gastroenteroloji hastalıkları

Gastroenteroloji, farklı sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisini kapsayan tıbbi bir alandır. Sindirim sistemi ile alakalı tüm unsuları kapsayan Gastroenteroloji, geniş bir alana sahiptir. Avicenna International Hospital Gastroenteroloji bölümünde bu alanı kapsayan tüm hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri, modern tıbbın sağladığı teknolojik altyapısı ve alanında deneyimli uzman kadrosu ile başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Kaleme aldığımız bu yazınızda Gastroneteroloji bölümünün ilgilendiği hastalıklardan hastalıkların tedavisine kadar tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

 

Avicenna Endoskopi ve Kolonoskopi Merkezi

 

Gastroenteroloji Nedir?

Sindirim sistemi, ağızdan başlayarak yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları ve pankreası kapsayan vücut sistemlerinden biridir. Gastroenteroloji bölümü, bu organların herhangi birinde ortaya çıkan hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenmektedir.

Sindirim sisteminde meydana gelen hastalıklara bağlı olarak oluşan şikayetler için hastaların başvuracağı hekim, gastroloji doktorudur. Halk arasında bu alana bakan hekimler mide doktorları olarak anılmaktadır. Bununla birlikte çok hafif semptomlarla gelen hastalara dahiliye uzmanları da ilgilenmektedir. Ancak özellikle kolonoskopi veya endoskopi yapılmasına ihtiyaç duyulan durumlarda ve uzun süreli şikayetler için başvurulacak hekimler gastroenterologlardır.

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemi hastalıklarının genel olarak belirtiler birbirleriyle çok benzerlik göstermektedir. Bu alanın ilgilendiği hastalıklar ise genel olarak insanlarda çok yaygın görülen hastalıklardır. Ağızdan başlayarak anüse kadar inen bölge tümüyle sindirim sistemini kapsamaktadır. Vücudun sindirim organları sırasıyla şu şekildedir:

 • Yutak,
 • Yemek borusu,
 • Mide,
 • Dalak,
 • Bağırsaklar,
 • Karaciğer,
 • Safra kesesi,
 • Pankreas,
 • Rektum,
 • Anüs.

Bu organların herhangi birinde görülen hastalıklar gastroenteroloji uzmanının ilgi alanına girmektedir. Halk arasında mide doktorları olarak bilinen gastroenterologlar, bu alanda eğitim almış ve uzmanlaşmış kişilerdir. Sindirim sistemi hastalıklarının birçoğu genel olarak yaşam tarzında yapılacak olan değişiklikler ile en aza indirilebilmektedir. Bununla birlikte bağırsak alışkanlıklarında yapılacak olan değişiklikler, onların doğru çalışmasına engel olan problemleri ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda her sene düzenli olarak yaptıracağınız rutin sağlık muayeneleri ile bu hastalıkları erken teşhis edebilir veya oluşmasına engel olabilirsiniz.

Çocuk Gastroenteroloji

0-18 yaş arasındaki çocuklarda meydana gelen sindirim sistemi hastalıklarının tedavisi çocuk gastroenterolojisi alanına girmektedir. Çocuklarda görülen gastrolojik problemlere alanında uzman çocuk gastroenteroloji doktorları tarafından bakılmaktadır. Hastanemizde çocuklar için de gastroenteroloji hizmetleri verilmektedir.

Gastroenteroloji Hastalıkları Nelerdir?

Sindirim sistemi organlarında meydana gelen tüm hastalıklar bu alan içinde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte yaygın olarak görülen gastroloji alanına giren hastalıklar şu şekildedir:

Kanal Hastalıkları

Bu hastalıklar içinde sindirim sisteminin ilk kısmı olan yemek borusu (özofagus) hastalıkları yer almaktadır. Genellikle yutmada zorluk, mide yanması gibi şikayetlerin nedeni bu bölgeye ait hastalıklar olabilmektedir. Aynı zamanda reflü daha çok görülmekle birlikte, özofagus kaynaklı bir kanama, delinme ve enfeksiyon gibi ciddi hastalıklarda teşhis ve tedavi gastroloji uzmanları tarafından uygulanmaktadır.

Mide ve Bağırsak Hastalıkları

Hemen hemen birçok kişide mide ve bağırsak rahatsızlıkları görülmektedir. Devamlı çalışmakta olan midede çeşitli nedenlere bağlı olarak hastalıklar meydana gelir. Örneğin; ülser, reflü, gastrit, fıtık veya mide kanseri gibi birçok hastalık gelişebilmektedir. Bu durumlara bağlı olarak karın ağrısı, bulantı, kusma, mide yanması veya ekkşimesi gibi şikayetler sıklıkla görülmektedir.

