Genel Cerrahi

cerrahi bölümler

Avicenna Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniği, çok sayıda hastalığın tanı ve tedavisini yürütmektedir. Uzman doktor kadrosuyla çok sayıda ameliyat sorunsuz şekilde gerçekleştirilmektedir. Ameliyatlarda modern tıbbın gerektirdiği bütün teknolojiler kullanılmaktadır.

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, çok sayıda hastalığın ve sağlık probleminin tedavisi için cerrahi uygulamaların yapıldığı tıp disiplinidir. Genel cerrahi uzmanları, sıklıkla karın ve buraya bağlı hastalıklarla ilgilenmektedir. Bunun yanında çok sayıda hastalığın da teşhisinde ve tedavisinde genel cerrahi branşı devreye girmektedir. Bu hastalıklar, safra kanalları, pankreas, karaciğer, dalak, ince / kalın bağırsak, rektum ve mide gibi organlarla ilgilidir. Genel cerrahi, aynı zamanda toroasik bölgeyi, fıtıkları ve tiroid hastalıklarını da tedavi eder. Avicenna Hastanesi bu bağlamda şu cerrahi işlemleri yapmaktadır:

 • Laparoskopik (Kapalı Cerrahi) – Endoskopik Cerrahi
 • Bariatrik Cerrahi: Obezite Ameliyatları (Tüp Mide – Sleeve Gastrektomi, Gastrik By-pass.)
 • Mide Bağırsak Hastalıkları Cerrahisi
 • Hepato – Pankreato – Bilier Cerrahi
 • Endokrin Cerrahi: Tiroid Meme, Sürrenal (Böbrek Üstü Bezi) Ameliyatları
 • Fıtık Cerrahisi: Karın Duvarı, Ameliyat Yeri, Göbek ve Kasık Fıtıkları
 • Anal Bölge Hastalıkları: Hemoroid, Fistül, Fissür, Abse, Tümör, Kıldönmesi
 • Her Türlü Küçük Cerrahi Girişimler: Abse Drenajı, Biopsi, İnce ve Kalın İğne Biopsileri, Ultrason Eşliğinde Biopsiler

Kapalı Cerrahinin Faydaları

Kapalı cerrahi ile çok sayıda avantaj elde edilebilmektedir. Ameliyat sonrası ağrı seviyeleri çok aşağılarda olup, iyileşme süreci de bir o kadar kolay atlatılmaktadır. Bu da hastaların iş veya sosyal yaşama oldukça hızlı şekilde dönmelerini sağlamaktadır. Öte yandan, büyük ve derin yaraların olmaması, enfeksiyon riskinde gözle görülür azalmaya neden olmaktadır. Az sayıda ve milimetrik kesilerle ameliyatın gerçekleştirilmesi, ameliyat izinin olmamasını sağlar. En önemli özelliklerinden birisi de, ilerleyen yıllarda ameliyat yeri fıtığı oluşmaması gibi bir avantaj sağlamasıdır.

Laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatlar:

 • Safra kesesi taşı, tümör ve safra kanalı ameliyatları
 • Obezite Ameliyatları
 • Karaciğer kistleri, kist hidatik, karaciğer tümör biopsi ve ameliyatları
 • Karın duvarı fıtıkları, (Ameliyat fıtıkları, göbek fıtığı, kasık ve uyluk fıtığı, tekrarlayan fıtıklar)
 • Mide ve bağırsak delinmesi, apandisit, ameliyatları,
 • Reflü hastalığında antireflü, mide fıtığı ameliyatları
 • İnce ve kalın barsak kanser, tümör ve iltihabi hastalıkları
 • Dalak Ameliyatı
 • Tanısal amaçlı (tanı konamamış hastalıklarda karın içinin video-endoskopik yöntemle incelenmesi, biopsi alınması, lavaj vb işlemler) laparoskopi.
 • Mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi (Gastrostomi)
 • Diyaliz için Periton Dializ kateteri konması

Kanser Cerrahisi

Avicenna Hastaneleri olarak kanser cerrahisi alanında güçlü ameliyatlar gerçekleştirmekteyiz. Kanser cerrahisinde oldukça büyük bir değer olan minimal invaziv cerrahi ile kanser ameliyatları yapmaktayız. Öte yandan, kanser tedavisinde disiplinlerarası bir tedavi yaklaşımı sergilemekteyiz. Bu kapsamda gerçekleştirilen doktor toplantıları ile hastaların tedavi planlarına yönelik tartışmalar yapmakta ve her hastaya özel olarak bir tedavi planı çizmekteyiz.

Obezite Ameliyatları

Diyet ve ekzersize rağmen kilo veremeyen morbid obez hastalarda, diyabet, hipertansiyon, damar sertliği, koroner arter hastalığı, kan yağlarında yükseklik, horlama, aşırı yorgunluk, uyku apnesi gibi hayatı tehdit eden hastalarda zayıflama ameliyatları (Sleeve gastrektomi, gastrik by pass.) hastanemizde laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Ameliyat öncesi gerekli değerlendirmeler ve testler yapılarak hasta ameliyat alınmakta ve 2-3 gün hastanede takip sonrası taburcu edilmektedir. Bu yöntemle yapılan ameliyatla hastalarımız kısa sürede kilo vermekte ,kalp ve damar hastalıkları riskinde azalma, kan şekerinde düzelme, insülin ihtiyacının azalması ve tamamen ortadan kalkması, uyku apnesinin düzelmesi ile sağlıklı bir yaşama kavuşmaktadır.

