Doçent Doktor İsa Özbay

KBB - Ataşehir Hastanesi
Assoc. Prof. İsa Özbay

Malatya’da 1982 yılında doğdum. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’nde asistanlığımı 2011 yılında tamamladım. KBB hastalıkları uzmanı olarak Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetimi bitirdikten sonra, 2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi KBB Anabilim dalında Yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. 2015 yılında Ohio State Üniversitesi Wexner Medical Center da 6 ay research fellow olarak görev yaptım. 2018 yalında KBB hastalıkları doçenti unvanını aldım. 2019 yılından beri Avicenna Ataşehir Hastanesi’nde görev yapmaktayım. Özellikle Rinoplasti (burun estetiği) olmak üzere septum deviyasyonu, bademcik ve geniz eti, kulağa ventilasyon tüp tatbiki ve kulak zarı ameliyatları ile ilgileniyorum.

 • Klinik Vokoloji kursu , ses hastalıkları, Eskisehir, Kurs, 31.01.2015 -31.01.2015 (Ulusal)
 • International Live Surgery and Hands On Fresh Frozen Cadaver Dissection Course On Advanced Functional Endoscopic Sinus Surgery And Septorhinoplasty , Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ve Septorinoplasti, ankara, Kurs, 21.03.2014 -23.03.2014 (Uluslararası)
 • 8.Septorinoplasti ve radyofrekans kadavrada uygulamalı diseksiyon kursu , Septorinoplasti, Istanbul, Kurs, 12.11.2009 -15.11.2009 (Ulusal)
 • 4. Rhinocamp EAACI bodrum allergic rhinitis course , alerjik rinit, bodrum, Kurs, 20.05.2009 -24.05.2009 (Ulusal)
 • 30. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi kadavrada uygulamalı diseksiyon kursu , Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Istanbul, Kurs, 02.04.2009 -05.04.2009 (Ulusal)
 • ENG/VNG, Vestibuler uyarılmıs kas potansiyelleri (VEMP) ve Video Head Impulse Test (VHIT) Pratik yaklasım kursu , ENG/VNG, Vestibuler uyarılmıs kas potansiyelleri (VEMP) ve Video Head Impulse Test, Eskisehir, Kurs, 24.01.2015 -24.01.2015 (Ulusal)
 • 2. Horlama ve uyku apnesi kursu , Horlama ve uyku apnesi, istanbul, Kurs, 02.04.2009 -05.04.2009 (Ulusal)
 • 13.temporal kemik diseksiyonu kursu, İstanbul. 17.11.2018 (Ulusal)
 • 22. Rhinoplasty School Course, Istanbul (5-7 Mayıs 2019)

I – KULAKLA İLGİLİ (OTOLOJİK) HASTALIKLAR

A – Dış kulak yolu(DKY) hastalıkları

 1. DKY’da buşon, yabancı cisimler
 2. DKY enfeksiyonları, otomikozis, seboreik dermatitis vs
 3. DKY stenozları, ekzostozler, tümörler
 4. Keratozis obsturans

B – Orta kulak (OK) hastalıkları

 1. Akut ve kronik otitis media(OM), seröz ve effüzyonlu OM
 2. Kulak zarının hastalıkları: Mirinjitis, perforasyon
 3. İletim tipi işitme kayıpları

C – İç kulak(İK) hastalıkları

 1. Enfesksiyonlar , labirentitis
 2. Nörosensorial tip işitme kayıpları(NSİK),
 3. Presbiakuzi, yaşa bağlı işitme azlığı
 4. Tinnitus(çınlama); objektif ve subjektif
 5. Vertigo(Baş dönmeleri), Denge problemleri
 6. Meniere hastalığı
 7. Akustik nöroma

II – BURUNLA İLGİLİ (RİNOLOJİK) HASTALIKLAR

 1. Akut ve kronik rinitler, enfeksiyonlar
 2. Akut ve kronik sinüzitler
 3. Septal deviasyon ( burun orta bölmesinin eğriliği), Konka hipertrofileri
 4. Allerjik rinit ve sinüzitler
 5. Nazal polipler
 6. Koku alma bozuklukları (anosmi)
 7. Burun yabancı cisimleri
 8. Burun kanamaları(epistaksis)
 9. Nazal faraktürler( burun kırıkları)
 10. Burun şekil bozuklukları (Septorinoplasti)
 11. Burun lezyonları, tümörleri

III – ORAL BÖLGE VE FARENKS (AĞIZ İÇİ ve YUTAK) HASTALIKLARI

 1. Stomatitler(ağız içi hastalıkları) ve gingivitis
 2. Dil hastalıkları(glossitis), tümörleri
 3. Tad alma bozuklukları
 4. Tükürük bezi hastalıkları(siyaladenitis), tükürük taşları (siyalolithiasis), tümörler, enfeksiyonlar, ranula vs.
 5. Akut ve kronik bademcik enfeksiyonları(tonsillitis, peritonsiller apse
 6. Geniz eti(adenoid vejetasyon)
 7. Geniz(nazofarenks) enfeksiyonları, tümörleri, kistleri
 8. Ağız yutağı lezyonları(orofarenks) ,tümörleri
 9. Alt yutak(hipofarenks) lezyonları, tümörleri
 10. Yutma problemleri
 11. Laringofarengeal reflü

IV – GIRTLAK (LARINGOLOJİK) HASTALIKLAR

 1. Larenjitler, akut ve kronik
 2. Ses kısıklığı(disfoni)
 3. Ses tellerinin (vokal kordlar) nodülleri, polipleri
 4. Gırtlağın lezyonları, tümörleri
 5. Nefes borusu(trakea) hastalıkları

