Mesane Tümörleri Muayenesi

Mesane Tümörleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Mesane, böbreklerimizden süzülen idrarın hem depolanmasını hem de vücut dışına atılmasını sağlar. Mesane tümörleri mesanenin sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyerek, işlevselliğini kaybetmesine neden olur. Böbreklerden gelen idrar mesanede toplanır. Daha sonra mesane, kasılarak bu idrarı vücudun dışarısına gönderir. Bu işlemi gerçekleştirebilmesi için mesanenin iç yüzeyinde bulunan özel hücre tabakasının sağlıklı olması gerekir. İşte bu tabakada ortaya çıkan aşırı hücre büyümesi, tümörlere neden olmaktadır. Avicenna Hastanesi Üroloji bölümü uzman hekimleri, mesane tümörü nedir sorusunun yanıtını paylaştılar.

Mesane Tümörü Nedir?

Mesane organının iç yüzeyindeki özel hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda mesanenin iç yüzey tabakasında bozulmalar yaşanır. Yaşanan bozulmalar neticesinde ortaya çıkan tümörlere, mesane tümörleri denir. Özellikle 65 yaş üstü erkeklerde mesane tümörlerine rastlama olasılığı bir hayli yüksektir. Bununla beraber, mesane tümörünün en temel nedeninin sigara kullanımı olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Mesane tümörleri kadınlarda erkeklere göre çok daha az rastlanılan bir rahatsızlıktır.

Mesane Tümörleri Neden Olur?

Günümüz koşullarında mesane tümörlerinin ortaya çıkmasındaki kesin nedenler bilinmemekle birlikte, aşağıdaki risk faktörlerinin bu tümörlerin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir:

 • Yaş faktörü
 • Cinsiyet faktörü
 • Sigara kullanımı
 • Kullanılan çeşitli kimyasallar

Mesane kanseri nedenleri söz konusu olduğunda karşımıza birbirinden farklı etkenler çıkar. Sigara kullanımının pek çok rahatsızlığı tetikleyici etkisinin bulunduğu bilinmektedir. Tütün ve sigara kullanımının mesane kanseri riskini arttırdığına dair önemli veriler de bulunmaktadır. Burada pasif içicilerin de risk grubu içerisinde yer aldıklarını ifade etmek gerekmektedir.

Mesane tümörlerinin belirli bir yaş aralığından sonra çok daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Bundan dolayı da özellikle 50 ve üzeri yaş erkeklerde mesane tümörleri görülme olasılığı fazladır. Yine mesane tümörleri söz konusu olduğunda cinsiyet faktörünün de oldukça etkili olduğunu söylemek gerekir. Mesane kanserinin erkeklerde görülme olasılığı, kadınlardan 4-5 kat daha fazladır. Bu da doğal olarak cinsiyet faktörünün de mesane kanserinin görülmesinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Özellikle günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerde yer alan çeşitli kimyasalların mesane kanserini tetiklediğini ifade etmek mümkündür. Bundan dolayı da, tekstil ürünleri başta olmak üzere deri ve boya ürünlerini tercih ederken özenli davranmak fark yaratmaktadır. Aksi halde, bu tarz detaylara dikkat edilmezse, mesane tümörleri ile karşılaşma ihtimali artış göstermektedir.

Mesane Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanseri oldukça tehlikeli bir rahatsızlık olduğu için, bu tür rahatsızlıkların belirtilerine dikkat etmek ve belirtilerle karşılaşılması halinde doktor kontrolünden geçmek gerekmektedir. Bu kapsamda mesane tümörünün belirtilerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Sık bir şekilde idrara çıkma ihtiyacı hissetmek
 • İdrarda acillik hissiyle birlikte ağrılı bir şekilde idrara çıkma durumu
 • Ortaya çıkan pıhtıya bağlı olarak idrar yapıldığı sırada aşırı zorlanma hatta hiç idrar yapamama

Mesane tümörleri şayet ileri seviyede çoğalmışsa, sırt ağrısıyla karın altı bölgesinde ortaya çıkan ağrılar da mesane kanseri belirtisi olabilmektedir. Yine iştahsızlıkla birlikte gelişen aşırı kilo kaybı da idrar kesesi tümörü varlığına işaret etmektedir.

