dermatocerrahi buhar tedavisi alan kadın

Dermatocerrahi Uygulamaları

Dermatocerrahi uygulamaları, son zamanlarda özellikle cilt kanseri vakalarının artmasıyla çok sık başvurulan bir uzmanlık alanı olmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte dermatolojik cerrahide teşhis ve tedavi yöntemleri de giderek çeşitlenmiştir. Bu yazımızda dermato-cerrahi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Keyifli okumalar dileriz…

Dermatocerrahi Nedir?

Dermatolojik cerrahi, dermatoloji alanının bir alt dalıdır. Genel olarak deri hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile kozmetik ve rekonstrüktif uygulamaları kapsamaktadır. Bu uygulamaların geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi aşamalarında dermatologların rolü çok büyük olmuştur. Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde kapsamlı eğitimler sonucunda bu alan tamamen kurumsallaşmış olup, sağlık merkezlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte dünyanın hemen hemen her yerinde dermato-cerrahi alanı, Göz ve KBB işlemleri gibi ufak cerrahi branş olarak kabul görmektedir.

Dermatocerrahi Uygulamaları

Dermatocerrahinin temel amacı, cilt dokusunu onararak iyileştirmek ve estetik görünümünü düzeltmektir. Bu uygulamaların çoğu minimal invaziv işlemleri kapsamaktadır. Bununla birlikte işlemler genellikle lokal anestezi ile yapılmaktadır.

Dermatolojik cerrahi işlemleri aşağıda yer almaktadır:

 • Kriyoterapi,
 • Cilt kanseri tedavisi,
 • Elektrokoterizasyon,
 • Yaşlanma karşıtı tedaviler,
 • Enjekte edilebilir yumuşak doku dolgu maddeleri,
 • Botulinum toksin tedavileri,
 • Skarların düzeltilmesi,
 • Kimyasal peeling,
 • Lazer tedavileri,
 • Punch biyopsi,
 • İnsizyonel biyopsi,
 • Eksizyonel biyopsi,
 • Kist ve benign cilt lezyonlarının cerrahi tedavisi,
 • Tırnak cerrahisi,
 • Rekonstrüktif flepler ve greftler.

Dermatocerrahi Deri Biyopsisi Yöntemleri

Deri biyopsisi, özellikle kanser şüphesi bulunan deriden örnek alınması işlemidir. Uygulama, öncelikle hastaya lokal anestezik ilaçların verilmesi ile başlar. Bundan sonra deriden yaklaşık üç veya beş mm büyüklüğünde bir örnek alınarak patoloji laboratuvarına gönderilir. Bu işlemler farklı yöntemlerle uygulanmaktadır. Genel olarak tercih edilen cilt biyopsi yöntemleri şunlardır:

Eksizyonel Deri Biyopsileri

Cildiye doktoru tarafından uygulanan bu işlem, deride bulunan şişlik veya levizyonun küçük bir bistüri ile çıkarılmasıdır. Eğer hasarlı bölge 5 mm’den büyük ise bistüri yerine punch olarak adlandırılan oval şeklinde kesiciler kullanılmaktadır. Punch ile yapılan biyopsilere punch deri biyopsileri adı verilmektedir. Bununla birlikte derinin zarar görmüş kısmı alınırken sağlıklı olan yerinden de bir miktar örnek alınmaktadır. undan sonra bölgeye küçük bir dikiş atılarak işlem sonlandırılır. Alınan örnek patoloji laboratuvarına gönderilerek incelemeye alınır.

İnsizyonal Biyopsi

Dermatocerrahi uygulamalarında sık kullanılan bir biyopsi işlemidir. Bu işlemde hasarlı bölgenin normal deri ile birleştiği alandan örnek alınmaktadır. Uygulama öncesinde işlem bölgesine lokal anestezi uygulanarak hastanın acı hissetmesi engellenir. Önceden steril olarak temizlenmiş olan bölgeye neşter yardımıyla bir kesi yapılarak örnek alınmaktadır. Ardından bölgeye dikiş atılır ve işlem sonlandırılır.

