Doçent Doktor Barış Naiboğlu

KBB - Ataşehir Hastanesi
Assoc. Prof. Baris Naiboglu

Doç. Dr. Barış Naiboğlu Hakkında

1974 Rize doğumluyum. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’nde asistanlığımı 2002 yılında tamamladım. Askerlik hizmetimi KBB hastalıkları uzmanı olarak Malatya Asker Hastanesi’nde tamamladıktan sonra, 2004 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’nde başasistan olarak göreve başladım. 2010 yılında Ohio State Üniversitesi Wexner Medical Center’da gözlemleyici olarak bulundum. 2011 yılında KBB hastalıkları doçenti unvanını aldım. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’nde uzun yıllar klinik idari sorumlu ve eğitim sorumlusu olarak görev yaptım. Çeşitli özel hastanelerde çalıştıktan sonra 2021 yılından beri Avicenna Ataşehir Hastanesi’nde görev yapmaktayım. Her türlü KBB hastalıkları cerrahisi (burun estetiği, septum deviyasyonu, burun polipleri ve sinüzit, bademcik ve geniz eti, kulağa ventilasyon tüp tatbiki ve kulak zarı ve işitme düzeltici ameliyatları, baş boyun iyi huylu tümörleri ve kanser ameliyatları) ile ilgileniyorum. Ameliyatlar haricinde baş dönmesi (vertigo) ve allerjik hastalıklar ilgi alanlarımdır. Yurt içi ve yurt dışı saygın dergilerde yayımlanan çok sayıda bilimsel araştırma makalelerim mevcuttur. Evli ve 2 çocuk sahibiyim.

KULAKLA İLGİLİ (OTOLOJİK) HASTALIKLAR

A – Dış kulak yolu(DKY) hastalıkları

 1. Kulak kepçesinin doğumsal ve sonradan olan hastalıkları: Kepçe kulak, kıkırdak kesikleri, düzensizlikleri, tümörleri ve lezyonları
 2. DKY’da buşon, yabancı cisimler
 3. DKY enfeksiyonları, otomikozis, seboreik dermatitis vs
 4. DKY stenozları, ekzostozler, tümörler
 5. Keratozis obsturans

B – Orta kulak (OK) hastalıkları

 1. Akut ve kronik otitis media(OM), seröz ve effüzyonlu OM
 2. Kulak zarının hastalıkları: Mirinjitis, perforasyon
 3. İletim tipi işitme kayıpları
 4. Otoskleroz
 5. Orta kulak tümörleri

C – İç kulak (İK) hastalıkları

 1. Enfesksiyonlar, labirentitis
 2. Nörosensorial tip işitme kayıpları(NSİK),
 3. Presbiakuzi, yaşa bağlı işitme azlığı
 4. Tinnitus (çınlama); objektif ve subjektif
 5. Vertigo (Baş dönmeleri), Denge problemleri
 6. Meniere hastalığı
 7. Akustik nöroma

BURUNLA İLGİLİ (RİNOLOJİK) HASTALIKLAR

 1. Akut ve kronik rinitler, enfeksiyonlar
 2. Akut ve kronik sinüzitler
 3. Septal deviasyon (burun orta bölmesinin eğriliği), Konka hipertrofileri
 4. Allerjik rinit ve sinüzitler
 5. Nazal polipler
 6. Koku alma bozuklukları (anosmi)
 7. Burun yabancı cisimleri
 8. Burun kanamaları (epistaksis)
 9. Nazal faraktürler (burun kırıkları)
 10. Burun şekil bozuklukları (Septorinoplasti)
 11. Burun lezyonları, tümörleri
 12. Beyin omurilik sıvı kaçakları (BOS rinoresi)
 13. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı (dakriosistit)

ORAL BÖLGE VE FARENKS (AĞIZ İÇİ ve YUTAK) HASTALIKLARI

 1. Stomatitler (ağız içi hastalıkları) ve gingivitis
 2. Dil hastalıkları (glossitis), tümörleri
 3. Tat alma bozuklukları
 4. Tükürük bezi hastalıkları (siyaladenitis), tükürük taşları (siyalolithiasis), tümörler, enfeksiyonlar, ranula vs.
 5. Akut ve kronik bademcik enfeksiyonları (tonsillitis, peritonsiller apse)
 6. Geniz eti (adenoid vejetasyon)
 7. Geniz (nazofarenks) enfeksiyonları, tümörleri, kistleri
 8. Ağız yutağı lezyonları (orofarenks) ,tümörleri
 9. Alt yutak (hipofarenks) lezyonları, tümörleri
 10. Yutma problemleri
 11. Laringofarengeal reflü