Kadınlarda Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane tümörleri söz konusu olduğunda kadınlardaki belirtileriyle erkeklerdeki belirtilerinin birbirine yakın olduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Bu noktada kadınlarda mesane kanseri belirtileri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • İdrar sırasında kan gelmesi
 • Sık bir şekilde idrara çıkıyor olmak
 • İdrar sırasında aşırı bir ağrı hissinin ortaya çıkması
 • İdrar yapamama, idrar yaparken aşırı zorlanma ve idrar gediğinde acillik hissinin ortaya çıkması

Görüldüğü üzere kadınlarda mesane kanseri riski belirdiği zaman pek çok farklı belirti ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı söz konusu belirtileri önemsemek ve şikayetlerin ortaya çıkmasıyla hiç vakit kaybetmeden bir üroloji doktoruna görünmek faydalı olacaktır.

Erkeklerde Mesane Kanseri Belirtileri

Erkekler için mesane tümörü belirtileri kadınlarla benzerlik taşımaktadır. Erkeklerde mesane kanseri belirtileri söz konusu olduğunda aşağıdaki sıralanan şikayetlerle karşı karşıya kalınabilir:

 • Gece boyu birden fazla kez tuvalete çıkma ihtiyacı
 • Normal rutinin dışında idrara sıklıkla çıkma isteği
 • Özellikle idrar yaparken ağrı ya da yanma hissi yaşanması
 • İdrar yapılırken idrarın akış hızıyla ilgili düzensizlik yaşanması
 • Mesane organınız dolu olmasa dahi sanki tuvalete gitmeniz gerekiyormuş gibi hissetme durumu

Erkeklerde mesane kanseri riski kadınlara göre daha fazla olduğu için ortaya çıkan belirtilere dikkat etmek gerekmektedir. Bundan dolayı şayet mesane kanseri belirtileri yaşıyorsanız mutlaka, isabetli bir şekilde mesane tümörü tanısı konulması için bir üroloğa görünmelisiniz.

Mesane Tümörü Tanısı

Elbette ki mesane tümörleri tanısı söz konusu olduğunda karşımıza oldukça hassas bir süreç çıkmaktadır. Mesane tümörü tanısını, bir üroloji doktoru tarafından konur. Üroloji doktorları birbirinden farklı yöntemlerle mesane kanseri tanısını ortaya koyarlar. Bu kapsamda laboratuvar incelemeleriyle biyopsi gibi yöntemlerin varlığından söz etmek de mümkün olmaktadır. Peki, mesane kanseri ultrasonda belli olur mu? Elbette ki günümüz koşullarında ultrasonografi kullanarak, tanı koymak mümkündür. Ancak daha isabetli tanılar için tomografi ile sistoskopi yöntemleri de tercih edilmektedir.

Görüntüleme Yöntemleri

Alt üriner sistemin etkili bir bölümü olarak karşımıza çıkan mesane, temel görüntüleme yöntemleriyle incelenebilir. Bu noktada görüntüleme yöntemleri söz konusu olduğunda, intravenöz urografi akla ilk gelen yöntemdir. Yine retrograd pyelografi de etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Ancak mesane patolojisi söz konusu olduğunda en fazla tercih edilen yöntem; sistoskopiyöntemidir. Bu noktada idrar sitolojisi yönteminin sıklıkla tercih edildiğini ifade etmek de mümkün olur. Mesane tümörleri tanısı söz konusu olduğunda mesane organında bulunan tümörün iyi ya da kötü huylu olup olmadığına da dikkat edilmektedir. Unutmamak gerekir ki mesanede iyi huylu kitle varsa, tedavideki başarı çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir.

Mesane Tümörü Tedavisi

Özellikle günümüz sağlık teknolojileri sayesinde etkili bir mesane tümörü tedavisinin mevcut olduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Günümüz teknolojileriyle beraber, mesane kanseri tedavisinde pek çok farklı tekniğin başarılı bir şekilde uygulanabildiği bilinmektedir. Burada temel kriter kanserin, mesanenin kas dokusuna yayılıp yayılmadığıdır. Zira bu durumuna göre tedavide uygulanacak olan teknik ve yöntemler de belirlenmektedir. İyi huylu mesane tümörü varsa tedavi çok daha etkili bir düzeyde sonuç vermektedir.

