Operatör Doktor Taşkan Akdeniz

M.D. | Op. Dr.
Op. Dr. Taşkan Akdeniz

Operatör Doktor Taşkan Akdeniz

Beyin ve sinir hastalıkları cerrahisi

Neurosurgery | Neurochirurgie | Neurocirugia

Dr Taşkan Akdeniz 1984 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden, 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Haydarpaşa Numune hastanesinde nöroşirürji uzmanlığını tamamladı. Çeşitli hastanelerde Beyin ve sinir hastalıkları cerrahi olarak çalıştı. 2017 yılından beridir halen Ataşehir Avicenna hastanesinde çalışmaktadır. Orta derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca ve İspanyolca konuşmaktadır.

Taşkan Akdeniz M.D. graduated from Bornova Anatolian College in 1984 and Ege Univercity faculty of Medicine in 1990 respectively. After completing the neurosurgical education in Haydarpaşa Numune Hospital, worked in many various hospitals in İstanbul. He has been serving as a member of Ataşehir Avicenna Hospital since 2017. Dr Akdeniz may speak english at imtermediate, german and spanish at elementary leves.

Dr.Taşkan Akdeniz absolvierte 1984 die Bornova Anadolu Gymnasium in İzmir Turkei. Dr. Akdeniz schloss 1990 sein Medizinstudium an der Ege Universitad ab. 1990 absolvierte er seine Spezialausbildung in Fach der Neurochirurgie am Haydarpaşa Numune Krankenhaus. Spater arbeitete er als Neurochirurg in verschiedenen Krankenhausern. Seit 2017 arbeiteter im Ataşehir Avicenna Krankenhaus.  Herr Akdeniz spricht fortgeschrittenes Englisch und Anfänger Deutsch und Spanisch.

Se graduó del Instituto de Bornova Anadolu en el año  1984 y de la facultad de Medicina de la Universidad Ege en el año 1990. Después acabó su especialización en Neurocirugía en el hospital Haydarpaşa  Numune en el año1999. Ejerció como neurocirujano en varios hospitales en Estambul. Lleva trabajando en el hospital Ataşehir Avicenna desde 2017. Puede hablar inglés nivel intermedio, alemán y español nivel básico.

 • Beyin ve Omurilik tümörleri
 • Kafatası ve omurga tümörleri
 • kafa içi doğumsal kistler
 • kafa ve omurga travmaları
 • hidrosefali
 • disk hastalıkları (bel ve boyun fıtıkları)
 • omurga kökenli hastalıklar (kaymalar ve dar kanal sendromları )
 • El bileğinde sinir sıkışmaları
 • abse, epidural ampiyem, kist hidatik vb dış kaynaklı cerrahi nedenler

1999 | Meningeomalarda peritümöral beyin ödemi Uzmanlık Tezi Haydarpaşa NH

2015 | peroperatif cerrahiden bağımsız sinir yaralanmaları : olgu sunumları ve literatürün gözden geçirilmesi ; Akdeniz, Kaner, Erşahin, Tutkan Van Tıp Dergisi

2010 | Tarsal Tunnel syndrome review of literature Kaner, Akdeniz, Tutkan, ; 50(3) 151-158THaydarpaşa Numune medikal Journal

2012 | Unilateral surgical approach for lumbar disc herniation with contralateral symptoms Clinical article

Akdeniz, Kaner, Tutkan,Özer J Neurosurg Spine 17:124–127, 2012

2011 | Case of Posterior Epidural Migration of an Extruded Lumbar Disc Fragment Causing incomplete Cauda Equina Syndrome Akdeniz Middle East Spine Society İstanbul

 • İstanbul Tabip odası
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • BALMED/BALEV

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.