Nöroonkoloji Nedir ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Nöroonkoloji

İçindekiler

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Nöroonkoloji, iyi ya da kötü huylu beyin tümörlerinin, omurilik tümörlerinin periferik sinir tümörlerinin tanı ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Bu bağlamda Avicenna Ataşehir Hastanesi Nöroonkoloji bölümü, bütün nörolojik onkoloji hastalarına tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır. Nöroonkolojik cerrahi girişimleri başarıyla uygulanmakta ve disiplinler arası bir ekip tarafından tedavi süreci yürütülmektedir.

 

[trnebanner]

 

 

Nöroonkoloji Nedir?

İnsanların sinir sistemindeki tümörlerin varlığını ve ilerleyişini inceleyen nöroonkoloji, bu tümörlerin cerrahi tedavileriyle de ilgilenmektedir. Primer sinir sistemi tümörleri bir kenara, sistemik kanserlerin nöroloji ile ilgili etkileri de ilgi alanına girmektedir. Örneğin metastaz yapan bir kanser ya da lokal yayılım gösteren bir kanser, eğer nörolojik etki yaratmışsa, nöroonkoloji bu konuya eğilim gösterebilir. Öte yandan radyoterapi ya da kemoterapi yüzünden alınan nörolojik hasarın giderilmesi de nörolojik onkoloji görevleri arasındadır.

Merkezi sinir sistemine bağlı tümör oluşumu ender karşılaşılan bir durum olduğu için, bu tümörlerle ilgili tecrübe kazanmak ve gelişen güncel tıp teknolojilerini takip etmek pek de kolay değildir. Avicenna Ataşehir Hastanesi, kanser tanı ve tedavilerinde gerçekleşen gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Primer Tümörler

Primer beyin tümörleri, merkezi sinir sistemi hücreleri kaynaklı olan tümörlerinin adıdır. Primer tümörlerle, sekonder tümörler arasında ilerleyiş farklılıkları bulunsa da, en net karşılaşılan semptom kafa içerisindeki artan basınç oranıdır. Öte yandan tümörün pozisyonuna göre farklılık gösterebilen bir takım nörolojik belirtiler ve bulgularla karşılaşılabilir. Örneğin hastalarda epileptik nöbetlerle karşılaşmak mümkündür.

Nörolojik Onkoloji ve Metastaz

Her dört kanser hastasından birinde beyin ya da omurga metastazları görülebilmektedir. Avicenna International Hastanesi, hem primer hem de sekonder beyin ve omurga tümörlerinin tedavilerini yapmaktadır. Bu sağlık hizmetini sunarken gereken tüm donanımlara, teknolojilere ve cerrahi tecrübeye sahiptir.

Omurga ve beyin tümörlerinin cerrahi tedavisinde çok detaylı ve disiplinler arası bir yaklaşım uygulanması gerekir. Ataşehir Avicenna Hastanesi, nöroonkoloji tedavisi gerektiren hastalara aşağıda yer alan bölümlerden alacağı destekle tedavi hizmeti vermektedir:

 • Radyasyon onkolojisi
 • Medikal onkoloji
 • Nöropatoloji
 • Nöroradyoloji
 • Genel onkoloji
 • Nöroşirürji

Yukarıda yer alan bölümlerin desteğiyle oluşturulan multidisipliner tedavi ekibi, tüm beyin tümörleri, omurga tümörleri ve spinal kord tümörleri için tedavi hizmeti sunmaktadır.

Nöroonkoloji Cerrahisi

Pitüiter adenom, akustik nörinom ve meningiomlar iyi huylu beyin tümörlerinden birkaçıdır. Cerrahiye en çok ihtiyaç duyulan malign beyin tümörleri genellikle gliyomlar ya da metastatik lezyonlardır. Özellikle omurgada karşılaşılan tümörlerin çoğunun metastatik tümörler olduğu bilinmektedir.

