Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Avicenna Ataşehir Hastanesi

Formu Doldurun

Sağlık Danışmanlarımız Sizi En Yakın Zamanda Arayacaktır.

Öne Çıkan Tedavilerimiz

Beyin Ve Sinir Cerrahisi Polikliniği​

Beyin Pili

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları

Bel ve boyun fıtıkları

Bel Ve Boyun Fıtıkları​ Ağrıları Tedavisi

Beyin Cerrahı Op. Dr. Özgür Şenol

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlarımız

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) – Avicenna Ataşehir Hastanesi
Profesör Doktor Ahmet Ferruh Gezen

Profesör Doktor Ahmet Ferruh Gezen

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Operatör Doktor Taşkan Akdeniz

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

TEDAVİLERİMİZ

Merkezimizde uygulanan tedaviler

Baş, boyun ve bel ağrıları farklı nedenlerden kaynaklanabilir ve semptomları da değişkenlik gösterebilir. Baş ağrısı; stres, yorgunluk, sinüzit, migren, tansiyon yüksekliği, beyin kanaması veya beyin tümörü gibi birçok farklı nedenle oluşabilir. Baş ağrısı, genellikle şiddetli bir ağrı veya basınç hissi olarak hissedilir. Boyun ağrısı, boyun kaslarının gerilmesi veya spazmı, travma, boyun fıtığı, boyun kireçlenmesi veya boyun omurlarının birbirine sürtünmesi gibi birçok nedenle ortaya çıkabilir.Bel ağrısı, bel kaslarının gerilmesi veya spazmı, travma, bel fıtığı, bel kireçlenmesi veya bel omurlarının birbirine sürtünmesi gibi birçok nedenle oluşabilir. Bel ağrısı, sırtta sertlik, ağrı, uyuşma ve zayıflık gibi semptomlarla birlikte gelebilir. Baş, boyun ve bel ağrıları için kullanılan tedaviler arasında ilaç tedavisi, fizik tedavi, sıcak veya soğuk terapi, cerrahi müdahale ve yaşam tarzı değişiklikleri yer almaktadır.

Beyin tümörleri, beynin herhangi bir bölgesinde oluşan anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu ortaya çıkan kitlelerdir. Beyin tümörleri iyi huylu (iyi niyetli) veya kötü huylu (kötü niyetli) olabilirler. İyi huylu tümörler genellikle yavaş büyürler ve beyin dokusu içinde sınırlıdırlar. Bunlar genellikle ameliyatla kolayca çıkarılabilir ve genellikle tekrarlamazlar. Kötü huylu tümörler ise, hızlı bir şekilde büyüyebilirler ve beyin dokusu içinde sınırlı değildirler. Bunlar, beyin dokusunda invazyon veya metastaz yapabilirler ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Beyin tümörlerinin tedavisi, tümörün tipine, büyüklüğüne, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyasyon ve kemoterapi yer almaktadır.

Beyin kanamaları, beyindeki bir damarın yırtılması sonucu oluşan kanamalardır. Beyin kanamaları, beynin etrafındaki dokulara baskı uygulayarak ciddi ve hatta ölümcül sonuçlara yol açabilir. Beyin kanamasının tedavisi, kanamanın tipine, yerine ve ciddiyetine bağlıdır. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve gözlem yer almaktadır. Beyin kanamaları, ciddi bir sağlık sorunu olabilir ve tedavi edilmezlerse ölümcül sonuçlar doğurabilirler. Ancak, erken teşhis ve uygun tedavi ile birçok insan iyileşebilir.

Parkinson hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinde hasara neden olan bir nörodejeneratif hastalıktır. Parkinson, genellikle titreme, yavaş hareket etme, sertlik, denge sorunları ve koordinasyon eksikliği ile karakterizedir. Parkinson hastalığı semptomları, hastalığın ilerlemesiyle birlikte kötüleşebilir ve birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Semptomlar arasında titreme, yavaş hareket, sertlik, dengesizlik, uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyete yer alabilir. Parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik faktörler, yaşlılık ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Parkinson hastalığı için tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi yer almaktadır. Parkinson hastalığı, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve tedavi edilmediğinde ilerleyici bir hastalıktır. Ancak, doğru tedavi ve bakım ile birçok insan, semptomları kontrol altında tutabilir ve hayat kalitesini artırabilir.

Beyin pili (deep brain stimulation – DBS), özellikle Parkinson hastalığı, tremor, distoni ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi bazı nörolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Beyin pili tedavisi, semptomların hafifletilmesine veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Örneğin, Parkinson hastaları beyin pilleri ile titreme ve hareket kontrolündeki sorunlarını azaltabilirler. Ayrıca, beyin pili tedavisi, ilaçlara dirençli epilepsi vakaları gibi diğer nörolojik bozuklukların tedavisinde de kullanılabilir.

