Profesör Doktor Mehmet Yıldız

Cerrahi - Ataşehir Hastanesi
Prof. Mehmet Yıldız

Prof. Dr. Mehmet Yıldız Hakkında

1955 yılında Kastamonu Çatalzeytin’de doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini Kastamonu’da tamamlamıştır. 1973 – 1979 arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlamıştır. Ankara’da pratisyen hekimlik yapmış, 1983 – 1987 arasında GATA Ankara’da Genel Cerrahi eğitimini tamamlamıştır. 1987 – 1990 arasında Batman Asker Hastanesi’nde görev yapmış, 1990 – 1996 arasında GATA’da Yrd.Doç’lik yapmıştır. 1996 yılında Doçent olmuş, 1996 – 1998 yılları arasında Adana Asker Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanlığı ve yöneticilik yapmıştır. 1998 – 2001 yılları arasında GATA Ankara’da öğretim üyeliği, 2011 – 2012 yılları arasında GATA İstanbul’da öğretim üyeliği + yöneticilik yapmıştır. 2003 yılında Profesör unvanı almıştır. 2012 yılında emekli olmuş, İstanbul’da çeşitli özel hastanelerde çalışmıştır. Halen Avicenna Hastanesi Ataşehir’de çalışmaktadır. Evli, 2 çocuklu olup, yurt içi ve yurt dışı tebliğ ve 50’den fazla yayını mevcuttur. Meme hastalıkları, anal bölge hastalıkları ve safra yolları hastalıkları özel ilgi alanlarıdır.

 • Laparaskopik Cerrahi
 • Reflü Cerrahisi
 • Kolorektal Cerrahi
 • Kanser Cerrahisi
 • Endokrin Cerrahisi
 • Hernioplasti
 • Tiroid hastalıkları Nodül,guatr, tiroid kanseri
 • Meme hastalıkları: Apse tümör, kitle, kanser, biyopsi
 • Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları: Taşları ya da tümör ve safra kanalı tıkanıklığına bağlı sarılıklar
 • Mide ince ve kalın bağırsak hastalıklarının, ülser, iltihap, tümör yaralanma, tıkanma ve delinmeleri
 • Apandisit
 • Mide reflüsü ve mide fıtığı
 • Kasık fıtığı, karın duvarı fıtıkları, ameliyat yeri fıtıkları ve bunların nüksleri
 • Pankreas böbrek üstü bezi, paratiroid bezi hastalıkları
 • Dalağın, abse,tümör ve kistleri, hipersplenizm (dalağın aşırı çalışması), ITP
 • Anal bölge hastalıkları: Abse, hemoroid fissür, fistül, rektal polip, büyük abdest kaçırma gibi hastalıkların tedavisi
 • Kabızlık ve diğer sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisi
 • Kıl dönmesi tedavisi
 • Tiroid, meme, lenf bezi kitlelerden ince iğne aspirasyon ve kalın iğne biyopsileri
 • Tanısal amaçlı laparoskopi organ biyopsisi
 • VİDEO LAPAROSKOPİK ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER: Karın içindeki hemen hemen tüm ameliyatlar bu yöntemle yapılabilmektedir.
 • LASER: HEMOROİD, FİSSÜR, FİSTÜL KIL DÖNMESİ: Ameliyatsız, ağrısız, dikişsiz tedavi olanağı sunar.
 • SİNİR MONİTORİZASYONU: Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı oluşma riskini minimize eden bir uygulamadır.
 • RADYOFREKANS.ULTRASONİK KESİCİ, LİGASURE, İLERİ BİPOLAR KOTER: Cihazlarla daha kansız ameliyatlar.
 • AMELİYAT ESNASINDA GASTROSKOPİ – KOLONOSKOPİ İMKANI: Eşzamanlı endoskopik görüntüleme ameliyat esnasında daha güvenli girişim olanağı sağlar.

A1. Sücüllü İ, Filiz Aİ, Kurt Y, Yılmaz İ, Yildiz M. ‘The effects of LigaSure on the laparoscopic management of acute appendicitis.’Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 19, 333-335, 2009.

A2. Sucullu I, Filiz AI, Canda AE, Yucel E, Kurt Y, Yildiz M. ‘Body image and cosmesis laparoscopic or open appendectomy’, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech; 19:401-404, 2009.

