Nöroplay Yöntemi ile Otizm Tedavisi

Nöroplay Yöntemi ile Otizm Tedavisi

Nöroplay, 12 – 42 ay aralığındaki çocuklara özel olarak geliştirilen bir otizm erken müdahale tedavisidir. Bu tedavi programı, aile ile çocuk arasındaki ilişkiyi amaç edinen oyun terapisidir. Avicenna Hastanesi Psikiyatri bölümü hekimleri, otizm ve otizm tedavisinde kullanılan nöroplay yöntemini anlattılar.

Otizm Nedir?

Otizm genellikle 3 yaşından itibaren keşfedilebilen ve çocuğun hayatı boyunca devam edecek olan bir bozukluktur. Otizmli çocuklar, çevreleriyle sosyal ilişkiler kurmakta ya da kendini ifade etmekte güçlük çekebilirler. Son yıllarda oldukça basit testlerle bozukluğun tespiti yapılabilmektedir. Erken tanıyla ve doğru tedavi yöntemleriyle otizmli çocuklar, oldukça başarılı bireyler haline gelebilirler. Otizmin sebepleri halen net biçimde bilinmemektedir. Hastalığın genetik ve nörolojik etkilerinin olduğu düşünülür. Erkek çocuklarda çok daha sık görüldüğü bilinmektedir. Otizmli çocukların yüzde 70’inde zeka geriliği, yüzde 10’unda ise üstün zeka ile karşılaşılabilir. Otizme genellikle dikkat problemleri, hiperaktivite, epilepsi ve duygu durum bozuklukları eşlik eder. Erken teşhis edilen çocuklarda nöroplay yöntemi ile tedavi edilebilir.

Otizmi Anlama Yöntemleri

Ailelerin çocuklarında otizm olup olmadığını anlamak için evde uygulanabilecek bir takım yöntemler bulunmaktadır. Çocuklar ebeveynleriyle 5 saniyeden daha fazla göz kontağı kurmuyorsa, 18. aydan itibaren işlevsel ya da sembolik oyunlar oynamaya başlamadıysa, kendisine seslenildiği zamanlarda yanıt veremiyorsa, anlamsız hareketler sergiliyorsa, nesneleri döndürmeye yönelik oyun oynama anlayışı varsa, oyuncakları parçalama eğilimi bulunuyorsa ya da bulduğu her şeyi ağzına götürmeye eğilimliyse otizmli olabilirler. Ancak bunlar asla net olarak çocuğun otizmli olduğunu göstermemektedir. Bunlar, çocuğun bir muayeneye götürülmesi gerektiğinin sinyalleridir. Erken teşhis sağlanan çocuklarda, otizmin semptomları çocuğa tam olarak oturmadan temizlenebilir. Nöroplay tedavisiyle çocuğa erkenden müdahale edilebilir ve çocuk otizm bulgularından kolayca koparılabilir. Tedavide temel amaç, çocuğun akranları gibi gelişim basamaklarını birer birer çıkmasıdır. Bunun için de tedavinin, ev ortamında yapılması şarttır.

Nöroplay Nedir?

Nöroplay, erken yaşlarda fark edilen otizme karşı başlatılan ve ev ortamını tedavinin merkezine koyan bir programdır. Tedaviyle hedeflenen, çocuklukta keşfedilen sosyal bozuklukların oyunlarla giderilmesidir. Otizmli çocuklarda oyun oynama ya da konuşma gibi eylemlerde gecikmeler ve bozukluklar daha sık görülür. Yine otizmli çocuklarda kontrol dışı ya da anlamsız hareketler de görülebilmektedir. Tüm bunlara nörolojik ve genetik faktörler etki eder. Otizmin daha da artmasına ve kötüleşmesine neden olan bir numaralı yanlış, çocuğun sosyal izolasyona alınmasıdır. Çocuk bu süreçte tek başına oyun oynar ve yoğun olarak ekranlara maruz kalır. Yaş ilerledikçe, otizme karşı elde edilebilecek başarı oranı da düşer. Bu yüzden nöroplay oyun terapisi için bir yaş sınırı bulunmaktadır. Otizmli çocuğun nöroplay tedavisi ne kadar erken başlatılırsa, çocuğun spektrumdan çıkış süreci de o kadar hızlanır.

Nöroplay Tedavisinde Ev Ortamının Önemi

Nöroplay tedavisinde ev ortamı oldukça önemlidir. Çünkü çocuklar, en çok evlerinde vakit geçirirler ve bu ortam çocuk için en doğal ortam haline gelir. Tedavi uygulanan ortam ev ortamı olunca, ev ortamı çocuk için genelleştirilir ve tedavinin sürekliliği sağlanabilir. Nöroplay tedavisi için başvuran ailelerde, bir takım endişeler bulunmaktadır. Ancak nöroplay tedavisi ailelere, çocuğun sosyalleşmesini sağlayabilmek için hangi oyuncakların, hangi metotlarla kullanılacağını anlatır. Tedavinin yoğunlaştığı süreçte aileler, otizmli çocuklarıyla nasıl oyun oynamaları gerektiğini detaylıca öğrenirler. Ancak tüm bu tedavi programında çocuk, kendisini bir tedavide gibi değil, evinde oyun oynuyor gibi hisseder. Başarıyla ilerleyen tedavi programının son evresi, çocuğu kreş, anaokulu gibi çok daha sosyal olan ortamlara hazırlamaktır. Kreş adaptasyonu tamamlanan çocuklar, ilkokula başlayana kadar rutin aralıklarla takip edilirler.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Nöroplay eğitimi nedir?

Nöroplay eğitimi, otizme erken müdahale edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. 12 ve 42 aylık çocuklarda otizmli çocuklarda oyun terapisi odaklı olarak yapılan uygulama otizmin ilerlememesi amacıyla uygulanmaktadır.

Nöroplay nasıl uygulanır?

Nöroplay terapisi, çocuklardaki sosyal bozuklukların ve otizm bulgularının düzeltilmesi adına tercih edilmektedir. Nöroplay uygulamalarında çocuğun ev ortamı duruma uygun hale getirilerek, özel eğitim alması sağlanır ve hem ailelere hem de çocuğa nasıl davranılması gerektiği hakkında eğitim verilir.

 

Avicenna Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü doktor listesi aşağıda yer almaktadır:

Leave a Reply

Your email address will not be published.