Kriyoterapi

Cerrahi işlemlere gerek kalmadan deri lezyonlarının tedavi edildiği işleme kriyoterapi adı verilmektedir. Özel tıbbi cihazlar yardımıyla derideki hasarlı bölgeye sıvı azot gazının uygulanması şeklinde yapılmaktadır. -196 °C’de olan bu sıvı azot gazı, dokuyu geçici bir süre için dondurmaktadır. İşlemin bitmesi ile birlikte doku normal ısısına döner. Yapılan işlem sayesinde hasarlı dokularda bulunan hücreler ölür.

Elektrokoterizasyon

Elektro koter adı verilen bir cihaz ile hasarlı bölgedeki dokuyu kesme ve birleştirme işleminin yakılarak yapılmasıdır. Deri kanserlerinin cerrahi çıkarılma işlemleri arasında sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Lokal anestezi uygulanarak yapılan bu işlemde koter, elektrik enerjisini ısıya dönüştürmektedir. Bu sayede lezyonları yakarak yok edebilir.

Bunlarla birlikte elektro koter uygulaması ile genel olarak tedavisi yapılan cilt hastalıkları şunlardır:

 • Siğil,
 • Et benleri,
 • Nasır oluşumları,
 • Tırnak batması,
 • Deri boynuzu,
 • Seboreik keratoz.

Dermatocerrahi Uygulaması ile Siğil Tedavisi

Dermato-cerrahi işlemleri arasında olan elektrokoterizasyon uygulaması ile en sık tedavi edilen deri sorunlarından biri siğil oluşumlarıdır. Vücudun farklı yelerinde oluşabilen siğillerin nedeni genellikle deriye bulaşan virüsler olmaktadır. Genel itibari ile ciddi bir risk barındırmayan siğiller, çeşitli nedenlerle kişiye rahatsızlık verebilmektedir. Sık olarak ayak, el ve genital bölgelerde oluşmaktadır.

Siğiller teşhis edildiği ilk anda ilaç ve çeşitli solüsyonlarla yok edilmeye çalışılır. Ancak bu tedavilerle iyileşmediği durumlarda elektrokoterizasyon yöntemi ile yakılarak tedavi edilmektedir. Siğil yakıldıktan sonra deride gözle görülebilir bir iz kalmamaktadır. Bununla birlikte siğiller kriyoterapi yöntemi ile de tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemde siğiller dondurularak kendiliğinden düşmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemde de ciltte kalıcı bir hasar veya iz oluşmaz.

Lazer Tedavileri

Dermatocerrahi işlemleri arasında lazer uygulamaları da sıklıkla kullanılan tedavilerdendir. Genel olarak et benleri, siğil, nasır, yaşlılık lekeleri, akne skarları ve seboreik keratoz gibi birçok cilt probleminin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Fototermal, fotomekanik ve fotokimyasal olmak üzere üç farklı şekilde uygulanabilmektedir. Doğru cihaz, doğru tedavi ve alanında uzman bir hekim tarafından yapılan lazer uygulamaları yüksek oranda başarılı sonuç vermektedir.

Dermatocerrahide Rekonstrüktif Flepler ve Greftler

Greft, vücudun herhangi bir yerinde bulunan dokunun başka bir bölgeye nakledilmesi için alınması işlemidir. Flep ise, vücudun herhangi bir yerinde bulunan sağlıklı dokunun kan damarları ile beraber alınarak hasarlı olan bölgeye konumlandırılması işlemidir. Bu işlemler genellikle açık olan yaraların kapatılması, yanıkların onarılması, kronik yaralar ve travma sebebiyle deri kaybı olan yerlere deri nakli yapmak amacıyla uygulanmaktadır. En çok kullanılmakta olan greft dokuları arasında kıkırdak, kemik, deri, sinir, yağ, saç kökü ve kök hücre bulunmaktadır. Genel olarak işlemlerde tek doku örneği kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda iki veya üç doku örnekleri de kullanılabilmektedir.

Kimyasal Peeling

Dermatolojik cerrahi uygulamaları arasında olan kimyasal peeling işlemi, cildin ölü hücrelerden arındırılması işlemidir. Genellikle ciltte oluşan güneş lekeleri, akne izleri ve kırışıklıkların giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu uygulamada derinin en üst tabakası belirli kimyasal maddelerle soyularak alt kısımdan yeni cilt katmanının oluşması sağlanmaktadır. Bununla birlikte kimyasal peeling, derinin rengi ve yapısı üzerinde oldukça etkilidir. Bu sebeple işlemden sonra deri yüzeyi yüksek oranda daha sağlıklı ve genç bir görünüm kazanmaktadır.