A3. Filiz AI, Sücüllü İ, Gulec B, Kucukodaci Z, Yildiz M. ‘Unusual presentation of a follicular lymphoma of small bowel: ileocecal intussusception’ Journal of Chinese Clinical Medicine, 4: 102-105; 2009

A4. Filiz Aİ, Ozturk A, Kurt Y, Sücüllü İ, Akın ML, Yıldız M. ‘The effects of immunosuppressive agents on inflammatory response in septic rats.’ , Cent Eur J Med, 5, 983-90, 2010.

A5. Filiz Aİ, Ozturk A, Kurt Y, Sücüllü İ, Akın ML, Yıldız M. ‘The effects of immunosuppressive agents on inflammatory response in septic rats’ , Cent Eur J Med, 5, 983-90, 2010.

A6. Ozdemir Y, Sucullu I, Filiz AI, Berber U, Ozdemir S, Yucel E, Yildiz M. ‘Bilateral sertoli leydig cell tumor and synchronous adenocarcinoma of the colon at a postmenapausal woman whose left ovary and uterus were in a hernia sac: Report of a case’, The Internet Journal of Surgery, Volume 22, Number 2, 2010.

A7. Gencer AH, Özdemir Y, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Yücel E, Akın ML, Yıldız M. ‘Majör abdominal kanser cerrahisi uygulanan hastalarda total parenteral nutrisyon ve enteral immünonutrisyon karşılaştırması’, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 27:404-410, 2010.

A8. Özdemir Y, Özdemir S, Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Yıldız M. ‘Kolorektal kanserlerde lenf nod oranının prognostik önemi’ , Balkan Med J, 28, 86-90, 2011

A9. Yucel E, Kurt Y, Ozdemir Y, Gun I, Yildiz M. ‘Laparoscopic Splenectomy for the Treatment of Wandering Spleen in a Pregnant Woman: A Case Report’, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech; 22:102-104, 2012.

A10. Ozdemir Y, Yucel E, Sucullu I, Filiz AI, Gulec B, Akin ML, Yildiz M. ‘Spontaneous cholecystocutaneous fistula as a rare complication of gallstones’, Bratisl Lek Listy; 113:445-447, 2012.

A11. Yucel E, Akin ML, Sucullu I, Filiz AI, Ozdemir Y, Yildiz M. ‘Endoanal ultrasonographic evaluation of an unhealed anal fissure after the lateral internal sphincterotomy’, Bratisl Lek Listy; 114:27-30, 2013.

C1. Arslan İ, Ağar N, Kozak O, Pekcan M, Yıldız M, Alpaslan F. ‘Tiroid operasyonlarında rekürren larengeal sinir diseksiyonun önemi.’ , GATA Bülteni 1993, 35:1-7

C2. Arslan İ, Öner K, Ağar N, Yıldız M, Alpaslan F. ‘Ekstrapankreatik gastrinoma.’ , Turkish J. Gastoenterohepatol. 1993;4:263-66

C3. Ağar N, Arslan İ, Öner K, Yıldız M, Alpaslan F. ‘Abdominal Aktinomikoz.’ , GATA Bülten, 1993;35:549-53

C4. Kozak O, Öner K, Yıldız M, Uzar Aİ, Arslan İ, Alpaslan F. ‘İlk sekiz aydaki laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımız.’ , GATA Bülteni, 1994;36:392-95

C5. Kozak O, Öner K, Yıldız M, Arslan İ, Uzar Aİ, Alpaslan F. ‘Yüksek kinetik enerjili silahlarla oluşan kolon yaralanmaları.’ , GATA Bülteni, 1994;36:396-401

C6. Kozak O, Coşkun A, Yıldız M, Arslan İ, Günhan Ö, Pekcan M, Alpaslan F. ‘Postoperatif gelişen serozal yapışıklıkların önlenmesinde aprotinin’in rolü.’ , Klin Deney Cerrahi Derg. 1994;2:121-24

C7. Kozak O, Balbunar H, Yıldız M, Öner K, Gün H, Pekcan M, Alpaslan F. ‘Karaciğer hidatik kistlerinin ultrasonografi ve serolojik testlerle postoperatif takibi.’ , Klin Deney Cerrahi Derg. 1995;3:40-44

C8. Kozak O, Özet A, Uzar Ai, Arpacı F, Yıldız M, Berk AÖ, Alpaslan F. Erken evre Hodgkin hastalığında evrelendirme laparotomisi. GATA Bülteni 1995,37:143-47