V – BAŞ BOYUN(HEAD and NECK) HASTALIKLARI

 1. Baş ve boyunun doğumsal(konjenitel) ve edinsel lezyonları, kistleri, tümörleri
 2. Boyundaki dokuların tümörleri, lenfomalar
 3. Diğer bölgelerden boyuna tümör metasrazları
 4. Çene eklemi(temperomandibuler eklem) bozuklukları, ağrıları
 5. Yüz felci(Bell’s paralizisi) tanı ve tedavisi

A – KULAKLA İLGİLİ TEDAVİLER VE OPERASYONLAR:

 1. Buşon( kulak kiri) temizliği- Küret, Aspirasyon, Lavaj yöntemleri ile
 2. Kulak kepçesi ve dış kulak yolundaki lezyonların cerrahisi
 3. Kulak kepçesi arkasındaki kistlerin cerrahisi( eboreik ve epidermal kistler)
 4. Dış kulak yolundaki doğumsal ve edinsel darlıklarının, osteom ve ekzostozlarının cerrahisi
 5. Kulak kepçesi ve dış kulak yolunun tümörlerinin cerrahisi
 6. Kulak zarındaki lezyonların (mirinjitis) tedavisi ve cerrahisi
 7. Kepçe kulak onarımı: Otoplasti
 8. İşitme kaybına yol açan kulak zarı deliklerinin(perforasyon) cerrahisi: Miringoplasti, Timpanoplasti,
 9. Travmatik kulak zarı (travmaya bağlı ani oluşmuş)delinmelerinin tedavisi
 10. Akut orta kulak enfeksiyonlarının tedavisi
 11. Meniere hastalığında intratimpanik tedavi
 12. Tinnitusta intratimpanik tedavi
 13. Pozisyonel vertigolarda manevralar
 14. Vertigolarda tanı ve tedavi

B – BURUNLA İLGİLİ TEDAVİ VE OPERASYONLAR

 1. Travmatik burun kırıklarının düzeltilmesi( Nazal fraktür repzisyonu)
 2. Burun kanamaları- Koterle veya HgNO3 koterizayonu, Tamponman
 3. Burun yabancı cisimlerinin çıkarılması
 4. Burun poliplerinin cerrahi tedavisi: Nazal polip, septum polibi, antrochoanal polipler
 5. Burun içindeki yapışıklıkların(sineşiler) cerrahisi
 6. Burun içi orta bölme egriliklerinin(Septal Deviasyon) cerrahisi: Septoplasti
 7. Burun içi etlerinin (konkalar) küçültülmesi: Konka radyofrekans, Konka cerrahisi
 8. Akut ve kronik sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahileri: fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi, endoskopik frontal sinüs cerrahisi, endoskopik maksiller sinüs cerrahisi, antrochoanal polipektomi
 9. Genizdeki kistlerin cerrahisi: Thornwaldt kisti cerrahisi
 10. Burun şekil bozukluklarının cerrahisi: Rinoplasti, Septorinoplasti

C – AĞIZ VE FARENKS İLE İLGİLİ TEDAVİ OPERASYONLAR

 1. Bademcik ve geniz eti (tonsillektomi, adenoidektomi) operasyonları: Koblasyon, termal welding, bipolar koterizasyon, standart tonsillektomiler
 2. Peritonsiller apse (bademcik apsesi) direnajı
 3. Dil kökü bademciği operasyonu -Lingual tonsilektomi
 4. Dil altı bağı (frenilum linguale) cerrahisi
 5. Uyku apnesi cerrahileri- UPP, UPPP
 6. Horlama cerrahileri- Uvulektomi, Palatal radyofrekansı, Anterior palatoplasti
 7. Dil lezyonlarının cerrahisi
 8. Tükürük bezi iyi ve kötü huylu tümörlerinin cerrahisi
 9. Tükürük bezi taşlarının cerrahisi-Sialolithiazis
 10. Ranula ve tükürük kistlerinin cerrahisi
 11. Hipofarenks lezyonlarının cerrahisi
 12. Oral bölge ve hipofarenks yabancı cisimlerinin endoskopik tedavisi
 13. Dudak lezyonlarını ve tümörlerinin tedavisi

D – GIRTLAK İLE İLGİLİ TEDAVİ ve OPERASYONLAR

 1. Ses kısıklıklarının endoskopik tanı ve tedavileri
 2. Ses tellerinin ( vokal kordlar) nodül ve poliplerinin endoskopik mikrolaringoskopik cerrahisi
 3. Ses tellerinin felçlerinde cerrahi tedavi:Vokal kord lateralizasyonu ve medializasyonu
 4. Trakeostomiler ( boyundan nefes borusun kanal açma)
 5. Larenks karsinomlarında cerrahi tedavi: Vokal kord Stripping, Kordektomi,

E – BAŞ BOYUN İLE İLGİLİ TEDAVİ ve OPERASYONLAR

 1. Yüzde olan lezyonların cerrahisi, kistler, benler, kesiler vs
 2. Baş ve boyundaki kitlelerin tanısı ve tedavisi
 3. Boyundaki kitlelerin ayırıcı tanısı ve cerrahisi. Lenfadenopatiler, Lenfomalar
 4. Boyundaki doğumsal veya edinsel kist ve fistüllerin cerrahisi: Tiroglossal ve brankial kist ve fistüller
 5. Boyuna yayılmış olan tümör metastazlarının tanı cerrahisi
 6. Boyun diseksiyonları; fonksiyonel ve radikal boyun diseksiyonları