Epilepsi, beyindeki nöronların anormal elektriksel aktivitesi nedeniyle meydana gelen bir nörolojik bozukluktur. Epilepsi nöbetleri, beyindeki bu anormal elektriksel aktivite nedeniyle oluşur. Epilepsi nöbetleri, farklı şekillerde olabilir ve bazıları hafifken, bazıları da hayatı tehdit edici olabilir. Epilepsi nedenleri arasında genetik faktörler, beyin hasarı, beyin enfeksiyonları, tümörler ve inme gibi diğer nörolojik bozukluklar yer alabilir. Epilepsi tedavisi, genellikle antikonvülsan ilaçlarla yapılır. Antikonvülsan ilaçlar, beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi azaltarak nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Cerrahi müdahale, bazı vakalarda etkili olabilir ve beyindeki anormal aktiviteyi ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yardımcı olabilir.

Baş, boyun ve bel ağrıları farklı nedenlerden kaynaklanabilir ve semptomları da değişkenlik gösterebilir. Baş ağrısı; stres, yorgunluk, sinüzit, migren, tansiyon yüksekliği, beyin kanaması veya beyin tümörü gibi birçok farklı nedenle oluşabilir. Baş ağrısı, genellikle şiddetli bir ağrı veya basınç hissi olarak hissedilir. Boyun ağrısı, boyun kaslarının gerilmesi veya spazmı, travma, boyun fıtığı, boyun kireçlenmesi veya boyun omurlarının birbirine sürtünmesi gibi birçok nedenle ortaya çıkabilir.Bel ağrısı, bel kaslarının gerilmesi veya spazmı, travma, bel fıtığı, bel kireçlenmesi veya bel omurlarının birbirine sürtünmesi gibi birçok nedenle oluşabilir. Bel ağrısı, sırtta sertlik, ağrı, uyuşma ve zayıflık gibi semptomlarla birlikte gelebilir. Baş, boyun ve bel ağrıları için kullanılan tedaviler arasında ilaç tedavisi, fizik tedavi, sıcak veya soğuk terapi, cerrahi müdahale ve yaşam tarzı değişiklikleri yer almaktadır.

Sinir sistemi bozuklukları, beyin, omurilik ve sinirlerdeki anormalliklerden kaynaklanan bir grup nörolojik bozukluğu ifade eder. Bu bozukluklar, motor, duyusal veya bilişsel işlevlerde aksaklıklara neden olabilir ve bazen yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabilir. Sinir sistemi bozuklukları arasında; beyin ve omurilik yaralanmaları, beyin tümörleri ve diğer kitleler, enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit vb.), dolaşım bozuklukları (inme, beyin kanaması vb.), nörodejeneratif bozukluklar (Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı vb.), epilepsi, sinir iltihabı (nöropati), otizm spektrum bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), depresyon ve anksiyete bozuklukları yer almaktadır. Tedavisi; ilaçlar, cerrahi, fizyoterapi, konuşma terapisi, psikoterapi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi farklı yaklaşımları içermektedir.

Sinir sıkışması, vücudun farklı bölgelerindeki sinirlerin basınç altında kalması veya sıkışması nedeniyle meydana gelen bir durumdur. Bu basınç, sinirlerin yeterince çalışamamasına ve çeşitli semptomlara neden olabilir. Sinir sıkışmaları genellikle travma, iltihaplanma, yetersiz hareket, doğuştan anormallikler gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Sinir sıkışmalarının semptomları, sıkışan sinirin bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişir. Sinir sıkışmalarının tedavisi, semptomlara ve sıkışmanın nedenine bağlıdır. Tedavi seçenekleri arasında ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar, fizyoterapi, kas gevşetici ilaçlar, steroid enjeksiyonları ve cerrahi müdahale yer alabilir.

Avicenna Sağlıkta

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Tanı ve Tedavide Deneyimli-Profesyonel Ekip

Deneyimli ve profesyonel ellerde hastaya özgü tedavi

Hasta Odaklı Yaklaşım

Hasta odaklı, kişiye özel, en güncel tedavi programı

Güncel Sağlık Teknolojileri

En kısa sürede iyileşmeyi sağlayan güncel teknolojilerden yararlanma

Multidisipliner Yaklaşım

Nöroşirürjikal hastalıkların tedavisinde farklı branşlarla uyum içerisinde çözüm odaklı ilerleme

Avicenna Ataşehir Hastanesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği

Beyin hastalıklarında tam donanımlı bir merkez olmasıyla birlikte son teknoloji tedavi yöntemleriyle hasta odaklı yaklaşımlar sunmaktadır.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