Doçent Doktor Nail Erbek

Pediatri - Ataşehir Hastanesi
Assoc. Prof. Nail Erbek

02.01.1946 tarihinde Kahramanmaraş’da doğdum. İlkokulu yurdun çeşitli yerlerinde tamamlayarak Trabzon Cudi Bey İlkokulundan 1957 yılında mezun oldum. Orta ve liseyi Trabzon Lisesinde tamamlayarak 1963 yılında mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlayarak 1969’da mezun oldum. Ekim 1969’da Bingöl ili Merkez Sağlık Ocağı’na tayin oldum. 4 ay sonra Karlıova Sağlık Merkezine atandım. 1971 yılında Erzurum ili Veyis Efendi Sağlık Ocağına tayin oldum. 1972 yılında Atatürk Üniversitesi Çukurova Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı Hastalıkları ihtisasına başladım. Ağustos 1976’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını aldım. Aynı tarihte kısa dönem askerlik görevini Ankara Etimesgut’da başlayıp Adana Askeri Hastanesinde bitirdim. Ekim 1976 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölümü’ne Baş Asistan olarak atandım.

Ekim 1979-1981 tarihleri arasında İngiltere’de Royal Hospital of Sick Children- Glasgow’da kemik iliği nakli konusunda çalıştım. Mayıs 1984 tarihinde Pediatri Doçenti oldum. 1 sene Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunda görev aldım. Şubat 1985’de Adana SSK Hastanesinde göreve başladım. 8 ay sonra ayrıldım. Daha sonra kurduğum özel bir hastanenin Başhekimi olarak 2 sene çalıştım.

1985-2000 arası Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hematoloji Doçenti olarak muayene hekimliği yaptım. 1990’da özel bir görüntüleme laboratuvarı kurdum.

20 Kasım 2000’de AKÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atandım.

06.02.2001 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığına atandım.

21.02.2001 tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne atandım

06.03.2002 tarihinde Başhekim Yardımcılığına atandım

21.05.2002 tarihinde Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığına atandım. Aynı tarihte Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim.

Ulusal 18 yayınım ve değişik kongrelerde tebliğlerim bulunmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmekteyim.