F – AMELİYATLAR

 1. Adenoidektomi
 2. Tonsillektomi
 3. Adenotonsillektomi
 4. Dil rezeksiyonu
 5. Ağız tabanı eksizyonları
 6. Minör Tükrük bezi hastalıkları
 7. Parotitektomi, parsiyel,total
 8. Submandibuler tükrük bezi hast.
 9. Uvulopalatoplasti
 10. Oral bölge mukozal hast., lökoplaki,eritroplaki vs
 11. Farenksteki tümörler
 12. Larenks Ca, total, parsiyel larinjektomiler
 13. Boyun diseksiyonları, radikal,modifiye, fonksiyonel vs
 14. Baş ve boyun tümörleri cerrahisi
 15. Baş ve boyundaki konjenital lezyonlar, benign tümörler
 16. Septum deviasyonu, septoplasti
 17. Septorinoplasti, açık,
 18. Konvansiyonel sinüs cerrahisi, Caldwel-Luc vs
 19. Endoskopik sinüs cerrahileri, FESS
 20. Nazal polipler
 21. Antrokoanal polip
 22. Nazal tümörler, papillom,anjiofibrom ,ca vs
 23. Sinüs osteomları, kistleri
 24. Dış kulak yolu lezyonları, osteom,kondrom,stenoz vs
 25. Miringoplasti
 26. Timpanoplasti
 27. Orta kulak kronik hastalıkları, radial, basit mastoidektomi
 28. Ventilasyon tüpü takılması
 29. Tiroidektomi, parsiyel, total
 30. Vokal kord paralizileri
 31. Trakeostomi

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 Ozbay I, Ozturk A, Kucur C, Erdogan O, Oghan F. Effects of Obstructive Sleep Apnea in Children as a Result of Adenoid and/or Adenotonsillar Hypertrophy on Maternal Psychologic Status. Journal of Craniofacial Surgery, 2015:26(8), 2364-2367, SCI-Expanded

A.2 Ozbay I, Kucur C, Kocak FE, Savran B, Oghan F. Advanced Oxidation Protein Product Levels as a Marker of Oxidative Stress in Pediatric Patients with Chronic Tonsillitis. Acta Otorhinolaryngologica Italica, 2016:36(5):381-385. SCI-Expanded

A.3 Ozbay I, Kahraman C, Balikci HH, Kucur C, Kahraman NK, Ozkaya DP, Oghan F. Neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with severe tinnitus: prospective, controlled clinical study. The Journal of Laryngology & Otology, 2015:129(06), 544-547. SCI-Expanded

A.4 Ozbay I, Ital I, Kucur C, Akcılar R, Deger A, Aktaş S, Oghan F. Effects of Ozone Therapy on Facial Nerve Regeneration. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 2017:83(2):168-175. SCI-Expanded

A.5 Zeren S, Yaylak F, Ozbay I, Bayhan Z. Relationship Between the Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Parathyroid Adenoma Size in Patients With Primary Hyperparathyroidism. International Surgery, 2015):100(7-8), 1185-1189, SCI-Expanded

A.6 Ozbay I, Kucur C, Temizturk F, Ozkan Y, Kahraman C, Oghan F Assessment of nasal mucociliary activity in patients with Behçet’s disease. The Journal of Laryngology & Otology, 2016:130(04), 348-351, SCI-Expanded

A.7 Bayhan Z, Zeren S, Ozbay I, Kahraman C, Yaylak F Mean Platelet Volume as a Biomarker for Thyroid Carcinoma. International Surgery, 2016:101 (1), 50-53, SCI-Expanded

A.8 Kucur C, Şimşek E, Kuduban O, Ozbay I. Prevalence of and risk factors for otitis media with effusion in primary school children: case control study in Erzurum, Turkey. The Turkish journal of pediatrics, 2015:57(3), 230-5, SCI-Expanded

A.9 Baykal B, Erdım I, Ozbay I, Oghan F, Oncu F, Erdogdu Z, Kayhan FT Evaluation of Relationship Between Body Dysmorphic Disorder and Self-Esteem in Rhinoplasty Candidates. Journal of Craniofacial Surgery, 2015:26(8), 2339-2341, SCI-Expanded

A.10 Kucur C, Ozbay I, Gulcan E, Aksoy S, Kulekci S, Oghan F Evaluation of nasal mucociliary activity in patients with chronic renal failure. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2016:273(5), 1167-1171, SCI-Expanded

A.11 Kucur C, Kuduban O, Ozturk A, Gozeler MS, Ozbay I, Deveci E, Simsek E, Kaya Z Psychological Evaluation of Patients Seeking Rhinoplasty. The Eurasian Journal of Medicine, 2016:48(2):102-6. İlgili atıf indekslerince taranıyor.