GIRTLAK(LARINGOLOJİK)HASTALIKLAR

 1. Larenjitler, akut ve kronik
 2. Ses kısıklığı (disfoni)
 3. Ses tellerinin (vokal kordlar) nodülleri, polipleri
 4. Gırtlağın lezyonları, tümörleri
 5. Nefes borusu (trakea) hastalıkları

BAŞ BOYUN HASTALIKLARI

 1. Baş ve boyunun doğumsal (konjenitel) ve edinsel lezyonları, kistleri, tümörleri
 2. Boyundaki dokuların tümörleri, lenfomalar
 3. Diğer bölgelerden boyuna tümör metasrazları
 4. Çene eklemi (temperomandibuler eklem) bozuklukları, ağrıları
 5. Yüz felci (Bell’s paralizisi) tanı ve tedavisi
 6. Kafatabanı kırıkları (Temporal kemik kırıkları)

KULAKLA İLGİLİ TEDAVİLER VE OPERASYONLAR:

 • Buşon( kulak kiri) temizliği- Küret, Aspirasyon, Lavaj yöntemleri ile
 • Kulak kepçesi ve dış kulak yolundaki lezyonların cerrahisi
 • Kulak kepçesi arkasındaki kistlerin cerrahisi( eboreik ve epidermal kistler)
 • Dış kulak yolundaki doğumsal ve edinsel darlıklarının, osteom ve ekzostozlarının cerrahisi
 • Kulak kepçesi ve dış kulak yolunun tümörlerinin cerrahisi
 • Kulak zarındaki lezyonların (mirinjitis) tedavisi ve cerrahisi
 • Kepçe kulak onarımı: Otoplasti
 • İşitme kaybına yol açan kulak zarı deliklerinin(perforasyon) cerrahisi: Miringoplasti, Timpanoplasti,
 • Travmatik kulak zarı (travmaya bağlı ani oluşmuş)delinmelerinin tedavisi
 • Akut orta kulak enfeksiyonlarının tedavisi
 • Meniere hastalığında intratimpanik tedavi
 • Tinnitusta intratimpanik tedavi
 • Pozisyonel vertigolarda manevralar
 • Vertigolarda tanı ve tedavi

BURUNLA İLGİLİ TEDAVİ VE OPERASYONLAR

 • Travmatik burun kırıklarının düzeltilmesi( Nazal fraktür repzisyonu)
 • Burun kanamaları- Koterle veya HgNO3 koterizayonu, Tamponman
 • Burun yabancı cisimlerinin çıkarılması
 • Burun poliplerinin cerrahi tedavisi: Nazal polip, septum polibi, antrochoanal polipler
 • Burun içindeki yapışıklıkların(sineşiler) cerrahisi
 • Burun içi orta bölme egriliklerinin(Septal Deviasyon) cerrahisi: Septoplasti
 • Burun içi etlerinin (konkalar) küçültülmesi: Konka radyofrekans, Konka cerrahisi
 • Akut ve kronik sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahileri: fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi, endoskopik frontal sinüs cerrahisi, endoskopik maksiller sinüs cerrahisi, antrochoanal polipektomi
 • Genizdeki kistlerin cerrahisi: Thornwaldt kisti cerrahisi
 • Burun şekil bozukluklarının cerrahisi: Rinoplasti, Septorinoplasti

AĞIZ VE FARENKS İLE İLGİLİ TEDAVİ OPERASYONLAR

 • Bademcik ve geniz eti (tonsillektomi, adenoidektomi) operasyonları: Koblasyon, termal welding, bipolar koterizasyon, standart tonsillektomiler
 • Peritonsiller apse (bademcik apsesi) direnajı
 • Dil kökü bademciği operasyonu -Lingual tonsilektomi
 • Dil altı bağı (frenilum linguale) cerrahisi
 • Uyku apnesi cerrahileri- UPP, UPPP
 • Horlama cerrahileri- Uvulektomi, Palatal radyofrekansı, Anterior palatoplasti
 • Dil lezyonlarının cerrahisi
 • Tükürük bezi iyi ve kötü huylu tümörlerinin cerrahisi
 • Tükürük bezi taşlarının cerrahisi-Sialolithiazis
 • Ranula ve tükürük kistlerinin cerrahisi
 • Hipofarenks lezyonlarının cerrahisi
 • Oral bölge ve hipofarenks yabancı cisimlerinin endoskopik tedavisi
 • Dudak lezyonlarını ve tümörlerinin tedavisi