C9. Çekiç Y, Dalçık H, Demiriz H, Yıldız M. ‘Meckel divertikulumun morfolojik yönden değerlendirilmesi.’ , Cerrahpaşa Tıp Dergisi 1995;26(4):195-8

C10. Ulçay N, Çetinkurşun S, Yıldız M, Kozak O, Pekcan M, Alpaslan F. ‘Açık yara iyileşmesi üzerine nemli ve kuru pansuman uygulaması ile ortam sıcaklığı etkilerinin değerlendirilmesi.’ , Klin Deney Cerrahi Derg. 1995;3:1-9

C11. Kozak O, Uzar Aİ, Yıldız M, Öner K, Pekcan M, Alpaslan F. ‘Pnömatozis sistoides intestinalis olgu sunumu.’ , GATA Bülteni 1995;37:520-23

C12. Kozak O, Uzar Aİ, Yıldız M, Arslan İ, Alpaslan F. ‘Koloanal anastomozun kondom ile korunması.’ , Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 1996.

C13. Kozak O, Uzar Aİ, Yıldız M, Pekcan M, Öner K, Sarıkayalar Ü, Alpaslan F. ‘Karaciğer kist hidatiklerinin cerrahi tedavisi.’ , GATA Bülteni 1996;38:92-6

C14. Peker Y. Yıldız M, Yakut M, Kaymakçıoğlu N, Cengiz İ, Demiriz M, Göktepe M, Şen D. ‘Caroli Hastalığı.’ , GATA Bülteni 1996,38:246-28

C15. Peker Y, Yıldız M, Şimşek A, Çetiner S, Şen D. ‘Abdominal ateşli silah yaralanmaları.’ ,

GATA Bülteni 1996;38:216-9

C16. Uzar Aİ, Yıldız M, Kozak O, Yenicesu M, Taşar M, Bulucu F, Pekcan M, Öner K, Alpaslan F. ‘Bilateral feokromositoma ve pankreas adacık hücre tümörü birlikteliği.’ , GATA Bülteni 1996:38:236-9

C17. Sayal A, Yıldız M, Bilgi C, Aydın A, Işımer A, Alpaslan F. ‘Hepatoselüler karsinomda plazma selenyum ve glutatyon peroksidaz enzim düzeyleri.’ , GATA Bülteni 1996, 38:297-00

C18. Yıldız M, Özdemir Y, Uzar Aİ, Kozak O, Bilgiç H, Pekcan M, Sarıkayalar Ü. ‘Üst batın kesilerinin solunum fonksiyonlarına etkisi.’ , GATA Bülteni 1996;38:426-33

C19. Üstünöz B, Taşar M, Kamiloğlu MA, Gülşen M, Yıldız M, Yakut M, Somuncu İ. ‘Perkütan transhepatik bilier drenaj: Uzun dönem sonuçları.’ , Türk Gastroenteroloji Dergisi 1997;8(1):45-51

C20. Uzar Aİ, Yıldız M, Kozak O, Arslan İ, Öner K, Sarıkayalar Ü. ‘Yüksek hızlı mermiler ile oluşan karaciğer yaralanmaları.’ , GATA Bülteni 1998,40:16-21

C21. Uzar Aİ, Yıldız M, Kozak O, Arslan İ, Alpaslan F. ‘Erişkin dev koledok kisti.’ , GATA Bülteni 1998; 40:109-12

C22. Kayahan C, Yiğitler C, Yılmaz F, Yıldız M, Uzar Aİ, Arslan İ. ‘Rekürrent larengeal sinir diseksiyonun morbiditeye etkisi.’ , Ankara Cerrahi Dergisi 1999;4:219-22

C23. Demirbaş S, Aktaş O, Öğün İ, Yağcı G, Yıldız M. ‘Primer abdominal kist hidatik olgusu.’ , Göztepe Tıp Dergisi, 2001.

C24. Demirbas S, Yagcı G, Yıldız M, Battal A. ‘Lipoma of the sigmoid colon mimicking colon cancer. Case Report.’ , Çağdaş Cerrahi Dergisi 2001.

C25. Uluutku H, Akın ML, Erenoğlu C, Yıldız M, Urkaya N, Çelenk T. ‘Kronik anal fissür tedavisinde nifedipin, gliseril trinitrat ve botilnum toksininin etkinliğinin değerlendirilmesi.’ , Ulusal Cerrahi Dergisi 2001;17(6):343-50.

