Gastroenteroloji Lenfoid Agregat Muayenesi

Lenfoid Agregat Kanser midir?

Mide ve bağırsak biyopsileri sonucunda karşılaştığımız Lenfoid Agregat nedir? Lenfoid Agregat kanser midir? sorularını sizler için detaylıca açıkladık.

Lenfoid Agregat Nedir?

Lenfoid doku; destek ve B,T hücrelerinin oluşturduğu koleksiyonu tanımlayan genel bir terimdir. Üst ve alt Gastrointestinal sistemlerde yapılan biyopsilerde karşımıza çıkan bu terim, diğer biyopsi tanılarıyla birlikte ele alındığında doğru sonucun anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Lenfoid doku normal olarak vücudumuzda bademcikler gibi mukozal yüzeylere sahip olan yerlerde yoğunca bulunmaktadır. Lenfoid doku tiplerinin tanımlamak için kullanılan Lenfoid Agregat bunlardan sadece birini oluşturur. Aşağıdan diğer terimlere de göz atabilirsiniz.

Lenfoid Doku Tipleri

Lenfoid Agrega/infiltrat: Çeşitli organlarda yer alan B ve T hücrelerinin yer aldığı topluluktur. Bu terim, endojn dokuyu veya edinilmiş lenfoid dokuyu tanımlamak için kullanılır.

  • Lenfoid folikül: Lenfoid kümeye benzer, ancak tipik olarak B hücreleri, T hücreleri ve destekleyici hücrelerin daha ayrı bir koleksiyonunu ifade eder.
  • Birincil foliküller: Sekonder foliküllerin öncüleridir ve ağırlıklı olarak daha küçük B hücrelerinden ve göze çarpmayan destekleyici hücrelerden oluşurlar. Primer foliküller monoton göründüğünden dolayı bazen lenfoma için endişe yaratabilirler.
  • İkincil foliküller: Germinal merkezler içerir. Bir germinal merkezin varlığı, bağışıklığın aktivasyonunu gösterir.

Gastroenteroloji Patoloji Raporlarında Kullanılan Terimler

  • Reaktif lenfoid küme : Bir germinal merkez gösteren lenfoid kümedir.
  • Belirgin lenfoid agrega : “Belirgin” terimi, GI mukozasında beklenenden daha büyük bir lenfoid agregayı tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir tanımlayıcıdır (bu nedenle muhtemelen bir polipin endoskopik izlenimini hesaba katar). Aksi belirtilmedikçe lenfoma için endişe verici bir özelliği yoktur.
  • Atipik lenfoid agrega: Lenfoma için tanısal olmayan bir lenfoid agrega.

Midede Lenfoid Agregat Varlığı

Midenin mukozal biyopsisinde rastlanan lenfosit agregatlar, lenfoma sorunlarını tahmin etmek ve mukozal patolojilerle ilişkilendirilmektedir. Yapılan araştırmalarda midede pylori enfeksiyonu ve mukozal agregatların görüntülenme oranının yaşla birlikte orantılı olarak arttığı belirlenmiştir. Özellikle 57 yaş ve sonrası düzenli kontrol yaptırması gereken yaş gurubu içerisinde yer aldığı doktorlar tarafından belirtiliyor.

Mide biyopsilerindeki lenfoid foliküller/agregatlar geleneksel olarak Helicobacter pylori gastritiyle ve daha az yaygın olarak diğer inflamatuar durumlarla ilişkilendirilmiştir. Normal midelerde bu tür kümelenmelerin sıklığı henüz yeterince değerlendirilmemiştir. Bu, özellikle kronik inflamasyonlu ancak H pylori enfeksiyonu kanıtı olmayan biyopsi örneklerinde kronik gastrit teşhisi söz konusu olduğunda önemlidir. Diğer bulgulara bakıldıktan sonra midede lenfoid agregat varlığı muhtemelen “hafif kronik gastrit” veya “spesifik olmayan kronik gastrit”in nispeten yaygın bir tanı haline gelmesiyle sonuçlanmıştır

Kolonoskopide Lenfoid Agregat Varlığı

Lenfoid, bağırsakla ilişkili lenfoid foliküllerin sıklıkla iyi huylu, fokal proliferasyonudur diyebiliriz. Lenfoid polipler erişkinlerde nadiren bulunur ve genellikle rektumda yer alır. Bu polipler genellikle asemptomatiktir, fark edilmeyebilir. Bu nedenle Lenfoid polipler çoğunlukla tesadüfi bulgulardır sayesinde farkedilir. Lenfoid polipler çoğunlukla iyi huyludur ancak klinisyenler, kötü huylu bir lenfomadan yapılması gereken ayrımın kesinlikle farkında olmalıdır. Farkındalık sonrasında tanının konmasıyla beraber tedavi yöntemi seçilir. Hastanın yaşına göre bulgulara bakılarak hasta izlenebilir veya polis çıkartımı yapılarak tedavi yöntemine karar verilebilir. Rektum lenfoid agregat varlığı olması tek başına yeterli bir bulgu değil, kanser belirtisi değildir.

Lenfoid Agregat Tedavisi

Midede veya kolonoskopi biyopsisinde karşılaşılan lenfoid agregat, diğer bulgularla birlikte değerlendirilerek doğru tanı konuktan sonra tedavi yöntemi seçilmektedir. Yaş, kronik hastalıklar ve diğer sağlık problemleri göz önüne alınarak öncelikle takip sonrasında tekrar kontrol ve ilaç tedavisi yönetimi tercih edilebilir. Lenfoid agregat kontrolünde polip veya farklı doku tipleriyle karşılaşılırsa tedavi için ameliyat önerilebilir. Kolon lenfoid ve mide lenfoid görüntülemeleri tek başına yeterli tanı oluşturmadığı için öncelikle tüm tetkikler ve kontrollerinizin yapılması oldukça önemlidir. Mide kanseri veya kolon kanseri gibi durumlarda Gastroenteroloji Hastalıkları uzmanıyla yapacağınız görüşme sonrasında takip ve tedavi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Lenfoid agregat kanser bulgusu mudur?

-Tek başına lenfoid agregat bulgusu kanser teşhisi için yeterli değildir. Diğer tetkikler yapılmadan ve sonuçlar birlikte incelenmeden buna karar verilemez.

Lenfoid agregat gastrit belirtisi olabilir mi ?

-Evet, olabilir. Endoskopi yaptırarak doğru teşhisi öğrenebilirsiniz.

 

Avicanne Hastanesi Gastroenteroloji Doktorları


⚠ Yasal Uyarı

Bu internet sitesinin içerikleri, siteye giriş yapan hastaların ve ziyaretçilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi adına hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin, sağlık alanında tanı, tedavi ya da ilaç reçetesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. İnternet sitemiz, sağlıkla ilgili bütün konuların ancak, doktor muayenesi ile teşhis ve tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Sitede yer alan bütün bilgiler doktor muayenesine teşvik amacıyla hazırlanmaktadır. Doğru bilgiyi her zaman doktorlardan alabilirsiniz. Sitede yer alan bilgilerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden internet sitemiz sorumlu değildir. Site içerisindeki bilgilerin kopyalanarak, başka internet sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitemizdeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, internet sitesinin sahibinin iznine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Siteye giriş yapan tüm ziyaretçiler, yukarıda yer alan yasal uyarıyı bütünüyle ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.