GIRTLAK İLE İLGİLİ TEDAVİ ve OPERASYONLAR

 • Ses kısıklıklarının endoskopik tanı ve tedavileri
 • Ses tellerinin ( vokal kordlar) nodül ve poliplerinin endoskopik mikrolaringoskopik cerrahisi
 • Ses tellerinin felçlerinde cerrahi tedavi:Vokal kord lateralizasyonu ve medializasyonu
 • Trakeostomiler ( boyundan nefes borusun kanal açma)
 • Larenks karsinomlarında cerrahi tedavi: Vokal kord Stripping, Kordektomi,

BAŞ BOYUN İLE İLGİLİ TEDAVİ ve OPERASYONLAR

 • Yüzde olan lezyonların cerrahisi, kistler, benler, kesiler vs
 • Baş ve boyundaki kitlelerin tanısı ve tedavisi
 • Boyundaki kitlelerin ayırıcı tanısı ve cerrahisi. Lenfadenopatiler, Lenfomalar
 • Boyundaki doğumsal veya edinsel kist ve fistüllerin cerrahisi: Tiroglossal ve brankial kist ve fistüller
 • Boyuna yayılmış olan tümör metastazlarının tanı cerrahisi
 • Boyun diseksiyonları; fonksiyonel ve radikal boyun diseksiyonları