Click here to change this text

 • Yumuşak Doku Hastalıkları
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Renal Sistem
 • Menenjitler
 • Epilepsi
 • Hematolojik Hastalıklar
 • Hematolojik Hastalıklar
 • Onkoloji Hastaları Kemoterapisi
 • Doçentlik Tezi: Çocukluk çağı akut Lenfoblastik Losemilerinde ve solid tumörlerinde plasma Beta- Tromboglobulin düzeyleri ADANA-1981
 • Assoc. Prof. Dr.Metin KÜMİ, MD. Nail Erbek , MD. Yurdanur Kılınç , MD. Intrauterine Transfusion syndrome in dizygotic dıchorıonic twin Ç.Ü. Tıp Fak. Der/ Cilt:2 /Nisan 1977
 • Assoc. Prof. Dr Metin KÜMİ MD. Nail ERBEK , MD. Kernıcterus due to vıtamın K.During early neonatal period Ç.Ü Tıp Fak.Der./ Cilt:2/ TEMMUZ -1977
 • N.ERBEK G.T YUREGİR, D. DONMA , N.SIĞINDERE, S.HATİPOĞLU Çukurova’da Kimsesiz Çocuklar Yurdu’nda demir eksikliği anemisi. TÜRK- KIBRIS Hematoloji Sempozyumu Girne/ Kıbrıs 1973
 • Prof. Dr Metin KÜMİ Dr. Nail Erbek Dr. Yurdanur KILINÇ, Dr. Seval Güneser , Dr.Ömer Gezerel orak hücre anemili çocuklarda krizde ve kriz dışında serum çinko ve bakır düzeyleri. Ç.Ü Tıp Fak Der./ Cilt:1-2-3-4 1980
 • Dr. Nail Erbek Yeni doğan periodunda Cytomegalovirus enfeksiyonu rastlantısı. Ç.Ü Tıp Fak.Der./ Cilt: 1-2-3-5 1980
 • Doç.Dr Seval Güneser , Dr. Nail Erbek Çocukluk çağı respıratuvar allerjide serum immun globulin düzeyleri Ç.Ü Tıp Fak. Der./ Sayı:1-2-3-5 1981
 • Dr. Esmeray Acartürk , Prof.Dr. Ahmet Bırand, Dr. Saime Paydas , Dr. Yurdanur Kılınç Dr.Nail Erbek Çukurova Bölgesindeki orak hücre anemili çocukların elektro-kardiograf bulgularının değerlendirilmesi Ç.Ü. Tıp Fak.Der./ Sayı:1 1982
 • Dr. S. Güneser , Dr. Esmeray Acartürk , Dr. Refik Burgut , Dr.Güneş Yüreğir ,Ar.Gör. M.Akif Çürük, Dr. Nail Erbek Çukurova Bölgesinde çocuk ve gençlerde atero skleroz risk faktörlerinin araştırılması. II. Serum Lipitleri Ç.Ü. Tıp Fak. Der. / Cilt:18 1993
 • Dr. Seval Güneser, Dr. Esmeray Acartürk, Dr. Refik Burgut, Prof.Dr. Güneş Yüreğir , Dr. M.Akif Çürük , Dr. Nail Erbek Çukurova Bölgesinde çocuk ve gençlerde ater oskleroz risk faktörlerinin araştırılması. Kan basıncı , obesite. Ç.Ü Tıp Fak.Der./ Cilt:18 1993
 • E. Acartürk S.Güneşer G.T Yüreğir , A.Çürük , Nail Erbek ” Carrolation of blood pressure and obesıty ın chıldren” XII. World Congress of Cardıology and XVI. Congress of European Society of Cardıology, Europan Heart Journal, 1994
 • Mustafa Tunga , Tolga Altuğ Şen , Nail Erbek Ailevi Akdeniz Ateşi: Beş vakanın takdimi. Kocateğe Tıp Dergisi (2001): 2, 100-107
 • Erbek N. , Altuğ Şen T, Evli kadınların Aile planlaması hakkında bilgi düzeyi Kocatepe Tıp Dergisi( Kabul Edildi)
 • Tolga Altuğ Şen , Mustafa Tunga , Nail Erbek , İsmet Doğan , Erol Kınık Erkek çocuklarda kemil yaşı ile vücut -kitle indeksi ilişkisi. Kocatepe Tıp Dergisi (2002):3,37/41
 • Çiğdem Gökçe , Serap Demir , Tülay Köken , Gülnihal Tufan , Tolga Altuğ Şen , Ender Ellidokuz , Afşin Kundak , Nail Erbek Türk çocuklarında anlık serum örneklerine dayalı kreatinin klirensi hesap yöntemlerinin karşılaştırılması. IV.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 22-26 MAYIS 2002- KEMER/ ANTALYA
 1. Erbek N: Yeni Doğan periodunda CMW enfeksiyonu IgM düzeyi(17.Türk Pediatri Kongresi , İzmir 1976)
 2. Kümi M, Erbek N, Kılınç Y: Çukurova bölgesinde sikle cell anemili hastaların laboratuvar bulguların taranması(Ç.Ü Tıp Fakültesi Dergisi Y:1981)
 3. Kümi M, Seçen A, Erbek N: Severe Hemolytic Crisis in the Patiendens with G-6-PD Deficieyney in Çukurova Province(18.Turkish Natinals Congress of Pediatrics İSTANBUL, Temmuz 1979)
 4. Güneşer S, Acatürk E, Erbek N, Çürük Ma, Burgut R.Atherosclerozis risc factors in 9 years old children in the Çukurova proviency of southern Turkey 19.th internional congress of pediatrics.23-28 July 1989 Paris
 5. Tıpta Uzmanlık Eğitimi. Cerrahpaşa 2001/ İSTANBUL
 6. Tevfik Demir , Tolga Altuğ Şen, Ömer Doğru, Nail Erbek Penıle Involvement ın henoch- schonleın purpuraTürk Pediatri Kongresi 17-22 Haziran 2003/ KAPADOKYA
 7. Ömer Doğru , Tevfik Demir, Mustafa Kulaç, Tolga Altuğ Şen, Nail ErbekToxıc epidermal necrolysıs: A. Case reportTürk Pediatri Kongresi 17-22 Haziran 2003/ KAPADOKYA
 • Milli Pediatri Derneği
 • Hematoloji Derneği

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.