C26. Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku AH, Yıldız M, Çelenk T. ‘Sinüs pilonidaliste cerrahi ve konservatif tedavi.’ , Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2001, 11(3):87-91

C27. Uluutku AH, Akın ML, Seratlı AC, Yıldız M, Çelenk T. ‘Kolorektal cerrahide erken mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler.’ , PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2001;23(2):90-97

C28. Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku AH, Yıldız M, Çelenk T. ‘Mekanik kolon obstrüksiyonu nedeniyle yapılan kolorektal operasyonlarda morbidite ve mortaliteye etkili faktörler.’ , Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2002;11(2):51-55

C29. Demirbaş S, Akın ML, Uluutku AH, Kurt Y, Candemir G, Erenoğlu C, Yıldız M, Çelenk T. ‘Deneysel kolon anastomozunda siyanoakrilat.’ , Çağdaş Cerrahi Dergisi 2002.

C30. Filiz Aİ, Demirbaş S, Kurt Y, Sücüllü İ, Uluutku H, Akın ML, Yıldız M. ‘Nüks retroperitoneal primer lenfosel: Olgu sunumu’ , Erciyes Tıp Fakültesi Dergisi, 28: 155-158; 2006.

C31. Yücel E., Sücüllü İ., Filiz A.İ., Demirbaş S., Dündar Ö., Yıldız M. ‘Gebelikte nadir bir akut batın nedeni: Uterus rüptürü olgu sunumu’ , Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (7), 86-88 (2006).

B1.Oner K, Ozdemir Y, Yildiz M, Pekcan M, Alpaslan F. ‘The importance of recurrent laryngeal nerve dissection on thyroid operations.’ , 29. International Congress of Military Medicine, İstanbul, Eylül 1993.

B2. Yigitler C, Gurek S, Gulec B, Kozak O, Yıldız M, Pekcan M. ‘The effects of topical nitroglycerine on anal sphincter pressures in the management of anal fissure.’ , 10th Anniversary of Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000, İstanbul.

B3. Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku H, Yıldız M, Çelenk T. ‘The Factors Effected Morbidity and Mortality in Colorectal Operations Performed for Mechanical Bowel Obstructions.’ , Birinci Çokuluslu Ortadoğu Acil Tıp Konferansı, 4-7 Ekim 2001, İstanbul

B4. Uluutku H, Yıldız M, Çelenk T. ‘The experience on Civilian Ano-Rectal Traumatic Lesions in Last Five Years.’ , 5ht European Congress of Trauma and Emergency Surgery Abstract Book: p.277

B5. Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku H, Yıldız M. ‘The Impact of cerbB-2 on the Prognosis of Breast Cancer 7th Congress of Balkan Military Medical Commitee’, 6-10 October 2002, Athens, Greece, Abstract and program book: p.185

B6. Yıldız M, Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku H. ‘Lipoma of the Sigmoid Colon Mimicking Colon Cancer, Case Report.’ , 7th Congress of Balkan Military Medical Commitee, 6-10 October 2002, Athens Greece, Abstract and program book: p.173

B7. Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku H, Yıldız M. ‘Thyroid Papillary Cancer Combining with Plasmocytoma on the Hashimato Throiditis.’ , 7th Congress of Balkan Military Medical Commitee, 6-10 October 2002, Athens, Greece, Abstract and program book: p.179

B8. Yıldız M, Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku H. ‘Are There Any Criteria For Surgeon Performing Laparoscopic Hernia Repair.’ , 7th Congress of Balkan Military Medical Commitee, 6-10 October 2002, Athens, Greece, Abstract and program book:p. 182

B9. Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku H, Yıldız M. ‘Primer Melanoma in The Anal Canal 7th Congress of Balkan Military Medical Commitee.’ , 6-10 October 2002, Athens, Greece, Abstract and program book: p.177

B10. Yıldız M, Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku H. ‘Traumatic Arteriovenous: Fistula of the Liver Successfully Managed by Embolisation.’ , 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery Program and Abstract Book: p.277

B11. Kurt Y, Filiz AI, Sücüllü İ, Coskun M, Yildiz M. ’Comparison of preoperative (clinical) and postoperative (pathologic) staging of Colorectal Disease’ , 9, Supp 3, p36, 2007 2nd Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Portomaso, Malta

B12. Sücüllü İ, Filiz AI, Kurt Y, Pala MI, Akin ML, Demirbas S, Yildiz M. ‘Vycryl Mesh-Supported Repair Through Transperineal Approach for Treatment of Rectocele: Our First Clinical Experience.’ , Balkan Askeri Tıp Kongresi, Poiana Brasov, 2007.