Dermatolojik Cerrah Nedir?

Cilt cerrahisinde uzmanlaşmış ve bu uygulamaları kontrollü bir şekilde yapan hekimler dermatolojik cerrah olarak anılmaktadır. Dermatolojik cerrahların ilk amacı, hastaların güvenliği ve hayal ettikleri estetik görünüme kavuşmalarıdır. Bununla birlikte hemen hemen bütün dermatolojik cerrahlar, deri sağlığını, işlevini ve görünümünü korumak amacıyla gerekli olan tüm cerrahi prosedürleri gerçekleştirme yetisine sahiptir. Bununla birlikte dermatolojik cerrahlar, günümüzde uygulanan tüm dermato-cerrahi uygulamalarının geliştirilmesinde ve çeşitlendirilmesinde öncüsü olmuşlardır.

Dermatocerrahi Komplikasyonları

Dermatolojik cerrahi uygulamaları diğer tüm invaziv girişimlerde olduğu gibi bazı komplikasyonların gelişmesi riskini barındırmaktadır. Bu komplikasyonlar uygulama esnasında gelişebileceği gibi geç önemde de görülebilmektedir. Uygulama esnasında görülme ihtimali bulunan komplikasyonlar şunlardır:

 • Kanama,
 • Sinirlerde geçici hasar oluşumu,
 • Lokal anestezik ilaçlara karşı alerjik tepkime,
 • Yarayı kapatmada güçlük.

Geç dönemde görülen komplikasyonlar ise şunlardır:

 • Enfeksiyon,
 • Eksik çıkarılan cilt lezyonları,
 • İyileşmenin gecikmesi,
 • İstenmeyen estetik görünüm,
 • Ödem.

 

Sık Sorulan Sorular

Koter mi kriyoterapi mi?

Kriyoterapi, dokuyu dondurarak yapılan dermatocerrahi işlemidir. Koterizasyon ise, dokuların yakılarak tedavi edildiği uygulamadır. Bu tedavi yöntemlerinden hangisinin sizin deri probleminiz için uygun olduğuna dermatocerrah, yapacağı detaylı muayene sonucunda karar vermektedir.

Dermatolog cerrahi uygulama yapar mı?

Kozmetik cerrahi alanında uzmanlaşış cildiye hekimleri tarafından tüm dermatocerrahi uygulamaları yapılmaktadır. Ancak bu uygulamalar açık ameliyatlar gibi değildir. Daha çok ufak invaziv işlemler olarak uygulanmaktadır.

Dermatolojik cerrahi hangi hastalıklara bakar?

Bu alan genel olarak deride oluşan hasarlar ve hastalıkların tümünün teşhis ve tedavisinin yapıldığı bir uzmanlık alanıdır. Genel olarak deri, kıl ve tırnakla ilgili tüm hastalıklar dermato-cerrahinin ilgi alanına girmektedir.

 

Avicenna Hastanesi Dermatoloji – Cildiye (Deri Hastalıkları) Doktorları

Dermatoloji – Cildiye (Deri Hastalıkları) bölümü doktor listesi aşağıda yer almaktadır:


⚠ Yasal Uyarı

Bu internet sitesinin içerikleri, siteye giriş yapan hastaların ve ziyaretçilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi adına hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin, sağlık alanında tanı, tedavi ya da ilaç reçetesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. İnternet sitemiz, sağlıkla ilgili bütün konuların ancak, doktor muayenesi ile teşhis ve tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Sitede yer alan bütün bilgiler doktor muayenesine teşvik amacıyla hazırlanmaktadır. Doğru bilgiyi her zaman doktorlardan alabilirsiniz. Sitede yer alan bilgilerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden internet sitemiz sorumlu değildir. Site içerisindeki bilgilerin kopyalanarak, başka internet sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitemizdeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, internet sitesinin sahibinin iznine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Siteye giriş yapan tüm ziyaretçiler, yukarıda yer alan yasal uyarıyı bütünüyle ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.