

24.03.1995-Glomus Jugulare tümörü-Dr.N.Özçelik

07.04.1995-Konjenital larenks hastalıkları-Dr.G.Uğur

21.04.1995-Santral işitme bozuklukları-Dr.N.Özçelik

05.05.1995-Acil endoskopi ve komplikasyonları-Dr.G.Uğur

24.10.1997-Nazal travmalar ve epistaksisler-Dr.M.Aldemir

28.11.1997-Nazal Kavite ve paranazal sinüslerin radyolojisi-Dr.M.Aldemir

26.12.1997-Farenjitler ve adenotonsillitisler-Dr.M.Aldemir

23.01.1998-Akut hava yolu distresi ve tedavisi-Dr.M.Aldemir

27.03.1998-Vestibuler sistem fizyolojisi-Dr.M.Aldemir

08.05.1998-Temporal kemik enfeksiyonlarının komplikasyonları-Dr.M.Aldemir.

 

06.11.1998-Baş boyunda anatomik bariyerler ve spaceler-Dr.S.Basutçu

25.12.1998-Kulağın glomus ve diğer tümörleri-Dr.s.Basutçu

05.02.1999-Yüz ve baş ağrıları-Dr.S.Basutçu

02.04.1999-Nonneoplastik tükrük bezi hastalıkları-Dr.S.Basutçu

14.05.1999-Non neoplastik tiroid gland hastalıkları-Dr.S.Basutçu

08.10.1999-Olfaksiyon fizyolojisi-Dr.S.Doğru

22.10.1999-Nazal septumun anatomisi ve cerrahisi-Dr.H.Cıncık

12.11.1999-Nörolaringoloji-Dr.M.Aldemir

26.11.1999-Vestibuler end-organ anatomisi ve nöral yollar-Dr.E.Çekin

10.12.1999-Tinnitus –Dr.S.Basutçu

24.12.1999-Odituvar fonksiyon testleri-Dr.S.Doğru

14.01.2000-Yaşlanmanın odiovestibuler sisteme etkileri-Dr.H.Cıncık

28.01.2000-Temporal enfeksiyonların komplikasyonları-Dr.M.Aldemir

03.03.2000-Larenks enfeksiyonları ve sistemik hastalıkları-Dr.S.Doğru

17.03.2000-Trakeobronşial ve ösefagial sistemik hastalıklar-Dr.S.Basutçu

31.03.2000-Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı-Dr.S.Doğru

14.04.2000-Toksik ajanların kulağa etkileri-Dr.S.Basutçu

28.04.2000-Fasial sinirin klinik hastalıkları-Dr.S.Doğru

12.05.2000-Nazal neoplazmlar-Dr.S.Basutçu

13.10.2000-Burun ve kulak yabancı cisimleri-Dr.M.Sali

17.11.2000-Kulak anatomisi ve ultrastrüktürü-Dr.A.Çakmak

08.12.2000-Havayolu obstruksiyonları ve trakeostomi-Dr.E.Çekin

05.01.2001-İnfektif rinitler ve sinüzitler-Dr.A.Çakmal

26.01.2001-Epistaksisler-Dr.E.Çekin

30.03.2001-Nazal septum –A.Çakmak

20.04.2001-Kr.O.M. Cerrahisi-Dr.E.Çekin

18.05.2001-Ototoksisite-Dr.A.Çakmak

19.10.2001-Otonörolojik muayene-Dr.Adem Çakmak

16.11.2001-Çocuklarda işitme testleri-Dr.Salim Doğru

14.12.2001-Nistagmus-Dr.Adem Çakmak.