AMELİYATLAR

 • Adenoidektomi
 • Tonsillektomi
 • Adenotonsillektomi
 • Dil rezeksiyonu
 • Ağız tabanı eksizyonları
 • Minör Tükrük bezi hastalıkları
 • Parotitektomi, parsiyel,total
 • Submandibuler tükrük bezi hast.
 • Uvulopalatoplasti
 • Oral bölge mukozal hast., lökoplaki,eritroplaki vs
 • Farenksteki tümörler
 • Larenks Ca, total, parsiyel larinjektomiler
 • Boyun diseksiyonları, radikal,modifiye, fonksiyonel vs
 • Baş ve boyun tümörleri cerrahisi
 • Baş ve boyundaki konjenital lezyonlar, benign tümörler
 • Septum deviasyonu, septoplasti
 • Septorinoplasti, açık,
 • Konvansiyonel sinüs cerrahisi, Caldwel-Luc vs
 • Endoskopik sinüs cerrahileri, FESS
 • Nazal polipler
 • Antrokoanal polip
 • Nazal tümörler, papillom,anjiofibrom ,ca vs
 • Sinüs osteomları, kistleri
 • Dış kulak yolu lezyonları, osteom,kondrom,stenoz vs
 • Miringoplasti
 • Timpanoplasti
 • Orta kulak kronik hastalıkları, radial, basit mastoidektomi
 • Ventilasyon tüpü takılması
 • Tiroidektomi, parsiyel, total
 • Vokal kord paralizileri
 • Trakeostomi
 1. Orofaciodigital syndrome Naiboglu B, Oysu C, Gokceer T.Ear Nose Throat J. 2012 Jan;91(1):E8-9. doi: 10.1177/014556131209100115.PMID:  22278878
 2. Paradoxical giant inferior choncha Naiboğlu B, Yaylacı A, Oysu C.Ear Nose Throat J. 2011 Jul;90(7):E18-9. doi: 10.1177/014556131109000714.PMID:  21792785
 3. Bilateral aberrant internal carotid arteries: a case report presenting with pulsatile tinnitus Toros SZ, Karaca CT, Noşeri H,  Naiboğlu B, Kalaycik C, Egeli E.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Jan;74(1):97-8. doi: 10.1016/j.ijporl.2009.10.015. Epub 2009 Nov 12.PMID:  19913306  Review.
 4. Clinical outcome parameters for necrotizing otitis media Verim A,  Naiboğlu B, Karaca Ç, Seneldir L, Külekçi S, Oysu Ç.Otol Neurotol. 2014 Feb;35(2):371-6. doi: 10.1097/MAO.0000000000000249.PMID:  2444829
 5. Comparative columellar analysis between w incisions and inverted v incision Ihvan O, Seneldir L,  Naiboglu B, Verim A, Cetiner S.Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Jun;70(2):231-234. doi: 10.1007/s12070-017-1096-3. Epub 2017 Feb 4.PMID:  29977846
 6. Myxoid/round cell liposarcoma of the supraclavicular fossa Oysu C, Uslu C,  Naiboglu B, Ogredik EA.Ear Nose Throat J. 2012 Feb;91(2):77-9. doi: 10.1177/014556131209100212.PMID:  22359136
 7. Is septoplasty effective on habitual snorinng patients with nasall obstruction Ertugay CK, Toros SZ, Karaca CT, Kulekci S, Verim A, Ertugay OC,  Naiboglu B.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Jul;272(7):1687-91. doi: 10.1007/s00405-014-3260-7. Epub 2014 Sep 3.PMID:  25182390
 8. Does adenoid hypertrophy really have efffect on tympanometry? Toros SZ, Kiliçoğlu G, Noşeri H,  Naiboğlu B, Kalaycik C, Külekçi S, Karaca CT, Habeşoğlu T.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Apr;74(4):365-8. doi: 10.1016/j.ijporl.2009.12.019. Epub 2010 Jan 22.PMID:  20096937
 9. Is there a relation between mastoid aeration and Korners septum Toros SZ, Karaca CT, Habeşoğlu TE, Noşeri H, Ertugay CK,  Naiboğlu B, Egeli E.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Oct;267(10):1523-6. doi: 10.1007/s00405-010-1277-0. Epub 2010 May 18.PMID:  2048036
 10. Does reflux have an effect on nasal mucociliary transport? Durmus R,  Naiboglu B, Tek A, Sezikli M, Cetinkaya ZA, Toros SZ, Eriman TM, Egeli E.Acta Otolaryngol. 2010 Sep;130(9):1053-7. doi: 10.3109/00016481003621546.PMID:  20608771
 11. A study to detect Helicobacter pylori an adenotonsillar tissue Toros SZ, Toros AB, Kaya KS, Deveci I, Özel L,  Naiboğlu B, Habeşoğlu T, Egeli E.Ear Nose Throat J. 2011 Apr;90(4):E32. doi: 10.1177/014556131109000418.PMID:  21500158
 12. Extramedullaryplasmocytoma of the frontal sinus Verim A, Sheidaii S, Bilaç O, Tepe Karaca C,  Naiboğlu B.Turk J Haematol. 2014 Sep 5;31(3):301-6. doi: 10.4274/tjh.2012.0175.PMID:  253305
 13. Role of nasal packing in surgical outcome for chronic rhinosinusitis with polyposis Verim A, Seneldir L,  Naiboğlu B, Karaca ÇT, Külekçi S, Toros SZ, Oysu Ç.Laryngoscope. 2014 Jul;124(7):1529-35. doi: 10.1002/lary.24543. Epub 2014 Jan 15.PMID:  24284971  Clinical Trial
 14. The value of PET/CT to assess clinically negative necks Ozer E,  Naiboğlu B, Meacham R, Ryoo C, Agrawal A, Schuller DE.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Nov;269(11):2411-4. doi: 10.1007/s00405-012-1926-6. Epub 2012 Jan 15.PMID:  222498
