Uzman Doktor Naci Dumlu

Radyoloji - Ataşehir Hastanesi
Uzman Doktor Naci Dumlu

1988 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum.
1988 ile 1998 yılları arasında SSK ve Devlet Hastanesi’nde Pratisyen Hekim olarak çalıştım.
1998 ile 2003 yıllarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldım.
2004 ile 2016 yıllarında Giresun Devlet Hastanesi ,2016 ile 2021 yıllarında İstanbul Pendik Devlet Hastanesi’nde çalıştım.
Ağustos 2021 yılında emekli olup Özel Gebze Cerrahi Tıp Merkezinde Radyoloji Uzmanı olarak çalışmaya başladım.

  • Ultrasonografi
  • Doppler Ultrasonografi
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT )
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme ( MR)
  • Mamografi
  • Penil Doppler
  • Tiroit Biyopsisi
  • Meme Biyopsisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