Hepto-pankreato Bilier Cerrahi

Safra kesesi hastalıklarında laparoskopik ameliyat artık altın standart haline gelmiştir. Safra kesesinde taş, iltihap, polip gibi hastalıklarda safra kesesi laparoskopik olarak alınmaktadır. Safra kanalının taş veya tümör gibi sebeplere bağlı tıkanıklıklarında ERCP (endoskopik olarak safra ve pankreas kanalının açılması) ile tedavi mümkün olmaktadır. Ayrıca karaciğer kistleri, kisthidatik, karaciğer ve pankreas tümörlerinin ameliyatları yapılmaktadır.

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Mide, ince ve kalın barsak kanserleri, iltihap ve tıkanıklık, fistül ,barsak düğümlenmesi, barsak sarkması (prolapsus) gibi hastalıkların gerek laparoskopik gerekse açık yöntemle başarılı bir şekilde ameliyat ve tedavileri yapılmaktadır. Özellikle kilolu hastalarda laparoskopik girişimle yapılan ameliyatlar daha başarılı sonuç vermekte ve iyileşme sorunsuz olmaktadır.

LASER ile Hemoroid Tedavisi

Günümüzde beslenme ve yaşam şartları nedeniyle insanların hemen yarısı ömründe en az bir kez hemoroid ile ilgili sorun yaşamaktadır. İlerlemiş hemoroidal hastalık hastanın yaşam kalitesini bozmakta, kanama, anal bölgede ağrı, kaşıntı, ıslaklık ve büyük abdest tutma fonksiyonunun bozulmasına kadar gidebilmektedir. Başlangıçta daha basit yöntemlerle tedavi mümkün iken ,ilerlemiş hastalık durumunda komplikasyon oranı yükselmektedir. Hastalık derecesine göre uygun tedavi yöntemi belirlenmekte olup hastanemizde tüm tedavi modaliteleri (IRC, Bant ligasyonu, Longo, Laser, RF ablasyonu) başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Anal Bölgenin diğer hastalıkları; fissür, fistül, abse, iltihabi barsak hastalıkları yüksek başarı oranları ile modern tedavi yöntemleri kullanılarak tedavi edilmektedir

Kıl dönmesi ameliyatları (Açık ,kapalı yöntem, LASER, mikrosinüsektomi.)

Endokrin Cerrahi

Vücudumuzdaki iç salgı bezlerinin (Tiroid, paratiroid, meme, böbreküstü bezi) ameliyat gerektiren hastalıklarında endokrin cerrahi deneyimi ile hassas bir şekilde ameliyatları yapılmaktadır.

Guatr (Tiroid Hastalıkları) Ameliyatları – Paratiroid Ameliyatı

Bu ameliyatlarda özellikle hastaların korkulu rüyası olan ses kısıklığı; ameliyat esnasında kullanılan Sinir Monitorizasyonu ve mikro cerrahi tekniği ile sıfıra yakındır. Küçük bir kesi kullanılarak yapılan bu ameliyatlarda yara izi kısa sürede kaybolmaktadır

Meme Hastalıkları

Rutin meme muayenesi, tarama mamografileri ve ultrasonda tespit edilen memedeki kitleler dikkatli bir şekilde değerlendirilmekte, gerekli durumlarda USG eşliğinde ince veya kalın iğne biopsisi ile erken tanı mümkün olmaktadır. Meme kanserinde erken teşhis ile memenin küçük bir kısmının alınması yeterli olmakta ve ameliyat esnasında koltuk altı lenf bezleri anında incelenerek gereksiz lenf bezi alımının önüne geçilmektedir. Böylece özellikle meme kanseri ameliyatından sonra kolda şişme-ödem gibi yakınmalar olmamaktadır

Herni (Fıtık) Cerrahisi

Sık olarak karşılaştığımız kasık ve karın duvarı fıtıkları laparoskopik yöntemle tedavi edilebilmektedir.1 gün hastanede kalmak yeterli olmakta ve bu yöntem sayesinde hastalar erken işlerine dönebilmekte ve nüks oranları son derece düşük olmaktadır.

Varis Tedavisi

Ameliyatsız varis tedavisi (Skleroterapi-Köpük tedavisi) Ameliyatsız ,ayaktan uygulanabilen, hastanede yatmaya gerektirmeyen bir varis tedavi yöntemidir. Seanslar halinde uygulanır. Uygulama 10-15 dk. içinde yapılabilmektedir. Uygulama sonrası günlük aktivitelere devam edilebilir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Genel cerrahi doktora neye bakar?

Genel cerrahlar, karın ve organlarla ilgili olmak üzere pek çok hastalık tipini teşhis eder. Safra kanalları, karaciğer, pankreas, dalak, ek, ince ve kalın bağırsak, rektum ve midenin yanı sıra torasik bölge, trioiddeki bezler ve fıtıklar da tedavi edilir.

Genel cerrahide ne yapılır?

Birden farklı bölümle birlikte çalışan genel cerrahide, sindirim sistemi hastalıklarının tedavisi için yemek borusu, ince ve kalın bağırsaklar, mide, rektum, karaciğer ve safra kesesi gibi ameliyatlar yapılır. Bu ameliyatlar açık veya kapalı yöntemler ile gerçekleştirilir.

Genel Cerrahlarımız

🇹🇷 المستشفى الأكثر ترجيحاً في تركيا لمتحدثي اللغة العربية في عام ٢٠٢٣