Profesör Doktor Ahmet Ferruh Gezen

Nöroşirürji - Ataşehir
Prof. Dr. Ahmet Ferruh GEZEN

Prof. Dr. Ahmet Ferruh Gezen Hakkında

1975’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1979 – 1984 yılları arasında Ankara GATA Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi gördü. 1984 – 1985 yıllarında Avusturya Hükümeti Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın bursu ile Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde (Prof. Dr. Wolfgang T. Koos nezdinde) Mikrocerrahi eğitimi ile Nöro-vasküler Cerrahi , Nöro-onkolojik Cerrahi alanlarında bizzat klinik çalışmalara katılarak özellikle Serebral Revaskülarizasyon Cerrahisi (Extra-İntrakranial Serebral Bypass, Carotid Endarterektomi) alanlarında eğitim aldı. Zorunlu hizmet nedeni ile 1986 – 1989 yılları arasında Erzurum Mareşal Çakmak Askeri Hastanesinde Nöroşirürji Uzmanı olarak çalıştı. 1989 – 1993 yılları arasında yardımcı doçent, 1993 – 1999 yılları arasında Doçent kadrosunda Ankara- GATA Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Bu sırada 1992 yılında Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde (Almanya) ve 1995 yılında Mainz Üniversitesi Nöroşirürji Kliniğinde (Prof.Dr.Axel Perneczky-Almanya) kısa sürelerle misafir gözlemci öğretim üyesi olarak bulundu. 1999’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalına profesör olarak atandı.
2000 – 2003 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniv.(AİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve AİBÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 2007 – 2011 yıllarında yeni kurulan Düzce Üniversitesi Kurucu Rektör Yardımcılığı ile 1999 – 2012 yılları arasında Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2012 – 2018 yıllarında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı, eğitim ve idare sorumluluğu yaptı. 2019 – 2021 arasında Göztepe Prof. Dr. Süleyman YALÇIN Şehir Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi görevinde bulundu. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Nöro-onkoloji (beyin ve omurilik tümör cerrahisi), Nöro-vasküler cerrahi (anevrizma, AVM, Serebral bypass), Spinal Cerrahi, Brakial Plexus ve Periferik Sinir Cerrahisi özel ilgi alanlarıdır. Uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 100’ün üzerinde bilimsel yayını, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş birçok bilimsel çalışması vardır. Bu bilimsel çalışmalarına 1250’nin üzerinde atıf yapılmıştır.

 • Beyin ve beyincik tümörleri, kafa tabanı ve omurilik tümörleri
 • Hipofiz adenomları
 • Orbita tümörleri, köşe tümörleri
 • Beyin kanamaları ve damar hastalıkları:
 • Beyin anevrizmaları (baloncuk), anormal damar yumakları (AVM’ler)
 • Hidrosefali / kafa içinde beyin suyu toplanması
 • Hemifasial spazm ve Trigeminal nevraljilerin mikrocerrahi tedavileri
 • İntrakranial kistler:
  – Arachnoid kistler, paraziter kistlerin (hidatik kist), beyin apseleri
 • Beyincik sarkması: Arnold Chiari malformasyonları ve syringomyeli
 • Syringomyeli / omurilik içinde sıvı toplanması
 • Omurilik ve omurilik zarları tümörleri
 • Brachial Pleksusun doğum sonrası veya çeşitli travma – yaralanmaları
 • Periferik sinirlerin çeşitli travma – yaralanmaları
 • Periferik sinirlerin çeşitli tuzak nöropatileri (karpal tünel, dirsek ve ayakta sıkışma sendromları)
 • Boyun ve bel ağrıları
  – Bel ve boyun fıtıklarının mikrocerrahi tedavisi
  – Bel ve boyun kaymaları
  – Bel ve boyun kanal darlıkları
  – Bel ve boyun kırıkları
  – Omurga çökme kırıkları
 • İnatçı ağrı ve Spatisite
 • Beyin ve beyincik tümörleri, kafa tabanı ve omurilik tümörleri:

Erişkin ve çocuklarda

– Mikrocerrahi ameliyatları:

Nöromonitorizasyon, nöronavigasyon, intraoperatif nöroultrasonografi eşliğinde Mikrocerrahi teknikle tümör ameliyatları.