B13. Demirbas S, Sucullu I, Yucel E,Filiz AI, Uluutku H, Kurt Y, Yildiz M. ‘Overlapping anal sphincter repair improves anal function in patients with obstetric and non- obstetric trauma’ ,1. Scientific and Annual General Meeting of the European Society of Coloproctology, Vol. 8(4), S39, Lisbon, Portugal, 2006.

B14. Sucullu I, Filiz AI, Canda AE, Yucel E, Kurt Y, Yildiz M. ‘Body image and cosmesis after laparoscopic or open appendectomy’ ,Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeon, Phoenix, Arizona, USA, 2009.

D1. Ağar N, Arslan İ, Önsal A, Yıldız M, Alpaslan F. ‘Posttransplant kolonik komplikasyonlar.’ , IV. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1990, Antalya

D2. Özbay O, Öner K, Arslan İ, Önsal A, Ağar N, Yıldız M, Sarıkayalar Ü, Alpaslan F. ‘Behçet hastalığında gelişen çekum ülseri.’ , IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1990 Antalya

D3. Yıldız M, Pekcan M, Öner K, Arslan İ, Alpaslan F. ‘1988 sonrası renal transplantasyon sonuçlarımız.’ , IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi 1-4 Ekim 1992 Ürgüp.

D4. Yıldız M, Arslan İ, Öner K, Kozak O, Pekcan M, Alpaslan F. ‘Kolostomi kapatılmasında enfeksiyon sorunu.’ , V. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi 11-18 Eylül 1993 Kıbrıs.

D5. Öner K, Yıldız M, Arslan İ, Sarıkayalar Ü, Alpaslan F. ‘Ateşli silahlarla oluşan kolorektal yaralanmalarda tedavi sonuçlarımız.’ , V. Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi 11-18 Eylül 1993 Kıbrıs.

D6. Bilgin G, Yıldız M, Öner K, Alpaslan F. ‘Ateşli silahlarla oluşan kolorektal yaralanmalarda tedavi sonuçlarımız.’ , Ankara Cerrahi Derneği Bilimsel Toplantısı 20 Kasım 1993 Ankara.

D7. Kozak O, Uzar Aİ, Yıldız M, Alpaslan F. ‘Meme kanserlerinde tümör çapının aksiller metastatik lenf nodu sayısı ile ilişkisi.’ , Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 17-18 Kasım 1994, İstanbul.

D8. Kozak O, Uzar Aİ, Yıldız M, Arslan İ, Alpaslan F. ‘Koloanal anastomozun kondom ile korunması.’ , VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1995 Antalya.

D9. Kozak O, Uzar Aİ, Öner K, Yıldız M, Arslan İ, Sarıkayalar Ü. ‘Yüksek kinetik enerjili silahlarla oluşan kolon yaralanmaları’ , 1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Eylül 1995 İstanbul.

D10. Uzar Aİ, Yıldız M, Kozak O, Kayahan C, Arslan İ, Alpaslan F. ‘Erişkin Koledok Kisti Olgusu.’ , TSK XII. Askeri Tıp Kongresi 9-10 Mayıs 1996 İstanbul.

D11. Kayahan C, Yiğitler C, Yılmaz F, Yıldız M, Uzar Ai, Arslan İ . Rekürren larengeal sinir diseksiyonu. 1. Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi(Uluslarası katılımlı) 6-9 Ekim 1999, İstanbul.

D12. Kalemoğlu M, Akın ML, Uluutku H, Yıldız M, Çelenk T. ‘Mekanik kolon obstrüksiyonu nedeniyle yapılan kolorektal operasyonlarda morbidite ve mortaliteye etkili faktörler.’ , 3. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi ( Uluslararası katılımlı) 24-27 Ekim 2001, Konya.

D13. Güleç B, Deveci S, Harlak A, Yiğit T, Yıldız M, Pekcan M. ‘Sklerozan mezenterit: Kolon obstrüksiyonuna neden olan nadir bir olgu.’ , 18.inci Uluslararası Gastroenteroloji Haftası 25-30 Ekim 2001, Antalya.