Bağırsak hastalıkları ise, özellikle yeme içme alışkanlıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Yediğimiz besinlerin emilerek, fazla besinlerin dışarı atılmasını sağlayan bağırsaklarda farklı nedenlerden dolayı kanama, enfeksiyon, yırtılma veya kanser gibi hastalıklar oluşabilmektedir. Özellikle kronik iltihaplar (ülseratif kolit gibi), divertiküller ve polipler görülebilmektedir. Bunlarla birlikte huzursuz bağırsak sendromu, çölyak hastalığı vb. gibi sağlık sorunları da ağır derecede iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal yapabilmektedir.

Anüs Hastalıkları

Sindirim sisteminde meydana gelen hastalıklar arasında sıklıkla görülen sağlık problemlerinden biri de rektum ve anüste meydana gelen hastalıklardır. Bunlardan her üç kişide bir görüldüğü bilinen hastalıklar; anal fissür, hemoroid (basur), anal prolapsus, anal fistül ve diğer apselerdir. Tedavileri ise genellikle medikal olup, ileri evrede cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır.

Safra Kesesi Hastalıkları

Özellikle safra kesesinde oluşan taşlar ve enfeksiyon gibi durumlar sıklıkla görülmektedir. Bunların yanında safra kesesi kistleri ve tümörler de çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilen hastalıklardandır. Özellikle kolesistit olarak anılan safra kesesi iltihabı en sık görülen safra kesesi hastalıklarından biridir. Tedavi şekilleri için hastalığın evresine, şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre doktor tarafından belirlenmektedir.

Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları

Karaciğer hastalıkları, çok sık görülen gastroenteroloji hastalıklarından bir diğeridir. Daha çok alkol kullanımına ve yeme içme alışkanlıklarına bağlı olarak gelişmektedir. En çok görülen karaciğer hastalıkları arasında siroz, apseler, kist hidatiği, portal hipertansiyon, tümörler ve hepatit hastalıkları bulunmaktadır. Genellikle bu gruba pankreas hastalıkları da dahil olmaktadır.

İnsan vücudunun düzgün çalışması için gerekli olan insülin ve glukagon hormonları pankreasta üretilmektedir. Bununla birlikte bir nedenden dolayı pankreasın alınması durumunda vücut bu hormonları üretemez. Bu sebeple pankreası alınmış olan hastaların özellikle diyetlerini dengeli ve sağlıklı bir biçimde ayarlamaları gerekmektedir. Pankreasta meydana gelen hasarlara bağlı olarak gelişen hastalıklar arasında akut ve kronik enfeksiyonlar ile tümörler yer almaktadır.

Gastroenteroloji Hastalıkları Belirtileri

Bu hastalıklarda genel olarak görülen belirtiler birbiriyle benzerlik taşımaktadır. Ancak yine de hastalığın meydana geldiği organa bağlı olarak ufak farklılıklar görülebilmektedir. Bununla birlikte genel olarak görülen gastroloji hastalıklarının belirtiler şu şekildedir:

 • Bulantı ve kusma,
 • Kronik ishal veya kabızlık,
 • Rektal kanmalar,
 • Siyah dışkı veya dışkıda kan görülmesi,
 • Uzun süreli geçmeyen karın ağrıları,
 • Deride sararma,
 • Kansızlık.

Bu belirtilerle karşılaştığınız zaman Gastroenteroloji bölümüne görünmenizde fayda vardır.

Gastroenteroloji Hastalıklarının Tedavisi

Sindirim sistemi şikayetleri ile gastroenterolojiye başvuran hastalar için uygulanan farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu tedaviler hastalığın türüne, şiddetine ve kişinin genel sağlık durumuna göre belirlenmektedir. Medikal tedavilerle birlikte cerrahi teknikler ve invaziv girişimler hastalığı gidermek amacıyla uygulanan tekniklerdendir. Hangi tedavinin uygun olduğuna karar verebilmek adına, özellikle gastroenteroloji ameliyatı yapılıp yapılmayacağına karar verebilmek için gastroloji uzmanı iki önemli tetkiki gerçekleştirir. Bunlar; mide hastalıkları tanısı için yapılan endoskopi ve bağırsak hastalıkları için yapılan kolonoskopidir.

Endoskopi

Endoskopi, sindirim sistemi hastalıklarının teşhisi için çok sık uygulanan kapsamlı bir tetkiktir. Başta mide olmak üzere, birçok organın görüntülenerek incelenmesini sağlamaktadır. Ağızdan endoskop adı verilen bir alet yardımıyla girilerek mideye doğru ilerlenir ve içerisi ayrıntılı olarak görüntülenir.

Midenin yanı sıra bu işlemle özofagus ile ince ve kalın bağırsaklar da net olarak incelenebilmektedir. Endoskopiden sonra mide ve bağırsaklarda önemli bir hasar veya hastalık olup olmadığı kesin olarak belirlenir. İşlem sırasında gerekirse doktor mideden bir doku örneği alarak patoloji laboratuvarına gönderir.

