Meme Estetiği Hakkında Merak Edilen Her Şey

Meme Estetiği

İçindekiler

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Gelişen tıp teknolojilerine bağlı olarak, meme estetiği alanında da ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Avicenna Ataşehir Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi bölümü hekimleri, meme estetiği hakkında merak edilenleri anlattı.

Meme Estetiği Ameliyatı

Günümüz dünyasında en çok tercih edilen estetik operasyon türü, meme estetiği olmaktadır. Doğum yapma, çocuk emzirme, yaşlılık ve gelişimsel problemler sebebiyle ortaya çıkan göğüslerin şekilsel problemleri, göğüs estetiği ile çözüme kavuşturulmaktadır. Yine, doğuştan gelen küçük ya da büyük göğüsler için meme büyütme ve meme küçültme gibi ameliyatlar yapılabilmektedir. Sarkık meme problemi yaşayan hastalar için meme dikleştirme operasyonu da sonuç vermektedir.

Meme Estetiğinde Ön Bilgilendirme

Kadınlarda meme problemleri, fiziksel görünüşlerinden memnun olmamalarına ve bu sebepten kaynaklı olarak özgüven problemleri ve hatta psikolojik sorunlar yaşamalarına sebebiyet verebilmektedir. Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak, kişinin fiziksel görüntüsünden memnun olması, psikolojik açıdan oldukça önemli ve faydalı bir durumdur. Dolayısıyla meme estetiğinde hastanın istekleri göz önüne alınmalıdır. Fakat, hasta ne isterse yapmak yerine, ameliyat sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlar hasta ile önceden paylaşılmalı ve hasta bilinçlendirilmelidir.

Doğru Estetik Cerrahı Tercihi

Meme estetikleri, her biri alanında uzmanlaşmış olan plastik cerrahlarca yapılmaktadır. Memenin herkesçe kabul edilmiş standart ölçüleri bulunmasa da, her insanın kendi vücut ölçülerine uygun olan bir meme ölçüsü elbette vardır. Günümüzde göğüs büyütme, ağrısız meme estetiği, silikon meme ve göğüs estetiği gibi kavramlar, estetik alanında en merak edilen konular haline gelmiştir. Estetik cerrahlar, meme altında yer alan doğal kıvrımlardan kesi açarak, silikonları yerleştirerek, meme şekillendirme, meme büyütme, yeniden şekillendirme, revizyon ve dikleştirme işlemlerini gerçekleştirirler. Yerleştirilen implantlar kimi zaman yuvarlak olurken, kimi zamanda damla şeklindedir. İmplantların şekillerini ve boyutunu hasta ile doktor ortak olarak belirlemelidir.

Meme Estetiği ile Ne Amaçlanır?

Meme, insanın kilosuna, boyuna, vücut ölçülerine ve yaşına göre farklılık gösterir ve operasyon öncesi doktorlar tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrollerin ardından, aşağıdaki sonuçlara ulaşmak amaçlanır:

  • Memedeki asimetriyi ortadan kaldırma
  • İmplant büyüklüğünü arttırma
  • Memenin görüntüsünü düzeltme
  • Meme büyüklüğüne bağlı boyun ve sırt ağrılarını ortadan kaldırma
  • Duruş bozukluğunu düzeltme
  • Bireyin kendisi için uygun gördüğü göğüslere kavuşmasını sağlama

Bu amaçlara ulaşılabilmesi adına yağ enjeksiyonu ya da meme implantları kullanılabilmektedir. Yağ enjeksiyonu, seçenek açısından sınırlı olduğu için, implant kullanımı çok daha fazla tercih edilmektedir. Meme implantı, başlıca meme estetiği malzemesi olarak kabul edilmiştir. Damla ya da yuvarlak şekildeki meme implantları bulunurken, bazıları pürüzlü bazıları da pürüzsüzdür.

Hastalar kendilerine sunulan bu seçeneklerden, en çok istediklerini seçebilirler. Hastanın seçeceği implant türü, hayallerindeki göğüslere kavuşmalarına ve psikolojik açıdan çok daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır.

Meme büyütme ameliyatı yaparken, bununla birlikte genellikle mastopeksi ameliyatı da gerçekleştirilmektedir. Mastopeksi, meme dikleştirme ameliyatı olarak bilinir. Meme estetikleri aynı zamanda kanser tedavisi sonrası, kişinin meme görüntüsünün iyileştirilmesi amacıyla da yapılır. Meme estetiği ile ulaşılmak istenen amaçlara erişmekte çeşitli engeller bulunabilir. Hastanın sigara içiyor oluşu, hastanın gebe oluşu ya da emzirme sürecinde olması gibi etkenler, meme estetiğinde engel teşkil etmektedir.

Meme Estetiği Kimlere Yapılabilir?