D14. Güleç B, Demiriz M, Sağlam M, Yıldız M, Pekcan M. ‘Ksantogranülomatöz Kolesistit’ , 18.inci Uluslararası Gastroenteroloji Haftası 25-30 Ekim 2001, Antalya.

D15. Yıldız M, Akın ML, Uluutku H, Erenoğlu C, Dal A, Kurt Y, Erdemoğlu A, Elbüken E, Çelenk T. ‘Hiperbarik oksijen tıkanma sarılığı bulunan sıçanlarda bakteriyel translokasyonu önlemektedir.’ , V. Uluslararası katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrrahi Kongresi, 2001 Kuşadası. Klinik Deney Cerrahi 2001 9:117-174 (Kongre özet sayısı)

D16. Yıldız M, Akın ML, Erenoğlu C, Uluutku H, Pirselimoğlu L, Kurt Y, Yıldırım Ş, Çelenk T. ‘Isı ile ön hazırlığın karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkileri ( Deneysel Çalışma)’ , V. Uluslararası Katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 2001 Kuşadası. Klinik Deney Cerrahi 2001; 9: 117-174 ( Kongre özet sayısı)

D17. Demirbaş S, Uluutku H, Erenoğlu C, Kolay M, Akın ML, Yıldız M, Çelenk T. ‘Kolon anastomozlarında iyileşmesinde enteral ve parenteral beslenme.’ , 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 5-6 Ocak 2002, Ankara.

D18. Kurt Y, Demirbaş S, Uluutku H, Gülderen M, Akın ML, Yıldız M, Çelenk T. ‘Akut mezenterik iskemi tanısındsa D-Dimer.’ , 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 5-6 Ocak 2002, Ankara.

D19. Kurt Y, Demirbaş S, Uluutku H, Erenoğlu C, Akın L, Yıldız M, Çelenk T. ‘Yara iyileşmesinde Bombesin ve Hiperbarik Oksijen.’ , 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 5-6 Ocak 2002, Ankara.

D20. Uluutku H, Erenoğlu C, Kurt Y, Demirbaş S, Yücel E, Akın ML, Yıldız M, Çelenk T. ‘Kısa barsak sendromunda Bombesin ve elementer diyet.’ , 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 5-6 Ocak 2002, Ankara.

D21. Uluutku H, Erenoğlu C, Kurt Y, Demirbaş S, Candemir G, Akın ML, Yıldız M, Çelenk T. ‘Kolon anastomozlarının iyileşmesinde siyanoakrilatın etkileri.’ , 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi 5-6 Ocak 2002, Ankara.

D22. Yıldırım Ş, Yıldız M, Demirbaş S, Uluutku H, Baloğlu H, Çelenk T. ‘Hashimato tiroiditi zemininde gelişmiş kombine plazmositoma ve papiller karsinoma olgusu.’ , Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 2002, Antalya

D23. Demirbaş S, Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Akın ML, Yıldız M, Çelenk T. ‘Total rektal prolapsuslu hastalarda, rektal fonksiyonu iyileştirmek için laparoskopik rezeksiyon rektopeksi uygun bir yol mudur?’ , Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, 3 (Ek sayı), s118, 2005 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2005.

D24. Kurt Y, Filiz Aİ, Sücüllü İ, Yıldız M. ‘Laparoskopik adrenalektomi; İlk klinik deneyimlerimiz.’ , Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, 2 (Ek sayı), s66, 2007 8. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007.

D25. Kurt Y, Demirbaş S, Sücüllü İ, Aydın Y, Akın ML, Yıldız M. ‘Hematolojik selim dalak hastalıklarında laparoskopik splenektomi.’ , Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi, 2 (Ek sayı), s65, 2007 8. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007.

D26. Güleç B, Filiz Aİ, Sücüllü İ, Erem HH, Karaman M, Mutlu H, Yıldız M. ‘Kolona invajine olan folliküler ince barsak lenfoması’ , 11. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bodrum, 2007.

D27. Saydam M, Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Yücel E, Demirbaş S, Yıldız M. ‘Rektum kanserlerinde total mezorektal eksizyonun lokal nüks ve uzak metastaz üzerine etkisi’ , 3. Kolo-proktoloji ve Stomaterapi sempozyumu, Adana, 2007. (Sözlü bildiri)

D28. Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Yücel E, Akın ML, Yıldız M. ‘Son 10 yıl içinde servisimize başvuran kolorektal kanser vakalarının coğrafi bölgelerimize göre dağılımı’ , 3.Kolo-proktoloji ve Stomaterapi sempozyumu, Adana, 2007.