Mesane tümörü tedavisi için şayet mesane kas dokusunda bir yayılma söz konusu değilse; BCG uygulaması tavsiye edilmektedir. Elbette ki mesane tümörüne dair yapılacak olan endoskopik çalışmalar neticesinde hangi yöntemin uygulanacağı hususu netlik kazanmaktadır. Şayet mesane kas dokusunda bir yayılım durumu mevcutsa, burada tümörün evresi dikkate alınmaktadır. Böyle durumlarda cerrahi işlemler yapılacağı gibi mesanenin tamamının çıkarılması da gündeme gelmektedir. Bu noktada mesane tümörü ameliyatı nasıl yapılır sorusunu da sormak gerekir.

Mesane Tümörü Ameliyatı

Şayet bir hastaya uzman bir ürolog tarafından mesane kanseri tanısı konulmuşsa, mesane tümörü ameliyatı da gündeme gelmektedir. Mesanede tespit edilen tümörlerin kazınması için uygulanan Trans Üretral Rezeksiyon işlemi için önceden tümörün iyi huylu olup olmadığı da tespit edilmektedir. TUR ameliyatlarının çoğunlukla bu hastalığın tedavisinde etkili olduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Uygulanan ameliyat sonrasında mesane tümörü dokusunda tahribat ortaya koyan BCG uygulaması da yapılabilir. Yine hastalığın seyrine göre kemoterapi yönteminden de faydalanılabilmektedir.

Mesane Tümörü Ameliyatı Sonrası Cinsel İlişki

Mesane tümörü ameliyatı sonrasında idrar kanalına bir sonda takılmaktadır. Bu sonda birkaç gün süreyle takılı kalmaktadır. Ameliyat sırasında alınan parçaların mutlaka patoloji incelemesi yapılacaktır. Yapılan inceleme neticesiyse, 7 ile 10 gün içerisinde ortaya çıkmaktadır. Hastaların, ameliyatı takip eden 2 haftalık sürede cinsel ilişkiye ara vermeleri önerilmektedir. Sonraki süreçte yanma hissi, sıklıkla idrara gitme isteği gibi durumlar da azalacaktır.

Mesane Kanseri Evreleri

Temelde mesane kanseri evreleri söz konusu olduğunda karşımıza 4 farklı evre çıkmaktadır. Burada kanser evrelerinin sınıflandırılması için bir takım yöntemlerin etkili bir düzeyde kullanıldığı da bilinmektedir. Bu kapsamda mesane kanseri klinik evreleri söz konusu olduğunda, aşağıda sıralanan evrelerle karşı karşıya kalınır:

 • Evre 1: Yüzeysel kanser olarak da isimlendirilen evre 1’de lenf nodu tutulumu mevcut değildir. Yine evre 1’de mesanedeki tümörler farklı bir organa da yayılmamıştır.
 • Evre 2: Şayet kanser daha derin kas yapılarına nüfuz etmişse evre 2 durumu mevcuttur. Evre 2’de de tıpkı 1. Evrede olduğu gibi herhangi bir farklı organa kanserli hücrelerin yayılımı söz konusu değildir. Ancak evre 2’de mesane kasının daha derinlerine tümörlerin yayılımı görülmektedir.
 • Evre 3: İleri seviyede bir tutulumun mevcut olduğu evre 3, lenf tutulumunun ilerlemiş halidir. 3. evrede de diğer organlara bir yayılım tespit edilmemiştir.
 • Evre 4: Mesane kanserinin son evresi olarak karşımıza çıkan evre 4, tümörlerin farklı dokulara da yayıldığı evredir. 4. evrede hastalık farklı organlara da yayılım göstermeye başlamıştır ve hastanın durumu ciddileşmektedir.

