Uzman Doktor Nazmi Demirtaş

SPC. | Uzm. Dr.
SPC. Dr. Nazmi Demirtaş

Uzm Dr Nazmi Demirtaş

1966 yılında Sivas’da doğdu, İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1984’de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1990’da Tıp Fakültesini derece ile bitirdi. 1990 – 1993 yılları arasında mecburi hizmetini tamamladı. 1993 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisasına başladı. 1997 yılında ihtisasını bitirdi. 1997 yılında İstanbul’da bir özel hastanede Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1998 yılından beri Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı ve Başhekim olarak çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Nazmi Demirtaş

He was born in Sivas in 1966. He completed his primary, secondary, and high school education in Ankara. He acquired Atatürk University Faculty of Medicine in 1984. He graduated from the Faculty of Medicine in 1990 with a degree. He completed his compulsory service between 1990 and 1993. In 1993, he started his specialization in Pulmonary Medicine and Tuberculosis at Cumhuriyet University Faculty of Medicine. He completed his specialization in 1997. In 1997, he started to work as a Pulmonary Medicine and Tuberculosis Specialist in a private hospital in Istanbul. He has been working as a Pulmonary Medicine and Tuberculosis Specialist and Chief Doctor at Ataşehir Avicenna Hospital since 1998.

Disease and Illness Can Treat

 • Upper Respiratory Tract Infections.
 • Lower Respiratory Tract Infections.
 • Pulmonary Tuberculosis.
 • Lung Infections: Bronsiolitis, Pneumonia, Atypical Pneumonia.
 • Lung Abscess.
 • Empyema.
 • Lung Cyst Hydatid.
 • Bronchiectasis.
 • Respiratory Allergies.
 • Allergic Rhinitis.
 • Asthma.
 • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease): Chronic Bronchitis, Emphysema, Small Airway Disease.
 • Pleurisy: Diseases That Cause Water In The Lung Membrane.
 • Benign Tumors of the Lung.
 • Malignant Tumors of the Lung: Lung Cancers, Mesothelioma.
 • Lung Diseases Related to Smoking and Environmental Factors.

 

Treatment Methods

Pulmonary Medicine deals with the medical (drug) treatment of lung diseases. In cases where surgery is required, it is worked together with thoracic surgery. The main examinations and methods used in the diagnosis of diseases are:

 • Blood tests: Many different blood tests are used in the diagnosis and treatment follow-up of all types of lung diseases.
 • Respiratory Function Tests: It is ensured that the lung volumes are determined by breathing deeply with a special instrument called spirometry (PFTs).
 • On the other hand, it helps the diagnosis and treatment follow-up of obstructive diseases of the lung, especially Chest Diseases, asthma, and COPD. It also gives information about whether the lung capacity is sufficient before the operation.
 • Bronchoscopy: The upper respiratory tract, vocal cords, windpipe, and bronchi up to a certain width are directly viewed and the disease conditions are evaluated by entering through the nose or mouth with an elastic thin tube-like instrument with a camera at the end called a bronchoscope. When necessary, a biopsy can be taken from suspicious tissues with the instrument. Sputum or bronchial washing samples can be taken. This tool, which is generally used in the diagnosis of lung cancers and infections, can sometimes be used for therapeutic purposes such as cleaning sputum plugs, removing foreign bodies that have escaped into the bronchus, and enlarging narrowed bronchial parts.

 

Member of Associations and Organizations

Thoracic Society.
ASYOD (Lung Health and Intensive Care Association).
TUTDER (Turkish Sleep Medicine Association).

 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Akciğer Tüberkülozu
 • Akciğer Enfeksiyonları:Bronşit Bronsiyolit, Pnömoni (Zatüre), Atipik Pnömoni
 • Akciğer Apsesi
 • Ampiyem
 • Akciğer Kist Hidatik
 • Bronşiektazi
 • Solunum Alerjileri
 • Alerjik Rinit
 • Astım
 • KOAH (Kronik Obstruüktif Akciğer Hastalığı):Kronik Bronşit, Amfizem, Küçük Hava yolu Hastalığı
 • Plöreziler :Akciğer Zarında Su Toplanması yapan Hastalıklar
 • Akciğerin İyi Huylu Tümörleri
 • Akciğerin Kötü Huylu Tümörleri:Akciğer Kanserleri, Mezotelyoma
 • Sigara ve Çevresel Faktörlere Bağlı Akciğer Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları, akciğer hastalıklarının medikal (ilaç) tedavisi ile ilgilenir. Cerrahi gereken durumlarda göğüs cerrahisi ile birlikte çalışılır. Hastalıkların Teşhisinde kullanılan başlıca Tetkik ve Yöntemler şunlardır:

Kan tetkikleri: Her tür Akciğer hastalığının teşhis ve tedavi takibinde değişik birçok kan tetkikinden faydalanılmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testleri: Spirometri denilen özel bir aletle derin nefes alıp vererek akciğer volümlerinin tespit edilmesi sağlanır.

Öte yandan Göğüs Hastalıkları, astım ve KOAH başta olmak üzere, akciğerin tıkayıcı hastalıklarının tanı ve tedavi takibinin yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca operasyon öncesi Akciğer kapasitelerinin yeterli olup olmadığı konusunda bilgi verir.

Bronkoskopi: Bronkoskop denilen ucunda kamera bulunan elastik ince boru tarzında bir aletle burun yada ağızdan girilerek, üst solunum yolları, ses telleri, nefes borusu, ve belli genişliğe kadar olan bronşlar direk olarak görülerek buradaki hastalık durumları değerlendirilir. Gerektiği zaman bu aletle şüpheli dokulardan biyopsi alınabilir. Balgam yada bronş yıkama numuneleri alınabilir. Genellikle Akciğer kanserleri ve enfeksiyonlarının teşhisinde kullanılan bu aletle bazen balgam tıkaçlarının temizlenmesi, bronşa kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, daralan bronş kısımlarının genişletilmesi gibi tedavi amacı ile de kullanılabilmektedir.

 • Torax Derneği Yıllık Kongreleri
 • ASYOD Yıllık Kongreleri
 • TUTDER Kongresi
 • Toraks Derneği
 • ASYOD (Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
 • TUTDER (Türk Uyku Tıbbı Derneği)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.