D29. Kurt Y, Yücel E, Yıldız M, Çelenk T. ‘Laparoskopik Cerrahi İle Tedavi Edilen Sekonder Hipertansiyon Olgusu, Ender Görülen Bir Hastalık: Conn Sendromu’ , 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007.

D30. Akın ML, Filiz Aİ, Sücüllü İ, Okul O, Yücel E, Aydın Y, Yıldız M. ‘Kolonoskopide barsak temizliği için kullanılan sodyum fosfat ve sennosid’in kolon temizliği açısından karşılaştırılması’ , Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008. (Sözlü bildiri)

D31. Filiz Aİ, Sücüllü İ, Yücel E, Kurt Y, Güleç B, Yıldız M. ‘Pankreas psödokistlerinde cerrahinin rolü’ , Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008. (Sözlü bildiri)

D32. Özdemir Y, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Yücel E, Aydın Y, Akalın A, Güleç B, Yıldız M. ‘GATA Haydarpaşa eğitim hastanesi genel cerrahi servisi ve yoğun bakım ünitesinde nutrisyonel risk screening 2002 ile malnutrisyon taraması’, Ege Cerrahi Kongresi, İzmir, 2009.

D33. Özdemir Y, Sücüllü İ, Filiz Aİ, Yücel E, Güleç B, Demirbaş S, Yıldız M. ‘Tümör lokalizasyonuna göre kolon kanserli olgularımızın analizi’ , 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009.

D34. Filiz Aİ, Kurt Y, Sücüllü İ, Yücel E, Akın ML, Yıldız M. ‘Hematolojik Selim Dalak Hastalıklarında Laparoskopik Splenektomi’, 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.

D35. Filiz Aİ, Kurt Y, Sücüllü İ, Yücel E, Akın ML, Yıldız M. ‘Laparoskopik Adrenalektomi, İlk Klinik Deneyimlerimiz’, 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi’, Antalya, 2009.

D36. Yücel E, Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Akın ML, Yıldız M. ‘Laparoskopik Apendektomide, Ligasure kullanımının ameliyat süresine etkisi (Prospektif Randomize Çalışma)’, 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi’, Antalya, 2009.

D37. Özdemir Y, Güleç B, Balta A, Yücel E, Yıldız M. ‘Cerrahi Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi’ , 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, 2009.

D38. Yücel E, Balta AZ, Filiz Aİ, Yiğitler C, Güleç B, Akın ML, Yıldız M. ‘Laparaskopik Nissen Fundoplikasyon Deneyimlerimiz’, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2011.

D39. Yücel E, Kurt Y, Özdemir Y, Gün İ, Yıldız M. ‘Nadir Bir Laparaskopik Splenektomi Olgusu; 20 Haftalık Gebede İntrapelvik Yerleşimli Dalak’, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2011.

D40. Yücel E, Balta AZ, Sücüllü İ, Karakaş DÖ, Dere K, Yıldız M. ‘Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG): 17 Olgu’, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2011.

D41. Gülmez S, Yıldız M, Taşdoğan B,Yekeler H. ‘Savaş cerrahisinin ihmalkar yüzü; sepsis. Libya sivil savaşında yetersiz ilk müdahale yönetimi sonrasındaki Redo torakotomi.’ , Ulusal Cerrahi Kongresi , Antalya, Nisan 2016.

 • Ulusal cerrahi Kongresi 2006, Antalya
 • XII Ulusal Kolon ve Rektum cerrahisi kongresi 2009, Antalya
 • XIV. Ulusal Kolon ve Rektum cerrahisi kongresi 2013, Antalya
 • 9.Ulusal Endoskopik Laporaskopik cerrahi kongresi 2009, Antalya
 • III. Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma- Terapi Sempozyumu 2007, Adana
 • Kolorektal kanserli hastalara kişiselleştirilmiş yaklaşımlar sempozyumu 2014, İstanbul
 • Benign Koloproktolojik hastalıklar Tük Kolon ve Rektum cerrahisi derneği İlk bahar sempozyumu 2014, Adana
 • T.C Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Kanseri Sempozyumu 2010, İstanbul
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Meme Hastalıkları Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