– Multidisipliner, nöroonkoloji, nörovasküler, spinal cerrahi konseyleri

 • Hipofiz adenomları:

– Mikroskopik – Endoskopik hipofiz ve sellar bölge cerrahisi

 • Beyin kanamaları ve damar hastalıkları:

– Beyin kanamalarında mikrocerrahi tedavi

– Beyin anevrizmalarında (baloncuk), damar yumaklarında (AVM’lerin) multidisipliner değerlendirmesi ve mikrocerrahi tedavileri

 • Hidrosefali / kafa içinde beyin suyu toplanması

Erişkin veya çocuklarda

– Çeşitli Shunt vb. teknikleriyle hidrosefali tedavisi

Hemifasial spazm ve Trigeminal nevraljilerin mikrocerrahi tedavileri

-Mikrovasküler dekompresyon

 • İntrakranial kistlerin tedavisi

– Arachnoid kistler, paraziter kistlerin (kisthidatik), beyin apselerinin mikrocerrahi tedavileri

 • Beyincik sarkması, Arnold Chiari malformasyonları ve syringomyeli tedavisi

– Syringomyeli / omurilik içinde beyin suyu toplanması

– Omurilik ve omurilik zarları tümörlerinin mikrocerrahi tedavileri

 • Brachial Pleksus Cerrahisi:

– Brachial Pleksusun doğum sonrası veya çeşitli yaralanmaları ve tümörlerinin mikrocerrahi tedavisi

 • Periferik sinirlerin tedavisi

– Periferik sinirlerin çeşitli travma vb. – yaralanmalarının mikrocerrahi tedavisi

– Periferik sinirlerin çeşitli tuzak nöropatilerinin (karpal tünel, dirsek ve ayakta sıkışma sendromlarının) tedavisi

 • Boyun ve bel ağrıları

– Bel ve boyun ağrılarının ameliyatsız tedavileri

– Bel ve boyun fıtıklarının mikrocerrahi tedavisi

– Bel ve boyun kaymalarının tedavisi (C-arm ve nöromonitorizasyon kontrolü altında)