A.12 Balikci HHGurdal MMOzkul MHKarakas MUvacin OKara NAlp AOzbay I. Neck masses: diagnostic analysis of 630 cases in Turkish population. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2013:270(11), 2953-2958, SCI-Expanded

A.13 Ozbay I, Kucur C, Oğhan F, Aksoy S, Erdoğan O, Karakuş YT. Newborn hearing screening results in an inner part of Aegean region. Journal of Medical Updates, 2014:4(3), 105-109, İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.14 Ozbay I, Gencoglu M, Balikci HH, Kucur C, Oghan F Histopathological analysis of tonsillectomy specimens: a report from Southeastern Anatolia. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 2014:24(5), 254-258, İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.15 Ozbay I, Kahraman C, Balikci HH, Kucur C, Kahraman NK, Ozkaya DP, Oghan F. Neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with peripheral vertigo: A prospective controlled clinical study. American Journal of Otolaryngology, 2014:35(6), 699-702, SCI-Expanded

A.16 Balikci HH, Ozbay I Effects of postural restriction after modified Epley maneuver on recurrence of benign paroxysmal positional vertigo. Auris Nasus Larynx, 2014:41(5), 428- 431, SCI-Expanded

A.17 Ozbay I, Kahraman C, Kucur C, Namdar ND, Oghan F. (2015). Is there a relationship between premature hair graying and hearing impairment? Journal of Laryngology and Otology, 129(11), 1097-1100, SCI-Expanded

A.18 Balikci HHGurdal MM, Celebi S, Ozbay I, Karakas M. (2016) Relationship Between Concha Bullosa, Nasal Septal Deviation and Sinusitis: Retrospective Analysis of 296 Cases. ear nose and throat journal, 95(12):487-491. SCI-Expanded

A.19 Ozbay I, Binnetoglu A,Kucur C, Kahraman C, Yumusakhuylu AC, Oghan F. (2016) Is Blood Type Really a Risk Factor for Epistaxis? B-ENT,12:95-98. SCI-Expanded

A.20 Kucur C, Oghan F, Ozbay I, Edogan E, Tok S, Sanal B, Korkmaz M, Yildirim N. (2015).Unilateral nasal pathologies: clinical presentation and management. ENT Updates, 5(1), 23-29, İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.21 Balikci HH, Bayram AA, Ozbay I, Ozkul HH. (2016). Subcutaneous emphysema after septoplasty: a case report. Kulak burun bogaz ihtisas dergisi, 26(1), 51-54, İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.22 Savran B, Kucur C, Kocak C, Ozbay I, Metineren HH, Karakuş YT (2015). Enteric Duplication Cyst Located at the Posterior Tongue: A Rare Case Report and Review of the Literature. Case Reports in Otolaryngology, 2015, 1-3, İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.23 Kucur C, Ozbay I, Oghan F, Yildirim N, Sivas ZZ, Canbaz S. (2015). A Rare Complication of Radiofrequency Tonsil Ablation: Horner Syndrome. Case Reports in Otolaryngology, 2015, 1-3, İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.24 Bayhan Z, Zeren S, Ucar Bİ, Ozbay I, Sönmez Y, Mestan M, Balaban O, Bayhan N, Ekici MF. (2014). Emergency thyroidectomy: Due to acute respiratory failure. International Journal of Surgery Case Reports, 5(12), 1251-1253. İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.25 Ozbay I, Balikci HH, Yuce T, Açıkalın RM, Alp A, Dikmen B. (2013). Congenital Os Vomer Agenesis: A Case Report. Journal of Otology & Rhinology, 2(04), İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.26 Ozbay I, Kucur C, Oghan F (2014). A Rare Presentatıon of the Sphenochoanal Polyp: A Case Report. European Journal of Medical Sciences, 1(3), 105-108, İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.27 Ozbay I, Balıkcı HH, Alp A, Bilman FB (2013). Candida infection after tonsillectomy in a 12-year-old girl. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, 8(3), 111-113., İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.28 Kucur C, Ozbay I, Erdogan O, Oghan F, Yıldırım N. (2014). Two Case of Maxilary Mucocels, Most Likely Predisposed By Odontgenic Anomalies: Image Of Interest. European Journal Of Medıcal Scıences, 1(3), 15-16, İlgili atıf indekslerince taranıyor

A.29 Oghan F, Ozbay I, Kucur C, Baykal B, Kasim Caycı M, Kabalar ME, Deger AN. (2015). Experimental Research on Intranasally Administered Dexmedetomidine. Journal of Craniofacial Surgery, 26(6), 557-558., SCI-Expanded

A.30 Ozbay I, Kucur C, Deger A, Ital KI, Caycı K, Oghan F. (2015). Cytotoxic Effects of Intranasal Midazolam on Nasal Mucosal Tissue. Journal of Craniofacial Surgery, 26(6), 2008-2012, SCI-Expanded

A.31 Ozbay I, Yumusakhuylu AC, Sethia R, Wei L, Old M, Agrawal A, Teknos T, Ozer E. (2017) One-Year Quality-of-Life and Functional Outcomes of Transoral Robotic Surgery for Carcinoma of Unknown Primary. Head&Neck, 39(8):1596-1602 SCI

A.32 Sethia R, Yumusakhuylu AC, Ozbay I, Diavolitsis V, Brown N, Zhao S, Brown N, Wei L, Old M, Agrawal A, Teknos T, Brown N, Ozer E. (2018) Quality of life outcomes of transoral robotic surgery with or without adjuvant therapy for oropharyngeal cancer. The Laryngoscope, 128(2):403-411.  SCI

A.33 Ozbay I, Oghan F, Kucur C, Aksoy S, Erdogan O. (2016) Carotid Body Tumor Misdiagnosed as Adenocarcinoma Metastases. Ann Clin Case Rep. 1: 1046. İlgili atıf indekslerince taranıyor.

