Nöroloji

nöroloji

Avicenna Hastaneleri Nöroloji Bölümü, tüm nörolojik hastalıklar için çeşitli tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirmektedir.

Nöroloji Nedir?

Nöroloji özel bir tanım yapmak gerekir ise, insanın sinir siteminin fizyolojik yapısını ve hastalıklarını inceleyen tıbbi bilim alanıdır. Sinir sistemi dediğimiz yapı, beyin, spinal kord ve periferik sinir sistemi üçlüsünden oluşmaktadır. Sinir sistemi içerisinde yer alan bu 3 yapıdan herhangi birisinde oluşan ve ameliyat gerektirmeyen hastalıklar ile nöroloji bölümü ilgilenir. Nöroloji kendi içerisinde çocuklar için ve yetişkinler için olarak ikiye ayrılabilir. Avicenna Hastaneleri Nöroloji Bölümü, birbirinden tecrübeli hekimleri ve son teknoloji poliklinik hizmeti ile hem ayaktaki hastalar için hem de yatan hastalar için hizmet verebilir. Öte yandan yoğun bakım ihtiyacı duyulan tüm hastalıklar için de yoğun bakım bölümünde destek sağlanabilir.

Nörolojik Hastalıklar

Nörolojik hastalıklar, sinir sisteminde farklı sebeplerle görülebilen bozukluklar ve sendromlardır. Günümüz tıp teknolojileriyle organize edilmiş olan laboratuvar hizmetleri, nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde oldukça büyük öneme sahiptir. Laboratuvarlar sayesinde başlıca kabul edilen tüm nörolojik hastalıklar teşhis edilebilir. Nöroloji hangi hastalıklarla ilgilenir diye merak edenler için:

Kas Hastalıkları

Kas hastalıkları, sık görülen nörolojik hastalıklardan birisidir. En çok rastlanan kas hastalığı ise, otoimmün hastalıklardan birisi olan Myastenia Graves adıyla bilinir. Öte yandan en çok rastlanan ve genetik olarak kişilere geçen hastalık ise Duchenne Müsküler Distrofi olarak bilinir. Tüm bu hastalıklar, sinir ve kas iletim sürecinde problemler yarattığı için, kaslarda zayıflama, incelme ve kasılmalara sebebiyet verebilir. Myastenia Graves adı verilen hastalık, yoğunlukla göz bölgesinde görülür. Göz kapaklarının düşmesine sebebiyet verebilir, göz kaslarında zayıflığa neden olabilir ya da çift görme gibi problemler yaratabilir. Öte yandan hastalık ağız bölgesinde de ortaya çıkabilir ve çiğneme, yutma gibi reflekslerde problemler yaratabilir. Hastalık ilerleyen evrelerde kol ve bacak bölgelerine iniş yapabilir. Bu bölgelerin kas yapısında zayıflıklar yaratabilir. Öte yandan vertigo yani baş dönmesi, surat bölgesinde felç ya da ağrılar, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı gibi rahatsızlıkların tanı ve tedavileri de Nöroloji Bölümü tarafından yapılır.

Demiyelinizan Hastalıklar

Demiyelinizan hastalıkları anlayabilmek için öncelikle miyelinin ne olduğu bilmek gerekir. Miyelin, sinir hücrelerinin çevresini kaplayan ve sinir sisteminin işlevselliğini sürdürebilmesi için var olması gereken yalıtım maddesidir. Eğer bu maddenin bir sinir hücresinde azaldığı görülür ise, o sinir hücrelerinin görevlerine bağlı olarak nörolojik hastalıklar görülebilir. Bu hastalıklara genel olarak demiyelinizan hastalıklar adı verilir. En çok rastlanan demiyelinizan hastalık, MS hastalığıdır. MS hastalığı, genel olarak ataklar geçirerek görülür. Ataklar neticesinde hastalarda şikayetler azabilir ya da ortadan kalkabilir. Ama bu ataklar kalıcı hasarlar yaratabilir.

Uyku Bozuklukları

Günümüz yaşam biçiminde insanoğlunda stres seviyesi ciddi oranda artış göstermiştir. Bu artış beraberinde uyku bozukluklarını da getirmiştir. Uyku bozuklukları, kendi içerisinde bir çok dala ayrılır. Horlama ve uyku apnesi gibi patolojiler, insanların uykularında yeteri kadar konforlu olmamalarını ve buna bağlı olarak uykularını alamamalarını sağlar. Bu gibi problemleri olan hastalar, genel olarak yorgunluk hissine sahip olurlar. Bu tarz sıkıntılarda uyku testi yani polisomnografi yapılır. Bu test hem evde hem de hastane ortamında gerçekleştirilebilir. Genel olarak eğer horlama veya yakınlarınız tarafından uyarıldığınız bir uyku apnesi var ise, öte yandan çok fazla uyuduğunuzu ya da çok az uyuduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka Avicenna Hastaneleri’nin Nöroloji Bölümü’nden bir randevu alınız.