Görüldüğü üzere mesane tümörleri söz konusu olduğunda karşımıza 4 farklı evre çıkmaktadır. 4. evre sonrasındaki yaşam süresinin ne kadar olduğu sorusu da yanıtı merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mesane Kanseri 4 Evre Yaşam Süresi

Bilim insanları tarafından son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde mesane kanserinin ölümcül bir rahatsızlık olduğunu rahatlıkla ifade etmek mümkün hale gelmiştir. İstatistiksel verilere göre mesane kanserinin 4. evresindeki hastaların 5 yıl hayatta kalma olasılıkları yüzde 5 dolayındadır. Ancak bilim insanlarının bu alanda etkili bir düzeyde faaliyet gösterdikleri de unutulmamalıdır. Özellikle immünoterapi yöntemi gibi yeni tekniklerin daha başarılı sonuçları ortaya koyabileceği düşünülmektedir.

Mesane Kanseri 3 Evre Yaşam Süresi

Mesane tümörleri, hastaların tedavi sürecini dikkatlice uygulaması gereken ve kesinlikle ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Kanserin 3. evresi de mesane tümörlerinin etkili olduğu bir rahatsızlık evresi olarak karşımıza çıkar. Elbette ki mesane kanserinden tamamen kurtulmak ya da hayatta kalma süresinin kişiden kişiye değiştiğini ifade etmek mümkün olmaktadır. Üçüncü evre mesane kanserinde 5 yıllık hayatta kalma şansının yüzde 10 civarında olduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Ancak 3. evredeki hastaların yüzde 14 kadarının 5 yıldan daha uzun yaşam sürdükleri de bilinmektedir. Dolayısıyla mesane kanserinde hayatta kalım süresinin kişiden kişiye farklılık taşıdığını da rahatlıkla ifade etmek mümkündür.

Mesane Kanseri Ölümcül Müdür?

Mesane tümörleri kimi zaman ölümcül sonuçları ortaya koyan mesane kanserine de neden olur. Ancak mesane kanserleri için de tıpkı diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi kişiden kişiye değişen bir etkiden söz etmek mümkün olmaktadır. Mesane kanseri ölüm riski söz konusu olduğunda ortalama 5 yıllık sağ kalım sürelerinin yüzde 78 civarında olduğu belirtilebilir. Bu süre 10 yıllık sağ kalım sürecinde yüzde 70 ve 15 yıllık sağ kalım sürecinde ise yüzde 65 civarındadır. Hastaların genel olarak hiç kuşku duymadan iyileşeceklerini düşünmeleri ve doktorlarının belirlemiş olduğu tedavi planına harfiyen uymaları beklenir. Kanserle mücadelede hastanın motivasyonu, tedavi sürecinin başarısını büyük oranda etkilemektedir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Mesane tümörü iyi huylu olabilir mi?

Kötü huylu ya da iyi huylu olabilir. Ancak kanser olmayan iyi huylu mesane tümörleri de meydana gelebilir.

Mesane kanseri tamamen iyileşir mi?

Mesane kanseri korkutucu olmamalıdır çünkü erken teşhis ve tedavi olduğu sürece tamamen iyileşme mümkündür.

Mesane kanseri kimlerde görülür?

Ortalama görülme yaşı 65 – 70 yaş aralığıdır. Vakaların çoğu 65 ve üstü kişilerde görülür ve nadir olarak 35 yaşın altında da görülebilir. Öte yandan erkekler, kadınlara oranla daha fazla yakalanırlar.

Mesane kanseri tedavi edilebilir mi?

Cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve immünolojik yöntemleri ile tedavi edilebilir.

 

Avicenna Hastanesi Üroloji Doktorları

Üroloji Bölümü doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:


⚠ Yasal Uyarı

Bu internet sitesinin içerikleri, siteye giriş yapan hastaların ve ziyaretçilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi adına hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin, sağlık alanında tanı, tedavi ya da ilaç reçetesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. İnternet sitemiz, sağlıkla ilgili bütün konuların ancak, doktor muayenesi ile teşhis ve tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Sitede yer alan bütün bilgiler doktor muayenesine teşvik amacıyla hazırlanmaktadır. Doğru bilgiyi her zaman doktorlardan alabilirsiniz. Sitede yer alan bilgilerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden internet sitemiz sorumlu değildir. Site içerisindeki bilgilerin kopyalanarak, başka internet sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitemizdeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, internet sitesinin sahibinin iznine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Siteye giriş yapan tüm ziyaretçiler, yukarıda yer alan yasal uyarıyı bütünüyle ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.