Bevliye bölümü

Bevliye Nedir? Bevliye Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Avicenna Ataşehir Hastanesi Bevliye bölümü, kadın – erkek fark etmeksizin hem yetişkin hem de çocuk hastalara üroloji muayene, tanı, teşhis ve tedavi hizmeti sunmaktadır. Bu yazıda “Bevliye hastalıkları nelerdir?” ve “Bevliye bölümü hangi hastalıklara bakar?” sorularının yanıtlarını birlikte bulalım.

 

Rezum Tedavisi Hakkında Bilgi ve Fiyat Al

 

Bevliye Bölümü

Avicenna Hastanesi Bevliye bölümü, mesane TUR ameliyatları, prostat, kapalı ve açık taş ameliyatı, taş kırma tedavisi gibi düzenli ameliyatlar dışında, ürolojik kanser cerrahisi, ürodinami, çocuk üroloji cerrahisi ve erkeklerde cinsel bozukluklar konusunda hastalık teşhisi ve tedavi hizmeti vermektedir. Prostat büyümesine bağlı olarak gelişen idrar rahatsızlıklarını şu tedavi yöntemleri ile tedavi etmektedir:

  • TUR
  • Greenlight Lazer PVP
  • Greenlight Lazer HPS
  • Holmium Lazer
  • HoLEP
  • Feedback Termoterapi

Öte yandan, prostat enfeksiyonu tedavisi ve prostat kanseri taramaları gibi prostat sağlığı açısından önem taşıyan faaliyetler de yürütülmektedir.

Bevliye Nedir?

Erkeklerde ve kadınlarda idrar yolları, üreme sistemi ve bu sistemlere ait olan hastalıkları inceleyen, tedavisinde medikal yolları ve cerrahi yöntemleri kullanan bölüme üroloji adı verilmektedir. Bu bölüm halk arasında bevliye olarak bilinir. Yani, “Bevliye ile üroloji aynı mı?” diye soracak olursak, yanıtımız “Evet” olacaktır.

Kanser Tedavisi

Avicenna Üroloji bölümü, prostat ve mesane kanseri için çeşitli ameliyatlar yapmaktadır. Öte yandan yoğun bakım ve anesteziyoloji birimlerinin desteğini alarak, böbrek ve testis kanserleri gibi çeşitli üroloji (bevliye) onkolojisi cerrahisi yapmaktadır. Çeşitli üroloji kanserleri için yine medikal ve radyoterapi tedavileri de, üroloji bölümüne destek olarak tedavi planına alınmaktadır.

Taş Hastalıklarının Endoürolojik Tedavisi

Üriner sistemdeki taş hastalıklarının tedavisinde kapalı teknik (endoskopik) cerrahi tedavi de yapmaktadır. Ameliyat tedavisinin yanı sıra, ESWL (taş kırma) tekniği de kullanılmaktadır. Üroloji bölümü, taş hastalıklarının endoürolojik tedavisi sürecinde;

  • Üreteroskopi
  • Perkütan böbrek taşı ameliyatı – PCNL hizmeti sunmaktadır.

Kadın Bevliye Birimi

Avicenna Hastanesi Üroloji bölümü, sıkışma ve strese bağlı idrar kaçırma problemlerinde ve interstisyel sistit gibi sorunlarda hem tanı hem de tedavi hizmeti sunmaktadır. Bu alanda bünyesinde kadın üroloji uzmanı bulunduran ender hastanelerden olan hastanemiz, kadın hastaların özellikle tercih ettiği kurum haline gelmiştir. Ürodinami ünitesi, idrar yapma ve idrar tutma konularında tanısal inceleme yapmaktadır. Bütün idrar kaçırma türlerinin tanı, tedavi ve gözlem sürecinde ürodinamik gözlemlemeler ve üro-radyolojik teknikler uygulanmaktadır.

Androloji

Erkeklerde karşılaşılan cinsel işlev bozukluklarını tanı ve tedavisiyle de bevliye bölümü ilgilenmektedir. Sertleşme, boşalma ve kısırlık gibi problemler, androloji alanına girmektedir.

Çocuk Bevliye Birimi

Çocuk üroloji hizmetleri, anne karnındaki dönemde başlar, yeni doğan ve sonrasındaki süreçte devam eder. Bu süreçte ortaya çıkabilen doğuştan ya da sonrasındaki dönemde gelişen üriner ve genital sistemlere bağlı hastalıklarla çocuk ürologları ilgilenmektedir. Çocuk üroloji bölümü, hidrosel ve kordon kisti, sünnet, inmemiş testis, aciliyeti bulunan testis problemleri ve hipospadias gibi hastalıklarla ilgilenmektedir. Hipospadias, çocuklarda doğuştan görülen bir problemdir. İdrar çıkışını sağlayan deliğin, olması gerekenden çok daha aşağıda yer alması olarak tanımlanabilir. Problemin cerrahi tedavisi üroloji bölümü doktorları tarafından yapılmaktadır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Bevliye ve üroloji aynı mı?

Üroloji idrar yolları, erkek üreme organları ve bunları etkileyen rahatsızlıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Aynı zamanda cerrahi tedavi de içeren üroloji, halk arasında bevliye olarak bilinir.

Bevliye hangi hastalıklara bakar?

Böbrek hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, üreme sorunları ile ilgili problemler gibi daha pek çok hastalığa bakar.

 

Avicenna Hastanesi Üroloji Doktorları