Uzman Doktor Erhan Davut Pehlivan

İç Hastalıkları - Gültepe Hastanesi
Uzm. Dr. Erhan Davut Pehlivan

1990 yılında Aydın’da doğdum. 2008 – 2015 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde İngilizce tıp eğitimi aldım. 2016 – 2020 yılları arasında İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları kliniğinde ihtisasımı tamamladım. 2020 – 2022 yılları arasında İstinye Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetimi yaptım. 2022 yılı itibariyle Gültepe Avicenna Hastanesi iç hastalıkları bölümünde görev yapmaya başladım.

 • Diabetes Mellitus
 • İnsulin Direnci
 • Hipertansiyon
 • Karaciğer yağlanması
 • Kolesterol yüksekliği
 • Kansızlık
 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı hastalıkları
 • Osteoporoz
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Tiroid Hastalıkları
 • Obezite Tedavisi
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Fonksiyonel Barsak Hastalıkları
 • Romatolojik Hastalıklar
 • Üst ve Alt Solunum Yolu Hastalıkları
 • Böbrek Hastalıkları
 • Kalp Yetmezliği
 • Hormon Metabolizması Bozuklukları

Güncel tıbbi literatür verileri ve mesleki deneyim zemininde kanıta dayalı tıp kuralları çerçevesinde tedavilerini uygulamaktadır.

 • Diyabet İle Prezente Olan Metastatik Pankreas Kanseri Olgusu ,
  19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2017
 • Malign Hipertansiyona Bağlı Mikroanjiopatik Hemolitik Anemi Olgu Sunumu ,
  19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2017
 • Alomo Bitters (Bitkisel Bazlı Alkollü İçecek) Kullanımı Sonrası Gelişen Toksik Hepatit Olgusu,
  20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2018
 • Kırkkilit Otu Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Hiperbilirubinemi Olgusu ,
  20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2018
 • İnfeksiyoz Mononükleoz ve Subakut Tiroidit Birlikteliği ,
  2. SBÜ İç hastalıkları kongresi-2019
 • Lupus ve Lenfoma Birlikteligi Gösteren Olgu Sunumu ,
  2. Romatizmal Hastalıklar Sempozyumu-2019
 • Tonsillektomi ile Tani Alan Diffuz Buyuk B Hucreli Lenfoma Olgusu ,
  21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2019
 • Hipokalemi ile Prezente Olan Küçük Hücreli Akciger Kanseri Olgusu ,
  21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi -2019
 • Akut Göğüs Sendromu ile İzlenen Orak Hücreli Anemi Olgusu ,
  22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2020
 • İmmünsupresif Hastada Gelişen Nadir Bir Pnömoni Etkeni: Hafnia Alvei ,
  22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2020
 • Okaliptüs Yaprağı Kullanımı Sonrası Gelişen Toksik Hepatit Olgusu ,
  22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2020
 • Paraneoplastik Raynaud Fenomeni; Mide Kanseri Olgusu,
  23. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2021
 • Üriner Sistem Enfeksiyonundan Tanıya Varılan Staghorn Taşı,
  23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-2021
 • GİS Akademi 2017-Kıbrıs
 • İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2018-Sapanca
 • 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2018-Antalya
 • TİHUD Akademik Gelişim Programı 2018-Antalya
 • SBÜ 2. Romatizma Hastalıklar Sempozyumu 2019-İstanbul
 • İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2019-Sapanca
 • SBÜ 2. İç Hastalıkları Kongresi 2019-İstanbul
 • 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2019-Antalya
 • 22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2020-Online
 • 19.Metabolik Sendrom Sempozyumu 2021-Bodrum
 • TİHUD Uzmanından Uzmanına 2021-Bodrum
 • 58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi 2022-Antalya
 • Türk Tabipler Birliği

Leave a Reply

Your email address will not be published.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