A.34 Zeren S, Ozbay I, Bayhan Z, Kocak E, Ucar BI, Kahraman C, Duzgun S, Kocak C. (2017) The neutrophil-to-lymphocyte ratio as a diagnostic marker for malignant thyroid diseases. Turk J Biochem 42(5): 559–563 SCI-Expanded

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1 Özbay İ, Kucur C, Aksoy S, Oghan F, Külekçi S, Yıldırım N. (2016). Nazofarenks Patolojilerinde Punch Biyopsi Sonuçları. Klinik ve Deneysel Arastırmalar Dergisi, 7(1), 83-86, (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.2 Kucur C, Özbay İ, Erdoğan O, Oghan F, Yıldırım N. (2015). Tekrarlayan Periferik Fasiyal Paralizili Hastalarda Ayırıcı Tanı. Van Tıp Dergisi, 22(3), 159-165. (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.3 Açıkalın RM, Özbay İ, Veyseller B, Dikmen B, Acar G, Alp A, Toptaş M.(2014). Submandibular Bez Eksizyonu: 43 Olgunun Analizi. Haseki Tıp Bülteni, 52(3),199-201., (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.4 Kucur C, Özbay İ, Aksoy S, Oghan F, Yıldırım N.(2015). Epistaksisli hastaya klinik yaklasım. Turkısh Journal of Clinics and Laboratory, 6(1), 14-18. (Türkiye Atıf Dizini).

D.5 Özbay İ, Alp A, Karaçelik C, Açıkalın RM, Balıkçı HH, Karaaslan O (2013). Evaluation of nasal allergy with symptomatology and skin prick test in the children having chronic otitis media with effusion. Dicle Medical Journal / Dicle Tıp Dergisi, 40(1), 68-74., (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.6 Kucur SK, Kucur C, Seven A, Yüksel B, Gözükara İ, Polat M, Özbay İ, Şahbaz F, Keskin N.(2015). Gebelikte Uyku Apne Sıklıgının Degerlendirilmesi. Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 12(5), 179-182. (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.7 Alp A, Özbay İ, Karaçelik C, Açıkalın RM, Karaaslan O.Hemofili B hastalıgı olan çocukta adenoidektomi sonrası siddetli kanama: Olgu sunumu. AİBÜ Izzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi (Yayın Kabul Edildi Basım Aşamasında)

D.8 Özbay İ, Kucur C, Erdoğan O, Oghan F, Tetikoglu M, Sagdık HM.(2017). Rinosinüzit Komplikasyonu: Inatçı Subperiosteal Apse. Zeynep Kamil Tıp Bülteni,48(1):12-15, (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.9 Balıkcı HH, Özbay İ. (2015). Melkersson-Rosenthal Syndrome: A Case Report. The

Medical Journal of Okmeydanı Training and Research Hospital, 31(3), 154-157. (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.10 Özbay M, Özbay İ, Alp A, Karaçelik C, Açıkalın RM, Tatar Z (2013). Sert Damagın Desmoplastik Fibroblastomu: Olgu Sunumu. KBB ve BBC Dergisi, 21(2), 81-83. (Türkiye Atıf Dizini).

D.11 Özbay İ, Oghan F, Kucur C, Erdoğan O, Aksoy S, Sivas ZZ. (2014). Akut Sinüzit Atagında Frontal Sinüs Ön Duvarındaki Defekte Baglı Olarak Gelisen Periorbital Selülit: Olgu Sunumu. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 36(4), 567-571, (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.12 Karaçelik C, Alp A, Özbay İ, Açıkalın RM. (2012). Kikuchi fujimato hastalıgı: Olgusunumu. AIBÜ Izzet Baysal Tıp Fakültesı Dergısı, 7, 64-67.

D.13 Özbay İ, Açıkalın RM, Yüce T, Alp A, Acar G. (2014). Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni, 52(3), 205-207, (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.14 Balıkcı HH, Özbay İ, Özkul H, Şalvız M (2015). Petrous Apex Cholesteatoma Developing After Radical Mastoidectomy. The Medical Journal of Okmeydanı Training and Research Hospital, 31(3), 170-173., (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.15 Ozbay I, Oghan F, Kucur C, Erdogan O. (2017) Fronto-Etmoid Osteom Olgusu. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1): 30-33. İlgili atıf indekslerince taranıyor.

D.16 Kucur C, Ozbay I, Topuz MF, Erdogan O, Oghan F, Guvey A, Yıldırım N. (2017) Complications of Acute Otitis Media: A Single Center Experience J Clin Exp Invest, 8(4):120-123. (Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini).

D.17 Balıkcı HH, Özbay İ, Karakaş M. (2015). Etmoid Sinüste Saçma Tanesi: Olgu Sunumu. Ordu tıp dergisi, 2, 126-129.(Vaka Takdimi),

D.18 Balıkcı HH, Özbay İ, Özkul H, Şanal B (2015). Intraorbital Uzanımı Olan Etmoid Mukopiyosel: Olgu Sunumu. Ordu tıp dergisi, 2, 129-133.(Vaka Takdimi),

D.19 Kucur C, Özbay İ, Aksoy S, Oghan F, Erdoğan O, Külekçi S, Akkaş G (2015). Larinkste Nadir Görülen Sarkomatoid Karsinom: Olgu Sunumu. Ordu tıp dergisi(ek), 1-4.(Vaka Takdimi),

D.20. Özbay İ, Topuz MF, Aksoy S, Kucur C, Ceyhan A, Güvey A, Oğhan F, yıldırım N.Parotidektomi Sonuçlarımız:34 Olgunun Analizi . Genel Tıp Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B.1 Ozbay I, Yumusakhuylu AC, Old M, Agrawal A, Teknos T, Ozer E. (2016). Long-Term Quality-of-Life and Functional Outcomes of Transoral Robotic Surgery for Carcinoma of Unknown Primary. AHNS 9th International Conference on Head and Neck Cancer (Poster)