18.01.2002-Gastroösefagial reflü hastalıkları-Dr.Adem Çakmak

15.03.2002-Labirent enfeksiyonları-Dr.Adem Çakmak

12.04.2002-Fasial sinirin klinik hastalıkları-Dr.Ömer Sağlam

10.05.2002-Ön ve orta kranial fossa neoplazileri-Dr.Engin Çekin

11.10.2002-KBB’de anemnez ve fizik muayene-Dr.Ö.Sağlam

15.11.2002-Epistaksis-Dr.Ö.Sağlam

27.12.2002-Boyunun cerrahi anatomisi-Dr.Ö.Sağlam

07.03.2003-Vestibuler end-organ anatomisi ve vestibuler yollar-Dr.Ö.Sağlam

25.04-2003-Labirent enfeksiyonları-Dr.Ö.Sağlam

15.10.2004-Kulağın cerrahi anatomisi-Dr.Bilal Çetin

12.11.2004-İşitme fizyolojisi-Dr.Taner Özdemir

10.12.2004-Konuşma fizyolojisi.Dr.Ertuğ Ertuğrul

7.01.2005-Rinitler –Dr.Taner Özdemir.

11.03.2005-Tinnitus-Dr.Engin Dursun

(Her yıl uzman geldiğinde uygulanmaktadır)

1 – Orta kulak cerrahisi ve işitme rekonstrüksiyonu

 

2 – Seröz otitis medis,ventilasyon tüpü tatbiki ve timpanometrik değerlendirme

3 -Endoskopik sinüs cerrahisi prensipleri

4 -Larenks ca. Tedavi prensipleri

(yılda iki kez) * -KBB Acil Hastalıkları

1-Dr.Hüseyin ÖZCAN-1994 :Kaudal septal deformitelerin düzeltilmesinde otogreft ve

allogreft kartilaj kullanımı

2-Dr.Ali ŞİŞMAN -1994 :Kronik otitis medialı hastalarda preoperatif bilgisayarlı

tomografi ve peroperatif bulguların karşılaştırılması

3-Dr.Savaş ARSLAN-1995 :Kronik tonsillitli hastalarda tonsillektominin serum

immünglobulin düzeylerine etkisi

4-Dr.Necdet ÖZÇELİK-1995:Vokal kord paralizilerinde larengeal elektromyografi

ile tanı ve prognozun belirlenmesi

5-Dr.Taner ERİM -1996:Kokusal uyandırılmış potansiyeller ve koku uyarımı ile

elde edilen EEG değişiklikleri:Normal ve anosmik olgu-

lardakideğeri

6-Dr.Gökhan UĞUR –1996:Ototopikal siprofloksasin kullanımının ototoksisitesinin

değerlendirilmesi

7-Dr.Vural BÜYÜKSOY-1997:Effüzyonlu otitis media etyopatogenezinde adenoid doku

mast hücrelerinin rolü

8-Dr.Derya KARAGENCE-1997:Ani akustik travmalarda hiperbarik oksijen

tedavisinin etkilerinin elektron mikroskopik olarak

değerlendirilmesi

9-Dr.Hakan CINCIK –2000:Nazal septuma homogreft kartilaj implantasyonu

10-Dr.Mehmet ALDEMİR-2001:Radikal mastoidektomili hastalarda dış kulak yolu

rekonstrüksiyonu

11-Dr.Engin ÇEKİN -2001:Tavşan modelinde endoskopik sinüs cerrahisinin

maksiller sinüs mukosilyer aktivitesi üzerindeki etkisinin

değerlendirilmesi

12-Dr.Berk GÜRPINAR-2002:Ratlarda insizyonel miringotomi ile laser miringotominin

karşılaştırılması

13-Dr.Murat SALİ -2002:Tavşanlarda auriküler kıkırdak ile yapılan trakeal

rekonstrüksiyonda hiperbarik oksijenin etkisi

14-Ömer SAĞLAM – 2003 : Ratlarda 5-Fluorouracil ve Mitomycine-C ‘nin

Miringotomilerde karşılaştırılması

15-Dr.Adem ÇAKMAK –2003:Tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan laringeal

stenozda 5-Fluorouracil ve Mitomisin-C kullanımı

Leave a Reply

Your email address will not be published.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