Omurga metastazları sıklıkla şiddetli ağrılara neden olur ve iyi bir tedaviye gerek doğurur. Öte yandan periferik sinir ve omurilik kanserlerinin, sinirler üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle ciddi ağrılara neden olduğu da bilinmektedir. Bu tümörler hastalarda ileri seviyelerde yorgunluğa da yol açabilmektedir.

Nöroonkoloji Tedavi Yöntemleri

Bir nöroonkolog, nörolojik onkoloji tedavilerinde aşağıda yer alan teknolojilerden faydalanır:

 • Cyberknife Radyocerrahi
 • Nöro-navigasyon
 • Gelişmiş MRI ve CT
 • Dijital Anjiyografi
 • Video – EEG Monitorizasyon
 • Beyin haritalama
 • Stereotaktik Çerçevesiz Biyopsi

Derine yerleşmiş beyin tümörleri tedavi edilirken, sağlıklı beyin dokusuna verilecek hasarı en az seviyeye indirebilmek için nöronavigasyon teknolojisinden faydalanılır. Bu tarz tıp teknolojileriyle cerrahlar, oldukça ufak kesiler atarak en derin noktalardaki tümörlere ulaşabilirler. Böylece hastalarda ameliyat sonrası süreç de oldukça kolay geçmektedir. Hastaların iyileşme süreçleri diğer yöntemlerle operasyon geçirenlere göre bir hızlı ilerler. Öte yandan, tedavisi güç lezyonların tanısını koyabilmek için yardım eden navigasyon destekli biyopsi operasyonlarıyla beraber, bir takım tümör türlerinin tedavilerinde Cyberknife Radyocerrahi tekniklerinden yararlanılabilir. Tüm bu teknoloji destekli tedavilerin yanında, Video – EEG monitorizasyonu ve beyin haritalama gibi yöntemlerin, kanser tümörlerinin bulundukları noktaların belirlenmesinde kullanılabileceği unutulmamalıdır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Nöroonkoloji ne demek?

Nöroonkoloji, periferik sinir tümörlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. İyi yada kötü huylu tümörlerin varlığının tespitinde nöroonkolojiden yararlanılmaktadır.

Nöroonkolojik cerrahi nedir?

Nöroonkolojik cerrahi, iyi yada kötü huylu beyin tümörlerine uygulanan cerrahi tedaviyi kapsamaktadır. Nöroşirürjik onkoloji, tümörlerin cerrahi tedavisini sağlamaktadır.

 

Paylaş:

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ücretsiz Danışmanlık Alın

İçindekiler

Avicenna MAG

İlgili İçerikler

Yüzdeki Kılcal Damar Tedavisi

Yüzdeki Kılcal Damar Tedavisi

Kılcal damarlar, ince damar çaplarının büyümesi, cilt tabaka yapısındaki incelme gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilmektedir. Kılcal damarlar yüzde, bacaklarda olmakla birlikte vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilmektedir.

Thermage Ameliyatsız Yüz Gençleştirme

Thermage Ameliyatsız Yüz Gençleştirme

Thermage, Radyofrekans yöntemi ile gıdı, kol, bacak, yüz gibi çeşitli bölgelerdeki sarkmaların giderilmesi uygulamasıdır. Ameliyatsız bir uygulama olan thermage, günümüzde kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen

Kök Hücre ile Saç Tedavisi

Kök Hücre ile Saç Tedavisi

Saç dökülmeleri, genetik faktörlere, sigara ve alkol kullanımı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Saç dökülmeleri kişiyi estetik görünüm açısından rahatsız ve mutsuz edebilmektedir. Kök

Migren Botoksu Nedir?

Migren Botoksu Nedir?

Migren, şiddetli, sık aralıklarla tekrarlayan bir baş ağrısı türüdür. Migren baş ağrısının en sık görülen türlerinden biri olmaktadır. Aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini düşüren, günlük

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