– Bel ve boyun dar kanal mikrocerrahi tedavisi

– Bel ve boyun kırıklarının cerrahi tedavisi

– Omurga çökme kırıklarının dolgu (kifoplasti – vertebroplasti) tedavisi

 • İnatçı ağrı ve Spatisite tedavisi

– Selektif dorsal rizotomi

– Baklofen pompası tedavisi

– Nörektomi, DREZ operasyonu vb. ile tedavisi

 • Review of 36 cases of spinal cord meningioma
  F Gezen, S Kahraman, Z Çanakci, A Bedük
  Spine 25 (6), 727-731 347 2000
 • Posterior epidural migration of a lumbar disc fragment causing cauda equina syndrome: case report and review of the relevant literature M Dösoğlu, M Is, F Gezen, M Ziyal
  European spine journal 10 (4), 348-351 90 2001
 • Mitomycin C, 5-fluorouracil, and cyclosporin A prevent epidural fibrosis in an experimental laminectomy model
  KH Yildiz, F Gezen, M Is, S Cukur, M Dosoglu
  European Spine Journal 16 (9), 1525-1530 80 2007
 • Regional anatomic structures of the elbow that may potentially compress the ulnar nerve
  A Karatas, N Apaydin, A Uz, SR Tubbs, M Loukas, F Gezen
  Journal of shoulder and elbow surgery 18 (4), 627-631 78 2009
 • Causes of infections and management results in penetrating craniocerebral injuries
  E Gönül, A Baysefer, S Kahraman, Ö Çklatekerlioğlu, F Gezen, O Yayla, …
  Neurosurgical review 20 (3), 177-181 68 1997
 • Radical surgery and reoperation in supratentorial malignant glial tumors
  M Daneyemez, F Gezen, Z Canakci, S Kahraman
  MIN-Minimally Invasive Neurosurgery 41 (04), 209-213 58 1998
 • Presentation and management of supratentorial and infratentorial arachnoid cysts: review of 25 cases
  M Daneyemez, F Gezen, M Akboru, S Sirin
  Journal of Neurosurgical Sciences 43 (2), 115 51 1999
 • Spinal pigmented villonodular synovitis: a case report
  F Gezen, KM Akay, AY Aksu, A Bedük, N Seber
  Spine 21 (5), 642-645 44 1996
 • Schwannoma of the lateral ventricle: eight-year follow-up and literature review
  E Erdogan, Ö Öngürü, N Bulakbası, A Baysefer, F Gezen, E Timurkaynak
  min-Minimally Invasive Neurosurgery 46 (01), 50-53 41 2003
 • High-sensitivity C-reactive protein levels in cerebrospinal fluid and serum in severe head injury: relationship to tumor necrosis factor-α and interleukin-6
  M Is, A Coskun, GZ Sanus, T Tanriverdi, AM Kafadar, H Hanimoglu, …
  Journal of Clinical Neuroscience 14 (12), 1163-1171 30 2007
 • The relation of matrix metalloproteinase 1, 2, 3 expressions with clinical and radiological findings in primary and recurrent lumbar disc herniations
  S Ozkanli, T KanER, M EFEnDIOglU, R BaSaRan, M SEnOl, E Zemheri, …
  Turkish neurosurgery 25 (1) 28 2015
 • A retained surgical sponge (gossypiboma) mimicking a paraspinal abscess
  M Is, A Karatas, M Akgul, U Yildirim, F Gezen
  British Journal of Neurosurgery 21 (3), 307-308 28 2007
 • Brucellar lumbar epidural abscess: case report and review
  M Is, F Gezen
  Neurosurgery Quarterly 16 (2), 100-103 26 2006
 • Hydatid cysts of the brain
  F Gezen, A Baysefer, T Köksel, E Gönül, K Melih Akay, E Erdoḡan
  Clinical infectious diseases 21 (4), 938-942 25 1995
 • Establishment and characterization of a human glioblastoma multiforme cell line
  A Bakir, F Gezen, O Yildiz, A Ayhan, S Kahraman, CA Kruse, …
  Cancer genetics and cytogenetics 103 (1), 46-51 24 1998
 • Thoracic intradural cystic schwannoma: a case report
