Uzman Klinik Psikolog Beril Talu

Psikoloji - Ataşehir Hastanesi
Uzman Klinik Psikolog Beril Talu

İstanbul’da 1990 yılında doğdum. 2008 yılında girdiğim Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2013 yılında “6. Sınıf Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Anne Baba Tutumları ile İlişkisi” konulu tezim ile  mezun oldum. Lisans eğitimi sırasında, Atikali İlköğretim Okulu, Doğa Koleji ve İstanbul Cerrahi Hastanesinde stajyer psikolog olarak görev yaptım.

2015 yılında girdiğim Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “Özel Eğitim Alanında Çalışan Psikologların İş Doyumu, Öz-Duyarlık ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu tezim ile tamamlayarak Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazandım. Yüksek lisans eğitimim sırasında Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminde 2 dönem boyunca danışan gördüm ve NP Beyin Hastanesinde staj yaptım.

2018 yılında Adnan Menderes Üniversitesinde “Aile Danışmanlığı” programına katıldım ve başarı ile bitirdim.

2019 yılından beri Ataşehir Avicenna Hastanesi’nde Yetişkin, Ergen ve Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Oyun Terapisi yöntemlerini kullanarak terapi yapmaktayım.

Uzmanlık alanlarım:Nörogelişimsel Bozukluklar(Otizm, Asperger, Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu), İkiuçlu ve İlişkili Bozukluklar, Depresyon, Kaygı(Anksiyete) Bozukluklar(Özgül Fobi, Panik Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu), Takıntı-Zorlantı Bozukluğu(Obsesif-Kompulsif Bozukluk), Örseleme(Travma) ve Tetikleyici Etkenle(Stresörle) İlişkili Bozukluklar(Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Stres Bozukluğu, Uyum Bozuklukları), Çözülme(Dissosiyasyon) Bozuklukları, Bedensel Belirti Bozuklukları( Hastalık Kaygısı,Konvers,yon Bozukluğu), Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları(Karşıt Olma, karşıt Gelme Bozukluğu, Aralıklı Patlayıcı Bozukluk, Davranım Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Kleptomani), Kişilik Bozuklukları

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): İnsan içerisine yaşadığı çevreyi,, yaşadığı olayları kendi zihinsel süreçlerinlerini bilişsel yapısı ile algılar ve değerlendirir. BDT uyum bozucu davranış ve duyguların psikoloji biliminin ortaya koyduğu öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerinin psikoterapiye uyarlanması yoluyla değiştirilmesi etkinliğidir.

Şema Terapi: Değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik dönemince belirgin kökenleri bulunan psikolojik rahatsızlıklar için tasarlanmış bilişsel, davranışçı, kişiler-arası, yaşantısal teknikleri birleştiren bütünleştirici bir teori ve tedavi ekolüdür.

Oyun Terapisi: Oyun terapisi çocukların sorunlarını anlamak, duygularını ve davranışlarını çözümlemek, çocukları bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için oyuncaklar kullanılarak uygulanan bir terapi tekniğidir. Oyun terapisinin temel amaçları çocukların duygusal dışa vurumları, yaşadıkları olayları ve çatışmaları bizlere oyun aracılığı ile göstermesdir.

Türk Psikologlar Derneği

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi,
 • Gesell Gelişim Testi,
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi,
 • Goodenough Harris Bir Adam Çiz Testi,
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Prof.Dr.HakanTürkçapar; Bilişsel DavranışcıTerapi(BDT) Terapistlik Sertifikası
 • Uzman Klinik Psikolog Emre Sipahioğlu; Oyun Terapisi
 • Dr. Klinik Psikolog Başak Demiriz ; Çocuk Eregen ve Aileleri ile Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori ve Teknikleri Uygulama Eğitimi
 • Çiğdem Ergül ; DIR Floortime 101 Kursu
 Özel İstanbul Başarı Koleji, Tohum Türkiye Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlık Merkezinde psikolog olarak görev almıştır.
2019 Nisan ayı itibariyle hali hazırda çalışmakta olduğu Ataşehir Avicenna Hastanesi bünyesinde seanslarını sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi kullanmakta, çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle seanslarını sürdürmek, aile ve çift danışmanlığı yapmaktadır.
 • Dr.Alp Karaosmanoğlu; Şema terapi
“Ağırlıklı olarak Bilişsel-Davranışçı Terapi ve iema terapi kullanmakta, çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle seanslarını sürdürmek, aile ve çift danışmanlığı yapmaktadır.”

Depresyon, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Bozukluk, Panik Atak, Sosyal Fobiler, Özgül Fobiler, Sınav Kaygısı, Uyku Bozuklukları, Stres, Öfke ve Kişiler Arası İlişki Problemleri

Kaygı Bozuklukları, Davranış Bozuklukları, Bağlanma Problemleri, Depresyon, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk,  Panik Bozukluk, Panik Atak, Sosyal Fobiler, Özgül Fobiler, Sınav Kaygısı, Duygusal Sorunlar, Yeme bozuklukları, Okul problemleri.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.