Hareket Bozuklukları

Hareket bozuklukları çoğunlukla parkinson hastalığında görülür. Bunun yanında, distoni, esansiyel tremor, diskineziler, huzursuz bacak sendromu gibi hastalıklar da hareket bozuklukları içerisinde kabul edilebilir. Ellerde titreme, istemsiz hereketler, yüzde ifade kaybı, yürüme bozuklukları gibi problemler, parkinson hastalığı belirtileri içerisinde kabul edilebilir. Tüm hareket bozukluklarının nörolojik tespit ve tedavileri  Avicenna Hastaneleri Nöroloji Bölümü tarafından gerçekleştirilir.

Bunama Demans

Bunama yani demans, genel olarak unutkanlık şikayeti ile ortaya çıkar. Gençlerde görülen unutkanlıklar yoğunlukla depresyon sebebiyle ortaya çıkar. Modern tıp teknolojileri sayesinde insanoğlunun ömrü uzamış, yaşlanmayla beraber demans görülme istatistikleri de artış göstermiştir. Yaşlılarda görülen demansın temelinde Alzheimer hastalığı yatar. Unutkanlıklar ile başlangıç gösteren şikayetler, zamanla bilişsel aktivitelerde azalma, düşünce problemleri, gündelik işlerin gerçekleştirilmesinde sıkıntılar, yemek yemeyi unutma ve kabul etmeme gibi belirtilerle devam eder. Alzheimer hastalığı dışında bunamalar da görülebilir. Bunlar, beyin damarlarındaki sıkıntılara bağlı olarak gelişebilir.

Baş Ağrısı

Ülkemizde oldukça yoğun görülen şikayetlerin başında gelen baş ağrısı, genel olarak migren ya da stresten görülür. Hastalık tanısı koyabilmek için hastanın şikayetleri dinlenir ve buna göre testler gerçekleştirilir. Bu konuyla ilgilenen nöroloji doktoru tercihe göre MR veya BT gibi görüntüleme türlerine yönlendirmeler gerçekleştirebilir.

Epilepsi

Sara krizi ya da toplum içerisinde görülen nöbet gerçime gibi de bilinen epilepsi hastalığı Avicenna Hastaneleri Nöroloji Bölümü tarafından incelenir. Nöroloji doktorları, epilepsi hastalığının tanı ve tedavisinde rol oynar. Epilepsi, nöbetler şeklinde ortaya çıkar. Kol ve bacaklarda istenmeyen hareketler, şuur kaybı yaşanması, ağız bölgesinden köpük çıkması, idrarın kaçırılması gibi nöbet türleri bulunur.

Beyin ve Damar Nörolojik Hastalıklar

Beyin ve damar hastalıkları genel olarak beyin kanamaları ya da damar tıkanıkları olarak ortaya çıkar. Halk arasında felç olarak da bilinen inme, beyin damarlarından birisinin tıkanmasına bağlı olarak oluşur. Tıkanan damar, beynin bir bölgesini yeteri kadar besleyemez ve inme meydana gelir. Tıkanmış olan damarın besleyemediği bölgede hücre ölümleri yaşanır. Hücre ölümleri ise, konuşmanın yitirilmesi, kuvvetin yitirilmesi, baş dönmeleri, görme sorunları ya da şuurun gitmesi gibi sonuçlar doğurabilir. Nöroloji doktorları, MR ve Bilgisayarlı Tomografi isteyerek, tıkanmış damar ile zarara uğrayan bölgeyi görebilir, tedaviyi başlatabilir. Öte yandan damar tıkanması dışında tansiyon sebebiyle görülebilen beyin kanamaları da vardır. Ayrıca, toplardamar tıkanması sonucu venöz hemorajiler de görülebilir. Cerrahi müdahale gerektirmeyen beyin kanamalarının da tanı ve tedavisi nöroloji doktoru tarafından gerçekleştirilebilir.

Çocuk Nörolojisi

Avicenna Hastaneleri Nöroloji Bölümü, çocuk nöroloji alanında da hizmet vermektedir. Yenidoğan bebeklerden, 17 yaşına kadarki süreçte tüm çocuklar inceleme alanına girer. Ayrıca bebeklik, çocuk ve ergenlik sürecindeki tüm gelişimsel süreçler için diğer ana bilim dalları ile işbirliği yürütür.

Nöroloji Hekimlerimiz

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