  A Karataş, İŞ Merih, U Yildirim, F Akyuez, F Gezen
  Turkish Neurosurgery 17 (3) 21 2007
 • Epidural extension of a lumbar vertebral haemangioma
  M Is, F Gezen, M Alper, HK Yildiz, F Akyuz
  Journal of clinical neuroscience 13 (6), 687-690 17 2006
 • Giant cavernous haemangioma in an infant
  F Gezen, A Karatas, M Is, U Yildirim, H Aytekin
  British Journal of Neurosurgery 22 (6), 787-789 15 2008
 • Intrasellar gangliocytoma resembling pituitary adenoma
  A Baysefer, F Gezen, H Kayali, E Erdogan, E Timurkaynak, B Celasun
  min-Minimally Invasive Neurosurgery 40 (03), 107-109 15 1997
 • Effect of pregabalin in preventing secondary damage in traumatic brain injury: an experimental study
  C Calikoglu, H Aytekin, O Akgül, MH Akgül, AF Gezen, F Akyuz, M Cakir
  Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and … 12 2015
 • The use of methylprednisolone, vitamin E and their combination in acute spinal cord injury: an experimental study
  İŞ Merih, MO ULU, T TANRIVERDİ, H Yildiz, F Akyüz, A Aksoy, F Gezen, …
  Turkish Neurosurgery 16 (1) 12 2006
 • Application of syringosubarachnoid shunt through key-hole laminectomy
  F Gezen, S Kahraman, IM Ziyal, Z Çanakçi, A Bakir
  Neurosurgical focus 8 (3), 1-3 12 2000
 • Intracranial epidural abscess secondary to isolated sphenoid sinusitis
  A Karatas, M Is, E Guclu, M Dosoglu, F Gezen
  British Journal of Neurosurgery 21 (6), 616-618 11 2007
 • Primary Ewing’s sarcoma of the skull: follow-up with bone scanning
  A Yildizhan, F Gezen
  Neurosurgical review 15 (3), 225-229 10 1992
 • A 13-year-old girl with a cystic cerebellar lesion: consider the hydatid cyst
  M Is, F Gezen, F Akyuz, H Aytekin, M Dosoglu
  Journal of Clinical Neuroscience 16 (5), 712-713 9 2009
 • Calvarial metastasis of a paraganglioma: Case report and review of the literature
  F Gezen, IM Ziyal, A Baysefer, S Kahraman, Ö Çiklatekerlioglu
  Surgical neurology 53 (1), 61-63 8 2000
 • Cervical spine injuries and management: experience with 235 patients in 10 years
  M Daneyemez, S Kahraman, F Gezen, S Sirin
  min-Minimally Invasive Neurosurgery 42 (01), 6-9 8 1999
 • Dumbbell lymphoma of the cervical spine in a child: case report
  F Gezen, KM Akay, C Tayfun, O Gunhan
  Journal of neurosurgical sciences 42 (4), 239 8 1998
 • Cyst of the mesencephalon (neuroepithelial cyst?): review and case report
  A Baysefer, E Erdogan, F Gezen, S Sirin, E Timurkaynak, N Seber
  min-Minimally Invasive Neurosurgery 40 (04), 148-150 8 1997
 • The importance of evaluating all seven cervical vertebrae in the trauma patient: a case report
  M Is, A Karataş, F Akyüz, F Gezen
  Turkish neurosurgery 17 (2), 152-154 7 2007
 • Yings and Yangs of acute ethanol intoxication in experimental traumatic brain injury
  M Is, T Tanriverdi, F Akyuz, MO Ulu, N Ustundag, F Gezen, O Yavuz, …
  Neurosurgery Quarterly 15 (1), 60-64 7 2005
 • Pain control following lumbar laminectomy: Comparison of epidural morphine and morphine plus bupivacaine
  A COŞAR, M DANEYEMEZ, K Ercan, F BİLGİN, Z ÇANAKÇI, F GEZEN, …
  Turkish Neurosurgery 9 (1-2) 7 1999
 • Tension pneumocephalus after frontal sinus gunshot wound
  E Gönül, A Baysefer, E Erdogan, F Gezen, N Seber
  Otolaryngology—Head and Neck Surgery 118 (4), 559-561 7 1998
 • Extraneural metastasis of glioblastoma multiforme case report