 15. Clinical evaluation of inner ear changes as result of chronic otitis media and its surgery Kalaycık Ertugay Ç, Külekçi S,  Naiboğlu B, Ertugay ÖÇ, Kaya KS, Sheidaei S, Oysu Ç.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25(1):22-7. doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.36048.PMID:  25934402
 16. Effect of laryngopharyngeal reflux on the improvement of chronic rhinosinusitis without polyposis after primary endoscopic surgery Verim A, Şeneldir L,  Naiboğlu B, Tepe Karaca Ç, Kadıoğlu D, Zer Toros S.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016;26(2):65-72. doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.78972.PMID:  26890708
 17. Hyperbaric oxygen versus steroid in facial nerve injury: an experimental animal study. Toros SZ, Karaca ÇT, Güneş P, Oysu Ç, Ertugay ÇK,  Naiboğlu B, Elbüken E, Egeli E.Am J Otolaryngol. 2013 Sep-Oct;34(5):530-6. doi: 10.1016/j.amjoto.2013.06.006. Epub 2013 Jul 26.PMID:  2389070
 18. When to manage level V in head and neck carcinoma Naiboğlu B, Karapinar U, Agrawal A, Schuller DE, Ozer E.Laryngoscope. 2011 Mar;121(3):545-7. doi: 10.1002/lary.21468. Epub 2011 Jan 13.PMID:  2134443
 19. Diagnosis of anterior commisure invasion in laryngeal cancer Naiboglu B, Kinis V, Toros SZ, Habesoglu TE, Deveci I, Surmeli M, Egeli E.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Apr;267(4):551-5. doi: 10.1007/s00405-009-1124-3. Epub 2009 Oct 13.PMID:  19823858
 20. Schwannoma of the tongue in a child Karaca CT, Habesoglu TE,  Naiboglu B, Habesoglu M, Oysu C, Egeli E, Tosun I.Am J Otolaryngol. 2010 Jan-Feb;31(1):46-8. doi: 10.1016/j.amjoto.2008.09.010. Epub 2009 Mar 26.PMID:  1994489
 21. Is hearing loss in infants associated with risk factors? Evaluation of the frequency of risk factors. Karaca CT, Oysu C, Toros SZ,  Naiboǧlu B, Verim A.Clin Exp Otorhinolaryngol. 2014 Dec;7(4):260-3. doi: 10.3342/ceo.2014.7.4.260. Epub 2014 Nov 14.PMID:  25436043
 22. Does thyroid gland examination by palpation alter serum hormone levels? Toros SZ, Ozel L, Yekrek MM, Toros AB,  Naiboglu B, Kara M, Erdoğdu E, Egeli E, Titiz I.Laryngoscope. 2010 Jul;120(7):1322-5. doi: 10.1002/lary.20959.PMID:  205832
 23. Risk factors for oral allergy syndrome in patients with seasonal allergic rhinitis Caliskaner Z,  Naiboglu B, Kutlu A, Kartal O, Ozturk S, Onem Y, Erkan M, Gulec M, Colak C, Sener O.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 May 1;16(3):e312-6. doi: 10.4317/medoral.16.e312.PMID:  21196827
 24. Impaired right vemntricular function in adenotonsillar hypertrophy Duman D,  Naiboglu B, Esen HS, Toros SZ, Demirtunc R.Int J Cardiovasc Imaging. 2008 Mar;24(3):261-7. doi: 10.1007/s10554-007-9265-1. Epub 2007 Sep 6.PMID:  17846918
 25. Association of laryngopharyngeal manifestations and gastroesohageal reflux Toros SZ, Toros AB, Yüksel OD, Ozel L, Akkaynak C,  Naiboglu B.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Mar;266(3):403-9. doi: 10.1007/s00405-008-0761-2. Epub 2008 Jul 22.PMID:  18648836
 26. Comparative outcomes of using fibrin glue in septoplasty and its effect on mucociliary activity Habesoglu TE, Kulekci S, Habesoglu M, Deveci I, Deveci S, Toros S,  Naiboglu B, Kinis V, Egeli E.Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Mar;142(3):394-9. doi: 10.1016/j.otohns.2009.11.036.PMID:  2017238
 27. Traumatic arteriovenous fistula of the upper lip: a case report Zer Toros S, Zorlu A, Deveci I, Deveci HS,  Naiboglu B, Gökçeer T.J Craniomaxillofac Surg. 2010 Oct;38(7):485-7. doi: 10.1016/j.jcms.2010.01.006. Epub 2010 Mar 29.PMID:  203032
 28. Improvement in quality of life by adenotonsillectomy in children with adenotonsillary disease Naiboğlu B, Külekçi S, Kalaycık C, Sheidaei S, Toros SZ, Egeli E.Clin Otolaryngol. 2010 Oct;35(5):383-9. doi: 10.1111/j.1749-4486.2010.02190.x.PMID:  21108748
 29. Do patients with sclerotic mastoids require aeration to improve success of thmpanoplasty Toros SZ, Habesoglu TE, Habesoglu M, Bolukbasi S,  Naiboglu B, Karaca CT, Egeli E.Acta Otolaryngol. 2010 Aug;130(8):909-12. doi: 10.3109/00016480903559731.PMID:  20095922
 30. Association between laryngeal squamous cell carcinoma and polymorpisms in tumor necrosis factor related apoptosis Verim A, Turan S, Farooqi AA, Kahraman OT, Tepe-Karaca C, Yildiz Y,  Naiboglu B, Ozkan NE, Ergen A, Isitmangil GA, Yaylim I.Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(24):10697-703. doi: 10.7314/apjcp.2014.15.24.10697.PMID:  25605161
