Uzman Doktor Canan Topcu

Yoğun Bakım - Kartal Hastanesi
Uzman Doktor Canan Topcu

Doktor Canan Topcu 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldim. Tüm eğitim hayatım İstanbul’da geçti. Liseyi Özel Marmara Koleji’nde okudum. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldum. 2009’da devlet yükümlülük hizmetimi Batman Kozluk İlçe Hastanesi’nde yaptım. 2011’den 2018’e kadar Avicenna Ataşehir Hastanesi’nde uzman olarak çalıştım. 2018’den 2020’ye kadar NP Beyin Hastanesi’nde çalıştım. 2020’den itibaren Avicenna Umut Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak hem ameliyathane de hem de yoğun bakım ünitesinden sorumlu olarak çalışmaktayım.

  • Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):54-62 doi:10.5222/JTAICS.2011.054
    Çocuklarda Yanık Yarası Debridmanı ve Pansumanında Propofol-Fentanil, Propofol-Ketamin Sedasyonu
  • KRANİYOTOMİLERDE YÜKSEK DOZ ROKURONYUM UYGULAMALARI ,İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türkiye
  • TARK 2011,2015,2018
  • , 18.,19. TYBD Ulusal Yoğun Bakım Kongresi
  • Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Kurucularından, Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • TYBD (Türk Yoğun bakım Derneği) Üyeliği
  • TARD (Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği) Üyeliği
  • İTO (İstanbul Tabipler Odası) Üyeliği

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.