Meme büyüklüğü problemi yaşayanlar, daha önce meme operasyonu geçirmiş ve form kaybı yaşamış insanlar, asimetrik memelere sahip olanlar, meme boyutlarıyla ilgili olarak özgüven problemleri yaşayanlar ve kanser gibi hastalıklar nedeniyle meme kaybı yaşayanlar, meme estetiği yaptırabilmektedirler.

Hamilelik döneminde estetik ameliyat olmak pek tavsiye edilmemektedir. Konuyla ilgili olarak doktor görüşü almak çok önemlidir. Yine, doğum yapmış ve emzirme sürecinde olanların da meme estetiği yaptırmamaları gerekmektedir. Meme implantları, bebek sağlığı açısından herhangi bir zarar bulundurmasa da, emzirme sürecini ciddi anlamda etkilemektedir. Daha başarılı bir meme estetiği sonucu almak için, hamilelik ve emzirme süreçlerinin tamamlanmasını beklemek çok daha doğru olacaktır.

Meme estetiği yaptırmak isteyen insanların, bedensel gelişimlerini tamamlamalarını beklemeleri de çok önemlidir. Meme gelişiminin tamamlanmasını beklemeyen insanların ameliyat olmaları fazla önerilmemektedir. Yine kilo vermeyi planlayan insanların da, meme küçültme ameliyatı yaptırmamaları tavsiye edilir. Zira, kilo verdikten sonra memeler belli bir oranda küçülmeye gidecektir. Bazı hastalar kilo verdikleri zaman memelerinin görüntüsünün değişmeyeceğini düşünse de, kilo almak ve kilo vermek, meme içerisindeki implantın görüntüsünü etkileyebilmektedir.

Meme estetiği için 18 yaş ve bundan öncesinde aile onayı istense de, psikolojik problemler yaşayan insanlar için 18 yaş altı estetik ameliyatlar da kabul edilebilmektedir.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Meme Estetiği Çeşitleri

Göğüs estetiği ile çok daha güzel bir dış görünüm elde ettirmek ve hastanın kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlayabilmek birinci amaçtır. Bu sebeple her ne kadar fazla tercih ediliyor olmasa da, yağ enjeksiyonu yöntemiyle de meme estetiği operasyonu yapılabilmektedir.

  • Redüksiyon Mamoplasti: Kilo alma, gelişimsel problemler, kimi ilaçlar ve tümörler, gereğinden fazla büyük göğüs problemi ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilmektedir. Fazla büyük göğüsler duruş bozukluğu, boyun ağrıları ve sırt ağrıları gibi problemler doğurabilmektedir. Redüksiyon mamoplasti yani meme küçültme operasyonuyla birlikte meme dokusu yapısı küçültülebilir ve fazladan var olan yağ dokusu alınabilir. Böylece memelerde hafif, estetik ve sağlıklı bir görüntüye kavuşmak mümkün olmaktadır.
  • Augmentasyon Mamoplasti: Düzensiz kilo alıp verme, doğum sonrası süreç, gelişimsel sebepler, vücuda oranla küçük memeler ya da yaşlanmaya bağlı olarak küçülmüş memeler için meme büyütme operasyonu yapılmaktadır. Augmentasyon mamoplasti ameliyatında kullanılacak implant tercihine hastanın meme yapısına, kilosuna, göğüs kafesinin şekline ve fiziksel oranlarına dikkatle bakılması gerekmektedir.
  • Mastopeksi: Hastaların yaşlarının ilerlemesiyle beraber, bedenlerinin esnekliği azalabilir, hormonal nedenlerle sarkma olabilir, hamilelik sürecinde artan hacme bağlı olarak ya da emzirmeye bağlı olarak sarkma yaşanabilir. Hastalar ayakta muayene edilir ve meme uçlarının çevresinden dikey bir kesi atılır. Bu kesinin atılmasıyla açılan alandan implant yerleştirilir ve meme dikleştirme operasyonu tamamlanmış olur.
  • Jinekomasti: Erkeklerde meme küçültme operasyonuna jinekomasti adı verilmektedir. Hormonal sebepler ve kimi hastalıklar, erkeklerde meme büyümesine neden olabilmektedir. Böyle durumlarda, meme çevresinde yağ tabakası birikmeye başlar. Önce liposuction ile tedavileri yapılan hastalar, daha sonra da anestezi altında bir tüpe bağlanır ve yağlı doku bu tüpe emdirilir.

Hangi Teknikler Uygulanır?

Günümüzde estetik operasyonlar, çok daha güzel bir görüntüye ulaşmak amacıyla yapılabildiği gibi, zaman zaman da çeşitli sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için de yapılabilmektedir. Özünde, insan bedeninde deforme olmuş alanların onarılması amacıyla yapılan cerrahi operasyonlardır. Toplum içerisinde, cinselliğin, kadınlığın ve doğurganlığın bir sembolü olarak algılanan meme, kadınlarda hem fiziksel, hem ruhsal, hem de estetiksel açıdan büyük bir role sahiptir.

