Onkoloji

Onkoloji, günümüzde artık tedavi edilebilir hastalıklar içinde olan kanserin, tanısı konulduğu andan itibaren disiplinlerarası bir bakış açısı ile değerlendirildiği alandır. Avicenna Hastanelerinde, Onkoloji bölümüne başvuran hastaların tanı ve tedavi süreçlerini, kanserle ilişkili bölümlerin de ortak katkıları ile güçlü akademik kadrosu, ulusal standartlarda bilimsel altyapısı ve sahip olduğu ileri teknolojik olanaklarla gerçekleştirmektedir.

Onkoloji Nedir?

Kanser hastalığının giderek yaygınlaşması ile ‘onkoloji ne demektir?’ sorusu en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Diğer adıyla ”kanser bilimi” olarak ifade edilen onkoloji; kanserin oluşumu, nedenleri, kalıtımla ilişkisi, tanısı, tedavisi, kanserle ilgili istatistikler ve kanserden korunma yolları ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Bütün tedavi süreçleri alanında uzman onkoloji doktoru tarafından yürütülmektedir. Muayene ve tanılama ile başlayan süreçler, tespit edilen kitlenin büyüklüğü ve huy durumuna göre kemoterapi ya da ilaç tedavisi seçimi yapılarak devam eder.

Kanserin Nedenleri ve Tedavisi

Kanser hastalığı için iki farklı risk faktörü vardır. Bunlar değiştirilebilen ve değiştirilemeyen faktörlerdir. Değiştirilemeyen faktörler yaş, cinsiyet ve aile öyküsü olmakla birlikte değiştirilebilenler ise çevresel faktörlerdir. Bunlar; sigara ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma, kötü beslenme alışkanlıkları, gıdalardaki katkı maddeleri, uzun süre güneş ışığına maruz kalma ve bazı kimyasal maddeler gibi dışardan kaynaklı sebeplerdir.

Kanser hastalığında yaygın olarak kullanılan tedavi teknikleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. Nadiren de hormon tedavileri, biyolojik tedavi yöntemleri ve hedefe yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemleri tek başına veya birlikte uygulanabilir. Bunlarla birlikte kanser tedavilerinde besleme de çok önemli bir yere sahiptir.

Beslenmenin iyi yapılabildiği hastalarda, yan etkilerin daha az görüldüğü ve tedavilerin yüksek oranda daha olumlu sonuçlandığı bilinmektedir. Hastanelerimizde onkolojik yemek listeleri de alanında uzman onkologlar ve diyetisyenlerin uygun gördüğü şekilde hazırlanmaktadır.

Onkolog Nedir?

Onkologlar; kanserin teşhisi, evrelemesi, tedavisi ve bakımı ile ilgili onkolojik hastalıkların tüm süreçleri ile ilgilenen alanında uzmanlaşmış doktorlardır. Onkologlar, kanserin nasıl oluştuğu, yapısı, nedenleri, tanısı ve tedavisi dahil olmak üzere birçok cerrahi operasyonla da uğraşmaktadır.

Onkoloji Hangi Hastalıkları Kapsar?

Onkoloji bölümünde birçok kanser hastalığının tedavi edildiğini söylemek mümkündür. Bir onkoloji hastanesi olmadığımız halde ulusal standartlarda hizmet veren bölümümüzde, tüm kanser hastalıklarının tanı tedavi süreçlerinin gerçekleştirildiği ve hastaların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı güvenilir bir sağlık merkezi olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bölümümüzde aşağıdaki kanser türleri için tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir:

 • Lösemi,
 • Kemik kanseri,
 • Deri kanseri,
 • Karaciğer kanseri,
 • Böbrek kanseri,
 • Baş ve boyun kanserleri,
 • Bağırsak kanseri,
 • Lenf bezi kanseri,
 • Lenfoma,
 • Meme kanseri,
 • Mide kanseri,
 • Pankreas kanseri,
 • Testis kanseri,
 • Prostat kanseri,
 • Tiroid kanseri,
 • Rahim ağzı kanseri,
 • Safra yolu kanseri,
 • Rahim kanseri,
 • Safra kesesi kanseri.

Onkoloji Bölümü Alt Dalları

Birkaç tane olmak üzere çeşitli alt alanları vardır. Bu alanlar aşağıdaki gibidir:

Medikal Onkoloji

Kanser hastalığının tedavisi için kullanılan alanlardır biridir. Bununla birlikte ‘Medikal onkoloji nedir?’ sorusunun cevabını birkaç şekilde yanıtlamak mümkündür. Genel tanımı ile kanser hastalığının, medikal onkologlar tarafından belirlenen ilaçlarla tedavisinin sağlandığı bölümdür.

Bu süreçte tıbbi onkologlar, hastaların öykü ve verilerini derinlemesine inceleyerek dünya çapında kullanılan modern yöntemler ve bilimsel altyapı ile analiz eder. Bundan sonra hasta için en uygun tedavi şekline karar verilir. Bu alanda oral veya intravenöz kemoterapi tedavisi, antikor, hormon ve kişiye özel hedefe yönelik genetik teste uygun tedaviler uygulanmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji

Kadın üreme organları yumurtalıklar, rahim, döllenmiş olan yumurtayı taşımaya yarayan tüpler, vajen ve vulvadır. Bu organlarda görülen kanserler, jinekolojik kanserler olarak adlandırılır. Kadın üreme organlarından kaynaklanan kanserleri inceleyen bilim dalına jinekolojik onkoloji denilmektedir.

Radyasyon Onkolojisi

İyonizan radyasyon kullanılarak yapılan tedavi işlemlerinin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini inceleyen tıbbi alana radyasyon onkolojisi denilmektedir. Bu kliniklerinde yapılan uygulamalar, radyocerrahi ve radyoterapi olmak üzere iki ayrı grupta incelenir.

Cerrahi Onkoloji

Onkolojik Cerrahi; kanserin teşhisi, hangi evre olduğunun tespiti ve tedavisi için cerrahi yöntemlerin kullanıldığı tıbbi bir alandır. Avicenna Hastanesi, bütün kanser hastalıklarının onkolojik cerrahi tedavisini uygulamaktadır.

Çocuk Onkolojisi

Pediatrik onkoloji, disiplinlerarası bir dal olup çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi, ortopedi, patoloji, radyoloji ve radyasyon onkolojisi ile birlikte çalışmaktadır. Bu alan; çocuklarda görülen lösemiler, beyin tümörleri, lenfomalar, kemik tümörleri ve diğer solid tümörlerin tanı ve tedavi süreçlerini kapsar. Bazı iyi huylu tümörlere de bir pediatrik onkolog tarafından tedavi uygulanabilmektedir. Cerrahi işlemlerin tümüyle ilgili bilgi almak için Avicenna Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzman doktorlarımıza randevu alıp, muayene olabilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Onkoloji bölümü ne ile ilgilenir?

Onkoloji bölümü, tüm kanser ve tümör türlerinin tedavi süreçlerini yapar ve takibini sağlar.

Çocuk onkolojisi kaç yaş aralığına bakar?

Çocuk onkolojisi bölümü, yeni doğan ile 18 yaş aralığı hastalara bakmaktadır.

 

Avicenna Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzman Doktorları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