  F GEZEN, A BAYSEFER, E Hikmet, CAN Cevat, Z ÇANAKÇI, N SEBER
  Turkish Neurosurgery 4 (3) 6 1994
 • Neuroectodermal appendage: A case report and review
  Y Ersahin, F Gezen, A Baysefer, A Beduk
  Turkish Neurosurgery 3, 15-17 5 1993
 • A comparative histopathological and immunohistochemical study of Survivin and Ki-67 proteins in glial tumours
  N Topyalin, M Budak, N Ozbay, M Yildiz, T Kaner, A Aydin, AF Gezen
  Biotechnology & Biotechnological Equipment 33 (1), 504-509 4 2019
 • Esthesioneuroblastoma located in the thoracic extradural space: Case report
  MH Akgul, F Gezen, AK Uzunlar
  International journal of surgery case reports 27, 70-73 3 2016
 • Unexpected perioperative complication of aneurysm surgery: armored arachnoiditis case report/anevrizma cerrahisinin perioperatif beklenmedik komplikasyonu: zirhli araknoidit …
  M Dosoglu, IS Merih, H Aytekin, F Gezen, A Karatas
  Archives of Neuropsychiatry 48 (3), 207-211 3 2011
 • An 11-year-old girl with Pott’s puffy tumour
  M Is, A Karatas, H Aytekin, M Dosoglu, F Gezen
  International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra 2 (4), 215-217 3 2007
 • Anaplastik Ependimoma Olgusunda Magnetik Rezonans Spektroskopi ile Saptanan Radyasyon Nekrozu: Olgu Sunumu
  İŞ Merih, F Gezen, KH YILDIZ, F AKYÜZ, CAN Aytaç
  Duzce Medical Journal 7 (2), 23-28 3 2005
 • The Protective Effect Of Allopurinol On Neural Tissue On Regional Cerebral Ischaemia: An Experimental Study On Rats.
  IDABF GEZEN, Ö ÇIKLATEKERLIoGLU, HKS SIRIN
  Turkish Neurosurgery 5, 39-44 3 1995
 • Effect of L-carnitine in preventing secondary damage in traumatic brain injury: an experimental study
  C Calikoglu, O Akgul, MH Akgul, AF Gezen, H Aytekin, MS Dosoglu, …
  Acta Medica Mediterranea 31 (4), 777-784 2 2015
 • Multiple brain abscesses and mastoiditis due to Morganella morganii after chronic otitis media: case report and literature review
  A Kucukbayrak, D Ozdemir, M Yildirim, E Guclu, B Erdogmus, M Akgul, …
  Neurosurgery Quarterly 17 (4), 294-296 2 2007
 • Surgical treatment of sellar region neoplasms
  A BAYSEFER, E ERDOĞAN, F GEZEN, E TİMURKAYNAK, N SEBER
  Turkish Neurosurgery 7 (1-2) 2 1997
 • Radikülopatiye yol açan lomber bölge ganglion kisti
  O AKGüL, AF Gezen
  Journal of Nervous System Surgery 4 (1), 9-13 1 2014
 • Application of Cavalieri principle in patients with chronic subdural hematoma using CT scanning images
  A Saritas, S Colakoglu, AF Gezen, O Bilir, O Akgul, G Ersunan, …
  HealthMED 7 (3), 2616-2622 1 2013
 • Opere edilmeyen dev serebellar hematom: Olgu sunumu
  F Gezen, M İş, HK Yıldız, M Döşoğlu, C Tuncer
  Erciyes Tıp Dergisi 1 2005
 • Epidural Basıya Neden Olan Masson Tümörü: Olgu Sunumu
  C Yavuz, F Gezen, M Döşoğlu, M Alper
  Türk Nöroşirürji Dergisi 14 (2), 116-18 1 2004
 • Çocukluk ve erişkin dönemi” Büyüyen kafa kırıkları”(Sessiz bir komplikasyondan komplike patolojik süreçe uzanan yol)
  İM Ziyal, M Döşoğlu, M İş, H Yıldız, E Yücel, F Gezen
  Ulusal Travma Dergisi 1 2000
 • Presentation and management of supratentorial and infratentorial arachnoid cysts. Review of 25 cases
  M Dancyemez, F Gezen, MS Akboru, S Irin, E Ocal
  Journal of Neurosurgical Sciences 43 (2), 115-124 1 1999
 • Management of syringomyelia and Chiari malformation
  F Gezen, S Kahraman, Z Canakci, M Daneyemez, N Seber