Hastaların ihtiyaçlarına ve isteklerine bakılarak, birkaç türlü şekil, büyüklük ve dolgu malzemesi arasından en doğru olanlar seçilir. Meme ameliyatlarında genellikle, meme altında doğal olarak yer alan kıvrımdan kesi atılır. Daha sonra da implant, kas altına veya üstüne koyulur. Bu teknik, memenin en iyi şekilde görülmesini sağlamaktadır. Meme altına atılan kesiler, ilk bakışta kesi izlerinin görünmesini engellemektedir. Meme estetiği, meme ucuna ya da koltuk altına atılan kesilerle de yapılabilmektedir. Ancak, meme altına atılacak kesiler, hem memedeki bozulmayı en az seviyede tutma açısından, hem de kesi izinin görünmesini engellemesi açısından çok yoğun tercih edilebilmektedir.

Göğüs Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Hemen hemen tüm ameliyatlarda olduğu gibi, göğüs estetiği ameliyatında da belli başlı riskler elbette bulunmaktadır. Bu noktada, alanında uzman bir doktor ile sürece başlamak en doğru hareket olacaktır. Estetik ameliyatın hastane ortamında yapılması ve sterilizasyona önem verilmesi, oldukça önemli bir noktadır. Meme estetiği operasyonları ortalama 3 saat sürmektedir. Her ne kadar operasyonlarda hastanın en az hasara uğraması hedeflense de, kimi zaman memede küçük kesi izleri kalabilmektedir. Bu izler, zamanla iyileşir ve gözle görülemeyecek hale gelmektedir. Hastanın sağlık durumuna bağlı olmak üzere iyileşme süreci, 2 ile 6 hafta boyunca sürebilir. Ameliyattan sonra hastanın göğüs bölgesine bandaj sarılır ve korse giydirilir.

Meme ameliyatı sonrası hastalarda ağrı ve ödem görülebilmektedir. Yaşı ilerlemiş hastalarda, ameliyattan önce mamografi, ultrasonografi, meme MR ve tomosentez gibi meme radyolojisi görüntülemeleri yapılmalıdır. Göğüs estetiği sonrası, yerleştirilen implantlara bağlı olarak, hastanın hareket etme rahatlığı azalabilir ya da artış gösterebilir. Ameliyat esnasında ya da sonrasında bir komplikasyon oluşup oluşmamasına bağlı olarak ağrılar görülebilir. Bu ağrılar için 5 gün boyunca ağrı kesiciler kullanılabilir. Ağrı kesici tercihinde doktorun tavsiyelerine uymak büyük önem taşımaktadır.

Ameliyattan sonraki süreçte meme dokusunda bulunan dikişler 7 ile 10 gün arasındaki bir süreçte hastadan alınır. Meme dikleştirme ameliyatları, diğer ameliyatlara göre çok daha yavaş iyileşme gösterir. Mastopeksi ameliyatı yaptıranların iyileşmesi 6 haftayı bulabilir. Günlük hareketliliğe ne zaman dönüleceği ya da egzersizlere tekrar ne zaman başlanacağı, doktor tarafından hastaya bildirilir. Bu süreler hastadan hastaya göre değişse de, genel kabul 6 haftaya kadar ağır egzersizlerden kaçınmayı önerir. Ameliyattan sonraki iyileşme sürecinde sigara içmemek, alkol kullanmamak ve dikkatli beslenmek büyük önem taşımaktadır. İyileştikten sonraki süreçte hastanın kilo kontrolüne dikkat etmesi ve egzersizlerine devam etmesi, ameliyatın uzun vadede başarılı olarak kabul edilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Paylaş:

Ücretsiz Danışmanlık Alın

İçindekiler

Avicenna MAG

İlgili İçerikler

Yüzdeki Kılcal Damar Tedavisi

Yüzdeki Kılcal Damar Tedavisi

Kılcal damarlar, ince damar çaplarının büyümesi, cilt tabaka yapısındaki incelme gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilmektedir. Kılcal damarlar yüzde, bacaklarda olmakla birlikte vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilmektedir.

Thermage Ameliyatsız Yüz Gençleştirme

Thermage Ameliyatsız Yüz Gençleştirme

Thermage, Radyofrekans yöntemi ile gıdı, kol, bacak, yüz gibi çeşitli bölgelerdeki sarkmaların giderilmesi uygulamasıdır. Ameliyatsız bir uygulama olan thermage, günümüzde kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen

Kök Hücre ile Saç Tedavisi

Kök Hücre ile Saç Tedavisi

Saç dökülmeleri, genetik faktörlere, sigara ve alkol kullanımı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Saç dökülmeleri kişiyi estetik görünüm açısından rahatsız ve mutsuz edebilmektedir. Kök

Migren Botoksu Nedir?

Migren Botoksu Nedir?

Migren, şiddetli, sık aralıklarla tekrarlayan bir baş ağrısı türüdür. Migren baş ağrısının en sık görülen türlerinden biri olmaktadır. Aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini düşüren, günlük

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