 31. Investigation of gastric pepsinogen in middle ear fluid of children with glue ear Toros SZ, Toros AB, Ozel L, Çatal BE, Kiniş V, Zorlu A, Habeşoğlu TE,  Naiboğlu B, Egeli E.Acta Otolaryngol. 2010 Nov;130(11):1220-4. doi: 10.3109/00016481003753448.PMID:  20441
 32. Do the laryngeal symptoms ana signs ameliorate by empiric treatment in patients with suspected laryngopharyngeal reflux? Naiboglu B, Durmus R, Tek A, Toros SZ, Egeli E.Auris Nasus Larynx. 2011 Oct;38(5):622-7. doi: 10.1016/j.anl.2011.01.010. Epub 2011 Feb 12.PMID:  21320761
 33. Laryngocele as an anusual complication of supracricoid partial laryngectomy: evaluation of 62 cases. Naiboglu B, Aslan I, Oysu C, Zer Toros S, Durmus R, Egeli E.J Laryngol Otol. 2010 Jun;124(6):646-9. doi: 10.1017/S002221511000023X. Epub 2010 Feb 18.PMID:  20
 34. Effect of ototopical ciprofloxacin-dexamethasone on myringotomy in a rat model Yazici A,  Naiboglu B, Oysu C, Toros SZ, Noseri H, Karaca CT, Egeli E.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Feb;73(2):301-5. doi: 10.1016/j.ijporl.2008.10.021. Epub 2008 Dec 19.PMID:  1910104
 35. Does auditory tube angle really affect childhood otitis media and size of the mastoid?Habesoglu TE, Habesoglu M, Bolukbasi S,  Naiboglu B, Eriman M, Karaman M, Egeli E.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 May;73(5):747-9. doi: 10.1016/j.ijporl.2009.01.018. Epub 2009 Feb 26.PMID:  192491.
 36. Head and neck physical examination: comparision between nonapneic and OSA patients Habeşoğlu M,  Naiboglu B, Toros SZ, Egeli E.Laryngoscope. 2006 Jun;116(6):1054; author reply 1054-5. doi: 10.1097/01.mlg.0000217282.06451.2a.PMID:  16735900  No abstract available.
 37. Effect of upper airway obstruction on pulmonary arterial pressure in children Naiboglu B, Deveci S, Duman D, Kaya KS, Toros S, Kinis V, Sürmeli M, Deveci I, Gokceer T.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Sep;72(9):1425-9. doi: 10.1016/j.ijporl.2008.06.005. Epub 2008 Jul 17.PMID:  1863934.
 38. Comparative outcomes of endoscopic sinus surgery in patients with chronic rhinosinusitis and nasal polyps. Toros SZ, Bölükbasi S,  Naiboğlu B, Er B, Akkaynak C, Noshari H, Egeli E.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 Sep;264(9):1003-8. doi: 10.1007/s00405-007-0301-5. Epub 2007 Apr 13.PMID:  1743165
 39. Efficacy of clinical examination and computed tomography at T- staging of laryngeal carcinoma Kiniş V,  Naiboğlu B, Habeşoğlu TE, Toros SZ, Eriman M, Habeşoğlu M, Egeli E.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2010 Jan-Feb;20(1):1-6.PMID:  20163330
 40. Ethmoid sinus osteoma with orbital extensionGökçeer T, Noshari HK,  Naiboğlu B, Atbaş A.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003 Mar;10(3):117-20.PMID:  12738921  Turkish
 41. Effect of nasolacrimal duct obstruction on nasal mucociliary transport Naiboglu B, Deveci I, Kalaycik C, Daylan A, Habesoglu TE, Toros SZ, Deveci SE, Egeli E.J Laryngol Otol. 2010 Feb;124(2):166-70. doi: 10.1017/S0022215109991058. Epub 2009 Oct 30.PMID:  19874638  Clinical Trial.
 42. The correlation of vascular endothelial groth factor with angiogenesis and p53 gene in laryngeal squamous cell carcinoma Yaylaci A, Cakir S, Güneş P, Akkaynak AC,  Naiboğlu B, Gökçeer T.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2006;16(3):105-11.PMID:  16763427  Turkish.
 43. Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy: incidence, predisposing factors, and treatment Akduman D,  Naiboğlu B, Uslu C, Oysu C, Tek A, Sürmeli M, Kiliçarslan Y, Yanilmaz M.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008 Nov-Dec;18(6):349-54.PMID:  19293623
 44. Clinicopathological determinants of positron emission tomography flourodeoxyglucose standartized value in head and neck carcinoma Ozer E,  Naiboglu B, Karapinar U, Agrawal A, Ozer HG, Schuller DE.J Laryngol Otol. 2013 Jul;127(7):676-80. doi: 10.1017/S002221511300128X. Epub 2013 Jun 21.PMID:  23790108

 

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk KBB Vakfı
 • Türk KBB Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Kafa tabanı Cerrahisi Derneği
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