  Clinical Neurology and Neurosurgery, S203 1 1997
 • Severe head trauma in children: Analysis of 68 cases in light of current guidelines
  MS Gurbuz, M Duyu, AF Gezen, PC Erdemli, E Bosnak
  2020
 • CT-guided stereotactic microsurgical resection of cerebral mass lesions
  M Erşahin, MS Gürbüz, N Karaarslan, AF GEZEN
  Medeniyet Medical Journal 33 (2), 119-125 2018
 • Çivi Saplanmasına Bağlı Penetran Kafa Travması
  O Akgül, Ç Çalıkoğlu, H Aytekin, F Gezen, M Akgül
  Journal of Nervous System Surgery 4 (3), 143-146 2014
 • Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Travma ile Gelişen Uzun Trakt Spinal Epidural Hematom
  O Akgül, Ç Çalıkoğlu, A Hikmet, F Gezen, MS Döşoğlu
  Journal of Nervous System Surgery 4 (2), 64-68 2014
 • Erken Spontan Rezolüsyona Uğrayan Subdural Hematom: Olgu Sunumu
  Ç ÇALIKOĞLU, MH AKGÜL, F GEZEN, Ö AYKANAT
  Duzce Medical Journal 14 (1), 62-64 2012
 • Erken Spontan Rezolüsyona Uğrayan Subdural Hematom: Olgu Sunumu.
  MH AKGL, F GEZEN
  Duzce Medical Journal 14 (1) 2012
 • Unexpected Perioperative Complication of Aneurysm Surgery: Armored Arachnoiditis Case Report.
  M DÖŞOĞLU, M İŞ, H AYTEKİN, F GEZEN, A KARATAŞ
  Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi 48 (3) 2011
 • Unexpected Perioperative Complication of Aneurysm Surgery: Armored Arachnoiditis Case Report/Anevrizma Cerrahisinin Perioperatif Beklenmedik Komplikasyonu: Zirhli Araknoidit …
  M Dösoglu, M Is, H Aytekin, F Gezen, A Karatas
  Noro-Psikyatri Arsivi 48 (3), 207 2011
 • Erratum to ‘Regional anatomic structures of the elbow that may potentially compress the ulnar nerve”[J Shoulder Elbow Surg (2009) 18, 627-31]
  A Karatas, N Apaydin, A Uz, RS Tubbs, M Loukas, F Gezen
  Journal of Shoulder and Elbow Surgery 19 (3), 477 2010
 • Unoperated giant cerebellar hematoma: Case report
  F Gezen, M Is, KH Yildiz, M Dosoglu, C Tuncer
  ERCIYES MEDICAL JOURNAL 27 (1), 36-39 2005
 • Unoperated giant cerebellar hematoma: Case report [Opere edi? lmeyen dev serebellar hematom: Olgu sunumu]
  F Gezen, M Iş, KH Yildiz, C Tuncer
  Erciyes Tip Dergisi 2005
 • Sylvian Arachnoid Cyst Associated with Spontaneous Subdural Hematoma: A Case Report
  İM ZİYAL, F ÖZVEREN, M DÖŞOĞLU, İŞ Merih, F GEZEN
  Turkish Neurosurgery 12 (1-2) 2002
 • The surgical anatomy of transoral approach
  İ Ziyal, F Gezen
  Marmara Medical Journal 12 (4), 175-179 1999
 • Treatment and outcomes of military injuries of spine
  F Gezen, E Gönül, S Kahraman, G Acka, A Bedük
  Clinical Neurology and Neurosurgery, S171-S172 1997
 • The Role of Hypertension On The Formatian Of Cerebral Saccular Aneurysms: An Experimental Study In Rats
  A BAYSEFER, Y ERSAHİN, F GEZEN, KM AKAY, E ERDOĞAN, …
  Turkish Neurosurgery 5 (1-2) 1995
 • An examination protocol with” 3D-volume imaging” sequence in MR diagnosis of pituitary microadenomas
  C TAYFUN, T ÜÇÖZ, HB DİREN, HK KURTARAN, E OĞUR, F GEZEN
  Turk J Med Res 13 (3) 1995
 • SPHENOID SINUS MUCOCELE WITH INTRA AND SUPRASELLAR EXTENSION-A DIAGNOSTIC DILEMMA
  E TİMURKAYNAK, İ Hakkı, F GEZEN
  Turkish Neurosurgery 3 (3) 1993
 • Masson’s Tumor Causing Epidural Compression: Case Report
  C YAVUZ, F GEZEN, M DÖŞOĞLU, M ALPER
 • Unusual Complication Following Iliac Crest Bone Harvesting: An Avulsion Fracture A Case Report
  İ Okunanlar, AKT Seçenekl, BA Anatomisi, İ Skolyoz