B.2 Yumusakhuylu AC, Ozbay I, Diavolitsis V, Old M, Teknos T, Agrawal A, Ozer E. (2016). Functional and Quality of Life Outcomes of Surgical and Nonsurgical therapy in Oropharyngeal Cancer. AHNS 9th International Conference on Head and Neck Cancer (Poster)

B.3 Ozbay I, Kucur C, Deger A, Ital KI, Caycı K, Oghan F. (2015). Cytotoxic Effects of Intranasal Midazolam on Nasal Mucosal Tissue in Rats. 3rd Congress of European ORL-HNS (Poster)

B.4 Ozbay I, Kahraman C, Kucur C, Namdar ND, Oghan F. (2015). Is There a Relationship Between Premature Hair Graying and Hearing Impairment? 3rd Congress of European ORL-HNS (Poster)

B.5 Kucur C, Ozbay I, Gulcan E, Kulekci S, Aksoy S, Oghan F. (2015).Evaluation of Nasal Mucociliary Activity in Patients with Chronic Renal Failure. 3rd Congress of European ORL-HNS (Poster)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 Yıldırım N, Özbay İ, Aksoy S, Kucur C, Oghan F. Vokal Kord Paralizileri: 55 Olgunun Analizi.(sözlü bildiri) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (5-9 Kasım 2014, Antalya)

E.2 Kucur C, Oghan F, Özbay İ, Aksoy S, Yıldırım N. Fibröz Dizplazili 2 Olgunun Sunumu.(poster) 10.Türk Rinoloji Kongresi,(22-25 Mayıs 2014, Antalya)

E.3 Oghan F, Değer A, Özbay İ, Kucur C, Erdoğan O.Dev Sublingual Epidermoid Kist: Olgu Sunumu.(poster) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (5-9 Kasım 2014, Antalya)

E.4 Kucur C, Erdoğan O, Özbay İ, Oghan F, Yıldırım N. TekrarlayanPeriferik Fasiyal Paralizi:4 Olgunun Sunumu. (poster) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas BoyunCerrahisi Kongresi, (5-9 Kasım 2014, Antalya)

E.5 Özbay İ, Oghan F, Kucur C, Erdoğan O. Fronto-Etmoid Osteom Olgusu. (poster) 11.Türk Rinoloji Kongresi, (16-19 Nisan 2015,Antalya)

E.6 Özbay İ, Kucur C, Aksoy S, Oghan F, Külekçi S, Yıldırım N. Nazofarenks Patolojilerinde Punch Biyopsi Sonuçlarımız. (poster) 11.Türk Rinoloji Kongresi,(16-19 Nisan 2015,Antalya)

E.7 Özbay İ, Kucur C, Erdoğan O, Oghan F. Maksiller Sinüs Kaynaklı Inverted Papillom Olgusuna Kombine Yaklaşım. (poster) 11.Türk Rinoloji Kongresi, (16-19 Nisan 2015,Antalya)

E.8 Kucur C, Aksoy S, Özbay İ, Oghan F, Yıldırım N. Epistaksisli Hastada Klinik Yaklasım. (poster) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (5-9 Kasım 2014, Antalya)

E.9 Kucur C, Özbay İ, Yücel E, Aksoy S, Erdoğan O, Oğhan F. Total Larenjektomi Sonrası Gelişen Geç Dönem Faringokutanöz Fistülün Cerrahi Onarımı: Olgu Sunumu. (poster) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi,(28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya)

E.10 Özbay İ, Alp A, Karaçelik C, Açıkalın RM,Karaaslan O. Nazal Kaviteye Uzanım Gösteren Radikuler Kist: Olgu Sunumu. (poster) 33. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun cerrahisi Kongresi,(26-30 Ekim 2011, Antalya)

E.11 Özbay İ, Açıkalın RM, Yüce T, Alp A, Acar G. Tiroid Bezde Görülen Primer Schwannom: Olgu Sunumu. (poster) 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (2-6 Kasım 2013, Antalya)

E.12 Alp A, Özbay İ, Açıkalın RM, Karaaslan O. Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda; Depresif Semptomların Beck Depresyon Ölçeği ile Değerlendirilmesi. (poster) 35.Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (2-6 Kasım 2013, Antalya)

E.13 Oghan F, Kucur C, Özbay İ, Yıldırım N, Sivas ZZ.Dıs Kulak Yolu Kazanılmış Atrezisine Sekonder Gelişen Kolesteatom ve Tek Seansta Rekonstrüksiyon: Olgu Sunumu. (poster) 3.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, (1-4 Mayıs 2014, Antalya)

E.14 Alp A, Özbay İ, Kara N, Şalvız M,Açıkalın RM. Inverted Papillom Olgu Sunumu: Endoskopik Yaklasım. (poster) 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Bas Boyun cerrahisi Kongresi, (26-30 Ekim 2011, Antalya)

E.15 Alp A, Özbay İ, Karaçelik C, Açıkalın RM,Karaaslan O. Hemofili B Hastalıgı Olan Çocukta Adenoidektomi Sonrası Siddetli Kanama: Olgu Sunumu. (poster) 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Bas Boyun cerrahisi Kongresi, (26-30 Ekim 2011, Antalya)

E.16 Karaçelik C, Alp A, Özbay İ, Açıkalın RM, Karaaslan O. Kikuchi Fujimato Hastalıgı: Olgu Sunumu. (poster) 33. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun cerrahisi Kongresi, (26-30 Ekim 2011, Antalya)