Endoskopi Kimlere Uygulanır?

Genel olarak mide ağrısı gibi yakınmalarla doktora başvuran hastalarda endoskopi yapılmak istenebilir. Bununla birlikte şu durumlarda endoskopi yapılmaktadır:

 • Geçmeyen bulantı ve kusma,
 • Yutma zorluğu ve midede yanma,
 • Ani ve nedeni bilinmeyen kilo kaybında,
 • Uzun süren ishal şikayetlerinde,
 • Daha önce mide hastalığı öyküsü olan kişilerde,
 • Uzun süren, inatçı kabızlık durumlarında,
 • Biyopsi ihtiyacı duyulan hastalarda.

Endoskopi işlemi ile sindirim sistemi rahatlıklarınız kolayca saptanabilir.

Kolonoskopi

Kolonoskopi, endoskopiden sonra ihtiyaç duyulması halinde tercih edilen diğer tetkik yöntemidir. Hatta bazı durumlarda çok daha kapsamlı ve kesin sonuçlar elde etmek amacıyla endoskopi ile birlikte yapılmaktadır. Ucunda kamera olan ince bir cihaz aracılığıyla tüm ince ve kalın bağırsakların görüntülenmesi işlemidir.

Özellikle rektum ve kalın bağırsak kanserlerinin teşhisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu işlemin sonunda alınan sonuçlar ile kalın bağırsak hastalıklarına yönelik tedavi planı yapılmaktadır.

Kolonoskopi Kimlere Uygulanabilir?

Genel olarak bağırsak hastalıklarına bağlı yakınmalarla doktora başvuran hastalarda kolonoskopi yapılmaktadır. Bununla birlikte genel olarak kolonoskopi gerektiren durumlar şunlardır:

 • Siyah renkli dışkı,
 • Rektal kanamalar,
 • Dışkıda kan görülmesi,
 • Polip varlığından şüphelenilen durumlarda,
 • Sebebi bilinmeyen anemi (kansızlık),
 • Hemoroid,
 • Uzun süreli ishal veya kabızlık durumlarında,
 • İleri yaş.

Kolonoskopi yöntemi ile genel bağırsak rahatsızlıklarınız saptanabilir.

Gastroenteroloji Cerrahisi

Sindirim sisteminin cerrahi hastalıkları ile ilgilenen alana gastroenteroloji cerrahisi adı verilmektedir. Bu alanda genel olarak şu hastalıklar tedavi edilmektedir:

 • Özofagus hastalıkları (reflü, kanser, akalazya),
 • Mide ve duedonum hastalıkları (obezite, metabolik cerrahi, tümörler vb.),
 • İnce ve kalın bağırsak hastalıkları (tümörler, ülseratif kolit vb.),
 • Anüs hastalıkları (prolapsus, hemoroid, fistül, fissür vb.),
 • Safra kesesi hastalıkları (kolesistit vb.),
 • Karaciğer ve pankreas hastalıkları (Kanser, kist hidatik vb.).

Avicenna International Hospital’da gastroenteroloji ameliyatları modern tıptaki gelişmeleri yakından izleyen, alanında uzman doktor kadrosu ve sağlık personeli ile uluslararası standartlara sahip tam donanımlı ameliyathanelerde gerçekleştirilmektedir. Cerrahi sonrası tüm takip ve tedavi süreçleri doktor kontrolünde ve hastane ortamında sağlanmaktadır. Taburculuk sonrası rutin kontrollerinizin ve genel sağlık durumunuzun takibi de uzman hekiminiz tarafından titizlikle yürütülür.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Gastroenteroloji ne demek?

Gastroenteroloji, farklı sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisini kapsayan tıbbi bir alandır. Sindirim sistemi, ağızdan başlayarak yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları ve pankreası kapsayan vücut sistemlerinden biridir. Gastroenteroloji bölümü, bu organların herhangi birinde ortaya çıkan hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenmektedir.

Gastroenteroloji doktorları hangi hastalıklarla ilgilenir?

Sindirim sistemi ile ilgili olarak gerçekleşen tüm hastalıklara gastroenteroloji uzmanları bakmaktadır. Bunların arasında çoğunlukla; mide-bağırsak hastalıkları, kanal ve rektum hastalıkları, pankreas, karaciğer ve dalak hastalıkları bulunmaktadır.

Gastroenteroloji muayenesi ne kadar sürer?

Detaylı bir fizik muayenesi yaklaşık 15 dakika sürebilmektedir. Ancak bu süre doktorunuzun muayene biçimine bağlı olarak değişebilir. Çok ağrılı belirtileri olan kişilerde ise istenildiği durumlarda hafif sedasyolu kremler veya ilaçlarla işlemler yapılmaktadır.

Avicenna Hastanesi Genel Cerrahi Doktorları

Genel Cerrahi bölümleri doktor listesi aşağıda yer almaktadır:

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