 • PORUS POLİETİLEN LAMİNOPLASTİNİN PERİDURAL FİBROZİSİ AZALTMADAKİ ETKİNLİĞİ
  S KAHRAMAN, M DANEYEMEZ, F GEZEN, N SEBER
 • Traumatic Intraventricular Hemorrhage with a Good Prognosis
  IS Merih, F GEZEN, M AKGUL, M DOSOGLU
  Turkish Neurosurgery 21 (1)
 • Tip I Diabetiklerde Sırt Ağrısının Önemi: Torakal Epidural Apse Olgu Sunumu
  M İŞ, M DÖŞOĞLU, F GEZEN, İ ŞENCAN, F AKYÜZ, KH YILDIZ
 • THE EFFECTIVENESS OF POROUS POLYETHYLENE TO DECREASE PERIDURAL FIBROSIS
  S KAHRAMAN, M DANEYEMEZ, F GEZEN, N SEBER
 • The Importance of Evaluating All Seven Cervical Vertebrae in the Trauma Patient: A Case Report
  İŞ Merih, A KARATAŞ, F AKYÜZ, F GEZEN
  Turkish Neurosurgery 17 (2)
 • REFERENCE SIGNS OF AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN THE DETECTION OF POSTERIOR FOSSA LESIONS
  N MUŞ, F GEZEN, S YETİŞER, A BEDUK, T KÖKSEL, KBB GATA, …
 • A COMPARISON OF MICROVASCULAR ANASTOMOSES WITH THE TECHIQUES OF C02 LASER AND CLASSICAL SUTURE
  M DANEYEMEZ, F GEZEN, A BEDÜK, A KUBAR, CAN Cevat, N SEBER
  Turkish Neurosurgery 4 (1)
 • Kranial Bilgisayarlı Tomografi İcelemesinde İzlenemeyen ve Direkt Grafide Saptanan Kranial Fraktür Olgusu
  H AYTEKİN, İŞ Merih, M DÖŞOĞLU, F GEZEN
  Cerrahpaşa Tıp Dergisi 38 (4), 159-160
 • Spontan İntraparenkimal Kanama Tedavisi: Konservatif veya Cerrahi Uygulanan 19 Olgunun Retrospektif Analizi
  İŞ Merih, CAN Aytaç, A ÖZTÜRK, S ATAKAY, F GEZEN
  Duzce Medical Journal 7 (1), 19-23
 • A Giant Frontoethmoidal Osteoma with Orbital Invasion
  D ÖZÇELİK, M DÖŞOĞLU, M TUNÇ, M KAYA, F GEZEN
 • İliak Kemikten Greft Alınması Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Avulsiyon Kırığı Olgu Sunumu
  İ Okunanlar, AKT Seçenekl, BA Anatomisi, İ Skolyoz, İ Yazara
 • V. Shkalim, DS Shoval, J. Amir
  M Is, A Karatas, H Aytekin, M Dosoglu, F Gezen
 • OPERE EDİLMEYEN DEV SEREBELLAR HEMATOM: OLGU SUNUMU Unoperated giant cerebellar hematoma: Case report
  F GEZEN, M İŞ, KH YILDIZ, M DÖŞOĞLU, C TUNCER
 • Aortic Coartation Associated With Multiple Cerebral Aneurysms
  E TİMURKAYNAK, F GEZEN, Y ERŞAHİN, N SEBER
  Turkish Neurosurgery 4 (1)
 • Intracranial Toxoplasmosis In Acquired Immunodeficiency Syndrome
  F GEZEN, A BAYSEFER, KM AKAY, Z ÇANAKCI, N SEBER
 • Turkish Neurosurgery 5 (1-2)
  İŞİTSEL BEYİN SAPI CEVAPLARININ POSTERİOR FOSSA LEZYONLARINDA TANIYA YOL GÖSTEREN BULGULARI
  N MUŞ, F GEZEN, S YETİŞER, A BEDUK, T KÖKSEL, KBB GATA, …
 • Lomber Disk Fıtıklanması Cerrahi Sonuçlarımız: 100 Olguluk Seri
  M İŞ, KH YILDIZ, M DÖŞOĞLU, A CAN, F GEZEN
 • Importance of Back Pain in Type I Diabetes Mellitus: Thoracic Epidural Abscess: Case Report
  M İŞ, M DÖŞOĞLU, F GEZEN, İ ŞENCAN, F AKYÜZ, KH YILDIZ
 • DELİCİ ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARA BAĞLI KAFATASI AÇIKLIKLARININ ONARILMASINDA AKRİLİK KRANİYOPLASTİ
  E GÖNÜL, A BAYSEFER, A SALI, F GEZEN
 • KONGRE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
  B AÇıKGÖZ, N AKALAN, G AKDEMİ, H AKDEMİ, MN AlTıNÖrS, E ArASıl, …
 • REPAIR OF CRANIAL DEFECTS CAUSED BY PENETRATING MISSILE INJURIES WITH ACRYLIC CRANIOPLASTY
  E GÖNÜL, A BAYSEFER, A SALI, F GEZEN
 • Türk Nöroşirürji Akademisi (TNA)
 • Türk Nöroşirürji Derneği (TND)
 • Avrupa Nöroşirürji Derneği (EANS)
 • Türk Tabipler Birliği

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