E.17 Kucur C, Aksoy S, Oghan F, Özbay İ, Yıldırım N. Orta Konka Kaynaklı Lobüler Kistik Hemanjiom. (poster) 10.Türk Rinoloji Kongresi, (22-25 Mayıs 2014, Antalya)

E.18 Yıldırım N, Özbay İ, Külekçi S. Boyunda Kitlenin Nadir Bir Nedeni Olarak Üçüncü Brankial Yarık Kisti: Olgu Sunumu. (poster) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (5-9 Kasım 2014, Antalya)

E.19 Özbay İ, Oghan F, Aksoy S, Kucur C Balta Ile Travma Sonrası Maksilla Önünde Yumusak Doku Içerisinde Metal Parçası. (poster) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (5-9 Kasım 2014, Antalya)

E.20 Kucur C, Özbay İ, Sivas ZZ, Oghan F, Kabay SC, Yıldırım N. Tonsil Radyofrekans Ablasyon Sonrası Horner Sendromu Gelisen Iki Olgu Sunumu. (poster) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (5-9 Kasım 2014, Antalya)

E.21 Özbay İ, Kucur C, Oghan F. Sfenokoanal polip olgusunun nadir bir prezentasyonu. (poster) 10.Türk Rinoloji Kongresi, (22-25 Mayıs 2014, Antalya)

E.22 Şanal B,Korkmaz M, Can F, Kaçar E, Savran B, Karakuş YT, Dibeklioğlu ST, Kucur C, Özbay İ, Mestan E.(poster) Nonfamilial Cherubism: Olgu Sunumu. 35.Ulusal Radyoloji Kongresi, (11-16 Kasım 2014, Antalya)

E.23 Özbay İ, Oghan F, Aksoy S, Erdoğan O, Kucur C. Adenokarsinom Metastazı Olarak Yanlıs Tanılandırılmıs Karotis Cisim Tümörü Olgusu. (poster) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (5-9 Kasım 2014, Antalya)

E.24 Kucur C, Özbay İ, Erdoğan O, Oghan F, Kabay SC, Yıldırım N. Rhizopus Oryzae Baglı Fungal Rinosinüzit Komplikasyonu. (poster) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (5-9 Kasım 2014, Antalya)

E.25 Özbay İ, Oghan F, Erdoğan O, Aksoy S, Kucur C, Sivas ZZ. Akut Sinüzit Atagında Frontal Sinüs Ön Duvarındaki Defekte Baglı Olarak Gelisen Periorbital Selülit: Olgu Sunumu. (poster) 10.Türk Rinoloji Kongresi, (22-25 Mayıs 2014, Antalya)

E.26 Kucur C, Oghan F, Erdoğan O, Özbay İ, Yıldırım N. Tek Taraflı Sinonazal Patolojiler.(sözlü bildiri) 10.Türk Rinoloji Kongresi, (22-25 Mayıs 2014, Antalya)

E.27 Kucur C, Özbay İ, Oğhan F, Erdoğan O, Güvey A.Laringeal Karsinom Tedavisi Sonrası Geç Dönem Komplikasyonlar. (poster) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya)

E.28 Kucur C, Özbay İ, Erdoğan O, Oghan F, Yıldırım N. Yetıskınlerde Nazal Obstrüksıyonun Bır Sebebı: Adenoıd Hıpertrofı. (poster) 11.Türk Rinoloji Kongresi, (16-19 Nisan 2015, Antalya)

E.29 Özbay İ, Kucur C, Erdoğan O, Güvey A, Oğhan F.Nazal Travma Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Septal Apse. (poster) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya)

E.30 Özbay İ, Kucur C, Aksoy S, Güvey A, Oğhan F. Periferik Fasiyal Paralizi ile Prezente Olan Benign Parotis Kitlesi: Olgu Sunumu. (poster) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya)

E.31 Özbay İ, Kucur C, Erdoğan O, Oghan F, Tetikoglu M, Sagdık HM. Rınosınüzıt Komplıkasyonu: Inatçı Subperıosteal Apse. (poster) 11.Türk Rinoloji Kongresi,(16-19 Nisan 2015, Antalya)

E.32 Özbay İ, Kucur C, Aksoy S, Güvey A, Oğhan F.Eagle Sendromu: 2 olgu sunumu. (poster) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya)

E.33 Kucur C, Özbay İ, Erdoğan O, Oghan F, Yıldırım N.Burunda Yabancı Cisim. (poster) 11.Türk Rinoloji Kongresi,(16-19 Nisan 2015, Antalya)

E.34 Kucur C, Özbay İ, Yıldırım N, Erdoğan O, Güvey A, Oğhan F.Rekürren inverted papillomda kombine yaklasım: Olgu sunumu. (poster) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya)

E.35 Özbay İ, Kucur C, Aksoy S, Güvey A, Oğhan F, Yıldırım N. Parotidektomi Sonuçlarımız: 27 Olgunun Degerlendirilmesi. (poster) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya)

E.36 Kucur SK, Kucur C, Seven A, Yüksel B, Gözükara İ, Polat M, Özbay İ, Keskin N.Gebelikte Uyku Apne Sıklıgının Degerlendirilmesi.(sözlü bildiri) 12. Uludag Jinekoloji Obstetri Kıs Kongresi, (5-8 Mart 2015, Bursa)

E.37 Yıldırım N, Kucur C, Özbay İ, Erdoğan O, Tok S, Ösün A, Korkmaz M. Temporal Kemik Travmalarının Iç Kulakta Iç Kulakta Olusturdugu Hasarın Klinik, Radyolojik, Odyolojik Bulguları ve Bunların Patoloji ile Korelasyonu. (sözlü bildiri) 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi,(5-9 Kasım 2014, Antalya).

E.38 Kucur C, Özbay İ, Erdoğan O, Oğhan F, Güvey A, Yıldırım N. Akut Otitis Media Komplikasyonları. (sözlü bildiri) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya).

E.39 Güvey A, Erdoğan O, Oğhan F, Kucur C, Özbay İ, Aksoy S.Varicella sırasında periferik fasiyal paralizi: Olgu sunumu. (poster) 37. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi,(28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya)

1. Online Certificate for dV Si With Smart Pedal Modules for Residents, Fellows, and First Assists Online Training Module consisting of basic introductory information regarding dV Si With SmartPedal Modules for Residents, Fellows, and First Assist, transoral robotik cerrahi, columbus, Sertifika, 22.11.2015 -22.11.2015 (Uluslararası)

2. Certificate of Completion of Course for Skills Simulator setup for daVinci Si System, Transoral robotik cerrahi, columbus, Sertifika, 02.12.2015 -02.12.2015 (Uluslararası)

3. 11.Türk Rinoloji Kongresi, Rinoloji hastalıkları, Antalya, Sertifika, 16.04.2015 -19.04.2015 (Ulusal)

4. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Kulak Burun Bogaz hastalıkları, antalya, Sertifika, 05.11.2014 -09.11.2014 (Ulusal)

5. 9. Uluslararası Kulak Burun Bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi, Kulak Burun Bogaz ve bas boyun hastalıkları, Ankara, Sertifika, 08.04.2010 -10.04.2010 (Uluslararası)

6. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun cerrahisi Kongresi, Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun hastalıkları, antalya, Sertifika, 27.10.2010 -31.10.2010 (Ulusal)

7. 11. Istanbul Masterclass Sempozyumu, Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, Istanbul, Sertifika, 12.11.2009 -15.11.2009 (Ulusal)

8. 3rd Congress of European ORL-HNS, Kulak Burun Bogaz hastalıkları, prag, Sertifika, 07.06.2015 -11.06.2015 (Uluslararası)

9. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Kulak Burun Bogaz hastalıkları, antalya, Sertifika, 02.11.2013 -06.11.2013 (Ulusal)

10. Uluslararası Katılımlı Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu, Endoskopik Kulak Cerrahisi, ankara, Sertifika, 18.05.2013 -18.05.2013 (Uluslararası)

11. 11.Videokonferanslar kongresi, Kulak Burun Bogaz hastalıkları, adana, Sertifika, 29.03.2013 -31.03.2013 (Ulusal)

12. Istanbul KBB BBC uzmanları dernegi 3. kongresi , Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun hastalıkları, istanbul, Sertifika, 08.04.2011 -09.04.2011 (Ulusal)

13. Istanbul KBB BBC uzmanları dernegi 2. Kongresi , Kulak Burun Bogaz ve bas boyun hastalıkları, istanbul, Sertifika, 04.06.2010 -06.06.2010 (Ulusal)

14. 31.Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun cerrahisi Kongresi , Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun hastalıkları, antalya, Sertifika, 28.10.2009 -01.11.2009 (Ulusal)

15. 4. Rhinocamp kongresi , rinoloji, bodrum, Sertifika, 20.05.2009 -24.05.2009 (Ulusal)

16. 10. Istanbul Masterclass Sempozyumu , Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Istanbul, Sertifika, 02.04.2009 -05.04.2009 (Ulusal)

17. Klinik Vokoloji kursu , ses hastalıkları, Eskisehir, Kurs, 31.01.2015 -31.01.2015 (Ulusal)

18. International Live Surgery and Hands On Fresh Frozen Cadaver Dissection Course On Advanced Functional Endoscopic Sinus Surgery And Septorhinoplasty , Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ve Septorinoplasti, ankara, Kurs, 21.03.2014 -23.03.2014 (Uluslararası)

19. 8.Septorinoplasti ve radyofrekans kadavrada uygulamalı diseksiyon kursu , Septorinoplasti, Istanbul, Kurs, 12.11.2009 -15.11.2009 (Ulusal)

20. 4. Rhinocamp EAACI bodrum allergic rhinitis course , alerjik rinit, bodrum, Kurs, 20.05.2009 -24.05.2009 (Ulusal)

21. 30. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi kadavrada uygulamalı diseksiyon kursu , Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Istanbul, Kurs, 02.04.2009 -05.04.2009 (Ulusal)

22. ENG/VNG, Vestibuler uyarılmıs kas potansiyelleri (VEMP) ve Video Head Impulse Test (VHIT) Pratik yaklasım kursu , ENG/VNG, Vestibuler uyarılmıs kas potansiyelleri (VEMP) ve Video Head Impulse Test, Eskisehir, Kurs, 24.01.2015 -24.01.2015 (Ulusal)

23. 2. Horlama ve uyku apnesi kursu , Horlama ve uyku apnesi, istanbul, Kurs, 02.04.2009 -05.04.2009 (Ulusal)

24. 13.temporal kemik diseksiyonu kursu, İstanbul. 17.11.2018 (Ulusal)

25. 22. Rhinoplasty School Course, Istanbul (5-7 Mayıs 2019)

26. 5.All in One Rhinoplasty course, Istanbul (aralık 2019)

 
 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.